ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tO nxCompObjs 112`3mx`3mx 212`mx`mxSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8Props12CV_iew ;`mx`mx #%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGIJKLMNOPQRSTWXYZ[\^`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ @512,0,4518,1014@512,0,4518,1014@ @5MSD_II_Schedule@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5@5@5 @5 ՜.+,0 X`l Blessed Twilight Mon 3/10/08 Thu 5/22/0854d1,008h$0.000%0% StartFinish DurationWorkCost % Complete% Work CompleteOh+'0 PXx MSD_II_Schedule_(2007)WendyWendy1Microsoft Project@B?x@cx :tOMicrosoft Project 12.0MSProject.MPP12MSProject.Project.99qWendyHH0@CFilter7`mx`mxCTable3`mx`mxCReport /`mx`mxCUdm +`mx`mxCEdl '`mx`mxCCommandBar#`mx`mxCMap `mx`mxCVba `mx`mxCGrouping`mx`mxTBkndTaska`3mx`3mxTBkndRscZ`3mx`3mxTBkndCalS`3mx`3mxTBkndAssnL`3mx`3mxTBkndConsF`mx`mxTBkndOutlCode?`mx`mxProps PEProps 4GFixedMeta)$VarMeta(0FixedData 2,0G0G|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode$@Blessed Twilight@@w"@'"@@+w"@ +w"0@MSD_II_Schedule_(2007) @Wendy@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@Tra\ML%$U *@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @@ @+,@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +w"@@@@@@@@ @USD@@@@@@@M ZKvg@@@@@@73@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (, @ (. @ 2 @ 6 @ (: @ (< @ (@ @ (B @ (F @ (J @ (N @ (P @ (R @ (V @ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ @ ( @ ( ]@ @ q@ r@ @ ` %@ " (@ " @ ( @ @ h @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ (e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ @ @ e V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (, @ (. @ 2 @ 6 @ (: @ (< @ (@ @ (B @ (F @ (J @ (N @ (P @ (R @ (V @ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ @ ( @ ( ]@ @ q@ r@ @ ` %@ " (@ " @ ( @ @ h @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ (e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ ( @ (H( ~@ (, @ (. @ 2 @ "@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ eI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ e X@ e Y@ e Z@ e [@ e \@ e]@ e^@ e_@ e`@ ea@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ !p@ "q@ #r@ $s@ %t@ &u@ 'v@ (w@ )x@ *y@ +z@ ,{@ -|@ .}@ /~@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ ʠm@ ʠn@ ʠo@ ʠp@ ʠq@ ʠr@ ʠs@ ʠt@ ʠu@ ʠv@ ʠw@ ʠx@ ʠy@ ʠz@ ʠ{@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $ @ % @ & @ ' @ ( @ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ; @ ʀ<!