ࡱ> y !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry:tO,+_CompObjs 114`m#) ') 214@#)@#)SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8PProps14$CV_iew ;#)#)! #$+,-./0123456789:;<=>@ABCEFGHIJKLOPQRTVWXYZ[\]^_`aqcdfghijklmopqturwyz{|}~ @514,0,6023,1000@514,0,6023,1000@T@5C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5@Robert Steiger՜.+,D՜.+,, X`l $Rochester Insitute of Technology Wed 11/9/11 Fri 2/24/1278d?3,016h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete$%1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost78d?Scheduled Duration@*?Scheduled Finish@}ߞScheduled Start3,016hWork0%% Work CompleteOh+'0 PXl  Project1$Robert Steigerwald (RIT Student)$Robert Steigerwald (RIT Student)6Microsoft Project@UR?@LA+ :tOMicrosoft.Project 14.0MSProCFilter7#)#)CTable3#)#)CReport /#)#)CUdm +#)#)CEdl '#)#)CCommandBar##)#)CMap #)#)CVba #)#)CGroupingı#)ı#)TBkndTask^p#)p#)TBkndRscW B#) B#)TBkndCalQ0i#)0i#)TBkndAssnJ0i#)0i#)TBkndConsE@#)@#)TBkndOutlCode?@#)@#)Props Eject.MPP14MSProject.Project.99qwald (RIT Student) @5@Robert Ste:ϗe DVTz~ˠ*mC"DfProps MFixedMeta$VarMeta0FixedDataVar2DataFixedMetaVarMeta FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMetaFixedData"!2a400000_ffffffff$FixedMeta31VarMeta(20FixedData&%-Var2DatanFixedMeta5VarMeta,4FixedData*)Var2DataFixedMeta7VarMeta06FixedData.-Var2DataFixedMetaNVarMeta4M$FixedData21IVar2Data8FixedMetaVVarMeta8U$FixedData65QVar2DataOlFixedMeta`.VarMeta<^`FixedData:9WVar2DataFixedMeta)8VarMeta@($FixedData>B'>MM|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCodeD@Rochester Insitute of Technology@@'@'*(@@'@"'@Project1D @Robert Steigerwald (RIT Student)@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@Bҋ qw*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ @ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"'@@@@@@@@ @USD@@@@@@@-vB6ZKPZR@@@@@@@@.7@@@@@@@@db3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ G~u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0[@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"2@6z@6r@741@72@7,z@7r@81@82@8EE(u@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri Calibrid="1"/></txtSet></TLViewData> N"/> <button id="IDC_OPEN_IN_WEB_ACCESS" label="Open in Web Access" image="IDI_OPEN_IN_WEB_ACCESS_ICON" onAction="OpenInWebAccessClickHandler" screentip="Open in Team System Web Access." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="W"/> </group> <group idQ="x:TeamHelpGroup" label="Help"> <button id="IDC_VSTS_HELP" label="Team Foundation Help" image="IDI_TEAMSYSTEM_HELP_ICON" onAction="TeamSystemHelpClickHandler" screentip="Open help for the Team Foundation add-in." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="T"/> <button id="IDC_PROCESS_GUIDANCE" label="Team Project Process Guidance" image="IDI_PROCESS_GUIDANCE_ICON" onAction="ProcessGuidanceClickHandler" screentip="Open team project process guidance for the list." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="I"/> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" onAction="ProjectPortalClickHandler" screentip="Open team project portal site." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="J"/> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Durationusmnzt l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@{D106CCCB-F701-421E-AAD2-8B0A717798BD}libri Calibri@@@@@Qj@&Gantt Chartj@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@t@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' Hp@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-(?Var2Data& Fixed2Meta%8Fixed2Data=A"FixedMetaNVarMetaMFixedDataDGDFixed2Meta?Fixed2DataCF*FixedMetarVarMetaNKfFixedDataIMA2KVar2Data[Fixed2MetaB#Fixed2DataHL Props SXFixedMetasVarMetaRr$FixedDataPTnVar2DataeFixed2MetabFixed2DataOSUFixedMetaVarMeta[X<FixedDataVZx Var2Data@Fixed2MetabFixed2DataUYxProps vHFixedMetalVarMetab_FixedData]a>NVar2DataFixed2Meta$Fixed2Data\`Props V @P('''''%> 0'%Λ$B]v|j 3:ɯIrqQC.IG:Egg.#A9vIX%C.IG:Eggw`8(@ڴ8UPUO,,6:'C.IG:Egg>d@@k]Lk w?w`8(@ڴ8UP>d@@k]zT3jKer&N!8&>d@@k]Bk8E2`D"\@+CSus ۮ²#B!TnlbZ%JhUmOOwFFRhPchDaMBIh+,OOwFFRh)fxN{ǎ)"ЉNhXƢHOOwFFRhʴZ IaAsy]JRN&OOwFFRh#[@AZ D\۟oCv{v/mOOwFFRhl++}HF&XkYYzՌKBK{tOOwFFRhέ.s#H&NUw,ǛT([AKŹsOOwFFRhO~fE=11gBKJ]4"OOwFFRh[`(s]KU.(;gϾxHT^@OOwFFRhI\ڷQσD~΢KOOwFFRhx"wbNs}_vA64oOOwFFRh5uhN=EaOWQH$RhOOwFFRh E55"V0HԐ;~pA3*N_ DOOwFFRhRzjF, 7*tjGTP9\OOwFFRh{)sJ$leHC)BaOOwFFRhGOP 7EB{~I}$+OOwFFRh/N4gBGFSf\LؾϻOOwFFRhWңDE/YmۇfFPRp$ۮ²#B!T]sV<4E#uY_}eATt0aJhMMSAͳ%:? QkMQ۴') @IH nP''''0` P@p0` P7RG:b<{@IH nP'''']EXXWXVJm Xh Wh Vh g lllGlllllHl5l6l7l8l;l=l>l?l@ n psH nP''''IH nP'('(](<Pdx,@Th|H nP'('(]TT@5,@=hď&RNGGTLvJX@sR5g|L&w@N^UIK;ʯЮaoЈONX龐LMHq\ax%tH;UMTxˠ*mC?ǪD!Q jyXJb*Ҫxˠ*mC ] LFnխۮ²#B!TaoЈONX龐d|:cO m!iTA?Uxˠ*mCвqC>x 6aPu Nt7$xˠ*mC~kKԹXӈ*E^c^Pxˠ*mCRVrKme҃|PchDaa_$K3S"81A(#"W)fxN{ǎ)"匯!]MR^DPC\P #[@AZ DLWJA1, w]!I8H5ol++}HF&Xk匯!]MR^D~u/f Hу4Bέ.s#H&NUw,a_$K3S"$raI#{_ yc 7LL0ڨJX@sR5lIf-?KJvdҽ::'NVШJX@sR52ChBpLa2 ܖTEAJl?2JX@sR5E~JgFr<ŋIJX@sR5x,nbcWDx1IddjtƈN$;V^a_$K3S"ꠗCsMeY#(xG4{ݮa_$K3S"VƼՏN+{1@U;CaaoЈONX龐%ȾH-wƫ4SEO'!wDQF&l(8aICN(ܢI Ab匯!]MR^DlLjQ[IGNR.FBV;2~d n@I'4LՉK6NqKEoD_JNĨJX@sR5@H(@/#cxd@ ؁6-aoЈONX龐a3rM lFV* LhyB讎LWJA1, x(nLDѐ!]+D3qM+&aoЈONX龐|B%6ůF.CMBLWJA1, 2GFBC<-HwJ}Ӽ~d n@I'4ew* N^6~ 5uL*O#m'a_$K3S"-;ZzN!-!GBfߟua_$K3S"A8aNNQoUTFfaoЈONX龐qG `MHvUM-ACW y]aoЈONX龐Y S@@FHPIA ~d n@I'4 AڤL+aN2IyWңDE/YmۨJX@sR59N̆GJ#L]0B^xˠ*mC}iD&@Q]zXA& xˠ*mCNfްGaBd 3:ɯIrqQ⨛JX@sR5PrMkA[߅TkCj2&3aoЈONX龐V{ OھUU݄ʴZ IaA~d n@I'4ˋOѰ*[`(s]KU.(;JX@sR5 ޚĽO/`i'RNf/ޡAu}(xˠ*mC9-E/nAPmR$cNL؁2xˠ*mCS]ATyM|NZc^Pa_$K3S"DġK)9/VO,3>Hxˠ*mCO zY:G~'?coG$GgL.7$xˠ*mC9յI !ށPHo_MeLWJA1, 0񵊓iL?e/r&N!8&JX@sR5`!+Ji?ùw`8(@ڴ8UPJX@sR5WE< He*C.IG:EggJX@sR52)Lo82L6(xˠ*mC{OkIp:lOĐPxˠ*mCd{!Hp$HԿ[BFdxˠ*mCmU}|cJo#vl H|RDxˠ*mCN1J , }`!NAx҅5xˠ*mCr?-@0Q^vS 3:ɯIrqQ匯!]MR^Di۩ 'N| P^GTLv匯!]MR^DagKtžGTLva_$K3S"@gGB0xB ܖTEAJl?2匯!]MR^DX%C~~rr: @ R2F" ~)LWJA1, tx Y7C”i @ R2F" ~)wDQF&l(k=XK>~^ҽ::'NV匯!]MR^D6ǶxK%I.@zhfD tEuVLWJA1, iBo-kzhfD tEuVwDQF&l(#-VRBiZdc 7LL0匯!]MR^Dg   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@hBCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeighijklmnopqstuvwxyz{|}1SH5GשWlNsZUaoЈONX龐z+jHIKFfH )@LQ537aoЈONX龐k,|[_F<%TkCj2&3~d n@I'4{!8TMFo `TkCj2&3wDQF&l(oǒH[<H )@LQ537~d n@I'4vXHY2H )@LQ537wDQF&l(_n/(AK/BD]ZQaoЈONX龐9%WTO8Vx$M"@N^UIK;ʯЮ~d n@I'4{r_?M8\_@N^UIK;ʯЮa_$K3S"=hFT@N^UIK;ʯЮwDQF&l(4 BSU;Ca~d n@I'4)ff H5a^^Y#(xG4{ݮwDQF&l(2 uuB1@N^UIK;ʯЮJX@sR5#JO{.jtƈN$;V^~d n@I'4|hIIp}}fr<ŋIa_$K3S"ޫɶМOH 4SEO'!aoЈONX龐tWVKGE|eB Ny6a_$K3S" KQ}WC M|@+CSus ~d n@I'4b:@cEⷹ>d@@k]ꨛJX@sR5QZu;@WN`@+CSus a_$K3S""V쀨@i5y z@+CSus LWJA1, Miۮ²#B!T~d n@I'4OrꀄI^掽ܢI AbJX@sR59KD쒅 ܢI AbLWJA1, 휨_!IpiܢI AbwDQF&l(E߫e2 Avg -!GBfߟu~d n@I'4y`ͭĊOtsHwJ}Ӽa_$K3S"8fOdKȱF.CMBڨJX@sR58r6UEvIb!]