аЯрЁБс>ўџ ўџџџьџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџЫ ЦД§џџџ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€Root Entryџџџџџџџџ:ЗtШШбОРOЖњёЌf­ ВЫР]CompObjџџџџџџџџ r 19 џџџџџџџџАЬD­ ВЫАЬD­ ВЫ 29 №hE­ ВЫ№hE­ ВЫSummaryInformation(џџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ иProps9џџџџџџџџџџџџšCV_iew ;№hE­ ВЫ№hE­ ВЫ ўџџџ ўџџџўџџџ!ўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџ'ўџџџ)*+,ўџџџ./0123456ўџџџўџџџ9:;<ўџџџўџџџ?@ABCDEFGHўџџџJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€|| @512,0,6423,1000@512,0,6423,1000@d@5C:\Users\Desirae\Documents\MSD I project plan.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@АV@АW@ X@Y@ Z@[@А\@А@5@5@@5@5@@5 @5DesiraeўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎєА X`l„ Œ”œЄ Ќ ќфHewlett-Packard Fri 12/3/10 Fri 4/29/11108d0h$0.000%0% StartFinish DurationWorkCost % Complete% Work Completeфˆџ'7GWkw‡“ЃЏПЫ % CompleteCost DurationFinishStartWork% Work Completeф0% % Complete$0.00Cost108d Duration@0дШИЬFinish@H3ўщ’ЫStart0hWork0%% Work Completeўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0м PXt„ ”  М ШдфMSD I project planDesiraeDesirae1Microsoft Project@XЯRд˜Ы@ˆФŸ ВЫCFilterџџџџџџџџ7E­ ВЫE­ ВЫCTableџџџџџџџџ3E­ ВЫE­ ВЫCReport /E­ ВЫE­ ВЫCUdm +E­ ВЫE­ ВЫCEdl џџџџ'E­ ВЫE­ ВЫCCommandBarџџџџ#ЗE­ ВЫЗE­ ВЫCMap џџџџџџџџЗE­ ВЫЗE­ ВЫCVba џџџџџџџџџџџџЗE­ ВЫЗE­ ВЫCGroupingџџџџџџџџЗE­ ВЫЗE­ ВЫTBkndTaskџџџџ_аE­ ВЫаE­ ВЫTBkndRscYрAE­ ВЫрAE­ ВЫTBkndCalџџџџRрAE­ ВЫрAE­ ВЫTBkndAssnџџџџџџџџKрAE­ ВЫрAE­ ВЫTBkndConsE№hE­ ВЫ№hE­ ВЫTBkndOutlCodeџџџџџџџџ?№hE­ ВЫ№hE­ ВЫProps џџџџ‘PEўџ џџџџ:ЗtШШбОРOЖњёMicrosoft Project 12.0MSProject.MPP9MSProject.Project.9є9ВqК­пњџџџџџџК­пњК­пњ*CƒHH0@Props џџџџџџџџџџџџцFixedMetaџџџџџџџџџџџџ.$VarMetaџџџџџџџџ-(FixedDataџџџџ%Ь‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽўџџџ’“”•–—˜™š›œžŸ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ­ЎЏАБВГўџџџЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХўџџџЧШЩЪЬЭЮЯабвндежзийклмўџџџопрстуфхцчшщъы§џџџюя№ёђѓєѕіїјљњћќ§ўџттр|ш@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode"@Hewlett-Packard@@Рq&@и'§&@@p0q&@Р5‘&(@MSD I project plan @Desirae@Standard@@$@@@@@@@@@@@@Р@р@` @ @ !@и'$@%@&@'@(@)@›ы§ЕMŸрЉМжМR›*@џџ+@,@-@џџџџ.@џџџџ/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@џџџџ?@џџџџA@B@C@D@E@џџџџF@G@K@M@N@џџџџO@P@Q@ R@S@ T@U@ЕV@фW@ X@Y@ Z@[@Е\@ф]@^@ ”@к (Ђ@ Ў@tiŸ„@Є@Ѕ@Џ@Јˆ@РРx` ` ` РРРx` ` ` РРРx` ` ` РРРx` ` ` РРРx` ` ` Р‰@Š@‹@TŒ@џџџџ@Ž@@•@џџџџ–@џџџџ—@џџџџ˜@џџџџ™@џџџџš@џџџџ›@џџџџœ@џџџџ@џџџџž@џџџџŸ@џџџџ @Ё@Ђ@Ѓ@Є@Љ@ Ѕ@џџџџЖЋ@Ќ@­@.@ Ў@Џ@ А@Б@Р5‘&В@Г@Е@Ж@З@И@Й@К@ Л@USD@Ј@Х@‘@’@“@Т@оеM РZ†KœГп№Џvg‹Н@У@О@П@џџџџР@С@+€ж 3@”! V@ @ џџŸ@ dџџї@ (dџџb@ dџџ@ (dџџ@ "dџџ"@ (dџџ…@ (dџџп@ "d џџ\@ d@џџƒ@ d€џџž@ (dџџЧ@ (dџџG@ (d џџ‚@ "d џџТ@ (d џџ@ (d€џџХ@ (dџџR@ (dџџШ@ (d џџ„@ "d€џџД@ dџџm@ (dџџx@ "d џџ@ d@џџЬ@ (dџџш@ d џџ„@ (d џџо@ (d џџп@ (d џџ}@ "dџџв@ dџџг@ (dџџд@ (d џџ~@ "d@џџЧ@ d€џџч@ dџџі@ (dџџy@ "dџџz@ "dџџќ@ (dџџ§@ (d џџ{@ "d@џџ|@ "d џџŒ@ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " Ж@ " З@ "$  @ ( љ@ * “@ (, ”@ (. У@ 2 Ф@ 6 Х@ (: ˜@ (< @ (@ Е@ (B @ (F @ (J @ (N Г@ (P @ (R @ (V В@ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ €@ (€ Ш@ (‚ ]@ † Ъ@ ˆ q@ Œ r@  Щ@ `” %@ "˜ (@ "œ ƒ@ (  ‘@ Є Е@ hЈ @ (eА @ (eИ @ (eР @ (eШ @ (eа @ (eи @ (eр @ eш @ (e№ Ћ@ eј Ќ@ e р@ (eџџˆ@ рџџ‰@ рџџЄ@ тeџџЅ@ тeџџЈ@ тeџџЉ@ тeџџЊ@ тeџџЪ@ рџџ ђ@ рџџ @ Jџџ @ Шџџ p@ Ъџџ @ Ъџџ3@ Ъџџ6@ Ъџџ9@ Ъџџ<@ Ъџџ?@ ЪџџB@ ЪџџC@ ЪџџD@ ЪџџE@ ЪџџF@ Ъџџ4@ ъџџ5@ ъџџ7@ ъџџ8@ ъџџ:@ ъџџ;@ ъџџ=@ ъџџ>@ ъџџ @@ ъџџ!A@ ъџџ"@ ъџџ#@ ъџџ$@ ъџџ%@ ъџџ&@ ъџџ'@ ъџџ( @ ъџџ)!@ ъџџ*"@ ъџџ+#@ ъџџ,s@ Ъџџ-W@ ъџџ.X@ ъџџ/Y@ ъџџ0Z@ ъџџ1[@ ъџџ2.@ ъџџ3/@ ъџџ40@ ъџџ51@ ъџџ62@ ъџџ7g@ ъџџ8З@ ъџџ9h@ ъџџ:И@ ъџџ;i@ ъџџ<Й@ ъџџ=@ ъџџ>Q@ ъџџ?@ ъџџ@R@ ъџџA@ ъџџBS@ ъџџC@ ъџџDT@ ъџџE@ ъџџFU@ ъџџG@ ъџџHV@ ъџџI@ ъџџJW@ ъџџK|@   џџLЫ@ ЈLџџM@ ш џџNv@ ЪџџOџ@ ъџџP @ ъџџQ @ ъџџR @ ъџџS @ ъџџT @ ъџџU@ ъџџV@ ъџџW@ ъџџX@ ъџџY@ ъџџZ=@ Ъџџ[>@ Ъџџ\?