ࡱ> w !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry0:tOJ 114[JJProps MTBkndCal[J[JMM|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCodeF@Rochester Institute of Technology@@(@'0)@@(@)@Gantt Chart6 @RUSHIL RANE (RIT Student)@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@G/睺A- ق*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ 1 @ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@ @USD@@@@@@@REAֹQ@@@@@@@@@.7@@@@@@@@03@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @ @ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0dQ@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@108@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"VarMeta$Var2DataFixedData FixedMeta !#$%&'()*,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abcefghijklmoqrstuvwxyz{|}~@ Standard    0 @OLdp|REAֹQ@~ˠ*mC~ˠ*mCREAֹQ@A@*EfA@*Ef,vZNvBHE$0qIv` 0qIv` ,vZNvBHE$,^ʱ$K' `Fixed2Data Fixed2MetaTBkndRsc [J[JProps H,^ʱ$K' `,vZNvBHE$ zcNԘ zcN,vZNvBHE$B l4wH77B l4wH77,vZNvBHE$Jvy~CFʳrJvy~CFʳr,vZNvBHE$ eA6ʢsFTsNԗ eA6ʢsFTsNԗ,vZNvBHE$_?A1Bf{"_?A1Bf{"REAֹQ@0`P@pDDu,@* @ @ 8@ J@ TU@ @ $@ x@ @ U@ \@ d@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ 8@ H@ PU@ @ $@ t@ @ U@ VarMeta "Var2Data+ FixedData 4FixedMetaSX@ `@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ (6)(ShayneSB6)(RushilR6)(TatianaT6)(ShannonSM6)( PiotrP6)(JordanJ6)( EmekaE)AllA@@A`6nAzpAA@*ArA oA*A@uA`6nA@w[AuA@wA`6nA eaAwA@ xAgAiA xA @@$tAgAz`A@$tA @ eqAgAUA eqA @ 022?d2? 2?2?2?T2?2?2?~ˠ*mC?~ˠ*mCA@*Ef@A@*Ef0qIv` @0qIv` ,^ʱ$K' `@,^ʱ$K' `Fixed2Data[Fixed2MetadhTBkndAssn ![JJProps nX zcN@ zcNԯB l4wH77@B l4wH77Jvy~CFʳr@Jvy~CFʳr eA6ʢsFTsNԗ @ eA6ʢsFTsNԗ_?A1Bf{""@_?A1Bf{" (PxCCCC@ChCCCCTT@ @5,@VarMetaVar2DataQFixedDataj1FixedMetapz Qp2@L@2@z@`@(@ @2@@@ @Xz@@4@t2@z@H@@ @1@@@ @z@\@@@ @2@x@p@ @\z@0@@ @ @\2@@@ @z@@,@ @ @ 2@ @ @ @ z@ @ @ @ @ 2@ @ @ @ Dz@ `@ @ 1@ `2@ z@ @ 1@ 2@ z@ @ 2@ Hz@ @@ @1@l@d@t @z@$@@@ @1@@@ @z@@ @@ @ 2@@@ @0 z@@@p@d @ 1@P@H@X @ z@@|@@ @ 1@@@ @ z@@@@t @< 1@`@X@h @4 z@@@ @ @ 1@@@ @ z@@ @ @ @x 1@p @h @x @p z@( @ @!@ ! @$ 1@ @ @! @ z@ @$!@!@! @`1@!@x!@! @Xz@8!@!@("@" @ 1@"@"@" @z@!@4"@"@" @1@"@"@" @z@H"@"@8#@,# @d1@#@#@ # @\z@"@D#@#@# @1@#@#@# @z@X#@#@H$@<$ @1@($@ $@0$ @z@#@T$@X%@L% @1@8%@0%@@% @ z@$@d%@ %@ % @ 1@ %@ %@ % @ z@ x%@ %@!h&@!\& @!l1@!H&@!@&@!P& @!dz@!