ࡱ> pcZ[\]^_~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry`:tO0|51h 114#Fi1Props @?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @)-@ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4-@ @@@@@@@ @USD@@@@@@@މtAF[iC#@@@@@@@@.7@@@@@@@@9< *w3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @ @ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10o@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"VarMeta$Var2DataFixedData FixedMeta "$%&'()*,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^`abcdefghjklmnopqrstvyz{|}~@ Standard   0 @OLXdp|މtAF[iC#~ˠ*mC~ˠ*mCމtAF[iC#) Da) DaމtAF[iC#Lj}(Lv1:KLj}(Lv1:KމtAF[iC#ܟ3ME`ܟ3ME`މtAF[iC#F%GGMFixed2Data 0Fixed2MetaTBkndRsc #F#FProps uHF%GGMމtAF[iC#fVAN-D} fVAN-D} މtAF[iC#hLWHLKhLWHLKމtAF[iC#^9׀&Nv^9׀&NvމtAF[iC# 00` PpTT@ @5,@%@ @ 8@ H@ PU@ @ $@ t@ @ U@ X@ `@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ .@ 6VarMeta #Var2Data+FixedData 2 FixedMetaVU@ @ @ Z@ d@ lU@ >@ F@ @ @ U@ t@ |@ +,+, UsamaU+, JoshJ+,DanD+, AlexA+, NateND-393\-1051@@ ~Ah#zAQA ~A@@AAA@@xtAxtAxtA@@`vA`vA`vA@@|A4s|AA|Aj@@ @ 02#2?#2?d#2? #2?#2?2?D2?Fixed2Data_XFixed2MetaiTBkndAssn !#F#FProps !X~ˠ*mC?~ˠ*mC) Da@) DaLj}(Lv1:K@Lj}(Lv1:Kܟ3ME`@ܟ3ME`F%GGM@F%GGMfVAN-D} @fVAN-D} hLWHLK@hLWHLK^9׀&Nv @^9׀&Nv X(PxCCCCC@ChC0CDD,@VarMetaVar2DataFixedData |LFixedMeta/_1@L2@@1@2@Tz@\1@2@z@@@1@`2@z@@ 1@ 02@ lz@ t@#1@#2@#<z@#D@%1@%2@% z@%@(T1@(2@(z@(@)$1@)p2@)z@)@11@1@2@1|z@1@21@22@2Lz@2T@31@32@38 z@4@ 1@4 2@4 z@7 1@7 2@7X z@7` @; 1@; 2@;( z@;0 @?p 1@? 2@? z@? @C@ 1@C 2@C z@C @F 1@F\ 2@F z@F @H 1@H,2@Hhz@Hp@I1@I2@I8z@I@@K1@K2@Kz@K@MP1@M2@Mz@M@N1@Nx2@Nz@N@P1@PL2@Pz@P@Q1@Q2@Q@z@SH1@S2@Sz@S@T1@T82@Ttz@T|@V1@V2@V4z@V<@WP1@W2@Wz@\@\ @\1@\D2@\@\@\ @\z@\@\@]1@]D2@]z@\1@2@z@@l\1@x2@z@@1@2@Xz@`@t1@2@z@ 1@l2@z@@ @1@02@@@ @z@@@1@D2@z@0t1@2@z@t@hz1@d2@؀z@t@1@^2@Lz@T1@^2@z@ 1@8!2@t!z@|!1@!2@"z@ "1@X"2@"z@t@z1@%2@<%z@8@8{1@&2@&z@L@{1@@'2@|'z@`@|1@'2@ (z@t@p|1@`(2@(z@@(1@(2@,)z@@4)1@)2@)z@@)1@*2@L*z@T*1@*2@*z@*1@L+2@+z@+@+1@ ,2@\,z@d,@x,1@,2@-z@$-@8-1@-2@-z@-@ .@. @$.1@p.2@.@.@. @.z@.@/@|01@02@1z@ 1@411@12@1z@u@11@22@L2z@u@(u1@22@2z@21@032@l3z@t3@31@32@@4z@H4@\41@42@5z@5@ 051@ 52@ 5z@ 5@ 61@ l62@ 6z@ 6@ 61@ @72@ 7z@ 7@ 7@ 71@ 82@ H8z@ P8@ d81@ 82@ 8@91@p92@9z@9@91@:2@P:z@X:@l:@:1@:2@$;z@,;@@;1@;2@;z@<@<1@|<2@<z@<1@ =2@H=z@P=@d=1@=2@=z@=@>1@T>2@>z@ >1@ >2@ ?z@ (?@"n1@"?2@"?z@"?@$?1@$,@2@$h@z@$p@@'@1@'@2@'\z@( A1@(tA2@(Az@(A@)A1@)B2@)\z@*TB1@*B2@*Bz@*C@+C1@+`C2@+Cz@,\1@,L]2@,,Dz@,4D@-]1@-^2@-Dz@-D@.D1@.8E2@.tEz@.|E@0E1@0Ho2@04Fz@0M1@>N2@>XNz@?`N1@?N2@?Nz@AN1@A?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ[mk_`abcnefghijklorstuvwxyz{|}~H ,AAL$@LALA@LA@d ,EAAEAA8$@EAEA@?-H ,LAA8$@LALA@,H ,ALA8$0B6?-<*H ,AL=AX8$0B6(?-<*H ,AEA8$0B6(@ ?-<*H ,AL=AX8$0B6?-<*H ,A5A8$$?-<*H ,A5A8$0B6?-<*H ,A5A8$0B6@?-<*H ,ALA8$0_(?-<*d ,ALA8$0B6((,H ,ALA8$0B6((,H ,A@$TAr8$0B6(?-<*H ,A@$TAr8$0B6(?-<*H ,ALA8$(?-<*H ,ALA8$(?-<*H ,AL=AX8$0B6(?-<*H ,ALA8$@ ?-<*H ,AL=AX8$?-<*H ,AIA8$?-<*d ,LAA5AA8$@LALA@<,d ,p@A*@ L$@LALA@LA@F,d ,AAAAL$@LALA@LA@n,H ,LAA8$@LALA@?-H ,LAA8$@LALA@,H ,LAA8$@LALA@,d ,L-AA,L-AA,8$/-@L-A,L-A@,,H ,LAA8$@LALA@?-H , x8$@LAưLA@J*-<*H ,LAA8$@LALA@J*-H ,AAAA8$@LALA@,H ,AAAA8$@LALA@,H ,LAA8$@LALA@,d ,L=AAXL=AAX8$0-@L=AXL=A@X?-H ,8$@LALA@,, ,p7AA0_@RAA0_L$@^*Aư^*A@^*A@J*-<*H ,LAA8$@LALA@?