@ Ъџџ]@@ Ъџџ^A@ Ъџџ_B@ Ъџџ`C@ ЪџџaD@ ЪџџbE@ ЪџџcF@ ЪџџdG@ ЪџџeH@ ЪџџfI@ ЪџџgJ@ ЪџџhK@ ЪџџiL@ ЪџџjM@ ЪџџkN@ ЪџџlO@ ЪџџmP@ Ъџџn3@ ъџџo4@ ъџџp5@ ъџџq6@ ъџџr7@ ъџџs8@ ъџџt9@ ъџџu:@ ъџџv;@ ъџџw<@ ъџџxu@ Јџџy€@ рџџzŸ@ Ъџџ{Ё@ Ъ џџ|Ѓ@ Ъ џџ}Ѕ@ Ъ џџ~Ї@ Ъ џџЉ@ Ъ џџ€Ћ@ Ъ џџ­@ Ъ џџ‚Џ@ Ъ џџƒБ@ Ъ џџ„Г@ Ъ џџH@ Ј џџI@ Ј џџJ@ Ј џџK@ Ј џџL@ Ј @џџM@ Ј €џџN@ Ј џџO@ Ј џџP@ Ј џџQ@ Ј џџ$@ Ј џџ%@ Ј џџ&@ Ј @џџ'@ Ј €џџ(@ Ј џџ)@ Ј џџ*@ Ј џџ+@ Ј џџ,@ Ј џџ-@ Ј џџЫ@ Ј џџЬ@ Ј џџЭ@ Ј џџЮ@ Ј џџЯ@ Ј @џџа@ Ј €џџб@ Ј џџв@ Ј џџг@ Ј џџд@ Ј џџе@ Ј џџж@ Ј џџз@ Ј @џџи@ Ј €џџй@ Ј џџк@ Ј џџл@ Ј џџм@ Ј џџн@ Ј џџо@ Ј џџ…з@ Ъџџ†j@ ъeџџ‡k@ ъeџџˆl@ ъeџџ‰@ ъeџџŠ@ ъeџџ‹@ ъeџџŒ@ ъeџџ@ ъeџџŽ@ ъeџџ@ ъeџџ@ Ъџџ‘Џ@ Ъџџ’X@ Ъџџ“Y@ Ъџџ”Z@ Ъџџ•[@ Ъџџ–\@ Ъџџ—i@ Ъџџ˜j@ Ъџџ™k@ Ъџџšl@ Ъџџ›m@ Ъџџœ­@ ЪџџЎ@ Ъџџž^@ ТџџŸ@ Тџџ @ ЪџџЁа@ тџџЂє@ ъА! V@ @ џџŸ@ dџџї@ (dџџb@ dџџ@ (dџџ@ "dџџ"@ (dџџ…@ (dџџп@ "d џџ\@ d@џџƒ@ d€џџž@ (dџџЧ@ (dџџG@ (d џџ‚@ "d џџТ@ (d џџ@ (d€џџХ@ (dџџR@ (dџџШ@ (d џџ„@ "d€џџД@ dџџm@ (dџџx@ "d џџ@ d@џџЬ@ (dџџш@ d џџ„@ (d џџо@ (d џџп@ (d џџ}@ "dџџв@ dџџг@ (dџџд@ (d џџ~@ "d@џџЧ@ d€џџч@ dџџі@ (dџџy@ "dџџz@ "dџџќ@ (dџџ§@ (d џџ{@ "d@џџ|@ "d џџŒ@ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " Ж@ " З@ "$  @ ( љ@ * “@ (, ”@ (. У@ 2 Ф@ 6 Х@ (: ˜@ (< @ (@ Е@ (B @ (F @ (J @ (N Г@ (P @ (R @ (V В@ (X #@ (\ $@ (` )@ hd *@ hh +@ hl ,@ hp @ (t e@ (x @ (z @ (| !@ (~ €@ (€ Ш@ (‚ ]@ † Ъ@ ˆ q@ Œ r@  Щ@ `” %@ "˜ (@ "œ ƒ@ (  ‘@ Є Е@ hЈ @ (eА @ (eИ @ (eР @ (eШ @ (eа @ (eи @ (eр @ eш @ (e№ Ћ@ eј Ќ@ e р@ (eџџˆ@ рџџ‰@ рџџЄ@ тeџџЅ@ тeџџЈ@ тeџџЉ@ тeџџЊ@ тeџџЪ@ рџџ ђ@ рџџ @ Jџџ @ Шџџ p@ Ъџџ @ Ъџџ3@ Ъџџ6@ Ъџџ9@ Ъџџ<@ Ъџџ?@ ЪџџB@ ЪџџC@ ЪџџD@ ЪџџE@ ЪџџF@ Ъџџ4@ ъџџ5@ ъџџ7@ ъџџ8@ ъџџ:@ ъџџ;@ ъџџ=@ ъџџ>@ ъџџ @@ ъџџ!A@ ъџџ"@ ъџџ#@ ъџџ$@ ъџџ%@ ъџџ&@ ъџџ'@ ъџџ( @ ъџџ)!@ ъџџ*"@ ъџџ+#@ ъџџ,s@ Ъџџ-W@ ъџџ.X@ ъџџ/Y@ ъџџ0Z@ ъџџ1[@ ъџџ2.@ ъџџ3/@ ъџџ40@ ъџџ51@ ъџџ62@ ъџџ7g@ ъџџ8З@ ъџџ9h@ ъџџ:И@ ъџџ;i@ ъџџ<Й@ ъџџ=@ ъџџ>Q@ ъџџ?@ ъџџ@R@ ъџџA@ ъџџBS@ ъџџC@ ъџџDT@ ъџџE@ ъџџFU@ ъџџG@ ъџџHV@ ъџџI@ ъџџJW@ ъџџK|@   џџLЫ@ ЈLџџM@ ш џџNv@ ЪџџOџ@ ъџџP @ ъџџQ @ ъџџR @ ъџџS @ ъџџT @ ъџџU@ ъџџV@ ъџџW@ ъџџX@ ъџџY@ ъџџZ=@ Ъџџ[>@ Ъџџ\?@ Ъџџ]@@ Ъџџ^A@ Ъџџ_B@ Ъџџ`C@ ЪџџaD@ ЪџџbE@ ЪџџcF@ ЪџџdG@ ЪџџeH@ ЪџџfI@ ЪџџgJ@ ЪџџhK@ ЪџџiL@ ЪџџjM@ ЪџџkN@ ЪџџlO@ ЪџџmP@ Ъџџn3@ ъџџo4@ ъџџp5@ ъџџq6@ ъџџr7@ ъџџs8@ ъџџt9@ ъџџu:@ ъџџv;@ ъџџw<@ ъџџxu@ Јџџy€@ рџџzŸ@ Ъџџ{Ё@ Ъ џџ|Ѓ@ Ъ џџ}Ѕ@ Ъ џџ~Ї@ Ъ џџЉ@ Ъ џџ€Ћ@ Ъ џџ­@ Ъ џџ‚Џ@ Ъ џџƒБ@ Ъ џџ„Г@ Ъ џџH@ Ј џџI@ Ј џџJ@ Ј џџK@ Ј џџL@ Ј @џџM@ Ј €џџN@ Ј џџO@ Ј џџP@ Ј џџQ@ Ј џџ$@ Ј џџ%@ Ј џџ&@ Ј @џџ'@ Ј €џџ(@ Ј џџ)@ Ј џџ*@ Ј џџ+@ Ј џџ,@ Ј џџ-@ Ј џџЫ@ Ј џџЬ@ Ј џџЭ@ Ј џџЮ@ Ј џџЯ@ Ј @џџа@ Ј €џџб@ Ј џџв@ Ј џџг@ Ј џџд@ Ј џџе@ Ј џџж@ Ј џџз@ Ј @џџи@ Ј €џџй@ Ј џџк@ Ј џџл@ Ј џџм@ Ј џџн@ Ј џџо@ Ј џџ…з@ Ъџџ†j@ ъeџџ‡k@ ъeџџˆl@ ъeџџ‰@ ъeџџŠ@ ъeџџ‹@ ъeџџŒ@ ъeџџ@ ъeџџŽ@ ъeџџ@ ъeџџ@ Ъџџ‘Џ@ Ъџџ’X@ Ъџџ“Y@ Ъџџ”Z@ Ъџџ•[@ Ъџџ–\@ Ъџџ—i@ Ъџџ˜j@ Ъџџ™k@ Ъџџšl@ Ъџџ›m@ Ъџџœ­@ ЪџџЎ@ Ъџџž^@ ТџџŸ@ Тџџ @ ЪџџЁа@ тџџЂє@ ъџџЃс@ Ш4|| а т@ у@ ф@ х@ ч@ ш@ щ@ ъ@ ы@ ь@ э@ ю@ я@ №@ ђ@ ѓ@ є@ ѕ@ і@ ї@ ј@ љ@ њ@ ћ@ §@ ў@ џ@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ ‰@ €@ Š@ @ ‹@ ‚@ Œ@ ƒ@ @ „@ Ž@ …@ @ †@ @ ‡@ ‘@ ˆ@ ’@ “@ ”@ •@ –@ —@ ˜@ ™@ š@ ›@ œ@ @ ž@ Ÿ@  @ Ё@ Ђ@ Ѓ@ Є@ Ѕ@ І@ Л@ М@ Н@ О@ П@ Р@ С@ Т@ У@ Ф@ Х@ Ц@ Ч@ Ш@ Щ@ Ъ@ Ы@ Ь@ Э@ Ю@ Я@ а@ б@ в@ г@ д@ е@ ж@ з@ и@ й@ к@ л@ м@ н@ о@ п@ р@ с@ т@ ф@ ц@ ш@ ъ@ ь@ ю@ №@ ђ@ є@ і@ ј@ њ@ ќ@ ў@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ €@ @ ‚@ ƒ@ „@ …@ †@ ‡@ ˆ@ ‰@ Š@ ‹@ Œ@ Ћ@ Ќ@ ­@ Ў@ Џ@ А@ Б@ В@ Г@ Д@ Е@ Ж@ З@ И@ Й@ К@ Л@ М@ Н@ О@ П@ Р@ С@ Т@ У@ Ф@ Х@ Ц@ Ч@ Ш@ Щ@ Ъ@ Ы@ Ь@ Э@ Ю@ Я@ а@ б@ в@ г@ д@ е@ ж@ з@ и@ й@ к@ л@ м@ ё@ ђ@ ѓ@ є@ ѕ@ і@ ї@ ј@ љ@ њ@ ћ@ ќ@ §@ ў@ џ@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ _@ b@ s@ t@ @ ‘@ “@ ”@ –@ —@ ˜@ ™@ š@ ›@ œ@ @ ž@ Ÿ@  @ Ё@ Ђ@ Ѓ@ Є@ Ѕ@ І@ Ї@ Ј@ Љ@ Њ@ Ћ@ Ќ@ ­@ Ў@ Џ@ А@ Б@ В@ Г@ Д@ Е@ Ж@ З@ И@ Й@ К@ Л@ М@ Н@ О@ П@ Р@ С@ Т@ У@ Ф@ Х@ Ц@ Ч@ Ш@ Щ@ Ъ@ Ы@ Ь@ Э@ Ю@ Я@ а@ б@ в@ г@ д@ е@ ж@ з@ и@ й@ к@ л@ м@ н@ о@ п@ р@ с@ €:с@Мœ @ @ џџQ@ dџџž@ (dџџ"@ dџџ@ dџџR@ (dџџ]@ (d џџ;@ (d€џџ*@ (dџџT@ dџџ•@ dџџЃ@ (dџџ<@ (d џџQ@ (d@џџS@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f„ @ 0eŒ @ 0e” @ 8eœ @ 0eЄ /@ 0eЌ 0@ 0eД 1@ 0eџџ@ ЪџџU@ рџџ@ Ъџџ@ Ъџџ @ Ъџџ#@ Ъџџќ@ Ъџџ+@ Šџџ 7@ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџa@ Ъџџb@ Ъџџc@ Ъџџd@ Ъџџe@ Ъџџс@ Ъџџт@ Ъџџу@ Ъџџф@ Ъџџх@ Ъџџц@ Ъџџч@ Ъџџш@ Ъџџщ@ Ъџџъ@ Ъџџы@ Ъџџь@ Ъџџ э@ Ъџџ!