+D3qM+& MkF0 6u2/ $Jͪ2* LhyB讎匯!]MR^D$[uJXT͋#cxd@ ؁6-JX@sR5R&&D2EoD_JNLWJA1, 0cÝH ̥C.IG:Egg匯!]MR^DX"ֲOܲNC.IG:EggLWJA1, sk/=DكN5uPHo_Me~d n@I'4ئgu_!A,[OnŁPHo_Mea_$K3S"͞#7N5ۋ`5w`8(@ڴ8UP~d n@I'4EWBš4w`8(@ڴ8UPa_$K3S"G!qB#Lx9|+r&N!8&~d n@I'4gsןKr&N!8&a_$K3S"?أ>N&!Z>d@@k]匯!]MR^Dv(I(ڶ>d@@k]LWJA1, CB+;/BD]ZQ~d n@I'4t/?K@Dq9/BD]ZQwDQF&l(hGA2xUM-ACW y]~d n@I'4fZp[AJhKUM-ACW y]wDQF&l('s[H`]́UM-ACW y]a_$K3S" ,9\E9b"FBV;2a_$K3S"œ}BR]I9Lv@n~d n@I'4r8CԘBcW)yOOwFFRh0Xeh=@p{}Kz&[%5'M HaoЈONX龐pJNGp-t0VF2%:e{aoЈONX龐c#HBH遾GTLvLWJA1, rZ0L4PWpD.bN4; r @a_$K3S"HBPWpD.bN4; r @~d n@I'4ɜJz Y8C`Ϳ(ER4ža_$K3S"5-'H ,AOBA~-OBAA&8$-'d ,ALA@0LAApAA2{C-'d ,AOBA@0OBAAEOBAAE-'H ,eAOBA~-OBAAr&-'d ,ALA@0LAAOBAAdC-'d ,AOBA@0OBAA&OBAA&.'d ,iALMA@0LMAA$u&LMAA$u&.'H ,iALA~-LAAdx6.'H ,iALA~-LAAdx6".'H ,iALA~-LAA 6".'H ,ALA~-LAAdx6!'H ,iALA~-LAAdx6'H ,AL-A,~-L-AAr&,8$ܓ>'H ,ALA~-LAAr&8$ܓ>'H ,ALA~-LAAr&8$ܓ>'H ,iALA~-LAA&8$ܓ>'H ,iALA~-LAA{&8$ܓ>!'H ,iALA~-LAA&8$ AL A 'H ,iALA~-LAA{&8$ܓ>'H ,iALA~7.LAA8$'H ,AOBA~7.OBAA8$'H ,iAOBA~-OBAA{&'H ,ALA~7.LAA8$'H ,ALA~-LAAr&8$l='H ,ALA~7.LAA8$'H ,ALA~-LAAr&8$ܓ>'H ,ALA~7.LAA8$'H ,iALA~-LAA{&8$ Al=L Ah% &'H ,iALA~-LAA{&8$l='H ,iALA~-LAA{&8$ Al=L A 'H ,iAOBA~-OBAA{&8$l='H ,AOBA~-OBAAr&8$l='H ,iAOBA~-OBAA{&8$l='H ,iAOBA~-OBAA&8$ Al=L A(#|'H ,iAOBA~-OBAA&8$l='H ,iAOBA~-OBAA{&8$l='H ,iAOBA~-OBAA{&8$l='H ,iALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAA 6'H ,iALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAAdx6'H ,ALA~\_f_'d ,AOBAOBAA&OBAA&'H ,ALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAA 6'H ,iALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAAdx6'H ,ALA~\_'d ,AORAORAAl&ORAAl&'H ,A5A~-5AA&8$ܓ>.'H ,AOBA~-OBAAr&8$l=`'H ,iALA~-LAAdx6'H ,iALA~-LAAdx6'd ,ALALAAORAAM'H ,AOBA~-OBAAr&8$ܓ>'d ,AOBAOBAAEOBAAE8$ܓ>'d ,fAOBAOBAAEOBAAE8$ܓ>'H ,aALA~7.LAA'd ,fAOBAOBAAEOBAAE8$l='H ,fALA"fg$f@q"'H ,ALA~-LAA{&8$l=,'H ,ALA~-LAA{&8$l=,'H ,ALA~-LAA{&8$l=6'H ,AL=AX~-L=AA{&X8$ Al=L Ah T'd ,fAOBAOBAAEOBAAE8$l=T'H ,fALA fg$fX 'H ,A5A~-5AAr&8$ܓ>X 'H ,A5A~-5AA&8$ܓ>X 'H ,eALA~-LAAr&8$ܓ>H ,AL-A,~-L-AAH>,8$ AL A(#X 'H ,AL-A,~7.L-AA,8$E FX 'H ,eALA~-LAAr&8$ܓ>H ,eAL-A,~-L-AAH>,8$X 'H ,AL-A,~7.L-AA,8$E FX 'H ,eAL-A,~-L-AAr&,8$ܓ>b 'H ,iAOBA~-OBAA&8$l= 'd ,A5A~-5AA&5AA&8$l= 'H ,tAOBA~-OBAAr&8$l= 'H ,~AOBA~-OBAAr&8$l= 'd ,eA5A~-5AA&5AA&8$l= 'd ,]A5A~-5AA&5AA&8$l= 'H ,AOBA~-OBAA{&8$l= 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,ALA~-LAA{&8$ܓ>!'H ,ALA~7.LAA8$!'H ,AOBA~-OBAA&8$ܓ>!'H ,ALA~-LAA{&8$ܓ>` !'H ,ALA~-LAA&8$ܓ> !'H ,ALA~7.LAA8$!'H ,iAOBA~-OBAA&8$l= !'H ,ALA~-LAA&8$l= !'H ,AL-A,~-L-AA{&,8$l=*!'H ,ALA~-LAA&8$l=*!'H ,ALA~-LAA&8$l=!'H ,AORA~-ORAA 6\!'H ,AOBA~-OBAAr&f!'H ,lAOBA~-OBAAr&f!'H ,lAOBA~-OBAAr&f!'H ,eAOBA~7.OBAA8$Bf!'H ,~AOBA~7.OBAA8$E Ff!'H ,AOBA~-OBAAr&8$ܓ>p!'H ,iALA~-LAA{&8$l=p!'H ,ALA~-LAA{&8$l=p!'H ,ALA~7.LAA8$p!'H ,eALA~7.LAA8$p!'H ,eALA~7.LAA8$z!'H ,eALA~7.LAA8$z!'H ,eALA~7.LAA8$z!'H ,AL=AX~-L=AA{&X8$l=z!'H ,AL=AX~-L=AA{&X8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,ALA~-LAA{&8$l=z!'H ,AL-A,~-L-AA{&,8$l=z!'H ,AL-A,~-L-AA{&,8$l=!'H ,AOBA~-OBAA{&8$l=!'H ,AOBA~-OBAA{&8$l=!'H ,eAOBA~-OBAAr&8$l=!'H ,AOBA~-OBAAr&8$l=!'H ,AOBA~-OBAA&8$l=!'H ,AOBA~-OBAA{&!'H ,AOBA~-OBAA&8$l=!'H ,ALA~-LAA 6!'H ,ALA~-LAAdx6!'H ,iALA~-LAA 6!'H ,iALA~-LAA 6!'H ,iALA~-LAA 6!'H ,iALA~-LAA 6!'H ,ALA~-LAAdx6!'H ,ALA~-LAAdx6!'H ,ALA~-LAAdx6!'H ,ALA~-LAAdx6"'H ,"fAOBA~-OBAA0o68$l="'H ,"fAOBA~-OBAA0o68$l=!'H ,AOBA~-OBAA(t4V"'H ,AOBA~-OBAA(t4V"'H ,AOBA~-OBAA(t4*'H ,iA5A~+.5AAB8$ܓ>*'H ,iAOBA~+.OBAAB8$ܓ>+'H ,.hALA~+.LAAB8$ܓ>+'H ,iALA~+.LAAB8$ܓ> +'H ,iA`fA~+.`fAAB8$l= +'H ,A5A~+.5AAB8$ܓ>*+'H ,iAOBA~+.OBAAB8$4+'H ,iAOBA~+.OBAAB8$l=!'H ,A5A~-5AAH>8$"'H ,ALA~-LAAH>8$? F"'H ,ALA~-LAAH>8$b"'H ,ALA~-LAAH>8$? F"'H ,ALA~-LAAH>8$b8$? FbV"'H ,sALA~7.LAAn8$? FV"'H ,cALA~7.LAAn8$u\$alQa\$aHa\$aV"'H ,ALA~7.LAAn'''''@5A5A5A'''''@OBAOBAOBA'''''@LALALA ('( ( (@OBAOBAOBA '''''@OBAOBAOBA '''''@LALALA('(((@OBAOBAOBA('(((@LMALMALMA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA'''''@L-AL-AL-A'''''@LALALA'''''@LALALA'''''@LALALA'''''@LALALA '''''@LALALA!!'''''@LALALA""'''''@LALALA##'''''@OBAOBAOBA$$('(((@OBAOBAOBA%%'''''@LALALA&&'''''@LALALA'''''''@LALALA./01j9:;<=>?@ABCDEFGHJKLPRSTXYZ[\]_klvopw{|}xy(('''''@LALALA))'''''@LALALA**'''''@LALALA++'''''@LALALA,,'''''@LALALA--('(((@OBAOBAOBA..('(((@OBAOBAOBA//('(((@OBAOBAOBA00('(((@OBAOBAOBA11('(((@OBAOBAOBA22('(((@OBAOBAOBA33('(((@OBAOBAOBA55('(((@LALALA66('(((@LALALA77('(((@LALALA88('(((@LALALA99'''''@LALALA::('(((@OBAOBAOBA;;('(((@LALALA==('(((@LALALA>>('(((@LALALA??('(((@LALALA@@('(((@LALALAAA'''''@LALALABB('*(((@ORAORAORAEE'''''@5A5A5AFF''(''@OBAOBAOBAGG('(((@LALALAHH('(((@LALALAII'''''@LALALAJJ'''''@OBAOBAOBAKK'''''@OBAOBAOBALL'''''@OBAOBAOBAMM'''''@LALALANN'''''@OBAOBAOBAOO'''''@LALALATT'''''@LALALAVV'''''@LALALAWW'''''@LALALAXX'''''@L=AL=AL=AYY''(''@OBAOBAOBAZZ'''''@LALALA[['''''@LALALA\\('(((@OBAOBAOBA__'''''@LALALAbE'''''@5A5A5Ae'''''@5A5A5Af'''''@5A5A5Ag'''''@LALALAhi'''''@L-AL-AL-Aj'''''@L-AL-AL-Ak'''''@LALALAlm'''''@L-AL-AL-An'''''@L-AL-AL-Ao'''''@L-AL-AL-Aprb'''''@OBAOBAOBAsc''(''@5A5A5AtF''(''@OBAOBAOBAuF''(''@OBAOBAOBAvc''(''@5A5A5Awc''(''@5A5A5Axd('(((@OBAOBAOBAy'''''@OBAOBAOBAz'''''@OBAOBAOBA{'''''@OBAOBAOBA|!'''''@LALALA} '''''@LALALA~'''''@OBAOBAOBA'''''@LALALA'''''@LALALA"'''''@LALALAf''(''@OBAOBAOBAg'''''@LALALAh''(''@L-AL-AL-Ag'''''@LALALAg'''''@LALALAC ('*(((@ORAORAORAk ('( ( (@OBAOBAOBAk ('( ( (@OBAOBAOBA '''''@OBAOBAOBA#'''''@OBAOBAOBA#'''''@OBAOBAOBA#'''''@OBAOBAOBA,'''''@LALALA*'''''@LALALA)'''''@LALALA( '''''@LALALA''''''@LALALA&'''''@LALALA%'''''@LALALAX'''''@L=AL=AL=AX'''''@L=AL=AL=AT'''''@LALALAT'''''@LALALAW'''''@LALALAW'''''@LALALAV'''''@LALALAV'''''@LALALAh''(''@L-AL-AL-Ah''(''@L-AL-AL-Ad('(((@OBAOBAOBAd('(((@OBAOBAOBA.('(((@OBAOBAOBA.('(((@OBAOBAOBA.