-H ,ALA8$v-@EAEA@,H ,ALA8$@LMALMA@,d ,@$TAAW@r@$TAAW@r8$@LALA@,d ,@$TAAW@r@$TAAW@r8$@LALA@,H ,ALA8$,H ,ALA8$,H ,ALA8$@,H ,8$@LALA@ ,H ,8$@LALA@ ,H ,LAA8$@LALA@,H ,ALA8$,H ,ALA8$,H ,ALA8$,H ,ALA ,H ,ALA8$@zPAFzPA@F*,H ,ALA8$4,H ,ALA8$4,H ,ALA8$@IAIA@>,H ,ALA8$@IAIA@>,H ,ALA8$@IAIA@>,H ,ALA8$@LALA@>,H ,8$@LALA@>,H ,8$@LALA@>,H ,8$@LALA@>,H ,ALA8$H,d ,5AA5AA8$@5A5A@,d ,L AAqKL AAqKL$@LALA@LA@,d ,5AA5AA8$@5A5A@,d ,AAXAAXL$@LALA@LA@,H ,8$@zPAFưzPA@F,<*d ,A5A5AA5AA8$R*-d ,A5A5AA5AA8$ *-H ,%AAL$@5A5A@5A@N *-H ,LAA8$@LALA@ *-H ,LAA8$@LALA@ *-H ,ALA8$@LALA@ *-H ,xgjM68$@L-A,L-A@,p!*-d ,L AAPj{KL AAPj{KL$@LALA@LA@!*-d ,L AAi{KL AAi{KL$@LALA@LA@!*-d ,L AApj{KL AApj{KL$@LALA@LA@,d ,L AAj{KL AAj{KL$@LALA@LA@!*-d ,1AAPbfh1AAPbfhL$@5A5A@5A@!*-H ,5AA8$@5A5A@!*-H ,8$@EAEA@?-d ,WAAWAA8$@WAWA@?-H ,8$@5A5A@?-d ,ALMALMAALMAA8$?-d ,@$DAA 9@$DAA 9L$E-@5A5A@@$TA@r8?-d ,L-AA,5AA8$@L-A,L-A@,Z?-H ,LMAA8$S-@LMALMA@`?-H ,LAA8$@LALA@t?-H ,LAA8$@LALA@Z?-H ,5AA8$@5A5A@Z?-H ,ALALAA8$@@@@?-H ,LAA8$@LALA@?-H ,5AA8$@5A5A@d ,5AA5AA8$@5A5A@?-H ,5AA8$@5A5A@d ,5AA5AA8$@5A5A@?-H ,5AA8$@5A5A@(?-H ,ALALAA8$D-H ,ALALAA8$D-H ,LAA8$@LALA@D-d ,@2AA8@~@2AA8@~8$@^ AC^ A@C*D-d ,LAA8@{LAA8@{8$@#A#A@4D-d ,LAA 8@{LAA 8@{8$@#A#A@>D-d ,LAA08@{LAA08@{8$@#A#A@>D-d ,LAA@8@{LAA@8@{8$@#A#A@>D-d ,@BAAP8@@BAAP8@8$@^A^A@HD-d ,LAA`8@{LAA`8@{8$@#A#A@D-d ,@BAAp8@@BAAp8@8$@^A^A@D-H ,8$`TD-H ,8$`TD-H ,8$TD-H ,8$@8D-H ,8$TD-H ,8$`6D-H ,LAA8$@LALA@D-H ,LAA8$@LALA@D-H ,LAA8$@LALA@D-H ,AAAA8$@L=AXL=A@X,H ,AAAA8$@L=AXL=A@X,H ,ALALAA8$@L-A,L-A@,,H ,LMAA8$@LMALMA@`?-H ,5AA8$@5A5A@Z?-H ,5AA8$@5A5A@(?-d ,5AA5AA8$@5A5A@RD-d ,5AA5AA8$@5A5A@&,H ,ALALAA8$@@@@D-H ,8$@LALA@,H ,8$@LALA@,d ,(AA(AA8$@A-A@- &F-H ,ALAH&F-H ,LAA8$@LALA@'F-H ,LAA8$@LALA@'F-H ,LAA8$@LALA@'F-H ,LAA8$@LALA@'F-H ,AAAA 8$'F-d ,LAALAAd ,LAALAAJ-J-d ,L AA7@KL AA7@KL$@LALA@LA@d ,L AA7@KL AA7@KL$@LALA@LA@8$L$@UAUA@UA@L$@UAUA@UA@d ,L=AAXL=AAXd ,L=AAXL=AAXd ,L-AA,L-AA,"8[-H ,ALA8$@D-, ,@2AAl~@2AAl~8$@^ AC^ A@CD-d ,AAlAAl8$@@@@D-d ,AAlAAl8$@@@@,d ,8$@L=AXL=A@X,d ,8$@L=AXL=A@X,d ,8$@L-A,L-A@,,8[-H ,8$@LALA@2\-H ,ALAF\-H ,ALAx\-H ,ALALAA8$@5A5A@x\-H ,ALALAA8$@5A5A@\-H ,8$@L=AXL=A@X\-H ,LAA\-H ,ALA*\-H ,ALA>\-H ,ALALAA8$@@@@>\-H ,LAA8$@LALA@>\-H ,LAA8$E-@LALA@p\-H ,8$@LALA@d ,5AA5AAd ,5AA5AA8$@LALA@d ,L=AAXL=AAX8$@L=AXL=A@X\-H ,LAA8$@LALA@d ,AAAAPgAAPgL$@5A5A@5A@L$@zPAFzPA@FzPA@FL$@zPAFzPA@FzPA@FL$@zPAFzPA@FzPA@FL$@zPAFzPA@FzPA@FL$@EAEA@EA@L$@zPAFzPA@FzPA@FL$@EAEA@EA@d ,AAAAjAAjL$@L-A,L-A@,L-A@,0^-L$@@@@LA@L$@5A5A@5A@L$@LALA@LA@L$@LALA@LA@d ,AAAAmAAmH ,EAAEAA<*d ,LAAL-AA,ru-H ,(y x<.-'.-'.-'.-@LALALA *-'1-'1-'1-@EAEAEA /-'/-'/-'/-@LALALA'-''-'-'-@LALALA '-'*-'-'-@L=AL=AL=A#'-'.-'-'-@EAEAEA%'-'*-'-'-@L=AL=AL=A('-')-'-'-@5A5A5A)'-')-'-'-@5A5A5A1 '-')-'-'-@5A5A5A2!'-''-'-'-@LALALA3"'-''-'-'-@LALALA4#'-''-'-'-@LALALA7&'-'5-'-'-@@$TA@$TA@$TA;)'-'5-'-'-@@$TA@$TA@$TA?,'-''-'-'-@LALALAC/'-''-'-'-@LALALAF1'-'*-'-'-@L=AL=AL=AH2'-''-'-'-@LALALAI3'-'*-'-'-@L=AL=AL=AK4'-'/-'-'-@IAIAIAM(-'(-'(-'(-@LALALAN5*-'*-'*-'*-@LALALAP7+-'+-'+-'+-@LALALAQ81-'1-'1-'1-@LALALAS:*-'*-'*-'*-@LALALAT/-'/-'/-'/-@LALALAV.