ю@ Ъџџ"я@ Ъџџ#№@ Ъџџ$ё@ Ъџџ%ђ@ Ъџџ&ѓ@ Ъџџ'є@ Ъџџ(f@ ъџџ)g@ ъџџ*h@ ъџџ+i@ ъџџ,j@ ъџџ-м@ ъџџ.н@ ъџџ/о@ ъџџ0п@ ъџџ1р@ ъџџ2k@ ъџџ3l@ ъџџ4m@ ъџџ5n@ ъџџ6o@ ъџџ7О@ ъџџ8П@ ъџџ9Р@ ъџџ:С@ ъџџ;Т@ ъџџ<p@ ъџџ=q@ ъџџ>r@ ъџџ?s@ ъџџ@t@ ъџџAЭ@ ъџџBЮ@ ъџџCЯ@ ъџџDа@ ъџџEб@ ъџџFв@ ъџџGг@ ъџџHд@ ъџџIе@ ъџџJж@ ъџџKз@ ъџџLи@ ъџџMй@ ъџџNк@ ъџџOл@ ъџџPu@ ъџџQv@ ъџџRw@ ъџџSЗ@ ъџџTИ@ ъџџUЙ@ ъџџVК@ ъџџWЛ@ ъџџXМ@ ъџџYН@ ъџџZx@ ъџџ[y@ ъџџ\z@ ъџџ]ѕ@ ъџџ^і@ ъџџ_ї@ ъџџ`ј@ ъџџaљ@ ъџџbњ@ ъџџcћ@ ъџџd@ шhџџeW@ Ъџџf˜@ ъџџg­@ ъџџhЎ@ ъџџiЏ@ ъџџjА@ ъџџkБ@ ъџџlВ@ ъџџmГ@ ъџџnД@ ъџџoЕ@ ъџџpЖ@ ъџџq@ Ъ џџr@ Ъ џџs@ Ъ џџt@ Ъ џџu@ Ъ џџv!@ Ъ џџw#@ Ъ џџx%@ Ъ џџy'@ Ъ џџz)@ Ъ џџ~@ Ј џџ@ Ј џџ€@ Ј џџ@ Ј џџ‚@ Ј @џџƒ@ Ј €џџ„@ Ј џџ…@ Ј џџ†@ Ј џџ‡@ Ј џџУ@ Ј џџФ@ Ј џџХ@ Ј @џџЦ@ Ј €џџЧ@ Ј џџШ@ Ј џџЩ@ Ј џџЪ@ Ј џџЫ@ Ј џџЬ@ Ј џџ>@ Ј џџ?@ Ј џџ@@ Ј џџA@ Ј џџB@ Ј @џџC@ Ј €џџD@ Ј џџE@ Ј џџF@ Ј џџ=@ Ј џџG@ Ј џџH@ Ј џџI@ Ј @џџJ@ Ј €џџK@ Ј џџL@ Ј џџM@ Ј џџN@ Ј џџO@ Ј џџP@ Ј џџ{ˆ@ Ъџџ|@ Ъџџ}{@ ъeџџ~|@ ъeџџ}@ ъeџџ€І@ ъeџџЇ@ ъeџџ‚Ј@ ъeџџƒЉ@ ъeџџ„Њ@ ъeџџ…Ћ@ ъeџџ†Ќ@ ъeџџ‡=@ Ъџџˆ>@ Ъџџ‰?@ ЪџџŠ@@ Ъџџ‹A@ ЪџџŒD@ ЪџџE@ ЪџџŽ@ Ъl @ @ џџQ@ dџџž@ (dџџ"@ dџџ@ dџџR@ (dџџ]@ (d џџ;@ (d€џџ*@ (dџџT@ dџџ•@ dџџЃ@ (dџџ<@ (d џџQ@ (d@џџS@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f„ @ 0eŒ @ 0e” @ 8eœ @ 0eЄ /@ 0eЌ 0@ 0eД 1@ 0eџџ@ ЪџџU@ рџџ@ Ъџџ@ Ъџџ @ Ъџџ#@ Ъџџќ@ Ъџџ+@ Šџџ 7@ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџ @ Ъџџa@ Ъџџb@ Ъџџc@ Ъџџd@ Ъџџe@ Ъџџс@ Ъџџт@ Ъџџу@ Ъџџф@ Ъџџх@ Ъџџц@ Ъџџч@ Ъџџш@ Ъџџщ@ Ъџџъ@ Ъџџы@ Ъџџь@ Ъџџ э@ Ъџџ!ю@ Ъџџ"я@ Ъџџ#№@ Ъџџ$ё@ Ъџџ%ђ@ Ъџџ&ѓ@ Ъџџ'є@ Ъџџ(f@ ъџџ)g@ ъџџ*h@ ъџџ+i@ ъџџ,j@ ъџџ-м@ ъџџ.н@ ъџџ/о@ ъџџ0п@ ъџџ1р@ ъџџ2k@ ъџџ3l@ ъџџ4m@ ъџџ5n@ ъџџ6o@ ъџџ7О@ ъџџ8П@ ъџџ9Р@ ъџџ:С@ ъџџ;Т@ ъџџ<p@ ъџџ=q@ ъџџ>r@ ъџџ?s@ ъџџ@t@ ъџџAЭ@ ъџџBЮ@ ъџџCЯ@ ъџџDа@ ъџџEб@ ъџџFв@ ъџџGг@ ъџџHд@ ъџџIе@ ъџџJж@ ъџџKз@ ъџџLи@ ъџџMй@ ъџџNк@ ъџџOл@ ъџџPu@ ъџџQv@ ъџџRw@ ъџџSЗ@ ъџџTИ@ ъџџUЙ@ ъџџVК@ ъџџWЛ@ ъџџXМ@ ъџџYН@ ъџџZx@ ъџџ[y@ ъџџ\z@ ъџџ]ѕ@ ъџџ^і@ ъџџ_ї@ ъџџ`ј@ ъџџaљ@ ъџџbњ@ ъџџcћ@ ъџџd@ шhџџeW@ Ъџџf˜@ ъџџg­@ ъџџhЎ@ ъџџiЏ@ ъџџjА@ ъџџkБ@ ъџџlВ@ ъџџmГ@ ъџџnД@ ъџџoЕ@ ъџџpЖ@ ъџџq@ Ъ џџr@ Ъ џџs@ Ъ џџt@ Ъ џџu@ Ъ џџv!@ Ъ џџw#@ Ъ џџx%@ Ъ џџy'@ Ъ џџz)@ Ъ џџ~@ Ј џџ@ Ј џџ€@ Ј џџ@ Ј џџ‚@ Ј @џџƒ@ Ј €џџ„@ Ј џџ…@ Ј џџ†@ Ј џџ‡@ Ј џџУ@ Ј џџФ@ Ј џџХ@ Ј @џџЦ@ Ј €џџЧ@ Ј џџШ@ Ј џџЩ@ Ј џџЪ@ Ј џџЫ@ Ј џџЬ@ Ј џџ>@ Ј џџ?@ Ј џџ@@ Ј џџA@ Ј џџB@ Ј @џџC@ Ј €џџD@ Ј џџE@ Ј џџF@ Ј џџ=@ Ј џџG@ Ј џџH@ Ј џџI@ Ј @џџJ@ Ј €џџK@ Ј џџL@ Ј џџM@ Ј џџN@ Ј џџO@ Ј џџP@ Ј џџ{ˆ@ Ъџџ|@ Ъџџ}{@ ъeџџ~|@ ъeџџ}@ ъeџџ€І@ ъeџџЇ@ ъeџџ‚Ј@ ъeџџƒЉ@ ъeџџ„Њ@ ъeџџ…Ћ@ ъeџџ†Ќ@ ъeџџ‡=@ Ъџџˆ>@ Ъџџ‰?@ ЪџџŠ@@ Ъџџ‹A@ ЪџџŒD@ ЪџџE@ ЪџџŽ@ ЪџџU@ ШџџV@ шeџџ‘W@ јeџџ’^@ Ъџџ“_@ Ъџџ”`@ шeџџ•a@ јeџџ–h@ Ъџџ—i@ Ъџџ˜j@ шeџџ™k@ јeџџšr@ Ъџџ›s@ Ъџџœt@ шeџџu@ јeџџž|@ ЪџџŸ}@ Ъџџ ~@ шeџџЁ@ јeџџЂ†@ ЪџџЃ‡@ ЪџџЄˆ@ шeџџЅ‰@ јeџџІ@ ЪџџЇ‘@ ЪџџЈ’@ шeџџЉ“@ јeџџЊš@ ЪџџЋ›@ ЪџџЌœ@ шeџџ­@ јeџџЎЄ@ ЪџџЏЅ@ ЪџџАІ@ шeџџБЇ@ јeџџВЎ@ ЪџџГЏ@ ЪџџДА@ шeџџЕБ@ јeџџЖИ@ ЪџџЗЙ@ ЪџџИМ@ ъџџЙЛ@ тџџН@ ъ .. 4˜О@ П@ Р@ С@ Т@ У@ Ф@ Х@ Ц@ Ч@ Ш@ Щ@ Ъ@ Ы@ Ь@ Э@ Ю@ Я@ а@ б@ в@ г@ д@ е@ ж@ з@ и@ й@ к@ л@ м@ н@ о@ п@ р@ с@ т@ у@ ф@ х@ ц@ ч@ ш@ щ@ ъ@ ы@ ь@ э@ ю@ я@ №@ ё@ ђ@ ѓ@ є@ ѕ@ і@ ї@ ј@ љ@ њ@ ћ@ ќ@ §@ ў@ џ@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ M@ O@ Q@ S@ U@ W@ Y@ [@ ]@ _@ a@ c@ e@ g@ i@ k@ m@ o@ q@ s@ u@ w@ y@ {@ }@ @ @ ƒ@ …@ †@ ‡@ ˆ@ ‰@ Š@ ‹@ Œ@ @ Ž@ @ @ ‘@ ’@ “@ ”@ •@ –@ —@ ˜@ ™@ š@ ›@ œ@ @ ž@ Ÿ@  @ Ё@ Ђ@ Ѓ@ Є@ Ѕ@ І@ Ї@ Ј@ Љ@ Њ@ Ћ@ Ќ@ ­@ Ў@ Л@ а@ б@ е@ у@ ё@ ђ@ є@ ѕ@ і@ ї@ ј@ љ@ њ@ ћ@ ќ@ §@ ў@ џ@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ € @ 4 @ @ ( @ џџ@ dџџ@ dџџ@ (dџџ@ dџџ @ dџџ@ Ъџџ@ ъџџ@ JP @ @ ( @ џџ@ dџџ@ dџџ@ (dџџ@ dџџ @ dџџ@ Ъџџ@ ъџџ@ Jџџ@ ъ #€&Э@Žl @ џџD@ dџџ@(dџџ„@ dџџ(@(dџџ)@(dџџ*@(dџџH@(d џџI@(d@џџ@(d€џџL@(dџџN@(dџџS@ d џџT@ d џџ@(d €џџF@ dџџ@(dџџK@(dџџ@ d€џџ @(dџџ @(d џџ@(d @( @( @( @( @( @( 7@( ‘@(" P@($ ’@(( “@(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e† @(eџџ @ъeџџ @ъeџџ@ъeџџ@тeџџ@тeџџG@Ъџџ1@Ъџџ@Ъџџ 2@Ъџџ 3@Ъџџ 4@Ъџџ 5@Ъџџ W@Ъџџ6@ЪџџX@ЪџџY@ЪџџZ@Ъџџ[@Ъџџ\@Ъџџ]@Ъџџ^@Ъџџ_@Ъџџ`@Ъџџa@Ъџџк@Ъџџл@Ъџџм@Ъџџн@Ъџџо@Ъџџп@Ъџџр@Ъџџ с@Ъџџ!