ࡱ> j !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tOCompObjs 112-X 212wwSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8 Props12VCV_iew ;wwa !,$%&:/012469=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklUnopqrstEvGxyzI|}~(5 @512,0,4518,1014@512,0,4518,1014@0@5E:\MSD\Project Plan.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5@5@5 @58Matthew Estock (RIT Student) @58Matthew Estock (R՜.+,D՜.+, X`l Coopervision Fri 12/3/10 Fri 2/25/1161d?700h$0.000%0% StartFinish DurationWorkCost % Complete% Work Complete'7GWkw % CompleteCost DurationFinishStartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost61d? Duration@X7Finish@H3Start700hWork0%% Work CompleteOh+'0 X`x Project Planmestock Matthew Estock (RIT Student)5Microsoft Project@@4̕@X1뙜 :tOMicrosoft Project 12.0MSProject.MPP12MSProject.Project.99qCFilter7wwCTable3wwCReport /wwCUdm +wwCEdl 'wwCCommandBar#wwCMap wwCVba wwCGroupingwwTBkndTaska--TBkndRscZ--TBkndCalSwwTBkndAssnLwwTBkndConsFwwTBkndOutlCode?wwProps $GHH0@0@HH0@ѷAYCvӏѷAYCvӏ~ˠ*mC2dProps GFixedMetao$VarMetan0FixedDatafGG(5|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode@Coopervision@@u&@'&@@u&@0%v&@Project Plan @mestock@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@gkD*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ 2 @ @ti@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0%v&@@@@@@@@ @USD@@@@@@@%t߲.FQj@@@@@@(3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (, @ (. @ 2 @ 6 @ (: @ (< @ (@ @ (B @ (F @ (J @ (N @ (P @ (R @ (V @ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ @ ( @ ( ]@ @ q@ r@ @ ` %@ " (@ " @ ( @ @ h @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ (e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ @ @ e V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (, @ (. @ 2 @ 6 @ (: @ (< @ (@ @ (B @ (F @ (J @ (N @ (P @ (R @ (V @ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ @ ( @ ( ]@ @ q@ r@ @ ` %@ " (@ " @ ( @ @ h @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ (e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ ( @ (H( ~@ (, @ (. @ 2 @ "@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ eI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ e X@ e Y@ e Z@ e [@ e \@ e]@ e^@ e_@ e`@ ea@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ !p@ "q@ #r@ $s@ %t@ &u@ 'v@ (w@ )x@ *y@ +z@ ,{@ -|@ .