-'/-'/-'/-@L-AL-AL-AW2-'2-'2-'2-@LALALA\>5-'5-'5-'5-@LALALA]?6-'6-'6-'6-@LALALAC8"C-8"D-8"D-8"D-@LALALAD8"D-8"E-8"E-8"E-@LALALAE8"E-8"F-8"F-8"F-@LALALA /-'2-'2-'2-@L=AL=AL=AQ`-'`-'`-'`-@LALALA 9-$<-$<-$<-@^*A^*A^*A 8-'8-'8-'8-@LALALAUu-'|-'|-'|-@EAEAEAs-'-'-'-@LMALMALMA8-'G-'G-'G-@UAUAUA8-'G-'G-'G-@UAUAUA'-''-'-'-@LALALA'-''-'-'-@LALALA'-''-'-'-@LALALAi-'i-'i-'i-@LALALAj-'j-'j-'j-@LALALA}-'}-'}-'}-@LALALAt'-''-'-'-@LALALAu'-''-'-'-@LALALAv'-''-'-'-@LALALAw'-''-'-'-@LALALA{-'-'-'-@zPAzPAzPA'-''-'-'-@LALALA'-''-'-'-@LALALA|-'-'-'-@IAIAIA}-'-'-'-@IAIAIA~-'-'-'-@IAIAIA-'-'-'-@LALALA-'-'-'-@LALALA-'-'-'-@LALALA'-''-''-''-@LALALA-'---@LALALA=-'?-'?-'?-@5A5A5A (-'(-'(-'(-@LALALA"/-'1-'1-'1-@5A5A5A#(-'(-'(-'(-@LALALA..-'8-'8-'8-@zPAzPAzPA15-'7-5-5-@5A5A5A25-'7-5-5-@5A5A5A(-'*-'*-'*-@5A5A5A4-'-'-'-@LALALA5-'-'-'-@LALALA6-'-'-'-@LALALA$+-'.-'.-'.-@L-AL-AL-A:*-'*-'*-'*-@LALALA;*-'*-'*-'*-@LALALA <*-'*-'*-'*-@LALALA =*-'*-'*-'*-@LALALA >9-'=-'=-'=-@5A5A5A ?9-'=-'=-'=-@5A5A5A ,*-'1-'1-'1-@EAEAEA@/-'?-'?-'?-@WAWAWAA9-'=-'=-'=-@5A5A5ACR-'[-R-R-@LMALMALMAHD-'F-'F-'F-@5A5A5AIX-'Y-'Y-'Y-@L-AL-AL-AK`-'i-'i-'i-@LMALMALMALZ-'Z-'Z-'Z-@LALALAM\-'\-'\-'\-@LALALA Nj-'n-'n-'n-@5A5A5A"PQ-'Q-Q-Q-@LA@LAA$RQ-'Q-'Q-'Q-@LALALA'OS-'U-'U-'U-@5A5A5A(SS-'U-'U-'U-@5A5A5A)TS-'U-'U-'U-@5A5A5A* X-'Z-'Z-'Z-@5A5A5A+Nj-'n-'n-'n-@5A5A5A,U8">-8"?-8"?-8"?-@LALALA-V8"?-8"@-8"@-8"@-@LALALA.W8"@-8"C-8"C-8"C-@LALALA0XL-'N-'N-'N-@5A5A5A1YD-'N-'N-'N-@zPAzPAzPA2ZD-'N-'N-'N-@zPAzPAzPA3[D-'N-'N-'N-@zPAzPAzPA4\D-'N-'N-'N-@zPAzPAzPA5]G-'N-'N-'N-@EAEAEA7_D-'N-'N-'N-@zPAzPAzPA8`'F-'N-'N-'N-@EAEAEA:>'=-'=-'=-@8'=-@;>'=-'=-'=-@8'=-@<A'=-'=-'=-@8'=-@=A'=-'=-'=-@8'=-@>?'=-'=-'=-@8'=-@??'=-'=-'=-@8'=-@AcN-'N-'N-'N-@LALALABdQ-'Q-'Q-'Q-@LALALACeR-'R-'R-'R-@LALALADfS-'X-'X-'X-@L=AL=AL=AEgT-'Y-'Y-'Y-@L=AL=AL=AFh8"T-8"X-8"X-8"X-@L-AL-AL-AIl`-'i-'i-'i-@LMALMALMAJmj-'n-'n-'n-@5A5A5AKmj-'n-'n-'n-@5A5A5AMoM-'Q-'Q-'Q-@5A5A5ANpN-'R-'R-'R-@5A5A5APrR-'R-R-R-@LA@LAARt8-'8-'8-'8-@LALALASu8-'8-'8-'8-@LALALATvK-'L-'L-'L-@L-AL-AL-AVxD-'D-D-D-@LALALAa|p-'p-'p-'p-@LALALAb}p-'p-'p-'p-@LALALAc~p-'p-'p-'p-@LALALAdq-'q-'q-'q-@LALALAe~-'~-~-~-@LA@LAAf'-''-'-'-@LALALAga-'c-'c-'c-@5A5A5Ahf-'f-'f-'f-@LALALAig-'g-'g-'g-@LALALAjj-'o-'o-'o-@L=AL=AL=Akp-'u-'u-'u-@L=AL=AL=Alv-'w-'w-'w-@L-AL-AL-Ami-'i-'i-'i-@LALALAno'-''-'-'-@LALALApq'-''-'-'-@LALALArs\-'`-'`-'`-@5A5A5Ata-'c-'c-'c-@5A5A5Auj-'o-'o-'o-@L=AL=AL=Avp-'p-'p-'p-@LALALAw'-''-'-'-@LALALAxa-'f-'f-'f-@L=AL=AL=Ayq-'q-q-q-@LA@LAAzj-'j-'j-'j-@LALALA{a-'a-'a-'a-@LALALA|}h-'h-'h-'h-@LALALA~b-'b-'b-'b-@LALALA3-'-'-'-@LALALA}-'-'-'-@L=A|La0na0a0J &  p L (  r N *  a t a0 a0P a0 a0, a0 a0 a0 v a0 a0R a a .a a0 a xa a0Ta0a00a a Va0a02a0Xa0a0a0~a0a0Za0a06a0 a a0a0\a0 a0q0a0a0^a0a : a0 a0!a0!a0!a `"a "a0<#a0#a $ $a $a b%a %a >&a &a '! 'a 'a d(a (a @)a )a *a *a *a f+a +a B,a ,a -a -a -a h.a .a D/a /a 0a 0a 0a j1a 1a F2a 2a "3a 3a 3a l4a 4a H5a 5a $6! 6a 7a n7a J8a08a0&9a09a0:!0:a0L;a0;a0(<a0<a0=a0r=a0@a0t@a0@a0PAa0,Ba0B!0Ca0vCa0RDa0.Ea0 xFa0Ga00Ha0Ha0 Ia0zIa0Ia0 VJa0Ja02Ka0La02Ka0KLa0zI0I!0CRD0D.E0EFixed2Data;`!Fixed2MetaK!TBkndCons#F#FVarMetawo'1qK\>VsMM) Da9q9_I jsu'V (@Gxܟ3ME`D:1c9Cf ;nJϠyfVAN-D} q)K}ݞ0T[okAs^xˠ*mC8:Hu3ȎgL 9sxˠ*mCp_%C1!HB.;H sdxˠ*mC5J'+z JT0T/Kxˠ*mCN|=F6C[(x9CҾ֋q+xˠ*mC|)Mŋs+պNJ`>l7xˠ*mC|B(D,ÿJz;xˠ*mCEr&dI`߁H]ǒxˠ*mCi EqBܷ8.FN۝t(xˠ*mCBGcBVf PwsرKFװq(/xˠ*mCTuFKeC<ڨО70L}y5j#xˠ*mC Fyr@pOxc6y"fOcnK]xˠ*mCOWN΁co^mh<>EG#9| xˠ*mC!&='Fɣ [ ~6Ο!FMBߚxˠ*mCT/UMʽЊNa-]G)) DatYS`J'Bk{f(D}۲׿Lj}(Lv1:K]࠰A_{4yJnoK'Lܟ3ME`۰VMﮟnvR{њNȱ"žܟ3ME` s'@!GԀ閥bܟ3ME`*VhMΌ@-sHrfVAN-D} XNk SND]lxˠ*mCytN'n}rMJK cL) Da>O¥IXo"^oC s! fVAN-D} )_&Bm%?GSb[Dpf'5BLj}(Lv1:K,Nj&*HnJ:N/xˠ*mCzgέ>G'Y0X7*OT>O6 uxˠ*mClDxLEK4눍W]&&D.tSExˠ*mC~TIl(&p-LwmhEGܸwxˠ*mCm]LO8 Z<\|yB]˦`Dxˠ*mC[oBi曫"QCFȳxˠ*mCYxˠ*mCԁE~N;wSgۻOK=ؿxˠ*mCޣaFbOQw?