&@!t&@"&@"& @"1@"&@"&@"& @"z@"&@"&@#x'@#l' @#1@#X'@#P'@#`' @#z@#'@#'@&<(2@&'z@'(2@'x(z@(\)2@()z@))2@))z@*|*2@*(*z@+ +2@+*z@,+2@,H+z@-,,2@-+z@.,2@.h,z@/L-2@/,z@0-2@0-z@1l.2@1.z@2P/@2D/ @2.2@2d/@2\/@28/ @2.z@3/2@3l/z@4P02@4/z@502@50z@6p12@61z@722@71z@822@8<2z@983@9,3 @921@9L3@9D3@9 3 @92z@:3@:3 @:\31@:3@:3@:3 @:T3z@;H4@;<4 @;31@;\4@;T4@;04 @;3z@<4@<4 @<l41@<4@<4@<4 @<d4z@=X5@=L5 @=41@=l5@=d5@=@5 @=4z@>5@>5 @>|51@>5@>5@>5 @>t5z@?6@?6 @?P62@?6@?6@?6 @?5z@@h7@@\7 @@72@@|7@@t7@@P7 @@6z@A,8@A 8 @A72@A@8@A88@A8 @A7z@B8@B8 @B82@B9@B8@B8 @BH8z@C9@C9 @C`92@C9@C9@C9 @C 9z@Dx:@Dl: @D$:2@D:@D:@D`: @D9z@E<;@E0; @E:2@EP;@EH;@E$; @E:z@F;2@FX;z@G<<2@G;z@H<2@Hx<z@I\=2@I=z@J=2@J=z@K|>2@K(>z@L`?@LT? @L ?2@Lt?@Ll?@LH? @L>z@M$@@M@ @M?2@M8@@M0@@M @ @M|?z@N@@N@ @N@2@N@@N@@N@ @N@@z@OA@OA @OXA2@OA@OA@OA @OAz@PpB@PdB @PB2@PB@P|B@PXB @PAz@Q4C@Q(C @QB2@QHC@Q@C@QC @QBz@W(F1@WN2@WO@XG@XG @XF1@X0G@X(G@XG @XFz@eJ1@eO2@eTO@gK@gK @gDK1@gK@gK@gK @g(')((@OBAOBAOBA?('('('(@5A5A5A@('('('(@5A5A5AA('('('(@5A5A5AB('('('(@5A5A5AC('('('(@5A5A5AD('('('(@5A5A5AE ('('('(@IAIAIAF ('('('(@LALALAG ('('('(@LALALAH ('('('(@LALALAI ('('('(@LALALAJ ('('('(@LALALAK ('('('(@LALALAL)')')')@5A5A5AM)')')')@5A5A5AN)')')')@5A5A5AO)')')')@5A5A5AP)')')')@5A5A5AQ)')')')@5A5A5AR) ) ) ) )@S) ) ) ) )@T) ) ) ) )@U) ) ) ) )@V) ) ) ) )@W) ) ) ) )@X )') ) )@5A5A5AYZ[\]^_*3)3)3)3)@`*3)3)3)3)@a*3)3)3)3)@b*3)3)3)3)@c*3)3)3)3)@d*3)3)3)3)@e* '-)'-)'-)'-)@fg, )') ) )@IAIAIAhij/ )') ) )@OBAOBAOBAk0 )' ) ) )@LALALAl1 )' ) ) )@L-AL-AL-Am2)')))@5A5A5Anno5))'-)))))@OBAOBAOBApq6))'-)))))@OBAOBAOBAdj1na0a0 Ja0a0 &0 a0 a0 pa0 a0L00(a0 0 0 ra0 0 N0 0 *0 0 0 0 P 0 0 , 0 0 0 0 R 0 0 .0 00Ta0a00a0a0 a0za0a0Va0a02a0a0a0|a0a0Xa0a04a0a0a0~00Z00600a0a0a0\a0a08a0a0a0a0a0^a0a0: a0 a0!a0!a0!a0`"a0"a0<#0#0$0$0$0b%0%0(0@)0)0*0*0*0f+0 B,0-0 -0h.0.0/ 00000D/Fixed2DataFixed2Meta"TBkndConsJJVarMeta8١¥6Ix6^2܇K!Ya eA6ʢsFTsNԗؓ<1Hd?hLoMne eA6ʢsFTsNԗ MKA)!Y$-FWM=> 0qIv` ~9Iq܍,2:.yuD߀X eA6ʢsFTsNԗ_Lcw(` hNX eA6ʢsFTsNԗ]UBj7!H~` eA6ʢsFTsNԗm"GmSART^.ON^э0qIv` mݞMK')&DaAw 1lV,^ʱ$K' `B;Qz2@MipUՋH/U0qIv` 8`}M=)|Jq- NL=$9r8B l4wH77XYk5}J/2AL0VJvy~CFʳrڊ8QK2|_7IC?1 Yr eA6ʢsFTsNԗq2I`[RgRCAvj(,^ʱ$K' `).=C[.@4;ZeL0g}A@*Ef$OTGu AL3(sIj)pk eA6ʢsFTsNԗvaB}܈F*R|0qIv` ]GI۟/K[hAhh&;HwiA@*EfkDDw/!4GO17Fs©A@*Ef DU0Tk;OO,z(k,^ʱ$K' `QDh8NHͱs*L'd0qIv` l-E_rNNjA& =0qIv` ?Ċ pYG$9[~Mz{A 0qIv` tu[ A@*EftOJE0<,2:.yuD߀XJvy~CFʳrhq =Bm+=v2,2:.yuD߀XB l4wH77O1fQJ0),2:.yuD߀X0qIv` UF-JE4_KիrUEݯ}4P eA6ʢsFTsNԗغKQmp!rUEݯ}4PJvy~CFʳr]YeMrUEݯ}4PïB l4wH77\ksA{ q rUEݯ}4P0qIv` hG򍹧UrUEݯ}4PØ zcNԠ>Cps,rUEݯ}4PíA@*EfEI6,G`frUEݯ}4P_?A1Bf{"aIa{JIg:IH%DB l4wH77pKc>F{|C#O/<,^ʱ$K' `ɤ ԎN\DOtDW-?K8q zcNC]Ix;ɱ=5D_R0qIv` *.WDaH;3[8@xcAɛ xˠ*mC* Nez!C֔!0>7 zcNX@(Ð>&EAA-DwA:ʍj3 zcNd0` P@p0`P@0` P@p 0 `   P   @ p  0 `   P  @p0` P0`P@p0`Var2DataFixedData`FixedMeta@Fixed2Data      !%&) * /#0 #1$2%:!(<)=)>!?!