ࡱ> q-2 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tOpqB@LCompObjs 114;; 2140<0<SummaryInformation(DocumentSummaryInformation84Props142CV_iew ;0<0< !+-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ @514,0,7011,1000@514,0,7011,1000@@5J:\All Files\Documents\College\Classes\MSD\MSD I Project Plan.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@՜.+,D՜.+, X`l Hewlett-Packard Fri 9/5/14 Fri 12/12/1471d?0h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost71d?Scheduled Duration@NScheduled Finish@/Scheduled Start0hWork0%% Work CompleteOh+'0 PXt MSD I Project PlanMatthew PartaczMatthew Partacz3Microsoft Project@|x@# :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qCFilter7@<@<CTable3@<@<CReport /@<@<CUdm +@<@<CEdl '@<@<CCommandBar#@<@<CMap @<@<CVba @<@<CGrouping@<@<TBkndTask^;;TBkndRscW.;.;TBkndCalQ c< c<TBkndAssnJ c< c<TBkndConsE0<0<TBkndOutlCode?0<0<Props EProps dMFixedMeta$VarMeta0FixedData-`M`M|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode"@Hewlett-Packard@@+@'(,@@+@6+(@MSD I Project Plan" @Matthew Partacz@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@5Ui "NժRB*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ @ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6+@@@@@@@@ @USD@@@@@@@i&OqK0i@@@@@@@@.7@@@@@@@@r&"3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0l8+@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"EEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri Calibri@{B7695535-220C-4EE3-BDD5-AA52ADA29D42}libri Calibri@@@@T@^j@&Gantt Chartj@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@t@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR l @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H4 @@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-Var2DataFixedMetaVarMeta FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMetaFixedData"!2a400000_ffffffff$FixedMeta&VarMeta(0FixedData&%@Var2Data4 FixedMetaVarMeta,FixedData*)Var2DataFixedMetaVarMeta0FixedData.-Var2DataFixedMetaVarMeta4$FixedData21Var2DataFixedMeta VarMeta8 $FixedData65Var2DatalFixedMeta.VarMeta<`FixedData:9 Var2DatalFixedMeta&8VarMeta@%$FixedData>B$>Var2Data# Fixed2Meta"8Fixed2Data=AFixedMeta)VarMeta(FixedDataDGFixed2Meta'Fixed2DataCFFixedMetaXhVarMetaNK, FixedDataIMh.Var2Data8+Fixed2MetalFixed2DataHL@Props *XFixedMetaLVarMetaR$FixedDataPTXVar2DataFixed2MetaFFixed2DataOS FixedMetaVarMeta[X0FixedDataVZVar2DataFixed2MetaFixed2DataUYProps HFixedMetaVarMetab_FixedData]arUVar2Dataa&"Fixed2MetaM)Fixed2Data\`?Props ViDI@YU~ˠ*mC"Df @> 0TT54@5,@8+1@T2@z@1@z@1@82@z@ |1@ 2@ tz@ 1@ X2@ z@ 1@ 2@ z@ ,1@ $z@ 6q߬Klˇ_LR,ӫxˠ*mCei-Gs\Ϧ&TTPKU J$xˠ*mC?jAľZOLmh+xˠ*mC~2G%]4;?C:q xˠ*mC?