|OEvܟ3ME`־eIK^ĭY4MB/fxˠ*mCЈZuJʒDK)C7Hpxˠ*mC[G2Nϙv,*J9) DaoDF% ?MN\cKLj}(Lv1:KЀeIuG6E )Lj}(Lv1:KaoO5dZjI',LKN) DaZǂZCnݶ/ RSF]gLj}(Lv1:KԼ޺NT7qFu(qMMC ) DaI\U@!%>78C^^~@NUxˠ*mC fB@gǞИ>M!xˠ*mC&u?ovC'2iKX'M5T_) DaǣhWKItC?YDtW@Z#) DaziXE2~ineUKVLj}(Lv1:Kz3IoA<%*E&DYU[) Da2.i,RnIbsEgc$D$p 1ܟ3ME`|tQIr!SqDHHp"xˠ*mCi:O\Oz4ΏWv0J!C%xˠ*mCio-6E3`ۢZ EGC##˿Lj}(Lv1:KqJBVG:G5Jj}2) DaC)^Esx*`yZJ)CFe `Lj}(Lv1:Kq3{LC탪^G{^/xˠ*mCHlNTT`"6QNpaV&xˠ*mCdO1Vӿ#+|qwDiLj}(Lv1:K1הLE pGy$SLj}(Lv1:K&Qt/LX7eqa皋*H2") Da2WL@r<6H%'BLj}(Lv1:KGjDܜߝڛH@i{) Davy+H9-M߁C)) DaYI ;T9!OOuܟ3ME`C4pL?bzЋXL&o9fVAN-D} -YuB l(kQH,)Ou fVAN-D} ?\qL 0g6H&w fVAN-D} >7ߔKboR7f2I]ѢrfVAN-D} = H3OKrv!%3D/{TrbF%GGM}n{I|JA/Bt"(zOF%GGM^7!AHVCozoI="DgF%GGM~*Iǐ#GpD'e2#F%GGM[=SHL9>!ߝڛH@i{fVAN-D} RcM5ߝڛH@i{Lj}(Lv1:KTuC {W0MA~^ԾٿLj}(Lv1:KLE?+gAW0MA~^ԾfVAN-D} |UiJq,-M߁C)Lj}(Lv1:KN<`@iDE-M߁C)fVAN-D} dd=Jd̶"ՄT9KS E<ܟ3ME`-kt.H9MϡV3a@+Aiܟ3ME`RTm/vO:Wp@I,5pܟ3ME`#yK*;4cL/Ke5Nܟ3ME`5'F4{Uڣ ]Fܖzܟ3ME`){OEso bL}AV=fܟ3ME`7֐L4E x.H04_R8#ܟ3ME`u6ICHN aWB{ܟ3ME`E~CSCHN aWB{Lj}(Lv1:KyY16G&-T\vH| |TfVAN-D} s틎%Nnm neaD)vfVAN-D} iSwKmw>!DBEG$gWJ) DasARz+Gewd\-Kf[Lj}(Lv1:K,djBJJ@ O-%8Lj}(Lv1:Kqeu%&A}aR8Lʯ l4Lj}(Lv1:K1pvϧ;Mp]CrpG:Db2q6xˠ*mCwFSF)xD.Bt(}) Da$4uCg[C̫V) Dabx^8Gǿ 3* Lz@]xK) Da i0M:P)y{cLr,k^Ѣ) Daf'z Cx"8>˼A$O8Wxˠ*mCŢ-@S9F:2BJ|r!xˠ*mCmNx3WVgJeKKէMܟ3ME` U#[G@jhޫ$8NEܟ3ME`3M'aM, !ҝ1AQ*ܟ3ME`IYZr&B.5A5Yܟ3ME` 6;XN0,`G!F ܟ3ME`{D3Ȥk i;WCBsܮܟ3ME` #8IRx|AaF vLj}(Lv1:KCwurJ,/exˠ*mC@fz!L*u{:ŷ>bIJ Jzxˠ*mCFLMjNG~S8vp]tC0 ĩsF%GGM0flėHbɔx P16C %) Da}ƴKy(5A5YLj}(Lv1:KVgҨFX{.,rHwmվܟ3ME`(Jx |L)Na_GV|Gxˠ*mC?"*z@v ]HIs;F%GGMؿt?'"(8 1 2 9;UV<VW=DF@KNA9>B9AC9?EKFKHAYM]XNYZPY\QY]RA[VA_W]`]gialmblcldbIecdfdeighjXokoplXqqitrius vtiMupRvpPwPrxrOyrSzrT{T |G}ILQRRTTxxWCCDDEeffgIiQ}~|||o (<Pdx,@Th|0DXl 4H\p$8L`t(<Pdx,@Th|l 4o0` P@p0` P\PA*1c*A0@2"o,Ѕ" 3MT@O7ۉF 2 l" 3MT@OLK3USFK3gLK3sMMJUKL_ #ꑛLK3`ޤ1uO\ԃ,ߔ{#.HPCмLK35sI.P1yA%GNLK3/ 6I@yL !{*ڛLK3񍠿SUO`qJiws%J) acLK3nJϠy5?*EQpGLK3dߌN6!e;籔[M1vǩLK3e}ŖCDs~'A Ln7VLK3x[pOQk} +" A8'ےo_jFa-]G)z)Awo_jF{f(D}۲\PL̝ANsMMeUKV: rυ2BջcyTyAE\}'V (@Gx)i{KW-A\zsHro_jFw|AdGżWsHrco-H̀Ӻʗ|J}xPA%ˠ"@^ 'Jڠ=AbOawu+NV1] @^ 'Jڠ=Ab9!OOu?:wKGv {њNȱ"Vފ@@s ؝ʴOŊWs!QD%j.~jx \Ixɏuc6B"d&Uco-H̀ӺߝڛH@i{,]G϶co-H̀ӺW0MA~^Ծ%7C#_Hco-H̀Ӻ-M߁C)^CkH!Q9i's!QD%jW]&&D.tSE_Eslc`s!QD%jX7*OT>O6 ua͜N9)2ΝW0MA~^ԾQH,)Ou Il7)M X/Bt"(zOzЋXL&o9's9kLHQH,)Ou 0g6H&w V$:FD%QH,)Ou !%3D/{Trb?T Du<mQH,)Ou /Bt"(zOG@")Ce2 W0MA~^Ծ7f2I]ѢrEǧ`g?/Bt"(zOGpD'e2#Ԍj8ÖFR} ]Fܖz`AAdEN-JZKI&X x.H04_R8#HN aWB{1CA x.H04_R8#W]&&D.tSE[n L|˘ x.H04_R8#X7*OT>O6 uѳ5@{ĉk \'QwO!KY%NHeOҮ5T9KS E<3a@+Ai/%t=>H |+A!3a@+Aip@I,5pjGK@3m ]Fܖz bL}AV=f`%zDD e}+zЋXL&o9ߥT\vH| |T.cN5y T\vH| |T neaD)v%yNA7+zЋXL&o9߶=CODi3옄FYOoZ%n`AAdEN-d\-Kf[)~ӦbCOHTՑ`AAdEN- O-%8vA*Ap,IyM?m{}rMJK cLaR8Lʯ l4:kmřO(pKE`AAdEN-<:[~D@@@a~8&>D4KI7f neaD)vҰ`JZx!T#,ވyA neaD)vJ Mx{CU> BҿQJ Mx{CDBEG$gWJRיAW ⛈fDBEG$gWJ FJA Y pz/OƱKQ\hqDBEG$gWJʚáKxkQS+_CvhDBEG$gWJ -:aEߊcS[,J1hxM -:aEߊcSp;nK̔\T~QJoIEuV9/Avhb\KX'M5T_G%ep KY%NHR #N.xs;uT^O LjSND]lkzZLsOC];^iJѿD`kzZLsOCތݿ4ZGiwE1:.MTܱݿ4ZGiwEqG"E^e@wRTTM~RYШ{qG"E^e@BQHI4`gII u;s9!OOunoK'L\WO+J- SND]lgJeKKէM=Wt9DdQMjgJeKKէM8NE\Bǐ8S҅8NE!ҝ1AQ*~wXM̢Б!ҝ1AQ* &yluFV]dRW)A^X RN &yluFV]AaF vdb,@dP},ٸAaF v5A5Y4ZO +[Y5A5Y!F ѳHFF!F i;WCBsܮ6DeIQ5Rd &yluFV]SXF<RFUu @KJSXF<RFK|vH\Bۃ"pR(^LğAaF v(IrbD!>M@܇Fi$5A5YC̫V `Nɜ$L5A5Y* Lz@]xK%b24K$F<5A5Y)xD.Bt(}< J CHHf)xD.Bt(})y{cLr,k^Ѣ1';BI@|S)xD.Bt(}ZuGt:>ު@CMIp]tC0 ĩsΟ ]HIs; I10kp]tC0 ĩsΑP16C %ǛDU8J2e$ϟ5A5Y.,rHwmյ01 &K9;tTp]tC0 ĩs/UC6=uC *~C1I2/UC6=uCeH;EbgO6|3A[)y{cLr,k^Ѣ=_ UyG^k1xFixed2MetaTBkndTask)##F#FProps VVarMeta"%q&@p0` P@p 0 `   P   @  0 `   P  @p0` P RR@,@ @> 0bw@ ,s@ 8t@ D@ P@ bs@ nt@ E@ @ |@ $^@ b@ s@ t@ @ |@ .s@ :t@ F@ V@ \@ b@ d$^@ @ "|@ 2s@ >t@ J@ h@ s@ t@ @ @ '^@ @ 8|@ Hs@ Tt@ .@ @ T'^@ @ '^@ B@ f|@ vs@ t@ @ @ ^@ s@ t@ *@ 6@ $^@ x@ '^@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ |@ .s@ :t@ F@ V@ \@ b@ h@ n@ t@ z@ @ @ @ @ @ @ s@ t@ @ @ @ @ ! @ !&@ !,@ "2@ "8@ ">@ #D@ #J@ #P@ &V@ &\@ &b@ )h@ )n@ )t@ ,z@ ,@ ,@ /@ /@ /@ 1@ 1@ 1@ 2@ 2@ 2@ 3@ 3@ 3@ 4@ 4@ 4@ 5@ 52^@ 7@ 7D(^@ 80 @ 8(^@ :H @ :(^@ > @ > |@ >H)^@ > s@ > t@ ? @ ?)^@ A> @ Aj |@ Az s@ A t@ A @ B @ B |@ B b@ B s@ B t@ B @ CH@ C)^@ DH@ D8*^@ EH@ E*^@ F @ F |@ F s@ F t@ F @ G @ GH |@ GX s@ Gd t@ G6@ J @ JN s@ JZ t@ J5@ K/@ K/|@ Kp/s@ K|/t@ K/@ M @ M$|@ M4s@ M@t@ M/@ O/@ O[^@ Q@ QN\^@ R@ R8|@ RHs@ RTt@ RQ@ RE@ R"E@ R(E@ T@ T|@ Ts@ Tt@ TXE@ TFE@ UJl@ Ubo^@ s@ sl|@ so^@ sls@ slt@ x@ x|@ x"s@ x.t@ x:@ yV@ y||@ yzt^@ ys@ yt@ z@ z|@ zs@ zt@ z@ { @ {2|@ {t^@ {Bs@ {Nt@ |Z@ |u^@ }@ }|@ }ju^@ }s@ }t@ ~@ ~u^@ @ D|@ Ts@ `t@ l@ @ v^@ @ Zv^@ @ v^@ @ v^@ @ ,|@ <s@ Ht@ E@ E@ E@ E@ `@ bt@ nt@ @ %^@ B@ |%^@ j@ |@ :^@ s@ t@ @ Q^@ @ *^@ @ .I^@ X@ I^@ @ d^@ R@ .e^@ @ p^@ ls@ lt@ @ |@ Jw^@ $s@ 0t@ L@ d|@ w^@ ts@ t@ $@ I^@ Z@ (+^@ "@ "+^@ #"@ #0&^@ $@ $+^@ $s@ $t@ ,@ ,&^@ .@ .L|@ .\s@ .ht@ .tz@ .{@ .@ .@ .@ .@ .@ 3l@ 32|@ 3fq^@ 3Bs@ 3Nt@ 4m@ 4q^@ 5@ 5r^@ 6@ 6Vr^@ 9 @ 9B |@ 9R s@ 9^ t@ 9j z@ 9~ {@ 9 @ 9 @ 9 @ 9 @ 9 @ : @ :@,^@ :J!z@ :^!{@ :d!@ :l!@ :t!@ :z!@ ;!@ ;,^@ ;!z@ ;"{@ ;"@ ;"@ ;$"@ ;*"@ <2"@ <0-^@ <"z@ <"{@ <"@ <"@ <"@ <"@ ="@ =-^@ =b#z@ =v#{@ =|#@ =#@ =#@ =#@ >#@ >0^@ ?#@ ?b1^@ @4.@ @FJ^@ A.@ A1^@ C2@ Ej2@ E2|@ ER2s@ E^2t@ Eh:@ F2@ F2|@ F2b@ F2s@ F2t@ F3@ H3@ H:^@ I>3@ I\^@ K3@ K:^@ L3@ L\^@ M:4@ M>]^@ NJ@ N4|@ NJ^@ N4s@ N4t@ P5@ P65|@ P]^@ P4s@ P4t@ RX5@ R]^@ S5@ S.^^@ T5@ T~^^@ U6@ UK^@ V,6@ VK^@ W\6@ W\H^@ Xr7@ X^^@ Y7@ Y2_^@ Z8@ Z_^@ [Z8@ [_^@ \8@ \^`^@ ]8@ ]`^@ _9@ _&a^@ `9@ `a^@ b;@ b;|@ b8;b@ b>;s@ bJ;t@ bV;z@ bj;{@ bp;@ bx;@ b;@ b;@ b;@ cN@ cN^@ c;z@ c;{@ c;@ c;@ c<@ c<@ dO@ d4O^@ d*<z@ d><{@ dD<@ dL<@ dT<@ dZ<@ eO@ eO^@ e<z@ e<{@ e<@ e<@ e<@ e<@ fP@ fv=^@ f(=z@ f<={@ fB=@ fJ=@ fR=@ fX=@ gTP@ g>^@ g=z@ g={@ g=@ g=@ g=@ g=@ hP@ ha^@ hf>z@ hz>{@ h>@ h>@ h>@ h>@ i4?@ iZ?|@ i>b@ i>s@ i>t@ i>z@ i?{@ i?@ i?@ ij?@ i&?@ i,?@ l?@ lP^@ lv?z@ l?{@ l?@ l?@ l?@ l?@ m@@ mB@|@ m>b^@ m?z@ m?{@ m?@ m@@ m @@ m@@ o,Q@ ob^@ on@z@ o@{@ o@@ o@@ o@@ o@@ p\Q@ pb^@ p@z@ p@{@ p@@ pA@ p A@ pA@ qvA@ qA|@ q^As@ qjAt@ qA@ rA@ r.c^@ tB@ tJB^@ tAz@ tA{@ tA@ tA@ tB@ t B@ uB@ uC^@ uBz@ uB{@ uB@ uB@ uB@ uB@ vC@ v~c^@ {$F@ {LF|@ { Fs@ {Ft@ {\F@ |F@ |~e^@ }F@ }e^@ ~F@ ~f^@ 0G@ nf^@ ^G@ f^@ $R@ Xs@ Xt@ X@ R@ R|@ DRb@ JRs@ VRt@ bRz@ vR{@ |R@ R@ R@ R@ R@ R@ @S@ g^@ Rz@ S{@ S@ S@ &S@ 8S@ S@ rg^@ hSz@ |S{@ S@ S@ S@ S@ 2T@ g^@ Sz@ T{@ T@ T@ $T@ *T@ T@ :h^@ xTz@ T{@ T@ T@ T@ T@ 8U@ h^@ Tz@ U{@ U@ U@ U@ 0U@ U@ h^@ tUz@ U{@ U@ U@ U@ U@ .V@ *i^@ Uz@ V{@ V@ V@ (V@ W@ W|@ pWs@ |Wt@ W@ [@ 6[|@ zi^@ LYs@ XYt@ X@ i^@ pY@ j^@ Y@ jj^@ Y@ j^@ VZ@ k^@ Z@ Zk^@ Z@ k^@ [@ k^@ m@ m|@ ms@ mt@ r@ n@ .n|@ mb@ ms@ nt@ >n@ rn@ n|@ r^@ Zns@ fnt@ n@ s^@ n@ ^s^@ n@ s^@ n@ s^@ mt@ r@ n@ .n|@ mb@ ms@ nt@ >n@ rn@ n|@ r^@ Zns@ fnt@ n@ s^@ n@ ^s^@ n@ s^@ n@ s^@ Z@ Z@ Z@ [@ [@ [@ T@ T@ T@ T@ T@ T@ 8U@ Tz@ U{@ U@ U@ \U@ hU@ U@ 0U@ U@ tUz@ U{@ U@ U@ 4Y@ @Y@ U@ U@ .V@ Uz@ V{@ V@ V@ RV@ ^V@ (V@ W@ W|@ pWs@ |Wt@ W@ W@ W@ W@ W@ LYs@ XYt@ dY@ W@ W@ W@ X@ X@ X@ X@ pY@ >X@ DX@ JX@ X@ X@ X@ X@ Y@ Y@ Y@ Y@ Y@ ,Z@ 8Z@ VZ@ DZ@ JZ@ PZ@ Z@ ~Z@ Z@ Z@ Z@ Z@ Z@ Var2DatawFixedData$'FixedMeta;Fixed2Data&(6X(MSD II Project PlanMSD IIxT>Critical Deisgn Review Closure Procure Parts p 59FOrganize parts based on SubsystemsL@@n .@q k.@*"Build Subsystems p$Electrical System :6Fit parts all parts on Pcb8*Heat Exchange System 5 4Attach Heat Sinks to fins7TCheck quantity heat sinks and fins needed7 Air-Flow System $Housing InterfaceL @*>@ l>@*,>Optimize 3D Printing TechniqueTCheck for Quality of 3D Parts for testing K 8Subsystem Build Preparation# HCheck parts ordered against the BOM`@@ W@h Y@X Y@*FReorder Parts and Fill in the GapsL@ .@P .@*Order Pcb@Include Switch & User Interface*Update Project Cost 4Update Manufacturing Cost(Build/Test Subsytem F$Electrical System UDCTest PCBDeBug PCB0Document Changes to PCB$Mechanical System G"Adjust CAD Model(if necessary) IH0Identify better airflow(Check All Parts FitFPriliminary Integrated System DemoLAll subsystemsDTest verification Vs Requirements$Presentation Prep Draft  ON0 Presentation Trial Run Edit ChangesPeer ReviewsM&System Level Build 6Assembly of All Subsystems8Full Integrated System Demo r@Complete 75% of Technical Paper*Update Project Costs vuts2Prepare Customer Handoff0 Presentation Trial Run Edit Changes Update EdgePeer Reviews "Customer Handoff z|"Proof Read Twice $Testing Completed {"Fully Documented "Poster completed4Update Manufacturing Cost *Update Project Costs2Presentation Rough Draft 0 Presentation Trial Run Edit Changes Update EdgePeer ReviewsGate Review FWrite about Individual ExperiencesDIdentify all lab space is securedL@ I@`^ I@*$3-D Print Housing8Think about Technical Paper Update EdgeUpdate Edge*Update Project Costs4Update Manufacturing Cost6Sub-System Functional Demo 5 120 Presentation Trial Run Edit ChangesUpdate EdgePeer Reviews4Update Manufacturing Cost*Update Project Costs4Update Manufacturing Cost4Technical Paper Completed yProofread 0Edited with Corrections0Edited with Corrections Update Schedule Update scheduleL@ .@ .@*8Fix, Test and Reorder parts:Close out MSDI and DDR itemsL @ .@ .@*"Prep for Review (Update CAD Drawings.Critical Design Review 5$"Temperature Test.Air-flow velocity TestTesting Device '645Test Weight$ Problem Tracking Peer Reviewsf Device$Update Test Plans @8=<;:(Air Flow Sub-System`@@ .@ I@ kI@*Battery`@@ .@ I@ kI@*Comfort`@@ .@ I@ kI@*Temperature`@@ .@ I@ kI@*Test Air Flow $Test Temperature L@ Y@1 Y@*`@@n .@q Y@X kY@*L@@n Y@ Y@*`@ I@`^ Y@X Y@*L@ Y@Xd Y@*`@ .@ I@ & I@*` @ .@ Y@1 Y@*`@@ I@X Y@, Y@*L@@ Y@, Y@*L@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*L@@O Y@Xd Y@*`@ .@P Y@ Y@*L@ Y@, Y@*L@@ Y@X Y@*L@ Y@ Y@*L@@0 Y@XE Y@*L@ Y@8S Y@*L@8S Y@x Y@*L@x Y@ )Y@*L@ Y@ص Y@*t@ .@ I@ & Y@1 Y@*L@ Y@, Y@*L@ Y@X Y@*t@@ .@ I@ Y@X kY@*t@@ .@ I@ Y@X kY@*t@@ .@ I@ Y@X kY@*t@@ .