т@Ъџџ"у@Ъџџ#ф@Ъџџ$х@Ъџџ%ц@Ъџџ&ч@Ъџџ'ш@Ъџџ(щ@Ъџџ)ъ@Ъџџ*ы@Ъџџ+ь@Ъџџ,э@Ъџџ-b@ъџџ.c@ъџџ/d@ъџџ0e@ъџџ1f@ъџџ2е@ъџџ3ж@ъџџ4з@ъџџ5и@ъџџ6й@ъџџ7g@ъџџ8h@ъџџ9i@ъџџ:j@ъџџ;k@ъџџ<З@ъџџ=И@ъџџ>Й@ъџџ?К@ъџџ@Л@ъџџAl@ъџџBm@ъџџCn@ъџџDo@ъџџEp@ъџџFЦ@ъџџGЧ@ъџџHШ@ъџџIЩ@ъџџJЪ@ъџџKЫ@ъџџLЬ@ъџџMЭ@ъџџNЮ@ъџџOЯ@ъџџPа@ъџџQб@ъџџRв@ъџџSг@ъџџTд@ъџџUq@ъџџVr@ъџџWs@ъџџXА@ъџџYБ@ъџџZВ@ъџџ[Г@ъџџ\Д@ъџџ]Е@ъџџ^Ж@ъџџ_t@ъџџ`u@ъџџav@ъџџbю@ъџџcя@ъџџd№@ъџџeё@ъџџfђ@ъџџgѓ@ъџџhє@ъџџi…@ш\џџj”@Ъџџk•@ЪџџlІ@ъџџmЇ@ъџџnЈ@ъџџoЉ@ъџџpЊ@ъџџqЋ@ъџџrЌ@ъџџs­@ъџџtЎ@ъџџuЏ@ъџџvљ@Ъџџw @ъџџz@Ј џџ{@Ј џџ|@Ј џџ}@Ј џџ~@Ј џџ@Ј @џџ€@Ј €џџ@Ј џџ‚@Ј џџƒ@Ј џџМ@Ј џџН@Ј џџО@Ј @џџП@Ј €џџР@Ј џџС@Ј џџТ@Ј џџУ@Ј џџФ@Ј џџХ@Ј џџx@@ъџџyA@ъџџzC@ъџџ{@ъџџ|@ъџџ}@ъџџ@ъ џџ~@ъџџ–@Ъџџ€w@ъeџџx@ъeџџ‚y@ъeџџƒŸ@ъeџџ„ @ъeџџ…Ё@ъeџџ†Ђ@ъeџџ‡Ѓ@ъeџџˆЄ@ъeџџ‰Ѕ@ъe€ @ џџD@ dџџ@(dџџ„@ dџџ(@(dџџ)@(dџџ*@(dџџH@(d џџI@(d@џџ@(d€џџL@(dџџN@(dџџS@ d џџT@ d џџ@(d €џџF@ dџџ@(dџџK@(dџџ@ d€џџ @(dџџ @(d џџ@(d @( @( @( @( @( @( 7@( ‘@(" P@($ ’@(( “@(, @(0 Q@`4 @(6 @(f> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @(en @(ev @ e~ @(e† @(eџџ @ъeџџ @ъeџџ@ъeџџ@тeџџ@тeџџG@Ъџџ1@Ъџџ@Ъџџ 2@Ъџџ 3@Ъџџ 4@Ъџџ 5@Ъџџ W@Ъџџ6@ЪџџX@ЪџџY@ЪџџZ@Ъџџ[@Ъџџ\@Ъџџ]@Ъџџ^@Ъџџ_@Ъџџ`@Ъџџa@Ъџџк@Ъџџл@Ъџџм@Ъџџн@Ъџџо@Ъџџп@Ъџџр@Ъџџ с@Ъџџ!т@Ъџџ"у@Ъџџ#ф@Ъџџ$х@Ъџџ%ц@Ъџџ&ч@Ъџџ'ш@Ъџџ(щ@Ъџџ)ъ@Ъџџ*ы@Ъџџ+ь@Ъџџ,э@Ъџџ-b@ъџџ.c@ъџџ/d@ъџџ0e@ъџџ1f@ъџџ2е@ъџџ3ж@ъџџ4з@ъџџ5и@ъџџ6й@ъџџ7g@ъџџ8h@ъџџ9i@ъџџ:j@ъџџ;k@ъџџ<З@ъџџ=И@ъџџ>Й@ъџџ?К@ъџџ@Л@ъџџAl@ъџџBm@ъџџCn@ъџџDo@ъџџEp@ъџџFЦ@ъџџGЧ@ъџџHШ@ъџџIЩ@ъџџJЪ@ъџџKЫ@ъџџLЬ@ъџџMЭ@ъџџNЮ@ъџџOЯ@ъџџPа@ъџџQб@ъџџRв@ъџџSг@ъџџTд@ъџџUq@ъџџVr@ъџџWs@ъџџXА@ъџџYБ@ъџџZВ@ъџџ[Г@ъџџ\Д@ъџџ]Е@ъџџ^Ж@ъџџ_t@ъџџ`u@ъџџav@ъџџbю@ъџџcя@ъџџd№@ъџџeё@ъџџfђ@ъџџgѓ@ъџџhє@ъџџi…@ш\џџj”@Ъџџk•@ЪџџlІ@ъџџmЇ@ъџџnЈ@ъџџoЉ@ъџџpЊ@ъџџqЋ@ъџџrЌ@ъџџs­@ъџџtЎ@ъџџuЏ@ъџџvљ@Ъџџw @ъџџz@Ј џџ{@Ј џџ|@Ј џџ}@Ј џџ~@Ј џџ@Ј @џџ€@Ј €џџ@Ј џџ‚@Ј џџƒ@Ј џџМ@Ј џџН@Ј џџО@Ј @џџП@Ј €џџР@Ј џџС@Ј џџТ@Ј џџУ@Ј џџФ@Ј џџХ@Ј џџx@@ъџџyA@ъџџzC@ъџџ{@ъџџ|@ъџџ}@ъџџ@ъ џџ~@ъџџ–@Ъџџ€w@ъeџџx@ъeџџ‚y@ъeџџƒŸ@ъeџџ„ @ъeџџ…Ё@ъeџџ†Ђ@ъeџџ‡Ѓ@ъeџџˆЄ@ъeџџ‰Ѕ@ъeџџŠ @Шџџ‹@ЪџџŒ'@шџџ(@шџџŽ!@Јeџџ"@Јeџџ)@Јeџџ‘#@Ъџџ’$@Ъџџ“%@Ъџџ”0@шџџ•1@шџџ–*@Јeџџ—+@Јeџџ˜2@Јeџџ™,@Ъџџš-@Ъџџ›.@Ъџџœ9@шџџ:@шџџž3@ЈeџџŸ4@Јeџџ ;@ЈeџџЁ5@ЪџџЂ6@ЪџџЃ7@ЪџџЄB@шџџЅC@шџџІ<@ЈeџџЇ=@ЈeџџЈD@ЈeџџЉ>@ЪџџЊ?@ЪџџЋ@@ЪџџЌK@шџџ­L@шџџЎE@ЈeџџЏF@ЈeџџАM@ЈeџџБG@ЪџџВH@ЪџџГI@ЪџџДT@шџџЕU@шџџЖN@ЈeџџЗO@ЈeџџИV@ЈeџџЙP@ЪџџКQ@ЪџџЛR@ЪџџМ]@шџџН^@шџџОW@ЈeџџПX@ЈeџџР_@ЈeџџСY@ЪџџТZ@ЪџџУ[@ЪџџФf@шџџХg@шџџЦ`@ЈeџџЧa@ЈeџџШh@ЈeџџЩb@ЪџџЪc@ЪџџЫd@ЪџџЬo@шџџЭp@шџџЮi@ЈeџџЯj@Јeџџаq@Јeџџбk@Ъџџвl@Ъџџгm@Ъџџдx@шџџеy@шџџжr@Јeџџзs@Јeџџиz@Јeџџйt@Ъџџкu@Ъџџлv@Ъџџм|@Ъ TT € }@~@@€@@‚@ƒ@„@…@†@‡@ˆ@‰@Š@‹@Œ@@Ž@@@‘@’@“@”@•@–@—@˜@™@š@›@œ@@ž@Ÿ@ @Ё@Ђ@Ѓ@Є@Ѕ@І@Ї@Ј@Љ@Њ@Ћ@Ќ@­@Ў@Џ@А@Б@В@Г@Д@Е@Ж@З@И@Й@К@Л@М@Н@О@П@Р@С@Т@У@Ф@Х@Ц@Ч@Ш@Щ@Ъ@Ы@Ь@Э@Ю@Я@а@б@в@г@д@е@ж@з@и@й@к@л@м@н@о@п@р@с@т@у@ф@х@ц@ч@ш@щ@ъ@ы@ь@э@ю@я@№@ё@ђ@ѓ@є@ѕ@і@ї@ј@љ@њ@ћ@ќ@§@ў@џ@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@ @?@@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@a@v@w@z@@ž@Ÿ@ @Ё@Ђ@Ѓ@Є@Ѕ@І@Ї@Ј@Љ@Њ@Ћ@Ќ@­@Ў@Џ@А@Б@В@Г@Д@Е@Ж@З@И@Й@К@Л@М@Н@О@П@Р@С@Т@У@Ф@Х@Ц@Ч@Ш@Щ@Ъ@Ы@Ь@€@р @ џџ@ dџџ@ d @( @( @( @( @(р @ џџ@ dџџ@ d @( @( @( @( @(€ @P @ @ џџ@ dџџ@ dџџ@ dџџ@ (dџџ@ (d @ @ @ (џџ@ Шџџ@ ЪP @ @ џџ@ dџџ@ dџџ@ dџџ@ (dџџ@ (d @ @ @ (џџ@ Шџџ@ Ъ LELErш@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@Arial Arialл†ƒ™ф6ж0ъ€ ќрџџџм@ џџџџцЗV0м@ џџџџм†ƒ™Ќ7ж0ъ€ ќрџџџн@ џџџџцЗV0н@ џџџџн†ƒ™t8ж0ъ€ ќрџџџо@ !