>:Y9Aj^r%ep|@'̄xˠ*mCxs[C,PZH Gn Jgaxˠ*mCQDRK ?-k$&xˠ*mC-/5>C%@QyJMF&D8e@-LRFb JLՍ/xˠ*mCn7xM E*%hKE xxˠ*mC"tHHxˠ*mC_}@eb M[rDٹd%xˠ*mCv]`AB8t4RE+lcxˠ*mC/EgC7a3)H`9v͔xˠ*mCat[:_)Lb҂1 V^GEc(ΘLxˠ*mCWIV@QAED}o\]C)C 0xˠ*mCؒ\K"o++DPK xˠ*mC«I@yۈ.WNM ? ?xˠ*mCv`yDl|s~֔Muxˠ*mCvs|6B9_ې6̳F>D!Cxˠ*mC7;DJNh/7VD#ڏ"_xˠ*mCwC~knCpW.[BmHܺxˠ*mC:mVG\.L!g"8GKJxˠ*mCpLB-N7qZaY#Dj-xˠ*mC-EŊS̬@G: xˠ*mCW|OU.J\c3iMqIZexˠ*mC'zД8CEpn8P JM@ xˠ*mCP*%= Nd 8 QH+*h.=xˠ*mCx+OQ݃mB MX}Uxˠ*mC(rNO,ֻ rƮ(`IkZ-xˠ*mC #?NI@ XIqJh xˠ*mCA M@zF{xaԣX8DAc9xˠ*mCPKBV3AwHKl@cxˠ*mCUsf0G~i%l>D1.xˠ*mCgjPN Y]I+j}Fv$%rxˠ*mC=$cmNgٴ-K>/ebI#Oxˠ*mCaZDcf*?IV#?txˠ*mCذB,o!iLCc0Cxˠ*mCEFYq2+ƃ9J;Txˠ*mCڡQHKGȻNW%ӄKZ{ Xxˠ*mCw_L5ZCi,L8N/xˠ*mCѕ!JOB (QjHeٺxˠ*mC-{GHUCm^:B@cL!xˠ*mC&YLG+tcoRjFuׇxˠ*mC]ZF7M[X JpO+.xˠ*mCsx1EYLt?zOoZҊxˠ*mCJJ.l[WSDp)xˠ*mCWS] Dп+KЩboAR*CXxˠ*mCV8 H6٧*%+LMHxˠ*mCsJN%{gtbĻyBZt(틫xˠ*mCǩTWc+H[TzkW{[K,]pJg)xˠ*mCeE82/—i+n9IB%TkSxˠ*mC%g9B0b0:۵KJ$xˠ*mCj^'DIۑmFGGۢY xˠ*mCm43S=OzS%1Aw$Exˠ*mCj)DطkVI!^r'D4xˠ*mCinEE TaT-G+2dxˠ*mC,]eM0VͭM xˠ*mC#KLj׬=2X8yяK xˠ*mCfG2L3+>ھ+M$ZG-xˠ*mCK%="D _X9EF Q;lxˠ*mCNŹ2Ebz쾜ʷDCB:}&Syxˠ*mCczNߞpW9IN[]xˠ*mCLRƶ G-cD<@@T毱    !"#$%&'()*+,!./013456789:;<=>@ABCDEFGHIJKL#NOPQRSTUVWXYZ[\]^_`$bcdefghijklmnop%stuvwxyz{|}~l@0` P@p0` P@p0` P@p 0 `   P   @ p  0 `   P  @p0` P@p0` Pl4+H ,iALA??8$ȕ<4+H ,]ALA]!^]4+H ,ALA8$U-S<\ A4+H ,]ALA8$S<4+H ,]ALA8$U-S<{ A4+H ,]ALA8$S<4+H ,]ALAX]!^]84+H , ALA]l}]]}]]]]4+H ,]ALAP ]!^] 4+H ,]ALAd4+H ,]ALAd4+H ,ALA4+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 4+H ,ALA9][] ?4+H ,ALA ]4+H ,ALA ]4+H ,]ALAd4+H ,iX<?4+H ,ALA@ ]4+H ,ALAآ ]8$U-<y AA4+H ,ALA0@ 1@ 5+H ,ALA ] 5+H ,ALAbjb ? 5+H ,iX<? 5+H ,ALA] 5+H , ALA@ 1@ 8$U-d<\ An 5+H ,!ALA8$ d< 5+H ,"ALA@ 8$ d<] 5+H ,#ALA 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-d< A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,ALA`<]8$U-d<ܭ A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-<~ A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <@A 5+H ,ALAP ] 5+H ,iX<? 5+H ,ALA ~b&b ? 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-d<߭ A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-d<\ܭ A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-<z A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-d<\ A 5+H ,ALAz8$U-<\E A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-< Aդ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ < 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,ALAЬ ] 5+H ,ALA 5+H ,iX<? 