}@ /~@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ ʠm@ ʠn@ ʠo@ ʠp@ ʠq@ ʠr@ ʠs@ ʠt@ ʠu@ ʠv@ ʠw@ ʠx@ ʠy@ ʠz@ ʠ{@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $ @ % @ & @ ' @ ( @ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ; @ ʀ<!@ ʀ="@ ʀ>#@ ʀ?$@ ʀ@%@ ʀA&@ ʀB'@ ʀC(@ ʀD)@ ʀE*@ ʀF+@ ʀG,@ ʀH-@ ʀI.@ ʀJ/@ ʀK0@ ʀL1@ ʀM2@ ʀN3@ ʀO4@ ʀP5@ ʀQ6@ ʀR7@ ʀS8@ ʀT9@ ʀU:@ ʀV;@ ʀW<@ ʀX=@ ʀY>@ ʀZ?@ ʀ[@@ ʀ\_@ ]c@ ʐ^b@ _s@ e`t@ ea@ Hb@ Hc@ ed@ ee@ f@ g@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ l@ m@ n@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ s@ t@ u@ ev@ ew@ ʐx@ ʐy@ z@ {@ |@ e}@ e~@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ 6 D@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ D< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w!@ xV@ eyW@ ez^@ {_@ |`@ e}a@ e~h@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ '( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0$tt@l @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( @(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e @(e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e$= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( @(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e @(e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠB@ʠC@ʠD@ʠE@ʠF@ʠ G@ʠ!H@ʠ"I@ʠ#J@ʠ$K@ʠ%L@ʠ&M@ʠ'N@ʠ(O@ʠ)P@ʠ*Q@ʠ+R@ʠ,S@ʠ-T@ʠ.U@ʠ/V@ʠ0W@ʠ1X@ʠ2Y@ʠ3Z@ʠ4[@ʠ5\@ʠ6]@7a@8c@9e@:g@;i@<k@=m@>o@?q@@s@Au@Bv@eCw@eDx@Ey@Fz@G@eH@eI@ʀJ@ʀK@eL@eM@ʐN@ʐO@eP@eQ@ʐR@ʐS@eT@eU@ʐV@ʐW@eX@eY@ʐZ@ʐ[@e\@e]@ʐ^@ʐ_@e`@ea@ʐb@ʐc@ed@ee@ʐf@ʐg@eh@ei@ʐj@ʐk@el@em@ʐn@ʐo@ep@eq@ʐr@ʐs@et@eu@ʐv@ʐw@x@y'@z(@{!@e|"@e})@e~#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@/0@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @ H @(H0 @(@@@@@2 G G(5s@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@Arial Arialard@@$@)@{2637522֘>Bg;2@3@4@5@6@7@8@C@D@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@@@9b 1(@@|LG,,s %@"@ R @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ ! dJd Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ #@ #@ #@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ #@  )@ w@ #@ $@ #@ #@ #@ # @ @ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Milestone*Rolled Up ProgressExternal TasksExternal MileTaskSplit*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency DurationP9@ S09@ 90P<@ S0<@ <<0P?@ S0?