@ ʀ="@ ʀ>#@ ʀ?$@ ʀ@%@ ʀA&@ ʀB'@ ʀC(@ ʀD)@ ʀE*@ ʀF+@ ʀG,@ ʀH-@ ʀI.@ ʀJ/@ ʀK0@ ʀL1@ ʀM2@ ʀN3@ ʀO4@ ʀP5@ ʀQ6@ ʀR7@ ʀS8@ ʀT9@ ʀU:@ ʀV;@ ʀW<@ ʀX=@ ʀY>@ ʀZ?@ ʀ[@@ ʀ\_@ ]c@ ʐ^b@ _s@ e`t@ ea@ Hb@ Hc@ ed@ ee@ f@ g@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ l@ m@ n@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ s@ t@ u@ ev@ ew@ ʐx@ ʐy@ z@ {@ |@ e}@ e~@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ 6 b@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ D< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w!@ xV@ eyW@ ez^@ {_@ |`@ e}a@ e~h@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ '( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0Bl3@l @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( @(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e @(e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e$= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( @(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e @(e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠB@ʠC@ʠD@ʠE@ʠF@ʠ G@ʠ!H@ʠ"I@ʠ#J@ʠ$K@ʠ%L@ʠ&M@ʠ'N@ʠ(O@ʠ)P@ʠ*Q@ʠ+R@ʠ,S@ʠ-T@ʠ.U@ʠ/V@ʠ0W@ʠ1X@ʠ2Y@ʠ3Z@ʠ4[@ʠ5\@ʠ6]@7a@8c@9e@:g@;i@<k@=m@>o@?q@@s@Au@Bv@eCw@eDx@Ey@Fz@G@eH@eI@ʀJ@ʀK@eL@eM@ʐN@ʐO@eP@eQ@ʐR@ʐS@eT@eU@ʐV@ʐW@eX@eY@ʐZ@ʐ[@e\@e]@ʐ^@ʐ_@e`@ea@ʐb@ʐc@ed@ee@ʐf@ʐg@eh@ei@ʐj@ʐk@el@em@ʐn@ʐo@ep@eq@ʐr@ʐs@et@eu@ʐv@ʐw@x@y'@z(@{!@e|"@e})@e~#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@/0(@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @ H @(H0 @(@@@@@2LELEr@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Arial Arial:$"@{61C17254-4D5C-4C97-8DF0-250F24550DF9}@@@@@ j@&Gantt Chartj@ @ @ @ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@y, @4# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H$@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @  x @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- HVar2DataxFixedMeta+VarMeta *FixedDataVar2DataFixedMeta$.VarMeta-FixedData"!2a400000_ffffffff$,FixedMetaPVarMeta(O$FixedData&%LVar2Data/$FixedMetaRVarMeta,QFixedData*)Var2DataFixedMetaTVarMeta0SFixedData.