@ *A!*C#*D$*E%*F),G)/H)0I)1J+2K)+L)M+'N35OP6*8`(<Pdx,@Th|0DXl 4H\p$8L-ddWF؏ӌ%w\bOM7ktD۟Yf274Lޜ #sw\bOM7k:R)#@?(jdݦ(v11O^ϮTAsKx:R)#@?(jd=7Kc! 8 *kIx_D5g:R)#@?(jd.#vMsn~ulw\bOM7kYP:@OrbTPޟ7;EJ\^d;w\bOM7k^ϮTAsKx|$X).\GhqD⦪w\bOM7k*kIx_D5gfg"OF:N*kIx_D5g۾SDye%/ J;۾SDB"W@hX{@KLdB"W@hXbZH/Ju15WH]B"W@hX{LOCZ:m_NF# pKs~3pߪw\bOM7khG@tbhOނ :R)#@?(jdhG@X[{Bm5ݮVYP:@OrbTPhG@Bd~HT<5P*l)1&MYQ"hG@$hJFƸylB"W@hX,LW~ 1uFț'k`B"W@hXNcp1nómEw2B"W@hX @=Gri`^Lѣ4TKgbv(H>iS׉A@ب:I]CJbv(H>ih_EiO7I]CJ%J30x} D.1EE0(k:JNhwj%J30x} DH(|ix}R-MS_w`o_ǫABH%J30x} Dx}R-MS_w`odGT:JNhwjx.aЗCCD_eClKEdB9[?:JNhwjn%7K Ʃ:#/ nIRN6*n;*F.Igbb«Mi3ĎZ[99M}P]hdC1Xw<|G~HVMEAςdC1s<ָlC]:Sqq9ԝyJ4=&͙=0D'Nw[4GO17Fs©y_/LⶹC}܈F*R|4GO17Fs©'1@[ahh&;HwirUEݯ}4PR%҈;vG5EL4GO17Fs©rUEݯ}4P } EۂÔs*L'drUEݯ}4PhQ+E,O`;_rNNjA& =rUEݯ}4Pß⍬z8On(x2Mz{A rUEݯ}4PxFJxD.dC1:IH%D.Jͣ(fdC1|C#O/<ʀH7H]kcdC1W-?K8q3j G(L1w޹ >dC1ɱ=5D_RBީ?OY]t|[M$ a[8@xcAɛ >9%]wHös7/ ~Iv@޴b{DwA:ʍj3rUEݯ}4Pú8 0` P@p0` PFixed2MetaTBkndTask)#JJProps VVarMeta"%X@p0` P@p 0 `   P RR@,@p @ s@ t@   !"#$%&'()*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkqrvwxyz{|.@ :@ ^@ T@ ^@ v@ @ ^@ @ ^@ @ 6@ @ N@ ^@ @ 0 ^@ @ ^@ D@ ^@ @ @ @ ^@ @ @ @ 8@ j@ @ @ p ^@ @ @ @ ,@ ^@ @ v@ @ @ @ @ @ "@ h@ $@ @ @ 0@ (@ P@ h@ @ @ @ @ "@ :@ @ !@ !@ #$@ #F@ $^@ $@ %B@ %@ 'D @ ' @ ( @ ( @ )T @ *l@ *@ +@ +|@ +lb@ +rs@ +~t@ +z@ +{@ +@ +@ + @ +@ ,&@ ,N@ /Z@ /@ 0@ 0@ 1@ 1@@ 2d@ 2|@ 2Ls@ 2Xt@ 2@ 3@ 3|@ 3s@ 3t@ 3@ 5 @ 6d@ 6|@ 6Ls@ 6Xt@ 0H* 0CVar2Data>FixedData$'HH*FixedMeta Fixed2Data&(1Project1Learn EdgeComprehend PRPBResearch other designs/standards2Develop a Code of Ethics(Brainstorm Concepts Create WBSLClarifying/Negotiations with Customer@Develop Functiona Decomposition&Create Gantt ChartRelearn ANSYSLearn Labview*Determine team roles(Develop Pugh Matrix.Compare Cost to Budget&Create Morph ChartLDevelop Questions for Guide/ Customer.Develop Agenda for SDR:Develop Risk Assessment Plan:Anticipate questions for SDRBAnswer SDR deliverable questions(Create PresentationHGet Green Light for Detailed Design$State Assumptions) Draw Schematics)2Create simulation models (Draw Assembly Files)BOrganize schematics and Diagrams2Create bill of materials"Select materialsOrganize Model:Incorporate Safety Mechanism$Make queing Model4Get Green Light for MSDII!:Develop usability guidelines+>Order long-lead time materials!Gantt Chart0Create SDR Presentation #"HGet Green Light for Detailed DesignL@@^Y@إ Y@*LbD@@}Y@XsY@*L @Y@ Y@*L@q Y@X Y@*L@Y@Y@*L@Y@Y@*L@@?Y@X Y@*L@Y@؆ Y@*L@Y@Y@*L@@ Y@X Y@*4Get Green Light for MSDII6#BDevelop Functional DecompositionDCreate 