ࡱ> no !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry/:tO~;@ 114j~;j~;Props :MTBkndCalj~;j~;&6M6M|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode@@@)@')@@)@r)0@MSD 1 Project Schedule @Steve@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@5JkH |˔7*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@)F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @:@ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r)@@@@@@@@ @USD@@@@@@@?dj&@+@@@@@@@@.7@@@@@@@@0N3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @ *@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0C#@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"VarMetaTVar2DataFixedDataFixedMeta !"#$&')+,-./012356789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijklnopqrstuvwy{|}~@ @ ,@ @ @ Standard24 Hours@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8Full Week     0 @OLXOdOp|Fixed2Data 0Fixed2Meta%TBkndRsc j~;j~;Props (H?dj&@+ yZfC"GpF yZfC"GpF?dj&@+GCK颾"=*>}Gp˜Ne B"㴱߶Ne B"㴱?dj&@+ZdD%YK1RokmZdD%YK1Rokm?dj&@+7PO@L7PO@L?dj&@+ϢEK۩A:ϢEK۩A:?dj&@+ʨ{(G!vWOʨ{(G!vWO?dj&@+IsIs?dj&@+߈GEٲi߈GEٲi?dj&@+ƕJ|RƕJ|R?dj&@+mX6C*흸omX6C*흸o?dj&@+00` P@pDD,@/*@ @ 8@ H@ PU@ @ $@ t@ @ U@ X@ `@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ ,@ :@ BU@ @ @ f@ r@ zU@ VarMeta *LVar2Data4*FixedData =FixedMeta\J@ R@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ @ "U@ @ @ l%)) MeganM) JakeJ)StevenS)PaulinaP) MattM)ALLA)MEM)EEE) DavidD@@xǚAA8AxǚA@ƖA1@> 2@>z@?t 1@? 2@?l z@@!1@@P!2@@ z@A!1@A!2@A!z@B$"1@Bp"2@B"z@C"1@C#2@C"z@DD#1@D#2@D<#z@D#@Cna0a0Ja0!0&a0a0a0pa0a0La0a0(!0l%)8$@@$TAr@$TA@rl%)8$@@$TAr@$TA@rl%)8$@@$TAr@$TA@rv%)d ,AeAz eAALzz eAALzz L$@LmALmA@LmA@v%)8$@L]A` L]A@` v%)8$@9cAN 9cA@N v%)8$@L]A` L]A@` %)8$@L]A` L]A@` %)8$@9cAN 9cA@N %)8$@@$TAr@$TA@r%)8$@L]A` L]A@` %)d ,AL=AXL=AARXL=AARXL$@@$dA @$dA@ @$dA@ %)8$@9cAN 9cA@N %)8$@9cAN 9cA@N %)d ,AYA4YAA4YAA4L$@L-A,L-A@,L-A@,%)8$@OBAOBA@%)d ,AzPAFzPAAp.SFzPAAp.SFL$@UAUA@UA@%)d ,AzPAFzPAAпFzPAAпFL$@L-A,L-A@,L-A@,%)d ,AeAz eAA0*z eAA0*z L$@LmALmA@LmA@%)d ,AeAz eAA-Sz eAA-Sz L$@@$dA @$dA@ @$dA@ %)H ,AObA ObAA 8$@bf%)H ,A@w[A@w[AA8$@be%)d ,AeAz eAAz eAAz L$@UAUA@UA@%)d ,AeAz eAAz eAAz L$@UAUA@UA@%)8$@@$TAr@$TA@r%)8$@gA<gA@<R&)d ,A5A5AA0Dz5AA0DzL$@L-A,L-A@,L-A@,R&)H ,AObA ObAA 8$@bez&)8$@OBAOBA@z&)d ,AeAz eAA%Sz eAA%Sz L$@ hA hA@ hA@z&)d ,AeAz eAA`%Sz eAA`%Sz L$@ hA hA@ hA@&)H ,AORAORAA8$@be)H ,8$@bf)H ,8$@bf)H ,8$@bf)H ,8$@bf)H ,8$x8H ,8$@@$TAr@$TA@r)d ,AeAz eAA$Sz eAA$Sz L$@LmALmA@LmA@)H ,8$@L]A` L]A@` )H ,8$)H ,8$@9cAN 9cA@N )H ,8$@L]A` L]A@` )H ,8$@L]A` L]A@` ")H ,8$@9cAN 9cA@N ")H ,8$@9cAN 9cA@N ")d ,AL=AXL=AA-SXL=AA-SXL$@@$dA @$dA@ @$dA@ ")H ,8$@9cAN 9cA@N ")H ,8$@9cAN 9cA@N ")H ,8$@9cAN 9cA@N ")d ,AzPAFzPAAFzPAAFL$@UAUA@UA@,)d ,AeAz eAA/Sz eAA/Sz 8$@LALA@,)H ,8$@OBAOBA@,)d ,AYA4YAA4YAA4L$@L-A,L-A@,L-A@,,)d ,AzPAFzPAAFzPAAFL$@L-A,L-A@,L-A@,,)H ,AObA ObAA 8$P,)H ,AObA ObAA 8$t.Commands,)H ,AObA ObAA 8$6)H ,AObA ObAA 8$6)H ,AORAORAA8$p,6)H ,8$ z)')')')@@$TA@$TA@$TA)')')')@@$TA@$TA@$TA)')')')@@$TA@$TA@$TA)'))')@P-yALmAP-yAeA)')')')@L]AL]AL]A )')')')@9cA9cA9cA )')')')@L]AL]AL]A )')')')@L]AL]AL]A )')')')@9cA9cA9cA )')')')@@$TA@$TA@$TA )')')')@L]AL]AL]A )'))')@gA@$dAgAL=A )')')')@9cA9cA9cA )')')')@9cA9cA9cA)'))')@L]AL-AL]AYA)')')')@OBAOBAOBA )'))')@9cAUA9cAzPA )'))')@@$TAL-A@$TAzPA)'))')@P-yALmAP-yAeA)'))')@ptA@$dAptAeA )')))@ObAObAObA)')))@@w[A@w[A@w[A)'))')@pAUApAeA)'))')@pAUApAeA)')')')@@$TA@$TA@$TA)')')')@gAgAgA)'))')@OBAL-AOBA5A)')))@ObAObAObA !"##)')')')@OBAOBAOBA$$)'))')@`vA hA`vAeA%%)'))')@`vA hA`vAeA&&)')))@ORAORAORA'(())))@))))))@**))))@++))))@,,))))@-)')')')@@$TA@$TA@$TA.)'))')@P-yALmAP-yAeA/)')')')@L]AL]AL]A0 ')')'),')@1)')')')@9cA9cA9cA2)')')')@L]AL]AL]A3 )')')')@L]AL]AL]A4 )')')')@9cA9cA9cA5 )')')')@9cA9cA9cA6 )'))')@gA@$dAgAL=A7 )')')')@9cA9cA9cA8 )')')')@9cA9cA9cA9 )')')')@9cA9cA9cA:)'))')@9cAUA9cAzPA;)'))@')@eALAeAeA<)')')')@OBAOBAOBA=)'))')@L]AL-AL]AYA>)'))')@@$TAL-A@$TAzPA?)')))@ObAObAObA@)')))@ObAObAObAA)')))@ObAObAObAB)')))@ObAObAObAC&)')))@ORAORAORAD-))))@a0a0r!0a0N!0!0*!0!0 0t 0 !0P !0 a0, a0 !0 0v R .a0!0 !0x0T0000a0 a0za0!0Va0a02a0a0a0|a0a0X!0a04a0a0!0~!0a0Z!0!0600000\07I&PN:Dxxc5oCې# IsCFl0BkFjd=mNU) PIs\+>BϪ6$ߵtEٌIsFixed2Data Fixed2Meta TBkndConsj~;j~;VarMeta0R2ȦL͛Aj́g^EC3>Is|.I ^YQbB8ԉNe B"㴱bCe|3u2OMtmX6C*흸o$^GH'f,EJ 2I*CmX6C*흸o&:Ab*}ܘ}0@Uʪ}mX6C*흸oh1ӴA?O}&YULzJ bmX6C*흸oW8*K^ߥr"1K+м=Ne B"㴱]oJ)aT6A~JݼQHt3y=9ZdD%YK1RokmɄoKAL\!xlKI]̚mX6C*흸oz/0Li$.Gݜ mX6C*흸ojA2pi $rvx.D8 ZdD%YK1RokmOTL |Ϛ Τ_KXPZdD%YK1Rokm8rQDqF'=l$jڨrD5FtZdD%YK1Rokm7ln}UD+?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~C 0` P@p0` P@p0` P@p 0 `   P   @ p  0 ` RR@,@NT@ @ @ @ $@ 0@ <s@ Ht@ @ @ @ @ @ @ FixedDataFixedMeta1Fixed2DataFixed2Meta2TBkndTask("j~;j~;Props 3VVarMeta!$5 Var2DataN'   : !"#$%0()*+,-./0;23456789<>=B?@AiCDEkGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjlm13qrstuvwxyz{|}~@ ^@ @ T@ `@ l@ x@ @ ^@ L@ @ @ (@ 4@ @@ |^@ @ @ @ @ @ @ >^@ @ @ @ @ @ @ ^@ @ d@ p@ |@ @ @ ^@ b@ &@ 2@ >@ J@ V@ ^@ *@ @ @ @ @ @ ^^@ @ @ @ @ @ @ ^@ @ n@ z@ @ @ @ ^@ j@ .@ :@ F@ R@ ^@ ^@ F @ @ @ " @ . @ : @ z ^@ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ @ @ @ @ @ ^@ @ h @ t @ @ @ @ ^@ V @ @ & @ 2 @ > @ J @ p ^@ @ @ @ @ @ @ ^@ @ j @ v @ @ @ @ ^@ @ D@ P@ \@ h@ t@ ^@ V@ @ &@ 2@ >@ J@ r^@ @ @ @ @ @ @ ,^@ @ @ @ @ @ @ 8@ @ @ @ @ ,@ @ \@ h@ t@ @ @ ^@ \@ @ ,@ 8@ D@ P@ v^@ @ @ @ @ @ @ V^@ @ @ @ @ @ @ ^@ @ P@ \@ h@ t@ @ ^@ f@ *@ 6@ B@ N@ Z@ #@ #@ #@ #@ #@ #@ #^@ $@ $N@ $Z@ $f@ $r@ $~@ $^@ %^@ %"@ %.@ %:@ %F@ %R@ %^@ &F@ & @ &@ &"@ &.@ &:@ (b@ )~@ *@ +@ +P^@ ,@ ,^@ -*@ 0f$ 0C @.MSD 1 Project Schedule&Understand ProjectL@z% Y@X( 55Y@u 4,Create Customer SpecsL@' Y@-* 55Y@u 4,Create Customer NeedsL@' Y@-* 55Y@u 42Create Functional DecompL@' Y@-* 55Y@u 42Discuss Project w/ 13026`@z% /袋.L@X. ]tEM@/ 55]tEM@u 42Research and Select PumpL@@( Y@@- 55Y@u 48Research and Select BatteryL@@( Y@X. 55Y@u 40Research and Select PCBL@@( Y@@- 55Y@u 40Research and Select MCUL@@( Y@@- 55Y@u 40Research and Select CO2L@@( Y@X. 55Y@u 48Research and Select Sensors`@@( ;;1T@X. vb'vb'U@/ 55vb'vb'U@u 40Research and Select LCDL@@( Y@X. 55Y@u 46Research and Select CasingL@@( Y@X. 55Y@u 44Vibration Testing of Pump`@@. @X. )@/ 55)@u 4"Create Risk AnysL@@( Y@ض+ 55Y@u 4Create QODL@* Y@X. 55Y@u 4Thermal EvalL@+- Y@!. 55Y@u 46Create Electric Schematics`@+ 0 0J@X. %I$IL@/ 55%I$IL@u 42Create Electrical Layout`5 @@. /袋."@X. /袋.2@/ 55/袋.2@u 4Update Edge`5 @z% /袋.L@X. ]tEM@/ 55]tEM@u 4Update CAD`5 @@( UUUUUUG@X. qqH@/ qqH@*,Test Pressure Sensors Usability Study Budget Finances`5 @+ ۶m۶m?@X. I$I$A@/ 55I$I$A@u 4Create BOM`5 @+ ۶m۶m?@X. I$I$A@/ 55I$I$A@u 4<Benchmark 13026 & Market CompL5 @' Y@-* 55Y@u 4Define ScopeL5 @z% Y@@- 55Y@u 46Create Inputs/Outputs List`5 @@. 4@X. D@/ 55D@u 4.Create Overall Display&Discuss Team NormsL5 @' Y@' 55Y@u 40Understand MediResp III`5 @' J@X. K@/ 55K@u 4DUnderstand/ Design for Functional`5 @' J@X. K@/ 55K@u 4Order PartsImagine RITFDetailed Deisgn Review Presentaion<Technical Review PresentationDSystem Design Review PresentationLz@, zY@ʂ, #Y@*6System Design PresentationL@@o) Y@Jo) #Y@* Gateway MeetingFixedData#&f$FixedMetadFixed2Data%' Fixed2Meta1P'))')')@*|)'))')?