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ < 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$<] 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$<] 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-< An 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-< A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <@A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ < 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$ <@A 5+H ,ALAx ]8$]}< ] 5+H ,ALA]8$}< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}<]T] 5+H ,ALA bb ?8$}<AF 5+H ,]ALA8$}<LF 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}<A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}<A9{ A A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-}< A 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$}< 5+H ,@ ALA @ @ @ @ /@ 0@ 1@ 8$U-}<\ A6+H ,]ALA ]!^]( ]]6+H ,ALA ]8$U-<\i AA6+H , ALA]l}]]}]]]]$6+H ,ALAl]]]]]8$ <$6+H ,ALA]p]T]p]]%A8$ <$6+H ,\}<l]]]]]B6+H ,]ALAh ]!^] A]]6+H ,ALA ?6+H ,ALAx ]6+H ,ALA ]6+H ,(,'(,(,(,@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA +'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA+'+++@LALALA++++@ +'+++@LALALA!+'+++@LALALA "+'+++@LALALA!#+'+++@LALALA"$+'+++@LALALA#%++++@$&+'+++@LALALA%&(+'+++@LALALA')+'+++@LALALA(*+'+++@LALALA)++'+++@LALALA*,+'+++@LALALA+-+'+++@LALALA,.+'+++@LALALA-/+'+++@LALALA.0+'+++@LALALA/1+'+++@LALALA02+'+++@LALALA13+'+++@LALALA24++++@35+'+++@LALALA46+'+++@LALALA57+'+++@LALALA68+'+++@LALALA79+'+++@LALALA8:+'+++@LALALA9;+'+++@LALALA:<+'+++@LALALA;=+'+++@LALALA<>+'+++@LALALA=?+'+++@LALALA>@+'+++@LALALA?A+'+++@LALALA@B+'+++@LALALAAC+'+++@LALALABD+'+++@LALALACE++++@DF+'+++@LALALAEG+'+++@LALALAFH+'+++@LALALAGI+'+++@LALALAHJ+'+++@LALALAIK+'+++@LALALAJL+'+++@LALALAKM+'+++@LALALALN+'+++@LALALAMO+'+++@LALALANP+'+++@LALALAOQ+'+++@LALALAPR+'+++@LALALAQS+'+++@LALALART+'+++@LALALASU+'+++@LALALATV+'+++@LALALAUW+'+++@LALALAVX+'+++@LALALAWY+'+++@LALALAXZ+'+++@LALALAY[+'+++@LALALAZ\+'+++@LALALA[]+'+++@LALALA\^+'+++@LALALA]_+'+++@LALALA^`+'+++@LALALA_a+'+++@LALALA`b+'+++@LALALAac+'+++@LALALAbd+'+++@LALALAce+'+++@LALALAdf++++@eg+'+++@LALALAfh+'+++@LALALAgi+'+++1@ xz@1@z@(1@ z@|1@tz@1@z@$1@z@x1@pz@1@z@ 1@z@t1@lz@1@z@1@z@p1@2@hz@ 1@ z@!T1@!Lz@"1@"z@#1@#z@$P 1@$H z@& 1@& 2@& z@'4 1@' 2@', z@( 1@( 2@( z@)T 1@)L z@* 1@* z@+ 1@+ z@,P 1@, 2@,H z@- 1@- z@.4 1@. 2@., z@/ 1@/2@/ z@0T1@02@0Lz@11@1z@281@20z@31@3z@41@4,2@4z@61@6z@8l1@82@8dz@:1@:2@:z@;1@;h2@;z@<1@<2@<z@=<1@=2@=4z@>1@>2@>z@?