('(((@OBAOBAOBA$('(((@OBAOBAOBA1('(((@OBAOBAOBAl ('(((@LALALA@('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALAG('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA8('(((@LALALAm''(''@OBAOBAOBAm''(''@OBAOBAOBAn('(((@OBAOBAOBAn('(((@OBAOBAOBAn('(((@OBAOBAOBAo'''''@5A5A5Ap'''''@OBAOBAOBAq'''''@LALALAr'''''@LALALAs''(''@`fA`fA`fAo'''''@5A5A5At'''''@OBAOBAOBAu''(''@OBAOBAOBA'''''@5A5A5Ar'''''@LALALAr'''''@LALALAq'''''@LALALAq'''''@LALALAv'''''@LALALAv'''''@LA[1@T2@z@@1@2@z@Y@4@P1@Hz@ 1@ z@ 01@ (z@ |@ 1@ z@1@z@x1@pz@1@z@4@P1@Hz@@1@z@@ 1@z@l@1@z@@1@<2@z@x@@1@2@z@0@D@`1@2@Xz@@@1@d2@z@@1@ 2@z@D @ ` 1@ 2@ X z@! 1@!< 2@! z@!x @" 1@" 2@#8 1@# 2@# @$ 1@$ z@$< @%X 1@% 2@' 1@' 2@)1@)42@-x1@-2@-pz@-@.1@.h2@.z@.@/1@/ 2@/z@/H@0d1@02@0\z@0@11@1T2@1z@1@21@22@2z@24@3P1@32@3Hz@3@51@5z@5@@6\1@6Tz@6@71@7z@7@8,1@8$z@8x@91@9z@:1@:z@;X1@;Pz@;@=1@=z@= @>(1@> z@>t@?1@?z@?@@1@@z@@D@A`1@AXz@B1@Bz@E$1@Ep2@Ez@E@F1@F2@Fz@FP@Gl1@Gdz@G@H1@Hz@H @I<1@I4z@J1@J2@Jz@J4@KP1@K2@KHz@L1@Ld2@Lz@M1@M(V2@Mz@MdV@N1@Nd 2@Nz@O 1@O z@T 1@TH!2@T z@T!@V!1@V!2@V!z@V("@WD"1@W"2@W<"z@W"@X"1@X4#2@X"z@Xp#@Y#1@Y#2@Y#z@Z8$1@Z0$z@[$1@[$z@\$1@\H%2@\$z@_%1@_%z@b%1@b,&2@b%z@ep&1@e&2@eh&z@f'1@fL'2@f&z@g'1@g'2@g'z@i(1@id(2@i(@j(1@j)2@kL)1@k)2@kD)z@m)1@m *2@m\*@nx*1@n*2@o+1@oT+2@o+z@s<,1@s,2@s4,z@s,@t,1@tH-2@t,z@u-1@u-2@u-z@v.1@v.2@v.z@w.1@w0/2@w.z@xt/1@x/2@xl/z@x/@y01@yd02@y0z@z01@z02@z0z@{811@{12@{01z@|11@|22@|1z@}X21@}22@x31@32@p3z@41@T42@4z@41@42@(51@t52@ 5z@5@51@62@5z@T6@p61@62@h6z@6@71@`72@ 7z@71@72@7z@481@,8z@8@81@8z@8@91@8z@X91@P9z@91@92@<:1@:2@|<1@<2@ =1@X=2@Y@=1@=2@,>1@x>2@Y@>1@?2@L?1@?2@D?z@?1@(@2@?z@l@1@@2@d@z@@1@HA2@@z@A1@A2@Az@B1@hB2@Bz@B1@B2@Bz@&0&0'0'0'0d(0(0@)0)0*0*0*0f+0+0B,0,0-0-0-0h.0.0D/0/0 000000j1010F2020"303030l4040H5050$606070n7070J8080&9090:0p:0:0L;0;0(<0<0=0r=0=0N>0>0*?0?0@0t@0@0PA0A0,B0B0C0vC0C0RD0D0.E0E0 F0xF0F0TG0G00H0H0 I0zI0I0VJ0J0-vB6ZKPZR+'I]"+'I]"-vB6ZKPZR8SFMwG8SFMwG-vB6ZKPZRaoЈONX龐aoЈONX龐-vB6ZKPZRJX@sR5ਛJX@sR5-vB6ZKPZR匯!]MR^D匯!]MR^D-vB6ZKPZRLWJA1, LWJA1, -vB6ZKPZR~d n@I'4~d n@I'4-vB6ZKPZRa_$K3S"a_$K3S"-vB6ZKPZRwDQF&l(wDQF&l(-vB6ZKPZRZ*BZ*B-vB6ZKPZR0Xeh=@pJ}Uf0` P@p0`Standardefjc    @  0 @OLXdp|DD,@+'I]"?+'I]"8SFMwG@8SFMwGaoЈONX龐@aoЈONX龐JX@sR5@JX@sR5匯!]MR^D@匯!]MR^DLWJA1, @LWJA1, ~d n@I'4@~d n@I'4a_$K3S" @a_$K3S"wDQF&l("@wDQF&l(Z*B$@Z*B0Xeh=@pJ}Uf*@m?i>J}Uf(PxCCCCC@ChCCCCC0C-'' 1 day1N 'JacksonJN 'KonradKN 'BenBN ' DavidDN ' DaveDX 'RobRb 'BobBp!'Dave RobD!'Entire TeamEV"'595t"'@@@݉A݉A݉A@`6nA`6nA`6nA@`fA`fA`fA@eAeAeA@PځAPځAPځA @ЃuAЃuAЃuA @ptAptAptA @ @@$TA@$TA@$TA @C@@ @ 8@ H@ PU@ @ $@ t@ @ U@ X@ `@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ *@ :@ BU@ @ @ f@ t@ |U@ J@ R@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ &@ .U@ @ @ R@ n@ vU@ 6@ >@ @ @ U@ ~@ @ @ @ U@ @ @ x 022?2?d2? 2?2?2?T2?2?2?2?D2?RRpQ@,@@ s@ t@ .@ J@ l@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ D@ Oc=aGPy}?@'GTLv@Oc=aGPy}''''@8@N^UIK;ʯЮ@Oc=aGPy}'''']x%tH;UMT@Oc=aGPy}'''''jyXJb*Ҫ @Oc=aGPy}' ('(]ۮ²#B!T$@Oc=aGPy}(''''']!iTA?U&@Oc=aGPy}'''''Pu Nt7$(@Oc=aGPy}'('(]ӈ*E^c^P,@Oc=aGPy}'('(PchDa.@Oc=aGPy}('(('()fxN{ǎ)"0@Oc=aGPy}('(('(#[@AZ D2@Oc=aGPy}('(('(l++}HF&Xk3@Oc=aGPy}('(('(έ.s#H&NUw,4@Oc=aGPy}('(('(O~fE=15@Oc=aGPy}('(('(c 7LL0@Oc=aGPy}''''%ҽ::'NV@Oc=aGPy}'''' @ R2F" ~)@Oc=aGPy}''''% ܖTEAJl?2@Oc=aGPy}''''zhfD tEuV@Oc=aGPy}''''%r<ŋI @Oc=aGPy}''''jtƈN$;V^ @Oc=aGPy}''''Y#(xG4{ݮ @Oc=aGPy}''''U;Ca@Oc=aGPy}''''4SEO'! @Oc=aGPy}''''ܢI Ab@Oc=aGPy}'''']FBV;2@Oc=aGPy}'('(]EoD_JN@Oc=aGPy}''''#cxd@ ؁6-@@Oc=aGPy}''''* LhyB讎 @Oc=aGPy}''''!]