-Var2DataFixedMeta^VarMeta4]$FixedData21YVar2DataUFixedMetahVarMeta8g$FixedData65cVar2Data_FixedMetamVarMeta<l0FixedData:9iVar2Datay,FixedMeta!8VarMetaC@ $FixedData>B>Var2Data Fixed2Meta8Fixed2Data=AProps LFixedMetaVVarMetaIUFixedDataEHH Fixed2MetaBxFixed2DataDG$Props "LFixedMetaVarMetaPM FixedDataKO$Var2Datal3Fixed2Meta Fixed2DataJN_` Props ]\FixedMeta.VarMetaWT-$FixedDataRV*Var2Data)Fixed2Meta'|Fixed2DataQU@Props LFixedMetadVarMeta^[^DFixedDataY]HTVar2DataBbFixed2Meta:Fixed2DataX\3Props 1LFixedMeta) VarMetaeb$FixedData`d[5Var2DataFixed2MetaIFixed2Data_cm Props kZI6I'B=~ˠ*mC2d @> 0HH0@{%^HJRs21uB7 .QoA1\5HӍ٤Mnq D!Gd#a(2d7qVLKCV LLgj^5Nڏ@VlnHi?g$~K H-f>.QoA1\5H"F(1t,D;(F.QoA1\5HSFxB\lJCЬP]qJѶ 7Z)E\՟SFxB\lJCl N .QoA1\5H_`7]Mo=Kʳ@OAV3j_`7]Mo=K$̴݅Bliͦ7'JD"+琇7qVLKP|VoG9 }󗉉B7f "F(*7YJ\t5B3UHNVr%$̴݅Bliͦb+i.Cǀk[>VxM^r$̴݅Bliͦ؊LC$ȥcDz`ipD]#\YAP|VoG9 $ Je%an Ow+B4v|j*7YJ\t5Bh3L䡇GFZJSԜb+i.Cǀkh3L䡇Gۡ1Hf[3w$qh3L䡇G&[b6@=k3ݩ@8< $ Je%an,|(Ox#9lh,C˳N:}h3L䡇GB5]BEo49, )GX, y׀CIU#Qx$QXNKksE9B z&[b6@=kǡ#Mu!l(Q6m3Or,|(Ox#9l4tHUT;(!JY"I%])kGGkR|~eD B 髺{XEYFBFyN£zX[𹲪J=pqqe}OfXئ;"tGPA5FZC=ڳ ~Nv9"RW b}@A:@IT,auK<)lwR. KH(Æ[aύLtbu ?q>"L3qz9'` _qJ[c:QMO+m[ ECNodz1GEN~~a0DMED~3ng ;7[Oh>"I64.M<=޸0K@Fׂv ~Nv9"RW %YtB}M*o(0` P@p0` P@p0` P      !" $!& %'!("")#&+$,-%./&*0''1(+2( (<Pdx,@Th|0DXl XX+,@50@'wI.@Oy1_ D!Gd#a(2dxˠ*mCu; FJ~f1uB7 +\M"wٲIj\H.P^5Nڏ@xˠ*mCfjM%'ñZ)E\՟xˠ*mCQek&ItW74.QoA1\5Hxˠ*mC55WDKQZ7qVLKxˠ*mCܔlE 8iVlnHi?g$~xˠ*mC Pvk[F݄s < y׀CIU#Qxxˠ*mCZNL"F(+\M"wٲA)OD='SFxB\lJCB#oJ/P1rƈ|}Hơ 7[d_`7]Mo=K!BTa QtIu΂$̴݅Bliͦ!BTa')N!0E?P|VoG9 xˠ*mC/ RK< O*7YJ\t5B+\M"wٲruB Teb+i.Cǀk!BTanOx6!g؊LC$ȥꥪ&0EC26֣k;@OID˖~ށ $ Je%anxˠ*mCCǁC h3L䡇Gxˠ*mC=z@'ey&[b6@=kxˠ*mC˰H"Ixˠ*mC@5@ M44髺{XEYxˠ*mCMFQF?Ne}OfXئ;xˠ*mC:9%D j ECNodz1xˠ*mCd"@}+s@ ~Nv9"RW xˠ*mC(|eF zauK<)lwxˠ*mC>?j =Gz.@=ŁR. KH(Æxˠ*mC<8|+B?u<\?q>"L3qz9xˠ*mCP~X:BIB'` _qJ[cxˠ*mCF$ FI4GEN~~a0Dxˠ*mC yZS_Aiz{"64.M<=xˠ*mCkظM3eBu. *%YtB}M*oxˠ*mCOgA7ۦ9g-p De[xˠ*mCbh8A|E4s_e1uB7 IGN I.ӊv,Ey[CC 1uB7 :.J3ٶzH@D=1uB7 B#oJ/PL'EJCO<"F(IGN I.ӊv6tIK[`"F(:.J3UMY&Bn"F(B#oJ/P J6c5d%_`7]Mo=K&0EC26֣2cnEKݲXZ$̴݅Bliͦ&0EC26֣{:s_B@. *7YJ\t5BIGN I.ӊvHj>B>*7YJ\t5B:.J3 wMq7*7YJ\t5BB#oJ/P\C,I9@b+i.Cǀk&0EC26֣!(z +M$WD B IGN I.ӊv3DD*3 hD B :.J3eySJڡ D B B#oJ/PB` {0{`{{{{ {P{{{{{@{p{{{{0{`{{{{ {P{{{{{@{p{{{{0{`{{{{ {P{{{{{@{p{{{ {0 {` { { { { {P { { { { {@ {p { { { {0 {   !"#$%&'()*+-./013B456789:;<=>?