\1@?2@?Tz@@1@@z@A@1@A8z@B1@Bz@C1@Cz@D<1@D2@D4z@E1@E2@Ez@F\1@F2@FTz@G1@G82@Gz@H|1@H2@Htz@I 1@IX2@Iz@J1@Jz@K1@Kz@LD1@L2@L<z@M1@M 2@Mz@Nd1@N2@N\z@O1@O@2@Oz@P1@P2@P|z@Q1@Q`2@Q z@R1@R2@Rz@S41@S2@S,z@T1@T 2@Tz@UT 1@U 2@UL z@V 1@V0!2@V z@Wt!1@W!2@Wl!z@X"1@XP"2@X!z@Y"1@Y"2@Y"z@Z$#1@Zp#2@Z#z@[#1@[$2@[#z@\D$1@\$2@\<$z@]$1@] %2@]$z@^d%1@^%2@^\%z@_%1@_%z@`H&1@`&2@`@&z@a&1@a&z@b,'1@bx'2@b$'z@c'1@c(2@c'z@dL(1@dD(z@e(1@e(z@f(1@f(z@gH)1@g@)z@h)1@h)z@i)1@i)z@jD*1@j<*z@k*1@k*lh.0nJ&00p00L00(000r00N00* 0t P , 0 0 0v 0 0R 0 0.00 0x0T00000 0z00V002000|00X004000~00Z00600000\00800000^00: 0 0!0!0!0`"0"0<#0#0$0$0$0b%0%0>&0&0'0'0'0d(0(0@)0)0*0*0*0f+i&OqK0i~ˠ*mC~ˠ*mCi&OqK0i 0`Standard@ X  0 @OLDDp ,@~ˠ*mC?~ˠ*mC(PxCD4+@@ @ 02RRp @,@S%ɝ7K3@~]7am?@'lˇ_LR,ӫ@%ɝ7K3@~]7am+(,'(, NkA[~5@%ɝ7K3@~]7am@+'+5h ïNY|@%ɝ7K3@~]7am@+'+'is ۗH7 @%ɝ7K3@~]7am@+'+'&J7xEhh$@%ɝ7K3@~]7am@+'+'*ACJQ5n(@%ɝ7K3@~]7am@+'+'TPKU J$@ NkA[~5++'+5ľZOLmh+@h ïNY|++'+';?C:q !@is ۗH7++'+'%ep|@'̄%@&J7xEhh++'+'H Gn Jga*@*ACJQ5n++'+'$&@ NkA[~5++'+5JM<@@ NkA[~5++'+5D8etHH@h ïNY|++'+5[rDٹd%@h ïNY|++'+54RE+lc @is ۗH7++'+53)H`9v͔@ @is ۗH7+++ V^GEc(ΘL @is ۗH7++'+5}o\]C)C 0 @is ۗH7++'+5++DPK @is ۗH7@+'+5.WNM ? ? @is ۗH7++'+5s~֔Mu @is ۗH7@+'+5F>D!C @is ۗH7++'+57VD#ڏ"_ @is ۗH7@+'+5[BmHܺ@ @is ۗH7++'+5"8GKJ @is ۗH7++'+5ZaY#Dj- @is ۗH7++'+5@G: @is ۗH7++'+5\c3iMqIZe @is ۗH7++'+58P JM@ @is ۗH7++'+58 QH+*h.= @is ۗH7++'+5mB MX}U$@&J7xEhh++'+5rƮ(`IkZ-@$@&J7xEhh++'+5IqJh $@&J7xEhh+++X8DAc9$@&J7xEhh++'+5wHKl@c$@&J7xEhh++'+5%l>D1.$@&J7xEhh++'+5j}Fv$%r$@&J7xEhh++'+5K>/ebI#O$@&J7xEhh++'+5*?IV#?t$@&J7xEhh++'+5o!iLCc0C@$@&J7xEhh++'+52+ƃ9J;T $@&J7xEhh++'+5%ӄKZ{ X$@&J7xEhh++'+5Ci,L8N/$@&J7xEhh++'+5QjHeٺ$@&J7xEhh++'+5Cm^:B@cL!$@&J7xEhh++'+5tcoRjFuׇ$@&J7xEhh++'+5cDnCM0s$@&J7xEhh++'+5InDDva)@*ACJQ5n++'+5n[Qwy@L.j1(@*ACJQ5n++'+5߰ @E_') B:@(@*ACJQ5n++'+5="ECc@ `w# (@*ACJQ5n++'+5͍LFgi(@*ACJQ5n++'+5GCE((@*ACJQ5n++'+5߉>X JpO+.(@*ACJQ5n++'+5t?zOoZҊ(@*ACJQ5n++'+5[WSDp)(@*ACJQ5n++'+5ЩboAR*CX(@*ACJQ5n++'+5%+LMH@(@*ACJQ5n++'+5tbĻyBZt(틫 (@*ACJQ5n++'+5W{[K,]pJg)(@*ACJQ5n++'+5+n9IB%TkS @is ۗH7++'+5۵KJ$$@&J7xEhh++'+5mFGGۢY `$@&J7xEhh++'+5%1Aw$E,@*ACJQ5n++'+طkVI!^r'D4.@*ACJQ5n++'+aT-G+2d0@*ACJQ5n+++VͭM -@*ACJQ5n++'+5X8yяK @7VD#ڏ"_++'+5ھ+M$ZG- @7VD#ڏ"_++'+5X9EF Q;l @7VD#ڏ"_++'+5ʷDCB:}&Sy @s~֔Mu++'+5W9IN[] @7VD#ڏ"_++'+5r@? ?@? ? @? ? @? ??@????@????@???@??@?? ? ?@ ? ? ? ? @ ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@?? ?? @?? ??@????@???? @????@????@????@????@????@????@????@????@? ???@???