@ ?0ry ProgressSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Critical*Rolled Up Critical Split*Ro@{6B6713E8-F905-4483-84A4-DFFBEC1EF189}ial@@@@0@Qj@&Gantt Chartj@ @ @ @ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm#@(5BSBG <GBUIBuffer Version="1.00"><SidepanePersistanceInfo SidepaneDisplayState="open"><SidepaneWidth>200</SidepaneWidth><GoalAreaID>undefined</GoalAreaID><TaskID>undefined</TaskID></SidepanePersistanceInfo></GBUIBuffer> $@@ Name YTYMSOSOAP.WSDLReader30\Clsid YPY5RgsImportKey_223.E34AF1A9_0243_457D_878E_44EECE2E ZXZ&{9A36D318-A470-11D6-9500-00065B874123} [Y5RgsImportKey_224.E34AF1A93_457D_878E_4A8CF4EECE2E{ PPMSOSOAP.SoapTypeMapperFactory30p 5RgsImportKey_225AF1A9_0243_457D_878E_4A8CF4EECE2E_ pp;Microsoft Office SOAP SoapTypeMapperFactory class vWork Completed, Remaining Work226.E34AF1A9_0243_457D_878E_4A8CF4EECE2E<X )]%MSOSOAP.SoapTy!@ pperFactory30\Clsid/ m[5RgsImportKey_227.E34AF1A9_0243_457D_878E_4A8CF4EECE2E~ hr9A36D319-A470-11D6-9500-00065B874123} CX5RgsImportKey_228.E34AF1A9_0243_457D_878E_4A8CF4E%@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@[ @4# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H @@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @  x @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- HVar2DatadxFixedMetaqVarMeta pFixedDataVar2DataFixedMeta$tVarMetasFixedData"!2a400000_ffffffff$rFixedMeta&VarMeta(0FixedData&%@Var2Datau FixedMetaVarMeta,FixedData*)Var2DataFixedMetaVarMeta0FixedData.-Var2DataFixedMetaVarMeta4$FixedData21Var2DataFixedMetaVarMeta8$FixedData65Var2DataFixedMetaVarMeta<0FixedData:9Var2Data7[FixedMeta+8VarMetaC@*$FixedData>B)>Var2Data( Fixed2Meta'8Fixed2Data=A#Props LFixedMeta8VarMetaI7FixedDataEH5Fixed2Meta3Fixed2DataDG. Props "LFixedMetaVarMetaPMFixedDataKOVar2Data\tFixed2MetaSFixed2DataJN<` Props -\FixedMetaVarMetaWT$FixedDataRVVar2DataFixed2Meta|Fixed2DataQU@Props ;LFixedMetaVarMeta^[8FixedDataY]TVar2DatawDFixed2MetaFixed2DataX\Props LFixedMetaFhVarMetaeb?pFixedData`dH5Var2Data'Fixed2Meta Fixed2Data_c Props Zmmm @> 00@XXti@50@!aNMb\z ^Ia`+H{@?TȔmOQmJA `)0v߂MFXpQA`. BdsW0^FKv?BCx$QB) Y6`FXN4$| SOh)ȡ= 0` Pp0  "(dx@T0@HHti0@vOJCI~-.8XpQA`.,WHK޷sO䵘0t PYA e)!eERMʚ5A#,WHK{p \KCz*/ ^Ia`+H{@?,WHK%HeNB!&TȔmOQmJA `,WHK [őK|V BdsW,WHKåɂH,6=l/Dάޯxˠ*mC@MadAU4)fOhvQDxˠ*mC+ԹT'KrX[.4{E֍axˠ*mC /jKfi$| SOh)ȡ=xˠ*mCڔiHL{\VN*[!zDcsh!xˠ*mCqÃzC?% I},WHK}G@yZLp}FqY$` { {P{{{0{`{{{ {P{{{{{p{{{{0{`{{{{ {P{@{p"@" @#1@# z@#L@#@$1@$z@$@&@1@&8z@&@'1@'z@'@@(1@KQRSTmZ]u{(z@(@)h1@)`z@)@* 1@*z@*h@+1@+z@+ @.1@.z@.@.