3D ANSYS simulation models&Make queuing Model<Complete Engineering Analysis '0,$Make CAD drawings)$Develop Test Plan)HDetermine heat load of cooling unit)VExperiment with cooling unit and hot plate),Create agenda for DDR @8+8Get documents ready for DDR '/(Create PresentationLPrepare for Project Management Review ]'0)('('(@I('0)('(9 (('0)hAAA'(('('(@@('(('('(dd(('((0nvA0nvA'(('('(]]('(('('(dd(('((pApA'(('('(@@('(('('(dd(('('(YAYA')(')')@@(')(')')dd((')(0nvA0nvA'))]](')(('%)'(pApA'(('('(@8@8('(('('(dd(('('(9cA9cA'(('('(('(('('(dd(('('(LALA '(('('(@@('(('('(dd(('('(IAIA '(('('(@@('(('('(dd(('('(YAYA '),)}}}@8@8(')(('0)5A5A ')&)222@@(')(('0)IAIA '(('('(('(('('(dd(('((IAIA ')*)%%)')()'+)')L-AL-A'))XXX(')(('0)'(YAYA'))')')@8@8)'))')')dd()')')9cA9cA' ),)@8@8 )' )( )'0)')5A5A' ),)@8@8 )' )( )'0)')5A5A' )&)@@)' )()'0)')IAIA' )0)@@@ )' )( )'0)')LALA' )-)%% )' )( )'0)')L-AL-A' )-)%% )' )( )'0)')L-AL-A')))')()"))') )+@8@8 )')( )') )EAEA') )+@8@8 )')( )') )5A5A'))+)')( )')')ORAORA'))+]] )')( )') )OBAOBA '))KKK)')()'#)')L=AL=A!#'#)")@8@83]])'#)( )'&)')OBAOBA"$'2)*)@@*)'2)(*)'2)'))IAIA#$')$)]]]3@8@8)')()'&)')5A5A$%')-)www%%)')()'0)')L-AL-A%&'),)@d@d@d@8@8)')()'0)')5A5A&"'3)3)3)'3)(3)'3)'2)'*'0)))'0)()'0)')YAYA(+'&),)ppp@8@8$)'&)($)'0)'#)5A5A)!) ) )(((( ) ) )*)'-)'0)'-)'-)^)('-)'0)'-)+') ) )')!) )')LmALmA,'))ppp+@@ )')!) )') )IAIA-./"')"),,,3]] )')") )'&) )OBAOBA0' ))+ )' )") )') )LALA1' )-)%% )' )") )'0) )L-AL-A2!')$)]]]3@8@8)')"))'&)')3 '#)")@8,@8QQ )'#)") )'&)WAWA4&5('-)))6]]))'-)) ))'-)))OBAOBA6''-)))]]))'-))))'-)ORAORA @ @h @6@ @ @n @< @  @ R  @ h6C~CLCb0Chc# Cn!#$t%B&''(Cz)CB|rJnԩݏ?@'2܇K!Ya@B|rJnԩݏ('(@?hLoMne@B|rJnԩݏ('(]-FWM=> @B|rJnԩݏ('),2:.yuD߀X@B|rJnԩݏ(')@(` hNX@B|rJnԩݏ('((')]H~`@B|rJnԩݏ('(@8ART^.ON^э @B|rJnԩݏ('(aAw 1lV"@B|rJnԩݏ('(@UՋH/U$@B|rJnԩݏ('(@Jq- NL=$9r8&@B|rJnԩݏ((')@8AL0V(@B|rJnԩݏ(('(@_7IC?1 Yr*@B|rJnԩݏ('(RCAvj(.@B|rJnԩݏ('))')%4;ZeL0g}0@B|rJnԩݏ('((')3(sIj)pk1@B|rJnԩݏ)')@8|u軽G(*c63@B|rJnԩݏ('))')@8+e0IǂK~4@B|rJnԩݏ('))')@8zhPIo5@B|rJnԩݏ('))')@~"A\L6@B|rJnԩݏ('))')R}~(H!Kh 7@B|rJnԩݏ('))')%O͂'%8@B|rJnԩݏ('))')%}tGENt9@AbRKfj('))')Xw<|G;@t|[M$ a )")'*)@s<ָlC]:Sqq<@t|[M$ a )")'*)@=0D'Nw[=@t|[M$ a(')+)'>)}܈F*R|>@t|[M$ a )?)'E)]hh&;Hwi@@B|rJnԩݏ(')F)'I)K4GO17Fs©@@g[ZψtOPf}ɛ4(')O)'W)@;OO,z(kA@B|rJnԩݏ('))F)'N)@s*L'dA@g[ZψtOPf}ɛ4(')L)'N)@8_rNNjA& =B@B|rJnԩݏ(')F)'G)%Mz{A B@B|rJnԩݏ(')F)'H)@8uoA%TG0@B$C@B|rJnԩݏ('2)Z)'Z)"ȘJ nE*b C@B|rJnԩݏ(')+)'>)xIpID@B|rJnԩݏ('#)Z)'\)@8dC18@B|rJnԩݏ( ) )rUEݯ}4PB@B|rJnԩݏ'-)3)3)t|[M$ a9@B|rJnԩݏ@':IH%D=@t|[M$ a ) )')@|C#O/<@@@g[ZψtOPf}ɛ4 ) )')]W-?K8q<@t|[M$ a ) )' )ɱ=5D_R?