+D3qM+&@Oc=aGPy}''''F.CMB@Oc=aGPy}''''HwJ}Ӽ@Oc=aGPy}''''uL*O#m'@Oc=aGPy}''''-!GBfߟu@Oc=aGPy}''''oUTFf@Oc=aGPy}'('(]UM-ACW y]@Oc=aGPy}'('(]HPIA @Oc=aGPy}'('(]+@Oc=aGPy}('(('(GOP 7?@Oc=aGPy}('(('(/N4gBGF@@Oc=aGPy}('(('(WңDE/Ym@@Oc=aGPy}('(('(J#L]0B^A@Oc=aGPy}''''']zXA& A@Oc=aGPy}'('*(]acEX4/ޡAu}(?Oc=aGPy}'''']$cNL؁2@Oc=aGPy}'''']NZc^P@Oc=aGPy}''''VO,3>H@Oc=aGPy}'''']?coG$GgL.7$@Oc=aGPy}''''5PHo_Me @Oc=aGPy}''''r&N!8&(@Oc=aGPy}('''''w`8(@ڴ8UP$@Oc=aGPy}('''''C.IG:Egg@Oc=aGPy}('''''K82L6( @Oc=aGPy}'''(]:lOĐP@Oc=aGPy}''''5[BFd@Oc=aGPy}''''5 H|RD@Oc=aGPy}'('(]}`!NAx҅5@Oc=aGPy}'''''שWlNsZU@Oc=aGPy}'''']H )@LQ537@Oc=aGPy}'''(@8/BD]ZQ@@Oc=aGPy}'('(]B Ny6@Oc=aGPy}'''(]@+CSus 8@Oc=aGPy}''''>d@@k]@@Oc=aGPy}(''''(%+*YfYN 3g%@Oc=aGPy}' ('(]OOwFFRh%@Oc=aGPy}'('(bM/Kħ@Oc=aGPy}(''''(]]sV<4E#uY_}e$@Oc=aGPy}(''('(]: NDm&@Oc=aGPy}''''@8hMMSAͳ%:@Oc=aGPy}'''']Ϳ(ER4ž?Oc=aGPy}''''PWpD.bN4; r @?Oc=aGPy}''''? QkMQ۴')X@Oc=aGPy}(''''(&[%5'M H@Oc=aGPy}'''']t0VF2%:e{t@Oc=aGPy}'''(]d@? ?@????(@????(@?(?(?(?(@?(???@????@????@????@??? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ?( ?( ?( ?(@ ? ? ?( ?(@ ?( ?( ?(?@????@?(?(??@????@???(?(@?(???@????@????(@???(?(@????@?(???@???Project1 xOZ[_Motor Testing Antenna TestingWeek 6Test PCBg Week 76Device/Application Testing>Hands Required to Carry Systeml DHands Required to Position Systeml Attachment Timel Removal Timel Training Timel Sizel:Applied Load Failure TestingVoltage Step0Pulse Width Duty Cycles(Orientation testing*Casing and Materials HeatRead Time2Angle of Optimal Reading,Read Distance of Tags$Power Consumption*Magnetometer Testing Heat$Power Consumption6Time to Determine Position(Walking Motion TestbCorrect Directional Test Flat surface vs. AngledVCorrect Directional Test with InterferenceKeypad Testing"Keypad UsabilityKeypad Inputs8Wrong command issued by MCUMCU TestingFTime between commands given by MCU*Sensor Error Testing0Interface Error Testing>Calculation/Recalculation Time6Interface (sensor) Testing`# of 20-min. navigation intervals on one chargel8Distinct directions to UserlInput TestinglFOverall Unit Usability/Reliabilityl Week 8Drop Testl$User Comfort Testl(Change Battery Timel(Battery Charge TimelNoise Testl Weeks 9-10&Presentation Setup&Build Motor CasingrMCU Integration/Interfacing of Battery Charging Circuit .Attachment Reliabilityl Weightl*Navigation AlgorithmWeek 1Week 2Week 3,Order Wiring and BeltOrder SpacersX Order Base CaseX<Design Part Placement in caseEWeek 4Week 5dMCU Integration/Interfacing of Keypad and Motors JMCU Integration/Interfacing of RFID @Instruction Manual First Draft Order PCB Re Machine Case VWZMCU Integration/Interfacing of Magnetometer Finish Build.Test Developed ProgramJ 8MCU Complete Testing w/ PCB $Completion of PCB,Sample Data StructureOrder Rubber Order Heat SinkLData Structure for Building 9 Floor 2p4Path Following Algorithm DChange Program Testing/Debugging "Keypad UsabilityKeypad TestingKeypad Inputs@Battery Testing and Interfacing'*('5''*(-'''*(vAvA''((@8@8'''-'''*('UAUA''&(@@@]]'''-'''*('ObAObA=''*(''''-'''*(' >'(&(www]]'''-' ('*( ( ?''