@ACyDEFGHSJKLMNOPQRTUVWXYZv\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxz{|}~+w"D ,AOBA:ek 10388d'0DB*n History on EDGE+w"D ,AL=AXd*+w"D ,ALMA:e Posterd'0DB*ining MMs29 +w"D ,AOBA:ek 828d'0DB*on Items3M2+w"D ,ALA:ek 724d'0DB* Action Items+w"D ,AOBA:ek 620d'0DB*+w"D ,AL-A,:ek 517d'0DB*+w"D ,AOBA:ek 413hd'0DB*+w"D ,AOBA|2|d*echnical Paper34+w"D ,AOBAd*+w"D ,A5Ad*+w"D ,AL-A,d8*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA|2|dX*+w"D ,AOBAd*+w"D ,AOBAdx*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,A5A:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AORA|2|dȺ*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AzPAF:d'0DB*+w"D ,AzPAF:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AzPAF:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AzPAF:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AL-A,:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,ALA:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,A5A:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,AL=AX:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,A5A:d'0DB*+w"D ,AL-A,:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AOBA:d'0DB*+w"D ,AORA:d'0DB*+w"D ,AORA:d'0DB*+w"D ,AORA:d'0DB*"'"""@OBAOBAOBA"'"""@L=AL=AL=A"'"""@LMALMALMA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@LALALA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@L-AL-AL-A"'"""@OBAOBAOBA "'"""@OBAOBAOBA "'"""@OBAOBAOBA "'"""@5A5A5A "'"""@L-AL-AL-A "'"""@OBAOBAOBA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@L=AL=AL=A"'"""@LALALA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@LALALA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@LALALA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@LALALA"'"""@5A5A5A"'"""@LALALA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@ORAORAORA"'"""@OBAOBAOBA"'"""@zPAzPAzPA "'"""@zPAzPAzPA!!"'"""@OBAOBAOBA"""'"""@LALALA##"'"""@LALALA$$"'"""@LALALA%%"'"""@zPAzPAzPA&&"'"""@OBAOBAOBA''"'"""@LALALA(("'"""@OBAOBAOBA))"'"""@LALALA**"'"""@zPAzPAzPA++"'"""@OBAOBAOBA,,"'"""@L-AL-AL-A--"'"""@LALALA.."'"""@L=AL=AL=A//"'"""@LALALA00"'"""@LALALA11"'"""@LALALA22"'"""@L=AL=AL=A33"'"""@5A5A5A4"'"""@L=AL=AL=A5"'"""@L=AL=AL=A6"'"""@L=AL=AL=A7 "'"""@OBAOBAOBA8 "'"""@OBAOBAOBA9 "'"""@OBAOBAOBA: "'"""@5A5A5A; "'"""@L-AL-AL-A<"'"""@OBAOBAOBA="'"""@OBAOBAOBA>"'"""@OBAOBAOBA?"'"""@OBAOBAOBA@"'"""@ORAORAORAA"'"""@ORAORAORAB"'"""@ORAORAORAl31@z@P@@1@z@@@1@z@@P@l1@dz@@@81@0z@@@1@z@L@@1@z@@@1@z@@L@ h1@ `z@ @ @ 41@ ,z@ |@ @ 1@ z@ H@ @ 1@ z@ @ | @ 1@ z@ @ H @d 1@\ z@ @ @0 1@( z@x @ @ 1@ z@D @ @ 1@ z@ @x @ 1@ z@ @D@`1@Xz@@@,1@$z@t@@1@z@@@@1@z@ @t@1@z@@@@\1@Tz@@ @(1@ z@p@@1@z@<@@1@z@@p@1@z@@<@X1@Pz@@@$1@z@l@@1@z@8@@ 1@ z@ @ l@!1@!z@!