џџџџцЗV0о@ џџџџо†ƒ™<9ж0ъ€ ќрџџџп@ "џџџџцЗV0п@ џџџџп†ƒ™:ж0ъ€ ќрџџџр@ #џџџџцЗV0р@ џџџџр†ƒ™Ь:ж0ъ€ ќрџџџс@ $џџџџцЗV0с@ џџџџс†ƒ™”;ж0ъ€ ќрџџџт@ %џџџџцЗV0т@ џџџџт†ƒ™\<ж0ъ€ ќрџџџу@ &џџџџцЗV0у@ џџџџу†ƒ™$=ж0ъ€ ќрџџџф@ 'џџџџцЗV0ф@ џџџџф†ƒ™ь=ж0ъ€ ќрџџџх@ (џџџџцЗV0х@ џџџџх†ƒ™Д>ж0ъ€ ќц@ )УЗV0ц@ №@ ц†ƒ™|?ж0ъ€ ќч@ *УЗV0ч@ ё@ ч†ƒ™D@ж0ъ€ ќш@ +УЗV0ш@ ђ@ ш†ƒ™ Aж0ъ€ ќщ@ ,УЗV0щ@ ѓ@ щ†ƒ™дAж0ъ€ ќъ@ -УЗV0ъ@ є@ ъ†ƒ™œBж0ъ€ ќы@ .УЗV0ы@ ѕ@ ы†ƒ™dCж0ъ€ ќь@ /УЗV0ь@ і@ ь†ƒ™,Dж0ъ€ ќэ@ 0УЗV0э@ ї@ э†ƒ™єDж0ъ€ ќю@ 1УЗV0ю@ ј@ ю†ƒ™МEж0ъ€ ќя@ 2УЗV0я@ љ@ я†ƒ™„Fж0ъ€ ќ€ц@ 3џџџџцЗV0№@ џџџџ№†ƒ‰џџъ€ ќ€ч@ 4џџџџцЗV0ё@ џџџџё†ƒ‰џџъ€ ќ€ш@ 5џџџџцЗV0ђ@ џџџџђ†ƒ‰џџъ€ ќ€щ@ 6џџџџцЗV0ѓ@ џџџџѓ†ƒ‰џџъ€ ќ€ъ@ 7џџџџцЗV0є@ џџџџє†ƒ‰џџъ€ ќ€ы@ 8џџџџцЗV0ѕ@ џџџџѕ†ƒ‰џџъ€ ќ€ь@ 9џџџџцЗV0і@ џџџџі†ƒ‰џџъ€ ќ€э@ :џџџџцЗV0ї@ џџџџї†ƒ‰џџъ€ ќ€ю@ ;џџџџцЗV0ј@ џџџџј†ƒ‰џџъ€ ќ€я@ <џџџџцЗV0љ@ џџџџљ†ƒ‰џџъ€рќ@ =џџџџцЗV0њ@ џџџџњ ƒ™ Oж0Ј€рќ@ >џџџџцЗV0ћ@ џџџџћ ƒ™ фOж0Ј€рќ@ ?џџџџцЗV0ќ@ џџџџќ ƒ™ ЌPж0Ј€рќ@ @џџџџцЗV0§@ џџџџ§ ƒ™ tQж0Ј€рќ@ AџџџџцЗV0ў@ џџџџў ƒ™ @& H€@TN @) џџ@)D @) H  €  @~Фk @ @ (hl @ (џџ@ ( џџ@ џџ@!n @! H  €  @  € x @црЂ @ @ (hl @ (џџ@ ( џџ@ џџ@-n @-(hж @- HVar2Dataџџџџџџџџџџџџ#xFixedMetaџџџџџџџџџџџџ0VarMetaџџџџ џџџџ/FixedDataџџџџўџџџVar2DataџџџџџџџџџџџџўџџџFixedMetaџџџџ$џџџџ3VarMetaџџџџџџџџџџџџ2FixedData"!џџџџўџџџ2a400000_ffffffff$џџџџџџџџџџџџ1FixedMetaџџџџџџџџџџџџY&VarMetaџџџџ(џџџџX(FixedData&%џџџџS@Var2Dataџџџџџџџџџџџџ4†FixedMetaџџџџџџџџџџџџ[VarMetaџџџџ,џџџџZFixedData*)џџџџўџџџVar2DataџџџџџџџџџџџџўџџџFixedMetaџџџџџџџџџџџџ]VarMetaџџџџ0џџџџ\FixedData.-џџџџўџџџVar2DataџџџџџџџџџџџџўџџџFixedMetaџџџџџџџџџџџџgVarMetaџџџџ4џџџџf FixedData21џџџџbцVar2Dataџџџџџџџџџџџџ^ЦFixedMetaџџџџџџџџџџџџqVarMetaџџџџ8џџџџp FixedData65џџџџlцVar2DataџџџџџџџџџџџџhФFixedMetaџџџџџџџџџџџџvVarMetaџџџџ<џџџџu(FixedData:9џџџџrŠVar2DataџџџџџџџџџџџџЧ,FixedMetaџџџџџџџџџџџџ%8VarMetaџџџџ@џџџџ$FixedData>Bџџџџ#*Var2DataџџџџџџџџџџџџўџџџFixed2Metaџџџџџџџџџџџџ"4Fixed2Data=AџџџџўџџџFixedMetaџџџџџџџџџџџџ8<VarMetaHџџџџџџџџ7FixedDataDGџџџџ-XFixed2Metaџџџџџџџџџџџџ(Fixed2DataCFџџџџўџџџProps џџџџџџџџџџџџ&LFixedMetaџџџџџџџџџџџџЖVarMetaOLџџџџ†`FixedDataJNџџџџгjVar2DataџџџџџџџџџџџџI&Fixed2Metaџџџџџџџџџџџџ>ЉFixed2DataIMџџџџўџџџProps џџџџџџџџџџџџ= FixedMetaџџџџџџџџџџџџЛVVarMetaVSџџџџК8FixedDataQUџџџџИDVar2DataџџџџџџџџџџџџЇFixed2MetaџџџџџџџџџџџџЅOFixed2DataPTџџџџўџџџProps џџџџџџџџџџџџЃLFixedMetaџџџџџџџџџџџџХЄVarMetaџџџџZџџџџФ FixedDataX\џџџџРдVar2DataџџџџџџџџџџџџП:Fixed2MetaџџџџџџџџџџџџНHFixed2DataW[џџџџўџџџFixedMetaџџџџџџџџџџџџѕVarMetac`џџџџќˆFixedData^bџџџџэX(Var2Dataџџџџџџџџџџџџаж Fixed2MetaџџџџџџџџџџџџЩ“Fixed2Data]aџџџџўџџџProps џџџџџџџџџџџџШК­пњHEHEIHHYZ MN!K"L#LM$WX%VW&N^'^](]\*]T+TU,TV-XQ.QR/R`0ab1bcК­пњК­пњXљљ(љ<љPљdљxљŒљ љДљШљ@мљ№љљљ,љ@љTљ}hљ@|љљЄљИљ@ЬљрљPєљљљ0љDљ"@5К­пњ#nHP€@@Ž0q&D ,ˆALA–Д€@@Ž0q&D ,ˆALA–Д€@@Ž0q&D ,ˆALA–Д€@@Ž0q&D ,ˆAљEA„Д€@@‚ƒ„…ўџџџ‡ˆ‰Š‹ŒŽўџџџ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ЁЂўџџџЄўџџџІўџџџЈЉЊЋЌ­ЎЏАБВГДЕЖЗўџџџЙўџџџўџџџМўџџџОўџџџўџџџСТУўџџџўџџџЦЧўџџџўџџџЪЫЬЭЮЯўџџџбвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя№ёђѓєѕіїјљњћўџџџ§ўџŽ0q&D ,ˆAљEA„Д€@@Ž0q&D ,ˆA€OBAюД€@@Ž0q&D ,ˆAL=AXД€@@Ž0q&D ,ˆALA–Д4$ €@@Ž0q&D ,ˆALA–Д€@@Ќ0q&D ,ˆALA–Д€@@Ъ0q&D ,ˆALA–Д @ ,/@ 0@ €@@д0q&D ,ˆAљ5AТД,к 4$ €@@ђ0q&D ,ˆALA–Д@ 0@ €@@ђ0q&D ,DˆAL=AXДШpDа5ˆcdФбbа5ˆcшxэb€@@ђ0q&D ,ЯˆALA–ДиъЯа5ˆcdФбbа5ˆcшxэb€@@ђ0q&D ,ЯˆALA–ДшєЯа5ˆcdФбbа5ˆcшxэb€@@1q&D ,ˆAL-A,Д ,@4$н 1АУŸbХЯ€@@22q&D ,ˆA€ORAмД ,0@ €@@’'v&D ,uˆALA–ŒiAlign€@@œ'v&D ,uˆALA–ŒiAlign/@ 0@ €@@А'v&D ,uˆAL=AXŒiAlignxД24>O3€@@А'v&D ,iˆALA–Œi,€@@А'v&D ,лˆALA–ŒiА ла5O3dԘ2а5O3шxД2€@@(v&D ,iˆAљ5AТŒion,€€€@@(v&D ,ˆAL-A,Œi€@@")‘&D ,eˆAРzPAFŒised Designs€@@,)‘&D ,iˆAL=AXŒi,ЄУ˜2€@@,)‘&D ,iˆALA–Œi€"д,@€@@,)‘&D ,iˆALA–Œion,јO3€@@6)‘&D ,iˆA€ORAмŒi€"дŒi,/@ 0@ €@@6)‘&D , ˆA€ORAмŒi 0@ €@@@)‘&D , ˆA@w[AЪŒi !€@@@)‘&D , ˆALA–Œi !"#€@@@)‘&D , ˆA@wkA”Œi !"#$€@@@)‘&D , ˆA€ORAмŒi !"