(]]'''-''&('ORAORA C''*(''''-'''*('D'(&(@@@]]'''-'('*((E'(!(@@@'''.'('*((F'(*(QQQ('(.'('*((L-AL-AG'(*(QQQ('(.'('*((L-AL-AI'(*(QQQ('(".'('*((L-AL-AJ'(*(QQQ('(".'('*((L-AL-AK'(*(>>>('(".'('*((L-AL-AL'(*(>>>('(,.'('*((LALA '')(eee%%''''''*('L=AL=A ''*(www''''''*('L-AL-A'')(eee%%''''''*('L=AL=A''*(www''''''*('L-AL-A '')(eee%%''''''*('L=AL=A''*(@@@''''''*('L-AL-A''*(,,,''''''*('L-AL-A ''*(???''''''*('L-AL-A!''*(@R@R@R''''''*('L-AL-A"''*(''''''*('L-AL-A#''&(@@@]]''''''*('@w[A@w[A$;'(&(]]''''('*((ORAORA%''*(@@@''''''*('L-AL-A&''*(''''''*('LALA'''*(,,,''''''*('L-AL-A(''*(???''''''*('LALA)''*(@R@R@R''''''*('L-AL-A*''*(@R@R@R''''''*('L-AL-A+''*(@R@R@R''''''*('LALA,''*(@R@R@R''''''*('L-AL-A-6'(&(]]''''('*((OBAOBA.4'(&(]]''''('*((ObAObA/5'(&(]]''''('*((OBAOBA0:'(&(]]''''('*((OBAOBA19'(&(]]''''('*((ORAORA28'(&(]]''''('*((OBAOBA37'(&(]]''''('*((OBAOBA5N'(*(,,,('('('*((LALA6O'(*(@@@('('('*((LALA7P'(*(@@@('('('*((LALA8Q'(*(@@@('('('*((L-AL-A9R''*('''''''*(':S'(&(]]''''('*((;T'(*(('('('*((LALA=U'(*(('('('*((LALA>V'(*(('('('*((LALA?W'(*(('('('*((LALA@X'(*(('('('*((L-AL-AAY''*('''''''*('BZ'*((''''('*((C['*((''''('*((ORAORAE''(@@@@8@8'''''"('EAEAF-'(&(222]]'''.'''*('@w[A@w[AGH'(*(QQQ('(`'('*((L-AL-AHM'(*(>>>('('('*((LALAI\''*('''''''*('J''(@@]]'''''&('OBAOBAK''&(eee]]''''''*('L''&(@@@]]''''''*('M''*(@R@R@R''''''*('L-AL-AN!''&(]]''''''*('O ''*(5''''''*('T$''*('''"'''*('5A5AV&''((Q''','')('5A5AW%''((Q''','')('5A5AX#''"(KK'''6''(('UAUAY)'(&(222]]'''T'''*('Z(''*(5'''T'''*('[1''*(5'''|'''*('\2'(&(]]'''|'('*((_<''*('''''''*('b#''&(]]'''b '''*('OBAOBAc.'(((222@8@8''' '''*('zPAzPAd3'(&(]]''' '('*((@w[A@w[Af0'(&(222]]'''!'''*('OBAOBAg'''(''' !''('5A5Ah/'()(222%%''' !'''*('EAEAkA'(&(www]]'''\!' ('*( (ORAORAlB'()(@@'''!'(*((LALAm,'(&(222]]'''"'''*('ORAORAn@'(&(@@@]]'''V"'('*((@w[A@w[Ao''((,,,@8@8'''*'''*('EAEAp''(22]]'''*'' ('OBAOBAq''*(eee'''+'''*('5A5Ar''*(eee'''+'''*('5A5As*'( (222''( +'''*('`fA`fAt"''&(]]'''*+'''*('ORAORAu+'(&(222]]'''4+'''*('OBAOBAv ''*(@R@R@R'''V"'''*('L-AL-Aw ''*(@R@R@R@ @ @ @ @ @ *@ 6@ F@ d@ p@ @ @ @ @ @ @ @ @ >@ r@ @ @ @ @ !(@ "X@ #@ $@ %@ &@ '@ (J@ )@ -r@ .@ /@ 0@ 1B@ 2v@ 3@ 5@ 5V@ 5b@ 6n@ 6@ 6@ 7@ 7@ 7@ 8@ 8D @ 8P @ 9` @ 9f @ 9l @ :r @ ; @ ; @ ; @ = @ = @ = @ > @ > @ >, @ ?8 @ ?d @ ?p @ @| @ @ @ @ @ A @ A @ A @ B @ C @ E @ F2 @ G @ G @ G @ H @ H @ H @ I @ I& @ I, @ J2 @ K` @ Lr @ M*@ N @ O @ O @ O @ T @ V @ V @ V @ W* @ WN @ WZ @ Xn @ X @ X @ Y @ Z @ Z @ Z @ [ @ [ @ [ @ \@ _@ _@ _"@ c(@ d@ f@ g"@ h:@ h^@ hn@ k@ l@ m@ m0@ m<@ nL@ n@ n@ o@ p@ q@ r@ sB@ s@ s@ t@ u@ vP@ wr@ x@ x@ x@ y@ SS&No Groupd>N 0Ch6n<  t B  zHNT"Z(` .!!"#f$4%&&'l(:)**+Cr,C@-../x0F1223~4L56678R9 ::;<X=&>>?@^A,BBCDdE2FGGHjI8JKK6@- @-No Task Group[+INLp9b&No Group4 @-No Resource Group>a݌BBՎ@ W@ TSBC0,,"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ |5@&KEJqrvwMxLop! "#)('&%ONtbXTWVgZYsumFchf[\d./-3210$_ nkl GH56789:;=>?@ABCI6@&K=@&\*?Ti~&;Pez "J_t1F[p)>Sh}%:Ody 4I^s.CXm@4ot @@&@;S@Yh@@@#@8@M,@b,@w,@e@@@@@@@F@2F@GF@\@~@q@~@$@&KEJqrvwMxLop! "#)('&%ONtbX'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿV1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LHH "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&/@ $@&'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿb1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LINK_2`\\ "@&&@&ԞnYK=e'cjLINK_2(^0Cnrк @ @ @@ @ @ @ 'Task Name@ @ @ /@ 1@ &Entry&@ @ EntryOK_:0.