@!8@"T1@"Lz@"@"@# 1@#z@#h@#@$1@$z@$4@$@%1@%z@%@%h@&1@&|z@&@&4@'P1@'Hz@'@'@(1@(z@(d@(@)1@)z@)0 @) @* 1@* z@* @*d!@+!1@+x!z@+!@+0"@,L"1@,D"z@,"@,"@-#1@-#z@-`#@-#@.#1@.#z@.,$@.$@/$1@/$z@/$@/`%@0|%1@0t%z@0%@0,&@1H&1@1@&z@1&@1&@2'1@2 'z@2\'@2'@3'1@3'z@3((@3(@4(1@4(z@4(@5d)1@5\)z@5)@6*1@6*z@6d*@7*1@7*z@7+@8+1@8+z@8+@9D,1@9<,z@9,@:,1@:,z@:D-@;-1@;-z@;-@<l.1@<d.z@<.@=$/1@=/z@=l/@>/1@>/z@>$0@?01@?0z@?0@@L11@@D1z@@1@A21@A1z@AL2@B21@B2z@B3@   !"#$%&(+,/02456789;<=>?@ACDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcefghijlnopqrstuvwxyz{|}~B$0 0 0 0 80 0 T0 0 p0 0 0 0 0 60 0 R0 0 n 0 0 0 0 0 4 0 0 P 0 0 l0 0 0 0 0 20 0 N0 0 j0 0 0 0 0 00 0 L0 0 h0 0 0 0 0 .0 0 J0 0 f0 0 0 0 0 , 0 0 H!0 !0 d"0 "0 #0 $0 HH+,0@M ZKvg~ˠ*mC~ˠ*mCM ZKvg+\M"wٲ+\M"wٲM ZKvgIGN I.ӊvIGN I.ӊvM ZKvg:.J3:.J3M ZKvgB#oJ/PB#oJ/PM ZKvg!BTa!BTaM ZKvg&0EC26֣&0EC26֣M ZKvg @0` PStandard@   0 @OLXdp|HH+,0@~ˠ*mC?~ˠ*mC+\M"wٲ@+\M"wٲIGN I.ӊv@IGN I.ӊv:.J3@:.J3B#oJ/P@B#oJ/P!BTa@!BTa&0EC26֣@&0EC26֣ (PxCCCCC@ChC DriveD SteerS YokeYPlatformPElectronicsEControlsC@@eAeAeA@eAeAeA@eAeAeA@jAjAjA@ORAORAORA@@w[A@w[A@w[Ab@ (@ @@ 8U@ @ \@ t@ lU@ H@ @ @ U@ |@ @ @ U@ @ @ @ U@ @ <@ Z@ RU@ (@ T 022?2?d2? 2?2?2?VV+,@0@BDdC'1?@ D!Gd#a(2d@BDdC'1"1uB7 @BDdC'1"^5Nڏ@@BDdC'1"Z)E\՟@BDdC'1".QoA1\5H@BDdC'1('"7qVLK@BDdC'1('"VlnHi?g$~ @BDdC'1('" y׀CIU#Qx"@BDdC'1""F($@BDdC'1('"SFxB\lJC&@BDdC'1('"_`7]Mo=K(@BDdC'1('"$̴݅Bliͦ*@BDdC'1('"P|VoG9 ,@BDdC'1('"*7YJ\t5B.@BDdC'1('"b+i.Cǀk0@BDdC'1('"؊LC$ȥ1@BDdC'1('" $ Je%an2@BDdC'1('"h3L䡇G3@BDdC'1('"&[b6@=k4@BDdC'1('",|(Ox#9l5@BDdC'1('"B5]BEo496@BDdC'1,'"$QXNK7@BDdC'1,'"ǡ#Mu!l8@BDdC'1('"4tHUT;(9@BDdC'1('",)հEC)6u:@BDdC'1,'"(9ӇIñ ;@BDdC'1('"D1~J9A)<@BDdC'1('".M7=@BDdC'1('"D B >@BDdC'1('"5aLŽ@ja'"@?@BDdC'1,'")[C @@BDdC'1"Xi+BCJ퍠=Y@@BDdC'1"^ZICo]ݳA@BDdC'1('"[𹲪J=pqqA@BDdC'1('"iRҞ3F;7TiB@BDdC'1" cD~VB@BDdC'1('"3==Huf뙪:C@BDdC'1"FZC=ڳC@BDdC'1('"ng ;7[Oh>"ID@BDdC'1('"髺{XEYD@BDdC'1('"e}OfXئ;E@BDdC'1,'" ECNodz1E@BDdC'1" ~Nv9"RW F@BDdC'1('"auK<)lwF@BDdC'1"R. KH(ÆG@BDdC'1('"?q>"L3qz9G@BDdC'1"'` _qJ[cH@BDdC'1('"GEN~~a0DH@BDdC'1('"64.M<=I@BDdC'1,'"%YtB}M*oI@BDdC'1('"g-p De[J@BDdC'1".MSD_II_Schedule_(2007)Week 16Mechanical Design overhaul8Respond to DDR Action Items0Develop Final Test Pl7 6lDz(((R(((*(`((((8(n((((F(|((((T((((,b((:(p(( (H (~ ( (V ( ( (. (d an>Order Parts for Development MMWeek 2&Close Action Items`Procedures for Assembly/Manufacturing Plan Done.Machine Development MM<Build Test