@ I@ Y@X kY@*@ \Contact Manufacturer Supplier for Custom FinsWeight Test L@ Y@ص Y@*L@ Y@ص Y@*(All subsystems Test bTSOO" Risk AssessmentLf@ fY@ Y@*L@ @ص @*L@ @ص @*`@ 4@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*Comfort TestDocumentationDocumentation PRML"PCB Troubleshoot 5H(Contact Diodes Inc..Battery Discharge Testb$Contact Professor.Reorder PCB and parts0Outline Technical Paper`Assembly Instructions for electrical components&Build and Test PCB @8User Manual LAssembly Instructions for full system"Project Schedule"Problem TrackingKEDAnalyze PCB Run SimulationsU6Make Design Changes to PCBV_[Y\Z^L@C I@ vI@*HJK Update Drawings]6Adjust hole size the chainA>Recess the hole for the switchY2Make hole for usb largerA8Change wire pathing for TEMY:Add space for wires near PCBY 3D print ModelXBattery ModelA.Update System Assembly]`k@ k.@ Y@X Y@* PRRML`@C I@ Y@Xl vY@*L@j Y@z vY@*$Electrical System @ utAnalyze PCB Run Simulationsc6Make Design Changes to PCBdTest PCBL@ Y@ؽ $Y@*DeBug PCBL@ Y@ $Y@*0Document Changes to PCBg"PCB Troubleshoot Ql.Reorder PCB and parts&Build and Test PCB @8l 3D print ModelX(Check All Parts FitoPrototyping @85oPostersk>4Update Manufacturing Cost`@ @ص Y@ Y@**Update Project Costs`@ @ص Y@ Y@*ippPLTest Plan Full System Durability TestL@ .@ _.@*<New Task>GIRTx{rUvuts34321/ $Presentation Prep |~}~}"Problem Tracking Risk Assessment"Project ScheduleUpdate EdgePeer ReviewsWC`@ .@ I@@. )I@*`@9 .@< I@f )I@*L@8r Y@ )Y@*Test PCB Rev 1DeBug PCB Rev1:Document Changes to PCB Rev1`@ @ص Y@ Y@*`@ @ص Y@ Y@*L@ Y@? )Y@*L@ Y@? )Y@*2Build and Test PCB Rev 1L@@ Y@X )Y@*t@ .@ I@@. Y@9 )Y@*t@9 .@< I@f Y@8r )Y@*L@ .@0 ).@*L@C .@ ).@*L@C .@ ).@*L@C .@ ).@*L@C .@ ).@*L@ .@ ).@*L@C .@ ).@*L@X .@ ).@*$Analyze PCB Rev 2L@@v Y@X )Y@*,Run Simulations Rev 2L@ Y@4 )Y@*BMake Design Changes to PCB Rev 2L@@W Y@Xl )Y@*Test PCB Rev 2e DeBug PCB Rev 2f<Document Changes to PCB Rev 2L@j Y@z )Y@*, 3D print Model Rev 24Check All Parts Fit Rev 2L@ Y@X. Y@*Documentation$Electrical System $Analyze PCB Rev 3,Run Simulations Rev 3BMake Design Changes to PCB Rev 3Test PCB Rev 3 DeBug PCB Rev 3<Document Changes to PCB Rev 2 Build PCB Rev 3"PCB Troubleshoot .Reorder PCB and parts &Build and Test PCBTesting 5Comfort Test Durability Test,Finalize all testing <New Task>Q4Battery Discharge TestingingComfort Testard design2Prepare Customer Handoff|$Electrical System$Mechanical System.Reorder PCB and parts0Finalize lanyard design 5$Update CAD modelsL@ Y@ $Y@*L@j Y@ $Y@*L@ Y@ $Y@*L@@ Y@X. $Y@*L@ Y@؞ $Y@*L@ .@! $.@*L@ Y@4 $Y@*L@ Y@ $Y@*L@ Y@ $Y@*`@ .@0 Y@X )Y@*`@C .@ Y@X )Y@*`@C .@ Y@X )Y@*`@C .@ Y@X )Y@*`@C .@ Y@X )Y@*`@ .@ Y@X )Y@*`@C .@ Y@X )Y@*`@X .@ Y@X )Y@*L@8 Y@8 $Y@*L@@ Y@X $Y@*L@> Y@4 $Y@*L@@v Y@Xl $Y@*L@@W .@Z $.@*`@ .@ Y@ _Y@*L@ .@p .@*LA@@ .@ .@*L@ .@P .@*RL@e Y@z !Y@*L@@ Y@X !Y@*L@ Y@ !Y@*L@ Y@ !Y@*L@ Y@ !Y@*L@' Y@< !Y@*L@@ .@ .@*`@ .@p Y@( Y@*`A@@ .@ Y@X Y@*`@ .@P Y@ Y@*L@@ Y@ !Y@*L@ Y@ !Y@*L@@@ Y@ !Y@*L@e Y@z !Y@*L@ Y@ !Y@*L@ Y@( !Y@*L@ Y@ !Y@*L@ Y@X !Y@*L@' .@) !.@*L@@ Y@X !Y@*L@ Y@ !Y@*L@, Y@A !Y@*L@@ Y@X !Y@*BComplete 100% of Technical Paper U$ Project Schedule Update Edge$Presentation Prep 5s   !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`aefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~'-'-'-'-0P'-'-'-'-Qa+,'-'-L(AAPQSA'-'-'-'-KKjg'-'-'-'-Qa+,'-'-q-L(AAPQSA'(-(-'(-'(-(-'(-(-'(-'(-dd,(-'(-(-'.