@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All Tasks]'wE,l@ Gantt &with Timeline   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdkyz{lmopqrstuvwx%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@" %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV dtdʻXbVVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@"''@4 @"@ @ @ @ @ @ @ @ @ /@ @ @ @ @ @ @ @ @ A@ ?? /@ ?? @ ?? @ ?? @ ?? @ P@ P#@ (1@ ?? ( .@ 5/@ ?? _5 _:@ _:@ _:@ _:@ _B@ _C _F@ ??_F@ _F/@ _F1@ ??_F@ _F@ _F@ _F!_K@ K@ K@ K@ L@ L@ L@ L@ N@ N@ !N@ !N@ !Y@ \@ \@ (\@ (\@ (c1@ ?? c k1@ ?? k o@ $p@ $q@ )r@ s@ v@ A %@"@  @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@  d@dʻXb*<*5-Tȉ*@ *P-P*d*..*1-*P-P6F-\(**E-\@" #B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> ${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } rWN|M,&Gantt Chart;ƟML-bKVgTime&lineQT"oMA;5@ t@"@ @"@ @"@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ $@&,'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿb1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LINK_2 "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&1@ $@&votlACw@{,@Oc=aGPy}''''fPبEvlZ@Oc=aGPy}''''V&D@Oc=aGPy}''''5馿ruJCx@Oc=aGPy}'''''''V"'''*('L-AL-Ax''*(5'''`"'''*('y''*(@@@'''"'''*('L-Axˠ*mCvBN+L;tNZc^P~d n@I'4Bb!xC>g馿ruJCxaoЈONX龐Yt?ZvA $!馿ruJCx~d n@I'4KGB$ K%6k^7&[%5'M HwDQF&l(8$? FaV"'H ,ALA~7.LAAn8$\$alQa\$aHa\$a`"'H ,aALAIdaqb$asXH ,ALA~7.LAA8$? F"'LALAw'''''@LALALAw'''''@LALALAx'''''@LALALAM'''''@LALALAy''''LpM'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿLINK_3ɴEF#'Dave. RobD"' @ m?i>J}Uf-vB6ZKPZR MkF0 6 MkF0 6XCC 2? 2? MkF0 6,@ MkF0 6Konrad DaveK @LALALA @ 0@ 8U@ @ @ -vB6ZKPZR0,,"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ |5@&KEJqrvwMxLop! "#)('&%ONtbXTWVgZYsumFchf[\d./-3210$_ nkl GH56789:;=>?@ABCI6@&K=@&\*?Ti~&;Pez "J_t1F[p)>Sh}%:Ody 4I^s.CXm@4ot @@&@;S@Yh@@@#@8@M,@b,@w,@e@@@@@@@F@2F@GF@\@~@q@~@$@&KEJqrvwMxLop! "#)('&%ONtbX'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿV1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LHH "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&/@ $@&'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿb1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LINK_2`\\ "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ $@&,'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿb1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!LINK_2 "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&1@ $@&v'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿ($$"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ |5@&KEJqrvwMxLop! "#)('&%yONtXTWVgZYsumFchf[\d./-3210$_ nkl GH56789:;=>?@ABCI6@&=@&\*?Ti~&;Pez "J_t1F[p)>Sh}%:Ody 4I^s.CXm@4ot @@&@;S@Yh@@@#@8@M,@b,@w,@e@@@@@@@F@2F@GF@\@~@q@~@$@&! "#)('&%yONtXTWVgZYsumFchf[\d'@&(@&*@&@+@&b-@&ƿV1@&C:\Users\rts6419\Desktop\Project Plan.mpp!an.mpp!L-AH ,iALA~7.LAA8$? F"'H ,ALA~7.LAA8$B"'H ,iAOBA~7.OBAA8$? F'@LALALAy'''''@LALALAt'''''@OBAOBAOBA