Stand and Platform <Assemble Electronic Prototype FBegin Electronic Prototype Testing Week 3FAssemble Development MM & Platform XDemostrate Functioning Electronic Prototype 6Demostrate Functioning GUI Week 4 Integrated Mechanical & Electrical Subsystems into Development Setup \Address System Concerns in System IntegrationWeek 5PTest Development Setup with GUI ControldFinalized Manufacturing & Assembly Procedures Due"Document TestingWeek 6TEvaluate Performance of Development Setup8Revise Design for Final MMs4Order Parts for Final MMsWeek 7$Machine Final MMstVerify & Validate Functionality of Controls & Electronics0Prepare Technical PaperXPrepare for Functional & Performance ReviewWeek 8075% Technical Paper dueT"Writing Good Conference Papers" Workshop@Functional & Performance Review Prepare PosterWeek 9!Posters due%(Build remaining MMs2Complete Technical Paper"2Prepare for PresentationWeek 10&XEvaluate Completion of Design DocumentationVComplete Detailed Documentation of Project,jObjective Evaluation of Project Success and Failures~Prepare "RP1 Tutorial" Recommendations for Future Design Teams.*Project Presentation*Poster Session'Finals Week+@Organize Design History on EDGE@ 2@ J@ \@ @ @ @ H@ T@ `@ r@ ~@ @ @ @ @ 0@ b@ n@ '""5"'"w""'"֌A֌A'"""]]"'"'"+w""'"'"""KK"'"'"+w""'"L]AL]A'""99""'"'"+w""'"'""99"]]"'"'"+w""'"'""""'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"'""999"%%"'"'"+w""'"'"'""@@"]]"'"'"+w""'" '"""]]"'"'"+w""'"'"ObAObA '""999"]]"'"'"+w""'"'"OBAOBA '"""@8@8"'"'"+w""'"'"EAEA '"""%%"'"'"+w""'"'"L=AL=A '"""]]"'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"ObAObA'"""]]"'"'"+w""'"'"ORAORA'""@@@"]]"'"'"+w""'"'"OBAOBA'"""]]"'"'"+w""'"'"'"""KK"'"'"+w""'"'"'""jj""'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"'""K""'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"'""jjj""'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"'""""'"'"+w""'"'"'"""@8@8"'"'"+w""'"'"'""""'"'"+w""'"'"'"""]]"'"'"+w""'"'"'""""'"'"+w""'"'"OrAOrA'""@d@d@d"]]"'"'"+w""'"'"'""""'"'"+w""'" '""""'"'"+w""'"!!'"""]]"'"'"+w""'"'"""'""K""'"'"+w""'"'"##'""""'"'"+w""'"$$'""""'"'"+w""'"'"%%'""""'"'"+w""'"&&'"""]]"'"'"+w""'"'"'''""K""'"'"+w""'"'"(('"""]]"'"'"+w""'"'"))'""""'"'"+w""'"'"**'""KK""'"'"+w""'"++'"""]]"'"'"+w""'"'",,'""pp"%%"'"'"+w""'"--'""ppp""'"'"+w""'"'"..'""KK"KK"'"'"+w""'"//'""KKK""'"'"+w""'"'"00'""KKK""'"'"+w""'"'"11'""KKK""'"'"+w""'"'"22'"""KK"'"'"+w""'"'"33'"""@8@8"'"'"+w""'"@ @ @ @ "@ .