>l%))')wRA@$A^A'))')')@@)'))')')ddl%))'))@$TA@$TA'))')')@@)'))')')ddl%))'))@$TA@$TA'))')')@@)'))')')ddl%))'))@$TA@$TA'))')')@@)'))')')ddl%))'))@$TA@$TA'))'))@X@)')))::v%))'))P-yALmAeA'))')'),,)'))')')ddv%))'))LmALmA'))')'))'))')')ddv%))'))9sA9sA'))')'),,)'))')')ddv%))'))LmALmA '))')'),,)'))')')dd%))'))LmALmA '))')'))'))')')dd%))'))|A|A '))'))@d@dK)')))UU%))'))wA@$tALMA '))')'))'))')')dd%))'))9sA9sA '))')'))'))')')dd%))'))|A|A'))')),%)'))) %))'))LmAL=AiA'))')')@@)'))')')dd%))'))@$TA@$TA'))')'),,)'))')')dd%))'))L]AL]A'))')')]])'))')')dd%))'))ORAORA'))')))')))99%))'))9sAeAz`A'))'))@%)')))%))'))@$dAL=Az`A'))'))@X@)')))::%))'))P-AL}AuA'))'))K@)')))11%))'))ptA@$dAeA'))ww)')%))'))OAOA'))]]]@@)')%))'))@w[A@w[A'))'))@@)')))"%))')){AWAuA'))'))@@)')))""%))'))pAUAeA'))')')@@)'))')')dd%))'))@$TA@$TA'))')'))'))')')dd%))'))gAgA'))'))ww]%@8)')))((R&))'))OBAL-A5A'))ww)')R&))'))OrAOrA !!""#"'))')')]])'))')')ddz&))'))OBAOBA$#'))'))@@)')))66z&))'))`vA hAeA%$'))'))@@)')))66z&))'))`vA hAeA&%'))]]])')&))'))ObAObA''(&)')@@@))))'))) )')@@@))))'))*)')))))'))+)))))))))dd)))),!)))))))))dd))))-')')]]]))6))')) @ @h @6C @ @ @ @n @< @ @ @ @t @B @ @ @ @z@HC @C @CC @NC @ @ @@CT" @ZC @(C @#` #.!#!# @"# @##wdDXJ^?@'EWqF;Hv@wdDXJ^)')@xxc5oCې# @wdDXJ^)')@jd=mNU) P@wdDXJ^)')@ߵtEٌ@wdDXJ^)')@́g^EC3>@wdDXJ^))')@YQbB8ԉ@wdDXJ^)'),3u2OMt @wdDXJ^)')J 2I*C"@wdDXJ^)'),}0@Uʪ}$@wdDXJ^)'),&YULzJ b&@wdDXJ^)')KI]̚(@wdDXJ^))')$.Gݜ *@wdDXJ^)')rvx.D8 ,@wdDXJ^)') Τ_KXP.@wdDXJ^))'),1K+м=0@wdDXJ^)')@~JݼQHt3y=91@wdDXJ^)'),jڨrD5Ft2@wdDXJ^)')]eeSp M$Xc3@wdDXJ^))')GA^N#۳4@wdDXJ^))')@ 73FY+L)5@wdDXJ^))')@l7h$Mΐߛ*ˍ6@wdDXJ^))')Kd"#:E= :dm^7@wdDXJ^))')wCZܯB L8@wdDXJ^))')@} oK򈁷:@wdDXJ^))')@ G[vF,:gD;@wdDXJ^))')@q# w@S˅,<@wdDXJ^)')@ו~CkI;=@wdDXJ^)')UfrK=p/bD>@wdDXJ^))')]Sd}OJj! @?@wdDXJ^))')w%~VPG{fuB@wdDXJ^)')]xBpC&S= VB@wdDXJ^))')Lkv d Ic|IC@wdDXJ^))')hzL5&C@wdDXJ^))')C;%fOK%9:C@wdDXJ^)))@̹AŃK3g@@wdDXJ^)))Nm~} L(@@@wdDXJ^)))HB)_f?@wdDXJ^))PUML |J A@wdDXJ^))QEs;BҠ@D@wdDXJ^)))0 @? ?@????@????@????@????@????@????@????@ @ ? ? ? ?@ ? ? ?@ ? ? ?TBkndOutlCode*j~;j~;VarMeta$Var2Data), FixedData> @> 0fTj Hp8`BXn7_/`$@&#$% , "@&&@&~]@&&Gantt Chart @&Entry@&q@ $@&#$% ,+*&)('@&(@&*@&@ +@&Q -@&l4) f1@&E:\Senior Design\MSD 1 Project Schedule.mpp!LINK_2+yȰM^ΠLINK_2(szmGG?RG@FixedMeta&CMap 0:7j~;j~;VarMetaVar2Data68FixedData9FixedMetaCUdm <j~;j~;VarMetaVar2Data;=FixedData>FixedMetaCVba 5Aj~;j~;Props FECTable@KCj~;j~;VarMeta$Var2DataBDEEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData> undation Help" image="IDI_TEAMSYSTEM_HELP_ICON" onAction="TeamSystemHelpClickHandler" screentip="Open help for the Team Foundation add-in." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="T"/> <button id="IDC_PROCESS_GUIDANCE" label="Team Project Process Guidance" image="IDI_PROCESS_GUIDANCE_ICON" onAction="ProcessGuidanceClickHandler" screentip="Open team project process guidance for the list." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="I"/> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" onAction="ProjectPortalClickHandler" screentip="Open team project portal site." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="J"/> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>@3-@@@4-@@@5-@@@6-@@@7-@@@8-@@@9-@@@:-@@@;-@@@<-@@{@=-@@ 3 {@>-@@ 3 {@?-@@ 3 {@@-@@ 3 {@A-@@ 3 {@B-@@ 3 {@C-@@ 3 {@D-@@ 3 {@E-@@ 3 {@F-@@ @{A74AE535-6B06-48BC-9B0B-037CCB9437C9}libri Calibri@@ @2@@tj@&Gantt Chartj@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@@ Name03;21604;21605;22142;22220;24147;24267;24342;24601;24602;24603| {3741355B-72CF-4CEE-948E-CDBB8E7A};{3741355B-72CF-4CEE-948E-1C9FBDBB8E7A};{19AF7201-09A2-4C73-AB50-FCEF94CB2BA9};{19AF7201-09C73-AB50-1CEF94CB2BA9};{1FBA10A8-AF31-4278-A8E8-D9CE5C0B9FF5};{1FBA10A8-AF31-4278-A8E8-19CE5C0B9FF5 {5D502092-1543-4D9B-89FE-7B4364417CC6};{5D502092-1543-4D9B-89FE-1B4364417CC6};{7069FF90-1D63-4Work Completed, Remaining WorkD63-4F85-A2AB-1F0D01C78D83};{10EB1F88-0C10-4492-B531-B0B5BC6AFC2B};{1!@ F88-0C10-4492-B531-10B5BC6AFC2B}:7021;11926;12548;14140;16903;16904;16905;16906;16921;16958;16990;1;17421;17739;17740;18692;18906;19585;19586;19587;19588;20601;20882;21268;21269| {0F0A451D-CB3C%@bui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@tXBIR r @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H"@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-@ @ @ @ @ Task Name@ @ @ 1@ FixedDataEFixedMetaCV_iewHj~;j~;VarMeta&Entry&@ @ EntryoX9RKE Z r@ z@"P@ 4z@"z@"Q@ f}@"\o@ l~@"Var2DataGIprFixedDataJ(FixedMeta8CFilterFUMj~;j~;   !"