@@1\1@1Tz@1@31@3 z@3@3@41@4z@4`@4@5R6,WHK@,WHKďhh*DB@ďhh*DB2Y6H^յ"@2Y6H^յ"Tyler Mark IanTAllA ME'sMIanI Matt@L]AL]AL]A@PaAPaAPaA@ObAObAObA@OBAOBAOBA@ Z@ n@ fU@ F@ @ @ U@ v@ @ @ U@ @ @ @ U@ %t߲.FQj,WHK,WHK%t߲.FQjďhh*DBďhh*DB%t߲.FQj2Y6H^յ"2Y6H^յ"%t߲.FQj+>GƚG+>GƚGAlign/@ 0@ dP@p0`0DXlCC`t1@z@\ @ @X1@Pz@ @@ @ 1@ z@ T @ @ 1@ z@ @ 8 @ H1@ @z@1@z@L @ @1@z@ g   1* !"#$%&'()U+,-./023456N89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMkOPQRSTYVWXZ[i]^_`abcdefhlmnopqrstuvwxyz{|}~j&'j&j&j&@LALALAo&'x&o&o&@LMALMALMA p&'x&p&p&@IAIAIA t&'x&t&t&@OBAOBAOBA w&'x&w&w&@L-AL-AL-A{&'&{&{&@WAWAWAx&'&x&x&@@$DA@$DA@$DAu&'u&u&u&@LALALAj&'j&j&j&@LALALAj&'j&j&j&@LALALAp&'p&p&p&@LALALA o&'o&o&o&@LALALAv&'v&v&v&@LALALA&'&&&@5A5A5A!&'&&&@OBAOBAOBA "&'&&&@OBAOBAOBA!#u&'u&u&u&@LALALA"$&'&&&@LALALA#'&'&&&@L]AL]AL]A$ &'&&&@L=AL=AL=A%(&'&&&@@0 @1@z@@D @@1@8z@@X @1@z@@@l @h1@`z@@1@z@@"1@"z@$0 T0 0 0 0 n 0 0 0 0 4 0 0 P 0 0 l0 00 0 20 0 N0 0 j0 0 0 0 00 Lh0 0@HHti0@%t߲.FQjtc@$A}GmT+e@R6mT+e@R6 @0` PStandard2222@   0 @OLXdp|0@VVti@0@tc@$A}G?tc@$A}GmT+e@R6@mT+e@ (PxCC@D@ >@ 6U@ T 022?0@p@& &Gantt Chart@& &Entry-mqqEr[d?@XpQA`.@JkKj&^Ia`+H{@?@JkKj&PYA @ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abceghijklmvwxyz{|}~zR(*`(|T(,b(:(+ 8H ~ ( ( ( (V   . d ( +< (r ( (Project Plan/`Discuss Norms Values and upload changes to edgefMeet with Dr. Marshall to Discuss scope of project\Discuss with the Customer the Scope and NeedsLDetermine the Project manager and WBS,Develop Concept Ideas`Relay the Customer Needs into Engineering SpecsvEvaluate Concepts with risk associated and Improve on themNProduce Drawings of promising concepts :Chose the best design optionDesign Work,Initial Group meeting2Initial tour of ArcWorksFAquire certain specs From ArcWorksPComplete Template for Concept Screeningcepts8System Analysis Translation6System Design ArchitectureRisk assesment6Design Review Presentation@Creat List of der@ s@ t@ '&&w5w5j&'&u&j&'&AA'j&&%??/040'j&'j&j&Ju&#j&'&LALA'j&&%??/'j&'j&j&1u&#j&'&LALA'x&&0040''o&'x&'x&Ju&o&'&LMALMA 'o&&,,,'o&'o&o&2u&#o&'&'j&LALA 'x&&0040@'@'p&'x&p&Ju&p&'&IAIA 'x&&0040]]'t&'x&'x&Ju&t&'&OBAOBA 'x&&0040%'%'w&'x&'x&Ju&w&'&   '&&2040'{&'&Ju&#{&'&'x&WAWA '&x&@@@2040 g g'x&'&'&Ju&#x&'&@$DA@$DA'u&x&040''u&'u&Ju&u& &'j&&eee/'j&'j&j&1u&#j&'&LALA'p&&/'p&'p&o& 2u&#p&'&'o&LALA 'v&&0040''v&'v&v&Ju&v&'&'&&2@8'@8'&'&&2u&#&'& 9@!'&&]']'&'&&3u&&'&"'&&KK22]5]'&'&3u&&'&#'u&x&''u&'u&3u&u& &$'&&2222''&'&&3u&&'&'&LALA '&&K}}2K'K'&'&'&v&&'&%&''&&KKK3040,,'6@ J@ @ @ @ (@ @ @ @ @ |@ X @ H@ T@ `@ @ @ @ @ P@ z@ J{@ :@ B@ 4@ @ @ "6@ " s@ " t@ " @ $0@ $(H5 0C8Ppx 0  (0HP hCp!"