&MSD I Project Plan MSD I&Problem Definition !" System Design 5#$%&($Sub-System Design 53456 Detailed Design 5CDEF Complete Design 5fegd:Create Customer Requirements:Refine Customer Requirements<New Task><New Task>"Refine Test Plan@Create Engineering RequirementslMeet w/ Customer to Review Problem Statement, and HOQ2Create Problem Statement&Draft Project PlanRCreate Roles & Responsibilities DocumentDConduct First Meeting w/ CustomerCreate HOQ:Refine Customer Requirements@Refine Engineering RequirementsRefine HOQLCreate Problem Definition Power Point@Problem Definition PresentationPBenchmark Existing Mechanical SolutionsLBenchmark Existing Computer SolutionsPBenchmark Existing Electrical Solutions<New Task><New Task>6System Design PresentationLCreate Presentation for System Design@Review & Finalize System Design.Compare System Designs:Develop Alternative Concepts8Review Concepts w/ Customer(Refine BenchmarkingPCreate Preliminary Feasibility AnalysisRConduct Concept Generation (Morph Table)@Create Functional Decomposition0Visit Customer FacilityRefine HOQ@Refine Engineering Requirements<New Task>>Sub-System Design PresentationLCreate Sub-System Design PresentationReview Sub-System Design, Proof of concept, Risk Analysis and Test Plan w/ Customer$Develop Test Plan*Create Risk AnalysisCreate Proof of Concept Document (analysis, simulation, prototype)PCreate Preliminary Feasibility AnalysisJCreate Preliminary Sub-System Design(Refine Benchmarking@Refine Functional Decomposition8Weight CR & ER Specs on HOQRefine HOQ@Refine Engineering Requirements:Refine Customer RequirementsZReview System Design Comments & Action Items<New Task><New Task>:Detailed Design PresentationHCreate Detailed Design PresentationReview Detailed Design, Proof of concept, Engingeering Models, Risk Analysis and Test Plan w/ Customer"Refine Test Plan*Refine Risk AnalysisRefine Proof of Concept Document (analysis, simulation, prototype)8Refine Feasibility Analysis6Select Specific Components2Refine Sub-System Design(Refine Benchmarking@Refine Functional DecompositionRefine HOQ@Refine Engineering Requirements:Refine Customer RequirementsbReview Sub-System Design Comments & Action Items.Refine Budget Estimate*Refine Risk AnalysisRefine Proof of Concept Document (analysis, simulation, prototype)8Refine Feasibility AnalysisRRefine Engineering Drawings & Schematics.Refine Detailed Design(Refine Benchmarking@Refine Functional DecompositionRefine HOQ@Refine Engineering Requirements:Refine Customer Requirements^Review Detailed Design Comments & Action Items.Create Budget Estimate.Refine Budget