#$%&'()*+,-./245867:9;<=>?LHH%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ f d@8d@8u 4(g1d1\ d1Q)d1[f1v3e1g4v(v4rg1tandard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"0,, %@"@ a) @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ f d@C( s@. X5 Standard-< b@ @ 1@ 3Taskb@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summaryb@ @ *Rolled Up Taskb@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryb@ @ 1@ Manual Taskb@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyb#@ $@ Manual Summary Rollupb@ @ 81@ *Manual Task (Warning)b@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)! #@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestoneb@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline+@ ,@ 0Baseline,@ ,@ 1Baseline Milestone+@ ,@ 2Baseline Summary??? )@ w@ 'Progress)@ w@ (Manual Progress6]@ @ )Slippage6]@ @ )Slippage6]@ @ )Slippage #@"S@"@" )m)L @" ?    ?        $ % ) * + , @", %@"@ ;* @"Bd*@"Timeline@"@  d+ dz% ? @"!3;+q0[;U!3}<` #@"@"&No Group^/@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFE9E9E9" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData> %@"@  @"&All Tasks@"No Group @"Bd*@"Task Form@"@ @"@"j) he$`H_; rHEND OF MSD I {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4481}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4481}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4481}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4420}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4420}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } !"#<%'()*,-./0123456789:;Gantt &with Timeline\76aB13Hc&Gantt Chart "H'FԸiTime&line~xA> %Task FormnzLqIapV(l@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All TasksVarMeta$Var2DataLNlFixedDataOFixedMeta Y+\m]A"Ib<@ W@ SSCReportRj~;j~;VarMeta Var2DataQSFixedDataTFixedMeta CGroupingPZWj~;j~;VarMeta 0Var2DataVX FixedDataYFixedMeta$CCommandBar\j~;j~;VarMeta&No Group6@- @-No Task Groupa-'(N&No Group4 @-No Resource Group2`|@!TSBCoj9 @514,0,6023,1000@515,0,4433,1506@X@5E:\Senior Design\MSD 1 Project Schedule.mpp@5@5Q@ FixedData[]FixedMeta^2a400000_ffffffff$Props14*R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5:MEGAN O :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qOh+'0 X` CompObj_a$sSummaryInformation(b&<DocumentSummaryInformation8+,MSD 1 Project ScheduleSteve MEGAN O CONNELL (RIT Student)1Microsoft Project@0B:@:@>o~;՜.+,D՜.+, X`lx  Mon 3/4/13 Fri 5/17/1355d9,128h$0.0063%62% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeq % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete63% % Complete$0.00Cost55dScheduled Duration@v~ASScheduled Finish@`Scheduled Start9,128hWork62%% Work CompleteCONNELL (RIT Student)