#$C%&'C()*,-./ 0(10283@488&No Group .pWL! I&No GroupSHbbx@ <@ TSBC^ "@&&@&p@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ #@ $@ /@ 1@ X5@& $.9=^_  !"#$6@&=@&&9L_r 0CViqqc qq0=!t@t!$@&  !"#$'@&(@&*@&Zp+@&@{-@&r21@&E:\MSD\Project Plan.mpp!@<< "@&&@&l!VHN3 LINK_2 x@ @ @@ ]1!@ 0 @ ,Ph0 @ 1"#@ 1"$@ 1"/@ 0 1@ 0 Task Name@ @ @ XR#@ XR$@ XR/@ XR1@ XR@ XR&Entry?ZN[Rl@ "ialdltasks&All Tasks:|F`@H@ &Gantt Chart*,&,&,s %@"@ xs @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d>@"# # @"#@"@ @"@  ! drdHs !z Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ #@ #@ #@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ #@  )@ w@ #@ $@ #@ #@ #@ # @ @ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Milestone*Rolled Up ProgressExternal TasksExternal MileTaskSplit*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Durationry ProgressSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Critical*Rolled Up Critical Split*Rolled Up Critical Progress*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Task Progress*Rolled Up Baseline*Rolled Up Baseline Milestone*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration$ Enterprise Options$rR Project . .$ $ !$ s Group by: [CurrentGroup]"$n #$ Show$$or WBS%$mМ Report?.z?.z&$t Collaboratep.kOp.kO'$s/ .i.i($0 ..)$L Draw*$h Custom Popup 194873812,'N'~''((F(z(())N)~))* *:*~*++F+++,>,,- -N--..N.//b//00N0~0011N11122R2223 363v33464v44545l5566F6r66789:t::;$;`;;;<(<\<<==@===>4>l>>?D??@L@|@@A ABAxAAB|CCD0D\DDDEE@EpEEFFTFFGH:HxHIIJ4JdJJLLjLLM MlMNNVNNOPPPQ2QjQQRR6RlRRST.U^UUUV>VpVVX>X~Y[([\x\]_avaabVbcc^cd`drdfnfffg6gghh^hhi*inijjFk$llJlvlmPmn(noJopqnr<rssttztuw.wwx x2xVxzxxxy yDyjyyyzz6z\zzzz{{@{f{{{||4|X|~||}}6}\}}}}(\@f0Tz 8f$Jp*X Jr4X~4j"Fj.d,Z8f,T|<b Fl*X*@f,RN"~>x8t Fl 2XP4Z,d$NxPv<lJVN Z0XR<`<`(^>tD0,h"`d"`0hL VH>bFl|Hp2l 6\d8b66Z6Z6Z6Z6Z6Z6Z6Z8@" &@" Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ #@ #@ #@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ #@  )@ w@ #@ $@ #@ #@ #@ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Milestone*Rolled Up ProgressExternal TasksExternal MileTaskSplit*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 5.50.30.2002;}\viewkind4\uc1\pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 5.50.30.2002;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs16 Project: &p\par Date: &D\par } \,X,X,s %@"@ xa'Create Project Plan for MSD IIbProduce low level z@ $ @ '@ 'z@ '{@ '@ '@ ',@ '8@ '@ (D@ ( s@ ( t@ (^@ ( @ (j@ )v@ *@ *@ *@ +@ +2@ +:@ ,B@ ,v@ ,~@ -@ I}g@jHEK$Ob⒩[.4{E֍aLp}FqY]Q/A vUġ&'&Ju&!