#$%К­пњI&"ŠŒŠjіŠд`Š>ЪŠЈ4ŠžџџРj&и'j&Рj&џџџџџџџџРj&ˆУ@LALALAџџРj&и'j&Рj&џџџџџџџџРj&ˆУ@LALALAџџРn&и'n&Рn&џџџџџџџџРn&ˆУ@LALALAџџРq&и'w&Рq&џџџџџџџџРq&ˆУ@љEAљEAљEAџџРq&и'w&Рq&џџџџџџџџРq&ˆУ@љEAљEAљEAџџРt&и'x&Рt&џџџџџџџџРt&ˆУ@€OBA€OBA€OBAџџР‰&и'Œ&Р‰&џџџџџџџџР‰&ˆУ@L=AL=AL=AџџРŒ&и'Œ&РŒ&џџџџџџџџРŒ&ˆУ@LALALAџџР&и'&Р&џџџџџџџџР&ˆУ@LALALAEEџџРq&и'q&Рq&џџџџџџџџРq&ˆУ@LALALAGHџџРp&и'p&Рp&џџџџџџџџРp&ˆУ@LALALAHIџџРr&и'u&Рr&џџџџџџџџРr&ˆУ@љ5Aљ5Aљ5AJKџџР’&и'’&Р’&џџџџџџџџР’&ˆУ@LALALAKLџџР&и'“&Р&џџџџџџџџР&ˆУ@L=AL=AL=ALMџџР”&и'”&Р”&џџџџџџџџР”&ˆУ@LALALAMNџџР—&и'—&Р—&џџџџџџџџР—&ˆУ@LALALAQYџџРz&и'{&Рz&џџџџџџџџРz&ˆУ@L-AL-AL-ARZџџР{&и'†&Р{&џџџџџџџџР{&ˆУ@€ORA€ORA€ORASWџџРА&и'А&РА&џџџџџџџџРА&ˆУ@LALALATXџџРГ&и'Г&РГ&џџџџџџџџРГ&ˆУ@LALALAUVџџРЌ&и'Џ&РЌ&џџџџџџџџРЌ&ˆУ@L=AL=AL=AVTџџРЉ&и'Љ&РЉ&џџџџџџџџРЉ&ˆУ@LALALAWUџџРЎ&и'Ў&РЎ&џџџџџџџџРЎ&ˆУ@LALALAX]џџРЅ&и'Ї&РЅ&џџџџџџџџРЅ&ˆУ@љ5Aљ5Aљ5AY\џџРЈ&и'Љ&РЈ&џџџџџџџџРЈ&ˆУ@L-AL-AL-AZ^џџР˜&и'Ђ&Р˜&џџџџџџџџР˜&ˆУ@РzPAРzPAРzPA[QџџРД&и'З&РД&џџџџџџџџРД&ˆУ@L=AL=AL=A\RџџРК&и'К&РК&џџџџџџџџРК&ˆУ@LALALA]`џџРК&и'К&РК&џџџџџџџџРК&ˆУ@LALALA^aџџРШ&и'г&РШ&џџџџџџџџРШ&ˆУ@€ORA€ORA€ORA_bџџРж&и'с&Рж&џџџџџџџџРж&ˆУ@€ORA€ORA€ORA`cџџРф&и'і&Рф&џџџџџџџџРф&ˆУ@@w[A@w[A@w[AbeџџРШ&и'Ш&РШ&џџџџџџџџРШ&ˆУ@LALALAcfџџРж&и'§&Рж&џџџџџџџџРж&ˆУ@@wkA@wkA@wkAdgџџРђ&и'§&Рђ&џџџџџџџџРђ&ˆУ@€ORA€ORA€ORAŠ| PŠцЊŠˆEEŠђG~GŠ\HшH 0HŠЦJŠJŠhKєKŠвL^LŠ<MШMŠІQ2Q zQŠRдRŠВS>SŠTЈTŠ†U UŠ№V| VŠZ Wц WŠФ XP XŠ. YК YŠ˜ Z$ ZŠ [Ž [Šl \ј \Šж ]b ]Š@ ^Ь ^ŠЊ _6 _Š `  `Š~ b bŠш ctcŠRdоdŠМК­пњ#j0аџџ Ž0аџџ 0аџџ Њ0аџџ 80аџџ HЦ0аџџ T0аџџ т0аџџ p0аџџ ў0аџџ Œ0аџџ 0аџџ Ј0аџџ 60аџџ Ф0аџџ R0аџџ р0аџџ n 0аџџ ќ 0аџџ Š 0аџџ 0аџџ І 0аџџ 4 0аџџ Т 0аџџ P 0аџџ о 0аџџ l0аџџ њ0аџџ ˆ0аџџ 0аџџ V0Є0аџџ 20аџџ Р0аџџ N0аџџ м0аџџ HH"0@К­пњ@@Standard(DqюDqуGr&r&РРxDq` ` ` Рz&z&РРx` ` ` Р24 HoursЈа @8x@8` @8Р@8xЊ@8` @8Р@8x@8` @8Р@8x™Л@8` @8Р@8x@8` @8Р@8xK-@8` @8Р@8x@8` @8РџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџК­пњBXК­пњD†`€„с€€€ _е,G8_К­пњC66C@ Ў@ $у@ &Ж5‘&џџџџџџџџџџџџџџˆУ@ˆУ@К­пњ:К­пњдџџџŸ@К­пњ+у@ х@ ф@ @ ((Ь@ Я@ &MSD I project plan8Meet Team and Faculty Guide<Set Weekly Team Meeting TimesXTeam meeting to complete weekly assignments,Expand Project Needs *Expand Project Risks6Finish Week 3 Deliverables4Begin Brainstorming Ideas8Compose Final List of IdeasLUpdate needs, Risks, and Project Plan2Initial Meeting with PCC„Meet with guide to discuss questions for initial customer meeting@Provide Write up for discussionnEmail All System Design review Documents to AttendeesRDevelop System Level Design Presentation6System Level Design ReviewNDiscuss System Design Review with team((Ь@ Я@ (Schedule for MSD I Р,(Project Review PrepNUpload all remaining documents to Edge((Ь@ Я@ (Schedule for MSD IILUpdate needs, Risks, and Project PlannEmail All System Design review Documents to AttendeesXDevelop Detailed Design Review Presentation.Detailed Design ReviewRDiscuss Detailed Design Review with teamLLz@ 0{@ @€@ B@ Fќ@ Jџџџџџџџџ6Meeting at PCC- JenkintownWinter Break^Finalize ideas for Implementation during MSD 2LDevelop Test Plans for final conceptsDDevelop and Rate Proposed DesignsProject ReviewFabrication TestModeling((Ь@ Я@ &Project Management Р'<Set Weekly Team Meeting Times6Begin to Write Final Paper*Prepare Poster BoardК­пњ.ж ,Ѓ V ’ в . ^ Œ Ц ў :E ŠH РI HK ŒL ўM TN ŽP PK8PЃрQ HR tS ђSЃЦT U nV рW <ўџџџўџџџ   ўџџџ !"#$%&'(ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџи'§&РТ&џџџџџџџџАџџџџщщ5Рj&и'§&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєp0q&џџџџџџџџ€Рj&и'§&џџџџџџџџџџџџи'j&Р&џџџџџџџџ€ч€чPL1ƒРР'Рj&и'j&џџџџџџџџџџџџџџџџРj&џџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Рj&и'&џџџџџџџџџџџџи'j&Р&џџџџџџџџР€ч€чPL1ƒРР'Рj&и'j&џџџџџџџџџџџџџџџџРj&џџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Рj&и'&Рj&џџџџџџџџи'n&РЇ&џџџџџџџџР@&@&PL1ƒРР'Рn&и'n&џџџџџџџџџџџџџџџџРn&џџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Рn&и'Ї&и'j&џџџџџџџџи'w&Р‘&џџџџџџџџ€%ТТPL1ƒ€p€p'Рq&и'w&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Рq&и'˜&и'p&џџџџџџџџ и'w&Р‘&џџџџџџџџ€%ТТPL1ƒ€p€p'Рq&и'w&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€ Рq&и'˜&и'p&џџџџџџџџ и'x&РЉ&џџџџџџџџююPL1ƒР]Р]'Рt&и'x&џџџџџџџџџџџџџџџџРt&џџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Рt&и'Џ&Рq&џџџџџџџџ и'Œ&РЅ&џџџџџџџџwwPL1ƒKK'Р‰&и'Œ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Р‰&и'Ј&и'†&џџџџџџџџи'Œ&РЈ&џџџџџџџџwwPL1ƒРР'РŒ&и'Œ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€ РŒ&и'Ј&џџџџџџџџџџџџи'&РЉ&џџџџџџџџwwPL1ƒРР'Р&и'&џџџџџџџџџџџџџџџџР&џџџџєŽ0q&=9џџџџџџџџ€#Р&и'Љ&и'Œ&џџџџџџџџEи'q&Р’&џџџџџџџџТТPРР'Рq&и'q&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєЌ0q&џџџџџџџџ€ Рq&и'’&и'p&џџџџџџџџHи'p&Р‘&џџџџџџџџТТPРР'Рp&и'p&џџџџџџџџџџџџџџџџРp&џџџџєЪ0q&џџџџџџџџ€#Рp&и'‘&и'n&џџџџџџџџIи'u&РЏ&џџџџџџџџРKРKРKP@8@8'Рr&и'u&џџџџџџџџџџџџџџџџРr&џџџџєд0q&џџџџџџџџ€#Рr&и'Г&и'q&џџџџџџџџKи'’&РГ&џџџџџџџџ@Џ@Џ@ЏP~’ TDРР'Р’&и'’&џџџџџџџџџџџџџџџџР’&џџџџєђ0q&џџџџџџџџ€#Р’&и'Г&и'&џџџџџџџџLи'“&РЌ&џџџџџџџџwwP~’ TDKK'Р&и'“&џџџџџџџџџџџџџџџџР&џџџџєђ0q&џџџџџџџџ€#Р&и'Џ&и'&џџџџџџџџMи'”&РА&џџџџџџџџwwP~’ TDРР'Р”&и'”&џџџџџџџџџџџџџџџџР”&џџџџєђ0q&џџџџџџџџ€#Р”&и'А&и'“&џџџџџџџџNи'—&РГ&џџџџџџџџwwwP~’ TDРР'Р—&и'—&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєђ0q&џџџџџџџџ€ Р—&и'Г&џџџџџџџџџџџџPи'К&РТ&џџџџџџџџР–АР–@R@R'Рj&и'К&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє`1q&џџџџџџџџ€#Рj&и'§&џџџџџџџџџџџџQи'З&Рљ&џџџџџџџџР–Р–PKK'РД&и'З&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє,)‘&џџџџџџџџ€ РД&и'ќ&и'Г&џџџџџџџџRи'К&Р§&џџџџџџџџР–Р–PРР'РК&и'К&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє,)‘&џџџџџџџџ€ РК&и'§&и'З&џџџџџџџџS и'§&РЯ&џџџџџџџџР]юю'РШ&и'§&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєˆ1q&џџџџџџџџ€РШ&и'§&џџџџџџџџџџџџTи'Љ&Рю&џџџџџџџџР–Р–PРР'РЉ&и'Љ&џџџџџџџџџџџџџџџџРЉ&џџџџєА'v&џџџџџџџџ€#РЉ&и'ю&џџџџџџџџџџџџUи'Ў&Р§&џџџџџџџџР,Р,Р,PРР'РЎ&и'Ў&џџџџџџџџџџџџџџџџРЎ&џџџџєА'v&џџџџџџџџ€#РЎ&и'§&и'Љ&џџџџџџџџVи'Џ&Ря&џџџџџџџџР–Р–PKK'РЌ&и'Џ&џџџџџџџџџџџџџџџџРЌ&џџџџєА'v&џџџџџџџџ€#РЌ&и'є&и'Љ&џџџџџџџџWи'А&Рѕ&џџџџџџџџР–Р–PРР'РА&и'А&џџџџџџџџџџџџџџџџРА&џџџџє’'v&џџџџџџџџ€#РА&и'ѕ&и'Џ&џџџџџџџџXи'Г&Рі&џџџџџџџџР–Р–PРР'РГ&и'Г&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџєœ'v&џџџџџџџџ€ РГ&и'і&и'А&џџџџџџџџY и'{&РА&џџџџџџџџюююP€%€%'Рz&и'{&џџџџџџџџџџџџџџџџРz&џџџџє1q&џџџџџџџџ€Рz&и'Г&и'x&џџџџџџџџZ и'†&Р—&џџџџџџџџwwP€Л€Л'Р{&и'†&џџџџџџџџџџџџџџџџи'†&џџџџє22q&џџџџџџџџ€#Р{&и'Ђ&џџџџџџџџџџџџ\и'Љ&Рќ&џџџџџџџџeeeP€%€%'РЈ&и'Љ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє(v&џџџџџџџџ€ РЈ&и'§&и'Ї&џџџџџџџџ]и'Ї&Рь&џџџџџџџџ@М@МP@8@8'РЅ&и'Ї&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє(v&џџџџџџџџ€ РЅ&и'ю&и'Ђ&џџџџџџџџ^и'Ђ&Рп&џџџџџџџџ@М@МPРЈРЈ'Р˜&и'Ђ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє")‘&џџџџџџџџ€ Р˜&и'ы&и'—&џџџџџџџџ_`и'К&Р§&џџџџџџџџР–Р–Р–PРР'РК&и'К&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє,)‘&џџџџџџџџ€ РК&и'§&џџџџџџџџџџџџa!и'г&РЯ&џџџџџџџџР]Р]S€Л€Л'РШ&и'г&џџџџџџџџџџџџџџџџРШ&џџџџє6)‘&џџџџџџџџ€#РШ&и'к&џџџџџџџџџџџџb"и'с&Рн&џџџџџџџџР]Р]S€Л€Л'Рж&и'с&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє6)‘&џџџџџџџџ€ Рж&и'ш&и'г&џџџџџџџџc#и'і&Ры&џџџџџџџџР]Р]Р]S@@'Рф&и'і&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє@)‘&џџџџџџџџ€ Рф&и'§&и'с&џџџџџџџџd$и'§&Рж&џџџџџџџџ€ЛSюю'РШ&и'§&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџє@)‘&џџџџџџџџ€РШ&и'§&џџџџџџџџџџџџe%и'Ш&Р§&џџџџџџџџ@л@л@лdРР'РШ&и'Ш&џџџџџџџџџџџџџџџџРШ&џџџџє@)‘&џџџџџџџџ€#РШ&и'§&џџџџџџџџџџџџf&и'§&Рж&џџџџџџџџd€2€2'Рж&и'§&џџџџџџџџџџџџџџџџРж&џџџџє@)‘&џџџџџџџџ€#Рж&и'§&џџџџџџџџџџџџg'и'§&Рђ&џџџџџџџџd€Л€Л'Рђ&и'§&џџџџџџџџџџџџџџџџРђ&џџџџє@)‘&џџџџџџџџ€#Рђ&и'§&џџџџџџџџџџџџўџџџ   !"ўџџџ$ўџџџ&'()*+,ўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџ56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRўџџџTUVWўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџўџџџ_`aўџџџcdeўџџџўџџџўџџџijkўџџџmnoўџџџўџџџўџџџstўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџX nY YЃФZ N\ l] Ю^ ` f a ˆ b Є c В d є dK dЃШ e . f n g Ј К­пњ+X(8юCЦџџџџџџџ ‚0ЦџџџџџџџЗV(‚0Цџџџџџџџ0‚0Цџџџџџџџ8‚Цџџџџџџџ@‚ЦџџџџџџџH‚ЦџџџџџџџP‚ЦџџџџџџџX‚Цџџџџџџџ` ‚Цџџџџџџџh ‚Цџџџџџџџp ‚0ЦџџџџџџџРx ‚Цџџџџџџџ€ ‚Цџџџџџџџ ˆ‚Цџџџџџџџ‚Цџџџџџџџ€˜‚Цџџџџџџџ  Цџџџџџџџ Ј‚ЦџџџџџџџА‚ЦџџџџџџџИCЦџџџџџџџР‚ЦџџџџџџџШ‚Цџџџџџџџ@а‚Цџџџџџџџџци‚Цџџџџџџџр‚Цџџџџџџџш‚ЦџџџџџџџцЗ№Цџџџџџџџј‚Цџџџџџџџ‚Цџџџџџџџ‚Цџџџџџџџ ‚Цџџџџџџџ !