@B|rJnԩݏ ) )' )%[8@xcAɛ @@g[ZψtOPf}ɛ4(')*)',)@8g[ZψtOPf}ɛ4@@B|rJnԩݏ@'z!C֔!0>7B@DwA:ʍj3))$)'$)DwA:ʍj3B@B|rJnԩݏ))'-)] @> 0Fixed2MetakPTBkndOutlCode+JJVarMetal$Var2Data*-m 0@? @????@?(???@?????(?(??(?(?(@?(?(?(???@?? ? ? ? ? ? ?@ ? ? ? ? ? ?@ ? ? ? @?? FixedDatan>FixedMeta,.o8Fixed2Data/pFixed2Metas8})Tk#DݴnE}~ˠ*mC"Df&@ %@ )G:@,jLINK_2 214a@JJCEdl 3JJVarMetat0Var2Data24x&"@&'&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 5@& ) !"#$%*'(6@&=@&#*Rg| 5J_t+Sh}6K`u3@.& k@@,@N c 4c] qc] q]] ]& ,w],,],] ,c]& & w] & c] @ ]@: @: ?x]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?] iE]r 5Wr 5l@ @ ]@ @ ]d@ @ r @ rz @ r z z z z z z z z z z :z z [ X [ P y]X P]X t PX t PX P]X @# @P]p$@& ) !'@&(@&*@&+@&@ -@&ȗ 21@&E:\MSD1\Gantt Chart.mpp!.mpp!!($$ "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&'@&(@&*@&+@& -@&; >1@&E:\MSD1\Gantt Chart.mpp!LINK_2"@&'&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@&*@&+@&@# -@& 21@&E:\MSD1\Gantt Chart.mpp!5@& ) !"#$%*'(=@&#*Rg| 5J_t+Sh}6K`u3@.& k@@,@N c 4c] qc] q]] ]& ,w],,],] ,c]& & w] & c] @ ]@: @: ?x]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?] iE]r 5Wr 5l@ @ ]@ @ ]d@ @ r @ rz @ r z z z z z z z z z z :z z [ X [ P y]X P]X t PX t PX P]X @# @P]p$@& ) !"#$\ X X "@&'&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ /@ 6@&'@&(@&*@&E +@&@i -@& 21@&E:\MSD1\Gantt Chart.mpp!5@& )+0,1 32/!#$%*'(=@&)*Rg| 5J_t+S{ Go(=Rz5@.& k@@,@N c 4c] qc] q]] ]& ,w],,],] ,c]& & w] & c] @ ]@: @: ?x]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?] iE]r 5r 5r 5r 5r 5r 5#`V 5Zr 5@ [@ [A ] ]@ K]@ @ ]@ @ ]@ @ K]@ @ ]@ @ ]@ @ ]@ M Q]X M Q-]) ) V]X ) -]X H -]X @ -]X -]l$@&)+0,1 32/!#$%*'(  "@&'&@&@& &Gantt Chart @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@&*@&@ +@&6 -@&#G 21@&E:\MSD1\Gantt Chart.mpp!5@& )+0,1 32/!#$%65*'(=@&+*Rg| 5J_t+S{ Go(Pez2@.& k@@,@N c 4c] qc] q]] ]& ,w],,],] ,c]& & w] & c] @ ]@: @: ?x]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?]@: @: ?] iE]r 5r 5r 5r 5r 5r 5#`V 5Zr 5@ [@ [~  @ K@ @ @ @ @ @ K]@ @ ]@ @ ]@ @ ]@ M Q]@B p@ wT) ) ]`? [ 5jEbd$@&)+0,1 32/!#$%65*'(1 32/!#$%*'( "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&5'@&(@&*@&@ +@&6 -@&#G FixedData5uFixedMeta}&CMap 1;8JJVarMeta~(>>EE7ěڟLINK_2JNC9,@Var2Data79FixedData:FixedMetaCUdm =JJVarMetaVar2Data<>FixedData?FixedMetau @ @ @ @ @ CVba 6BJJProps ECTableALDJJVarMeta0EEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri Calibrid="1"/></txtSet></TLViewData> N"/> <button id="IDC_OPEN_IN_WEB_ACCESS" label="Open in Web Access" image="IDI_OPEN_IN_WEB_ACCESS_ICON" onAction="OpenInWebAccessClickHandler" screentip="Open in Team System Web Access." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="W"/> </group> <group idQ="x:TeamHelpGroup" label="Help"> <button id="IDC_VSTS_HELP" label="Team Foundation Help" image="IDI_TEAMSYSTEM_HELP_ICON" onAction="TeamSystemHelpClickHandler" screentip="Open help for the Team Foundation add-in." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="T"/> <button id="IDC_PROCESS_GUIDANCE" label="Team Project Process Guidance" image="IDI_PROCESS_GUIDANCE_ICON" onAction="ProcessGuidanceClickHandler" screentip="Open team project process guidance for the list." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="I"/> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" onAction="ProjectPortalClickHandler" screentip="Open team project portal site." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="J"/> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>@{2FF61047-9DE7-41BA-8E92-2DAD20F2D982}libri Calibri@@@@@Qj@&Gantt Chartj@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@I@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@mandFlyoutOpeningCommandFlyoutClosingCommandFlyoutItemsSelectSingleItemHighlightedItemSelectedItemTabLabelIsSelectedCommandIgnoreMultiClickBooleanChoice(@)@*@+@,@nE-@.@1@2@3@XBIR  @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ Hu @$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H&@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-Var2DataCEu FixedDataFFixedMeta$CV_iewIJJ@ Task Name@ @ @ /@ 1@ V @ V@ @ Resource Name,@ +@ @ @ @ Max. Units@ Std. Rate@ Ovt. Rate@ Cost/Use@ @ @ &Entry&@ @ EntrygdQp@5xj&Entry&@ @ Entry;:N\yIT՝ @ @"]\@ 8@"@ #@"Ye@ 4@"B VarMetaVar2DataHJ FixedDataK<FixedMetaL@ @" @ G@"Gantt &with Timelineh @"RD3&Gantt ChartA>'JM_sz~Time&lineNg%Ȯ@ud Network &Diagra   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@"400 %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV d dq ؞ VVStandard** ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline@ @ (Critical@ @ )Critical Split??? )@ w@ 'Progress #S@"@"@(@1@d @"@ @ @ @ @ @ @  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ S @  !@ "@ #@ $@ $ %@ '@ (@ )@ P) %@"@ n @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@  dM dq !06hd@ @ww] @ #B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> ::: %@"@  @" &All Tasks@" No Group @"sd *@" Network Diagram@"*@" dCostAQUAEarned ValueAQUAExternallueAQUAInserted ProjectAQUAMilestonerojectAQUASummaryerojectAQUA}TrackingrojectAQUAbWBSkingrojectAQUAIWorkingrojectAQUA@ LT_YELLOW2o> @AX X ;,@ ID:Total Cost:UpN@ UpN Fixed:mm@ hmSActual:V @ spYs@ V0XQm @0 Baseline: @@ mUOwmRemaining: @PT2$ @ @ d@ sŭ@ spY Variance:@l;2s @ !V02@ LT_YELLOW2o> @AX X ;,@ BAC: @ BCWP:Cost:UpN@ ID:UpN@ EAC:ed:mm @ BCWS:hmS @ SV:al:V @ spYs@ VAC:V0XQm @0x@ ACWP:line: @S@ CV:mUOwm@ LT_YELLOW2@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpNT@ Project:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpN@ Project:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2@ Milestone Date:@ ID:t: AX X ;,@ LT_YELLOW2ilestone Date:@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpN @ Comp:t:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2ilestone Date:@ ID:t: AX X ;, @ Comp:)@ Actual Start:UpN*@ Actual Finish:N@ Actual Dur: m@ Remaining Dur:S@ LT_YELLOW2ilestone Date:D:t: AX X ;,@ WBS:ctual Start:UpNctual Finish:N@ Duration: m@ Start:ng Dur:S@ Finish:V @ spYs1@ Res:V0XQm @0CWP:line: @V:mUOwm@ LT_YELLOW2ilestone Date:D:t: AX X ;,@ ID:Work: Start:UpN@ ctual Finish:NActual:: m@ tart:ng Dur:SBaseline: @ spYs@ es:V0XQm @0Remain:ne: @@ V:mUOwmVariance: @PT2$ @@ d@ sŭ@ spYW.Comp:ce:@l;2s!@ !V023@"@ (<dS@"@"! ]]Eb]] ]]@""llll"llllllllllll ll ll ll ll ll ll ll llllllllllllllllllllll ll!ll"ll#ll$ll%ll&ll'll (ll!ʦƦƦ %@"@ i @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d& dq ؞ VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@"(${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20&F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } `\\ %@"@ 0p ? @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV dE vq VVStandard** ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline@ @ (Critical@ @ )Critical Split??? )@ w@ 'Progress #S@"@" )ele @"@ @ @ @ @ @ @  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ S @  !@ "@ #@ $@ $ %@ '@ (@ )@ @) *@ ::: %@"@  @" &All Tasks@" No Group @"sd *@" Network Diagram@"*@" dCostAQUAEarned ValueAQUAExternallueAQUAInserted ProjectAQUAMilestonerojectAQUASummaryerojectAQUA}TrackingrojectAQUAbWBSkingrojectAQUAIWorkingrojectAQUA@ LT_YELLOW2o> @AX X ;,@ ID:Total Cost:UpN@ UpN Fixed:mm@ hmSActual:V @ spYs@ V0XQm @0 Baseline: @@ mUOwmRemaining: @PT2$ @ @ d@ sŭ@ spY Variance:@l;2s @ !V02@ LT_YELLOW2o> @AX X ;,@ BAC: @ BCWP:Cost:UpN@ ID:UpN@ EAC:ed:mm @ BCWS:hmS @ SV:al:V @ spYs@ VAC:V0XQm @0x@ ACWP:line: @S@ CV:mUOwm@ LT_YELLOW2@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpNT@ Project:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpN@ Project:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2@ Milestone Date:@ ID:t: AX