&'&'&L]AL]A('&&%%%3'&'&:v&&'& hA hA)'&&@8@8@83,,'&'&&Dv&#&'&*'&&3''&'&&Nv&3&'&'&+'&&3@'@'&'&'&v&&'&,'&&@8@8@83KK'&'&'&v&#&'&- '&&''&'&&v&#&'&'&.! &x&` ` ` ' '& &&v&#&'&/'p&&5[ LEypґ'=pE,T;ogfG=ن!C@Y,AFLp}FqYͨ%IiR [ LNw8oؔґ'=pE,T;ogfͨ%IiR &Aq !/HI`+ B/ I}ÐwEDNǩ[.4{E֍a I}4]hDqzAen;5@n7*ͨ%IiR OEVPiKh@ΕP~ͨ%IiR <{?GҦJ71ͨ%IiR 03T R\e]&Y4F f_xˠ*mC{VaDAlh@ΕP~xˠ*mC\e&aLػxX03TO3Ju&D ,aALMA,Ju&D ,AIAJu&D ,AOBAJu&D ,AL-A,PS Ju&D ,aAWA,Ju&D ,aA@$DA9Al,Ju&D ,ALAPS 0 _jKwĤ1u&D ,aALA5O3,Ø24>O3dD@@*@ _@ 1u&D ,aALA,d0F@@*@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2u&D ,aALA,d0G@@*@ @ @ @ @ @ @ @ _@ @ 2u&D ,aALA,d08I@@*@ _@ Ju&D ,ALAPS B~ <шA~h[2u&D ,uA5AiAlign,0@ d0'0F*3u&D ,uALAiAlign0@ d'0F*@3@e3u&D ,uALAiAlign@ @ d'0F*3u&D ,uALAiAlign/@ 0@ d'0F*3u&D ,ALAE5O3dĘ25O3x2dq@@*d8@@*@ _@ d9@@*a @ d0(;@@*@ _@ @ d0<@@*@ _@ d0?@@*@ @ @ @ @ @ @ @ _@ dhA@@*e| ,uAOBAiAlign0@ ,uAOBAiAlign@ @ 4$ 0Ju&D ,AL]A` 4Q21f2x2d(s@@* xLRRv&D ,uAL=AXaAlign@ 0@ d0'0O*:v&D ,uAeAaAlignd'0O*@ _@ Dv&D ,uAL]A` ad'0O*Nv&D ,uALAad'0O*v&D ,uA@w[AaAlignd'0O*v&D ,uAL=AXaAlignd'0O*v&D ,uAORAaAlign0@ d'0O*h|gdP0fLp1ev&D ,uA eQAaAlign/@ 0@ d'0O*2u&D ,aALA,d08I@@*@ _@ ^$v&D ,A5AP@{Al,@ 0@ d'0Ģ*eAeAeA&)&'&&&@L]AL]AL]A'*&'&&&@LALALA(+&'&&&@@w[A@w[A@w[A),&'&&&@L=AL=AL=A*-&'&&&@ORAORAORA+.& &&&@ eQA eQA eQA,C@C2?d2? 2?`^ "@&&@&p@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ #@ $@ /@ 1@ 5@&/10 2 "64$3'(7s @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d>@"# # @"#@"@ @"@  ! d/udHsXg Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ #@ #@ #@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ #@  )@ w@ #@ $@ #@ #@ #@ # @ @ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Milestone*Rolled Up ProgressExternal TasksExternal MileTaskSplit*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration@s`P @@ @s`P@ m@ @s`P@@ @s`P@#@ @s`P @@ @s`P*@ m@ @s`P@ m@ @s`P"@@ @s`P@ m@ @s`P@ m@ @s`P@@ @s`P @@ @s`P'@@ @s`P@ m@ @s`P!@@ @s`P@ m@ @s`P @ m@ @s`P.@@ @s`P @@ @s`P"@ m@ @s`P @ @ @s`P@@ @s`P@ m@ @s`P@@ @s`P @ m@ @s`P@@ @s`P @ m@ @s`P-@@ @s`P'@ m@ @s`P!@ m@ @s`P @ @ @s`P @ m@ @s`P@@ @s`P,@@ @s`P&@@ @s`P@$@ @s`P @ m@ @s`P@ m@ @s`P@@ @s`P @$@ @s`P@@ @s`P+@@ @s`P%@@ @s`P@ @ @s`P@@ @s`P@@ @s`P@ m@ @s`P.