EstimateRCreate Engineering Drawings & SchematicsReview Complete Design, Proof of concept, Eng. Models, Risk Analysis and Test Plan w/ CustomerHCreate Detailed Design Presentation:Detailed Design PresentationBCreate Execution Plan for MSD IInkhijlm')'(,+@35@3+'(,D4++'(,'(,(,+'+l4+(,'(,(,@'++5+'+l4++'+ '++'+'+l4++'+&@''++'+'+l4++'+A"@ B'++'+'+v4++'+ W&@ X'++'+'+v4++'+ '+(,  5+'+4++'(,+ '++'+'+4++'++@'++'+'+4++'++V'++ '+'+4++'++f'++ '+'+4++'++'+(,  5+'+4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+'+(,  5+'+4++'(,+'+(,  5+'+4++'(,+'+(,  5+'+4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+'+(,  5+'+4++'(,+@'+(,  5+'+4++'(,++'(,@3@3@3++4++'(,+ '+(,  5+'+4++'(,+!'+(,  5+'+4++'(,+"'+(,  5+'+4++'(,+#%'++5+'+ 5++'++$$'++5+'+ 5++'++%#+'+++ 5++'++&"'++5+'+ 5++'++'"(!'++5+'+ 5++'++) '++5+'+ 5++'++*'++5+'+ 5++'+++'++5+'+ 5++'++,'++5+'+ 5++'++-'++5+'+ 5++'++.'++5+'+ 5++'++/'++5+'+ 5++'++0'++5+'+ 5++'++1'++5+'+ 5++'++2'++5+'+ 5++'++3?'++5+'+ 5++'++4>+'+++ 5++'++5='++5+'+ 5++'++6<'++5+'+ 5++'++7:'++5+'+ 5++'+88'++5+'+ 5++'++96'++5+'+ 5++'+:5'++5+'+ 5++'++;/'++5+'+ 5++'+<.'++5+'+ 5++'++=-'++5+'+ 5++'++>,'++5+'+ 5++'++?+'++5+'+ 5++'++@*'++5+'+ 5++'++A)'++5+'+ 5++'++B('++5+'+ 5++'++CU'++ 5+'+ 5++'++DT'++ 5+'+ 5++'++ES+'+ ++ 5++'++FR'++ 5+'+ 5++'++GQ'++ 5+'+ 5++'++HP'++ 5+'+ 5++'++IN'++ 5+'+ 5++'++JM'++ 5+'+ 5++'++KL'++ 5+'+ 5++'++LJ'++ 5+'+ 5++'++MI'++ 5+'+ 5++'++NH'++ 5+'+ 5++'++OG'++ 5+'+ 5++'++PF'++ 5+'+ 5++'++QE'++ 5+'+ 5++'++RD'++ 5+'+ 5++'++SC'++ 5+'+ 5++'++Te'++ 5+'+ 5++'++Ud'++ 5+'+ 5++'++Vc'++ 5+'+ 5++'++Wb'++ 5+'+ 5++'++Xa'++ 5+'+ 5++'++Y`'++ 5+'+ 5++'++Z_'++ 5+'+ 5++'++[^'++ 5+'+ 5++'++\]'++ 5+'+ 5++'++]\'++ 5+'+ 5++'++^['++ 5+'+ 5++'++_Z'++ 5+'+ 5++'++`Y'++ 5+'+ 5++'++a9'++5+'+6++'++bO'++ 5+'+6++'++cK'++ 5+'+6++'++dg'++ +'+$6++'++ei'++ +'+$6++'++fj+'+ ++$6++'++gh'++ 5+'+B6++'++h4'++;5+'+6++'++i3'++;5+'+6++'++j2'++;5&"@ s@ t@ B@ p@ ^@ j@ @ |@ s@ t@ @ @ 8|@ s@ t@ H@ @ @ @ @ |@ ds@ pt@ @ |@ @ @ @ 0|@ s@ t@ @@ @ @ @ @ |@ \s@ ht@ @ t@ z@ @ @ @ @ @ 8@ &@ ,@ 2@ @ v@ |@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ n@ \@ b@ h@ @ @ @ @ 8@ &@ ,@ 2@ t@ b@ h@ n@ @ @ @ @ 6@ $@ *@ 0@ b@ P@ V@ \@ @ @ @ @ @ @ @ @ 4@ "@ (@ .@ @ @ @ @ @ @ @ !L@ !:@ !@@ !F@ "@ "@ "@ "@ # @ # @ # @ # @ $@ @ $. @ $4 @ $: @ %f @ %Z @ %` @ & @ & @ & @ & @ ( @ ( @ ( @ ( @ )j @ )X @ )^ @ )d @ * @ * @ * @ * @ + @ + @ + @ + @ ,L @ ,: @ ,@ @ ,F @ - @ -x @ -~ @ - @ . @ . @ . @ . @ /X @ /F @ /L @ /R @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 1 @ 1 @ 1 @ 1 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 3v @ 3d @ 3j @ 3p @ 4 @ 4 @ 4 @ 5 @ 5 @ 5 @ 5 @ 6R@ 6@@ 6F@ 6L@ 7@ 7s@ 7t@ 7@ 8J@ 88@ 8>@ 8D@ 9@ 9s@ 9t@ 9@ :&@ :@ :@ : @ ;@ ;s@ ;t@ ;@ <@ <@ <@ <@ =*@ =@ =@ =$@ >@ >n@ >t@ >z@ ?