@ >@ @ @ @ @ @ @ @ $@ <@ @ @ @ @ @ @ @ $@ 0@ @ @ @ :@ F@ R@ d@ p@ |@ @ @ @ P@ \@ h@ @ @ @ @ @ @ (@ 4@ @@ |@ @ @ @ @ @ @ @ @ 6 @ B @ Z @ @ @ @ @ !z @ ! @ ! @ " @ " @ " @ # @ $H @ $ @ $ @ % @ & @ & @ & @ ' @ ' @ ' @ ($ @ (P @ (\ @ )h @ ) @ ) @ * @ + @ + @ + @ , @ -t @ - @ - @ . @ /T@ /@ /@ 0@ 0@ 0(@ 14@ 1V@ 1b@ 2n@ 2@ 2@ 3@ 75 0C   !"#$%&'0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNVWXZ[\`abdefjk8C@HPX`Chpx   CCCCC ( 0!8"C@#H$P%X&`'Ch(p)x*+,C-./0123C488&No Groupz@BEIeMq&No Group]NiHW,x@ <@ TSBC "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ #@ $@ /@ 1@ 5@& !"#$%&'()*+,-./01236@&=@&3(<Pdx,@Th|0DXl 4H\p( @ hLbbT`K2|`" @F @Z @Z @Z$n$$r`K$$0;@D@X@"X7J@@^l@^7r1@1@K jjjH K4@Eԟ&ϡ^:@&@&b@&@&vϡ^^$X@L9@99>rR@ɣ@ɣft99$@& !"#$%'@&(@&*@&@ؔ+@&-@&vזOyL$@ @ 1!@ 0 @ &h0 @ 1"#@ 1"$@ 1"/@ 0 1@ 0 Task Name@ @ @ #@ $@ /@ 1@ @ &Entry&@ @ EntryupOY@ ldtasks&All Tasks.@ @ All TasksRv CJD W@ &Gantt Chart: N%y,@ *@"*** %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart>@"# # @"#@"@ 8 &@"8 Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ $@ $@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@  )@ w@ $@ $@ #@ $@ $@ $@ $@ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Progress*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration@"@  ! dmd8 Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ $@ $@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@  )@ w@ $@ $@ #@ $@ $@ $@ $@ # @ @ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Progress*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration@ c 0@ Kc\0N@ K@ 0@ K 0 0 000,l00 0` K3000 0H0G 0 00@ K0C0"0h000000L k000(000x0@0000`c@h S0@ hh(뚑|c($`2hX0!!`2@`2|`25|`2<<0!"X\0!|`22X@0!L" 0 x 0'0! qO0#`'!2.0H""3X@\0!'! Z#hL" Z'!# 0 4 0Y0L"P!qO0$`YL" Z." Z'0!Z`Y30Y!$h0Y!$h0.YH0G 0 00 Z!0!C0.00YH"#0XP0($$ 000H"0"C0.0 `@ 0$ %#XP\0($` `X i0 `X0hL K,X0 K$0 K$$#qO0&`Y$ K 0Y03 K00`Y30Y($&h0Y($&h 0 KY(0@G($h&#@ "@ 0$HH0@GD 0 ` 00 K($0#C0.0%$$@ "0H0@G 000 0& '22000000 \0&h000(b0 0 K ' Z K Z ' '$&$!0'Y ' 0Y0l!3 KY@!30Y&'l!0Y&' KY!0@G&'8&@""@"0!H0@G! 0 ! 00 K&0&C0.0S0@ hh000 |/4$#.F000@ $h"0 Z"/ Z@ . a2 K K$&h S0@ hh(b0@ Q($&hh K K K K && K$($&$ Kh S0@ hh&&@% |/& & .F&V%0@ &@ . a2 H%%F K& & K@"% K K0''S0@"(b0@"T&' K K K Kl'0 K0'&'0 KS0@"(ZccZF U'08@"{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs16 Project: &p\par Date: &D\par }