‚Цџџџџџџџ("‚Цџџџџџџџ0#‚Цџџџџџџџ8$CЦџџџџџџџ@%‚ЦџџџџџџџH&C‚ЦџџџџџџџP'C‚Цџџџџџџџ88&No Groupsп0^QЕbLБпSX>СБ&No Group*ŠТю'гK•Ў€ъЂ#К­пњx<К­пњЬCŸtiцŸК­пњК­пњTSBCК­пњК­пњ""@&&@&TN@& &Gantt Chart @& Entry@&Э@ @ @ #@ $@ /@ 1@ Ј5@&PHEIYZKLMN^]\TUVWXQR`_SabcdefgР§9Lz=@&'&9L_r…˜ЋОбфї 0CVi|ЂЕШлю':M`s†™ЌПвх€Ъp€Ъp0€ЋqРq0=rРуqCP@Tr@TrVc@Tr@TrV‰@Tr@TrVœ€Œr€Œriv§r@TrЕ§r@TrЂЕ€Nt@tЕТ@šwР)wлш@{x@{xю@{x@{x€”y€Гx!$y€Гx4zz:GР­z@=zMZцzцz`m@С}РP}s€j~j~†“€к~j~†Ќ€Л€к~ЌЙ@Ю@ K€к~ЌЬ,€,€вп@ж@ Рд€@d€хђ  ј@ц@ €^‚ю Р–‚Р–‚1@є@ €…ˆˆjw™‹€(‹}Š@ў@ x$@&PHEIYZKLMN^]\TUVWXQR`'@&(@&*@&@’p+@&@\y-@&іЛr6@&Pb1@&C:\Users\Desirae\Desktop\MSD I project plan.mpp!\XX @"@&&@&Žp@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&K'@&(@&*@&Zp+@&РP}-@&А—sn1@&C:\Users\Desirae\Desktop\MSD I project plan.mpp!LINK_2ž>;Oбљ@‡ш%Ж„=LINK_2 хъ7xвйL…}ЗЃƒРCћК­пњ†&К­пњ@їПk  їПК­пњК­пњК­пњК­пњТџ@ !Э@ @ 8h @ "#@ "$@ "/@ 1@ Task Nameџ@ @ @ #@ $@ /@ 1@ Э@ &Entryl,\vтЮOЌ|e ц„šК­пњЦК­пњцŸРД lРОџџџџџџdџџџџџџџџџџtasks&All TasksбlQф}WFЅmшЩžЏБИК­пњФК­пњцŸ&Gantt ChartР)^9‹ ќF‡д$ВW‡|LК­пњЧ,.+К­пњŠџ*+&+&+ti%@"@ џџџџџџџџ А—sЩ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"єєєєаў€%€*@" Gantt Chart>@"# џ# @"#@"@ џџџџџџџџ8 &@"8 24 Hours #@ $@ џџџџ1@ џџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ )@ w@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ$@ $@ џџџџ$@ џџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ )@ w@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ $@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ #@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ $@ $@ џџџџ$@ џџџџџџџџџџџџ # Е@ Е@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ €@ €@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @ @ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€@ @ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ €@ €@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @ @ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€@ @ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџTaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Progress*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Durationј@"@ џџџџџџџџ ! d@5sdgr?‘8 24 Hours #@ $@ џџџџ1@ џџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ )@ w@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ$@ $@ џџџџ$@ џџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ )@ w@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ $@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ #@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ $@ $@ џџџџ$@ џџџџџџџџџџџџ # Е@ Е@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџTaskSplitProgressMilestoneSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Progress*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Duration#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ#@ $@ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџCriticalCritical SplitCritical ProgressTaskSplitTask ProgressBaselineBaseline SplitBaseline MilestoneMilestoneSummary ProgressSummaryProject Summary*Group By Summary*Rolled Up Critical*Rolled Up Critical Split*Rolled Up Critical Progress*Rolled Up Task*Rolled Up Split*Rolled Up Task Progress*Rolled Up Baseline*Rolled Up Baseline Milestone*Rolled Up MilestoneExternal TasksExternal MilestoneDeadline*Deliverable Start*Deliverable Finish*Deliverable Duration*Dependency Start*Dependency Finish*Dependency Durationў$&oџџrœ– WBSўў%&mџџаœ– Reportўў&&tџџАœ– Collaborateўў'&sџџ/– ўў(&џџ0– ўў)&џџLœ– Drawўў*&hџџ– Custom Popup 194873812,џ8@"& @"Zџџџџ1@ џџџџџџџџџџџџ @"Z@ €•БР{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs16 Project: &p\par Date: &D\par }