@ ?@ ?@ ?@ @@ @@ @@ @@ AP@ A>@ AD@ AJ@ B@ B@ B@ B@ C@ C@ C@ C @ D<@ D*@ D0@ D6@ Eb@ EV@ E\@ F@ F@ F@ F@ G@ G@ G@ G @ H@ H@ H@ H@ I,@ I@ I @ I&@ Jl@ JZ@ J`@ Jf@ K@ K@ K@ K@ LV@ LD@ LJ@ LP@ M@ M@ M@ M@ N@ N@ N@ N@ O(@ O@ O@ O"@ P~@ Pl@ Pr@ Px@ Q@ Q@ Q@ Q@ R@ R@ R@ R@ SP@ S>@ SD@ SJ@ T@ T@ T@ T@ U @ U@ U@ U@ VL@ V:@ V@@ VF@ W@ W@ W@ W@ X6@ X$@ X*@ X0@ Y@ Y@ Y@ Z@ Z@ Z@ Z@ [@ [@ [@ [@ \2@ \ @ \&@ \,@ ]@ ]v@ ]|@ ]@ ^@ ^@ ^@ ^@ _ @ _@ _@ _@ `Z@ `H@ `N@ `T@ a@ a@ a@ a@ b@ b@ b@ b @ cV@ cD@ cJ@ cP@ d@ d@ d@ d@ e@ e@ e@ e@ f@ f@ f@ g:@ g(@ g.@ g4@ h @ h@ h @ h @ iP @ i> @ iD @ iJ @ j @ j~ @ j @ j @ k @ k @ k @ k @ l(!@ l!@ l!@ l"!@ m!@ mv!@ m|!@ m!@ n!@ n!@ n!@ n!@ n!@ rU 0CCxFV$4|J   P V$l#:r@#xF ~!L"##$%R&# ''(C)X*C&++C,-^.,//01d2234#45j687889p:>; <<=v>D?@@A|BJCDDEFPGHHIJVK$LLMN#\O*PPS&No Group6@- @-No Task Groupv`හ`G.}&No Group4 @-No Resource Group܌3AJ},!,@ W@ TSBC "@&&@&N@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ D$@&SRQPONMLcKJIbHGFE'@&(@&*@& +@&@ -@&J 1@&J:\All Files\Documents\College\Classes\MSD\MSD I Project Plan.mpp!LINK_1"@&&@&N@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "! 210/.-,+*)(&%$#BA@?>=<;:98a76543 SRQPONMLcKJIbHGFEDC `_^]\[ZYXWVUTdgef26@&D=@&c*?T| 3Hp:Ody0EZo*Rg 3n%:Ody2GoLt / W l K ` u * L$@&DC `_^]\[ZYXWVUT'@&(@&*@& +@& -@&U "@&LINK_13@¨n"HDN=D$Aú4 @ d@ @@ @ @ @ "Task Name@ @ @ /@ 1@ &Entry  !"#$%&'()*+,-./0&@ @ Entry 9uL%~@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All Tasks5ѢA'xʘN{l@ Gantt &with Timeline$I*ivSbU&Gantt Chart   .*"&(+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@" %@"@ o @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV d@ d@T @T VVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@"+ @" @ ??     ! " & - . 2 5 6 9 : ; @ B F G J Q S V X Y ^ ` c d e j f f %@"@ o @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@  d@ d@T @T <@<F{]5t<4^z]Cz]<Å]F{] $-$<-n/-#,< #<;-#@" #${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } ,(( %@"@ o @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"dK}OB=<;mljih:9k8a7n6543 SRQPONMLcKJIbHGFEDC `_^]\[ZYXWVUTdgef=@&6@&=@&j*?T| 3Hp:Ody0EZo*Rg Hp'<Qy0Em;P @ U j # 8 M b w , A V D$@& '@&(@&*@& +@& -@&U *@" Gantt Chart@"@"@ fVV d@ d@T @T VVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@"+\ @" @ ??     ! " & - . 2 5 6 9 : ; @ B F G J Q S V X Y ^ ` c d e j (l n +