X ;,@ LT_YELLOW2ilestone Date:@ Start: AX X ;,@ ID: @ Finish: :UpN@ Dur:UpN @ Comp:t:mmCWS:hmS@ LT_YELLOW2ilestone Date:@ ID:t: AX X ;, @ Comp:)@ Actual Start:UpN*@ Actual Finish:N@ Actual Dur: m@ Remaining Dur:S@ LT_YELLOW2ilestone Date:D:t: AX X ;,@ WBS:ctual Start:UpNctual Finish:N@ Duration: m@ Start:ng Dur:S@ Finish:V @ spYs1@ Res:V0XQm @0CWP:line: @V:mUOwm@ LT_YELLOW2ilestone Date:D:t: AX X ;,@ ID:Work: Start:UpN@ ctual Finish:NActual:: m@ tart:ng Dur:SBaseline: @ spYs@ es:V0XQm @0Remain:ne: @@ V:mUOwmVariance: @PT2$ @@ d@ sŭ@ spYW.Comp:ce:@l;2s!@ !V023@"@ (<dS@"@"! ]]Eb]] ]]@""llll#llllllllllll ll ll ll ll ll ll ll llllllllllllllllllllll ll!ll"ll#ll$ll%ll'll(ll )ll!*ll"8 4 4 %@"@  @" &Entry @" &All Resources@" No Group @" Zd*@" Resource Sheet@"@"@ fS@"@"({\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20&p\par } <88 %@"@ 0p n @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV dE vq VVStandard** ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline@ @ (Critical@ @ )Critical Split??? )@ w@ 'Progress #S@"@")l @"@ @ @ @ @ @ @  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ S@ S @  !@ #@ $@ $ %@ '@ (@ ( )@ @) *@ + 0 1 3 %@"@ 0p n @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV @ uq VVStandard** ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline@ @ (Critical@ @ )Critical Split??? )@ w@ 'Progress #S@"@"@ )@ @ @"@ @ @ @ @ @ @  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ S@ S @  !@ #@ $@ $ %@ '@ (@ ( )@ @) *@ + 0 1 3 6@ @6 m[ˈJ~VTjCTracking Ga&ntt4NІResource &Sheet ZC6&L+<(CFilterGVNJJVarMeta0Var2DataMOFixedDataP@ l@ h\ 8tasksp\ 8resources&All Tasks.@ @ All TasksԫM@[i1&All Resources6@ @ All Resources.h KÖiJ*FixedMeta$CReportSJJVarMetaVar2DataRTFixedDataUFixedMetaCGroupingQ[XJJVarMeta0@ W@ SS&No Group6@- @-No Task GroupB-q,TSBCVarMetaFixedData\^FixedMeta_2a400000_ffffffff$Props14CompObj`bsSummaryInformation(c4DocumentSummaryInformation8LM @514,0,6023,1000@514,0,6023,1000@@5C:\Users\scm9216.MAIN\Desktop\P13621\web\public\Gantt_Chart.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5 :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qOh+'0 PXl  Gantt ChartRUSHIL RANE (RIT Student)$SHANNON MC CORMICK (RIT Student)9Microsoft Project@f@3 ՜.+,D՜.+,, X`l $Rochester Institute of Technology Mon 9/3/12 Mon 11/12/1251d3,040h$0.0027%57% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeq % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete27% % Complete$0.00Cost51dScheduled Duration@Scheduled Finish@ΤˉScheduled Start3,040hWork57%% Work Complete