@ m@ @s`P&@ m@ @s`P@@ @s`P@ m@ @s`P-@ m@ @s`P+@ m@ @s`P @ \@ @s`P%@ m@ @s`P@@ @s`P@ m@ @s`P,@ m@ @s`P @#@ @s`P @@ 8@" &@" Standard #@ $@ 1@ #@ $@ )@ w@ #@ #@ #@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ $@ #@ #@  )@ w@ #@ $@ #@ #@ #@ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Milestone*Rolled Up ProgressExternal TasksExternal MileTaskSplit*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration& @"'1@ {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs16 Project: &p\par Date: &D\par }    !"#%&'()*+,-/012345678:;<>?@ABCDFHJLMNOPVWXY[\`89)+,*-.6@&/=@&!&9L_r 0CVi|':M`s qq0P qqCP!rrVc!t@tzx:zz`zz`,zzsXr,,~>,> ,@ >,@1>Ԁ@dDQ0$@&/10 2 "64$3'(789)+,*-.'@&(@&*@&o+@&@|-@&( s21@&E:\MSD\Project Plan.mpp!a?RG_9DDI @-mqqEr[d@ BdsW@JkKo&PJLcaOҒx1@-mqqEr[d@Lsc>@-mqqEr[d@Gȳ[Aj/o<@$| SOh)ȡ=&[.4{E֍a;@$| SOh)ȡ=&*AYJ(1)@@ґ'=pE,T;ogf& %EZlZ@@ґ'=pE,T;ogf&R~[;^Y5Dȟ`w@@ґ'=pE,T;ogf&Drawings of promising concepts16798*,Initial Planning Week '(Concept Development 'LDetermine the Project manager and WBS(System Level Design '"Detailed Design ''XDecompose all systems into functional unitsValidate all systems satisfy customer needs for that specific function<Material Choices and analysisHCost/ Benefit Analysis of materialsFEvaluate availability of materials-. @ -: @ . @ /` @ / |@ /B b@ /H s@ /T t@ / @ 0 @ 0 |@ 0 s@ 0 t@ 0 @ 1D @ 1 z@ 1> {@ 1. @ 16 @ 1 @ 1( @ 2?]]'j&'p&v v&j&'&OBAOBA0'x&&@&@&5'o&'x& v&o&'&ObAObA1'o&&/'o&'o&o&2u&#o&'&'j&LALA2 '&&QQ2w5w'{&'& v&{&'&PaAPaA3'&&KK5'&'& v&&'&sAsA4'&&22"@8'@8'&'&&^$v&3&'&56'&&KK"]']'&'&&3u&&'&7'&&%%%('&'&&$v&#&'&zPAzPA8'&&%%%('&'&&$v&#&'&zPAzPA9'&&%%%('&'&&$v&#&'&zPAzPA @ 2 |@ 2 b@ 2 s@ 2 t@ 2 @ 3 @ 3@ |@ 3 s@ 3 t@ 3P @ 4\ @ 4 @ 4 @ 6 @ 6 z@ 6 {@ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 7 @ 7 @ 7 @ 8 @ 86@ 8>@ 9F@ 9@ 9@ r@AYpʸXpQA`. BdsW6ia~E9xu^Ia`+H{@? BdsW`IC BdsWTȔmOQmJA `L=L|E?asGȳ[Aj/o I} Ԍ6J[.4{E֍aLp}FqYEF0?M44|![.4{E֍a I}14$ 6'!6$"#$%& [őK|V BdsW,WHKA@D`K[:bGȳ[Aj/oxˠ*mC+ԹT'KrX[.4{E֍axˠ*mC28k@F@^p*AYJ(1)dINZo>/N jOؐKĬ %EZlZdINZo>/N 2ڛM%VOve7SR~[;^Y5Dȟ`w+>GƚG1@5z@5,@5@61@6z@6@6`@+>GƚG@+>GƚGdINZo>/N@3u&| ,uAOBAiAlign0@ d'0F*@3@e$v&D ,AzPAF @ ,/@ 0@ d9*@ @ @ @ @ @ @ @ _@ $v&D ,AzPAF,d(;* @ @ @ @ @ @ @ _@ @ @ $v&D ,uAzPAFAlign/@ 0@ d@ <*@ @ @ @ @ @ @ @ _@ -.1o&'o&o&o&@LALALA/014&'&&&@5A5A5A236&'&&&@OBAOBAOBA47&'&&&@zPAzPAzPA58&'&&&@zPAzPAzPA69&'&&&@zPAzPAzPAdINZo>/NMMark IanM@zPAzPAzPA@z`Az`Az`A@ @ <@ 4U@ @ %t߲.FQjdINZo>/NdINZo>/N%t߲.FQj{{ {0 {0 0 0 .0 hC2?2?IT Student)