-*-'*-'*-p]*-'1-*-'1-'*-dd,(-'1-'1-ORAORA '.-.-'.-'.-.-'.-.-'.-'.-dd,.-'.-.-LALA'/-*-'*-'*-@'p*-'2-*-'1-'*-dd,(-'2-'2-LMALMA'2-.-'*-'*-p]*-'1-*-'1-'*-dd",.-'2-'1-LMALMA '1-*-'1-'1-pp*-'1-*-'1-'1-ddT,*-'1-*-EAEA '6-/-'/-'/-'@/-'?-/-'?-'/-ddT,(-'?-'?-@w[A@w[A '/-/-'/-'/- /-'/-/-'/-'/-dd,@/-'/-/-LALA'/-/-'/-'/- /-'/-/-'/-'/-dd,/-'/-/-LALA'8-.-'/-'/-@*-'8-*-'8-'/-dd,.-'8-'8-L]AL]A'2-.-'/-'/-@]*-'2-*-'2-'/-dd,@.-'2-'2-WAWA'/-.-'/-'/-%%.-'/-.-'/-'/-dd,.-'/-.-L-AL-A'2-2-'2-'2-2-'2-2-'2-'2-dd,2-'2-2-LALA')--@~@~@~@8'@8'-')-(,'-'-'-''--''-''-,'-'-'-')--@~@~@~@8'@8'-')-(,'-'-'-'.-'-p'p'-'.- ,'-'.-'*--kkkK'K'-'*- ,'-'-'-'.--FFFp'p'-'.- ,'-'-'- '*--kkkK'K'-'*- ,'-'-'-'8-(-'(-'(-Q(-'?-(-'?-'(-dd$,(-'?-'?-|A|A !')--@~@~@~@8'@8'-')-(,'-'-'-!"''--''-''-(,'-'-'-"#''--''-''-(,'-'-'-#$''--''-''-(,'-'-'-$%p@%& p@&''5--@@@@'@'-'5-(,'-'-'-'(@p@()Pp@)*'5--@@@@'@'-'5-(,'-'-'-*+pp@+,p@,-''--''-''-(,'-'-'--.p@./p@/0''--''-''-(,'-'-'-01p@12'*--kkkK'K'-'*-(,'-'-'-23''--''-''-(,'-'-'-34'*--kkkK'K'-'*-(,'-'-'-45'/--@3@3@3@'@'-'/-(,'-'-'-5'*-*-'*-'*-*-'*-*-'*-'*-ddF,*-'*-*-LALA7 '+-+-'+-'+-+-'+-+-'+-'+-ddn,+-'+-+-LALA8'1-1-'1-'1-1-'1-1-'1-'1-dd,1-'1-1-LALA:'*-*-'*-'*-*-'*-*-'*-'*-dd,*-'*-*-LALA> '5-5-'5-'5-5-'5-5-'5-'5-dd,5-'5-'2-LALA?!'6-6-'6-'6-6-'6-6-'6-'6-dd,6-'6-6-LALAA%'B-9-'=-'=-@@8-'n-8-'n-'=-dd,9-'n-'n-'A'AB&'C-8">-8"?-8"?-A @8">-'n-8">-'n-8"?-dd,9-'n-eAeAC*8"D-8"C-8"D-8"D-B8"C-8"D-8"C-8"D-8"D-dd,@8"C-8"D-8"C-LALAD+8"E-8"D-8"E-8"E-B8"D-8"E-8"D-8"E-8"E-dd,@8"D-8"E-8"D-LALAE,8"F-8"E-8"F-8"F-B8"E-8"F-8"E-8"F-8"F-dd,@8"E-8"F-8"E-LALAF1'<-8-'=-'=-A>@88-'N-8-'N-'=-dd,8-'N-AAG5'<-D-'N-'N-F@8D-'N-D-'N-'N-dd,8-'N-@w{A@w{AH='8-8-'8-'8-G8-'8-8-'8-'8-dd&,8-'8-8-I?'K--GN-'N-&,K-'-K-LALAJB'`-D-'8-'8-@&L=8-'n-8-'8-TUX,D-'n-L}AHxAQAKC'n-8-'8-'8-J@LV8-'n-8-'8-RSl,8-'n-ЃuAPqALMALC'6-9-@8@8@8JD-'D-l,'5-<-'5-M\'^-[-'U-'U-J@8S-'`-S-'`-'U-dd,[-'`-UAUAN7'K--MK-'K-,K--K-O]'U-S-'U-'U-M@8@8S-'U-S-'U-'U-dd,S-'U-S-5A5AQa'`-`-'`-'`-M`-'`-`-'`-'`-dd,`-'`-`-Rb''-'-'`-'`-@@'-'~-\-'`-`b,'-'~-OrAqAASd'`--R5`-'`-,`-'-`-T~''-'-'|-'|-''-'-u-'-'|-dd,'-'- oA oAU'|-u-'|-'|-Tppu-'|-u-'|-'|-dd,u-'|-u-UAUAr''-'-T5'-''-,'-''-s'--'-'--'--'-'-dd,-'--t''--XXXr'-''-,'-'-'-u''--XXXr'-''-,'-'-'-v''--XXXr'-''-,'-'-'-w''--XXXT'-''-,'-'-'-x''-'-''-''-''-'-'-'-''-dd,'-'-pApAy'--'-'-x-'--'-'-dd ,-'--LALAz''--'-'-x5-'--'-'-dd ,'-'-zPAzPA{'--'-'-z-'--'-'-dd*,-'--zPAzPA|'--'-'-x@@-'--'-'-dd>,-'--IAIA}'--'-'-x@@-'--'-'-dd>,-'--IAIA~'--'-'-x@@-'--'-'-dd>,-'--IAIA''--'-'-x%-'-'-'-'-dd>,'-'-L=AL=A'--'-'--'--'-'-dd>,-'--LALA'--'-'--'--'-'-dd>,-'--LALA'--'-'--'--'-'-dd>,-'--LALA''-'-''-''-x'-''-'-''-''-dd>,'-''-'-''-'-''-'->,'-'-'--5-'-H,-'--@^@^@^@_@@_@_@_@`@ `@@`@``@`@`@`@`@a@ a@@a@`a@a@a@a@a@b@ b@@b@`b@b@b@b@b@c@ c@@c@`c@c@c@c@c@d@ d@@d@`d@d@d@d@d@e@ e@@e@`e@e@e@e@e@f@ f@@f@`f@f@f@f@f@g@ g@@g@`g@g@g@g@g@h@ h@@h@`h@h@h@h@h@i@ i@@i@`i@i@i@i@i@j@ j@@j@`j@j@j@j@j@k@ k@@k@`k@k@k@k@k@l@ l@@l@`l@l@ l@ l@ l@ m@ m@@m@`m@m@m@m@m@n@ n@@n@`n@n@n@'*-(-'*-'*-@8@8(-'*-(-'*-'*-dd,(-'*-(-5A5A '2-/-'2-'2-KK/-'2-/-'2-'2-ddD,/-'2-/-L=AL=A @'J-9-'J-'J-A9-'J-9-'J-'J-'J-dd,9-'J-9-^*A^*A `'Z-X-'Z-'Z-M@8@8X-'Z-X-'Z-'Z-dd,X-'Z-X-5A5A "'8-8-'8-'8-8-'8-8-'8-'8-dd,8-'8-8-LALA?'G-8-'G-'G-F8-'G-8-'G-'G-dd,8-'G-8->'G-8-'G-'G-F8-'G-8-'G-'G-dd,8-'G-8-}''-'-R'-'7-,'-'7-''--XXX'-''-,'-'-'-''--XXX'-''-,'-'-'-''--XXX5'-''-,'-'-'-l'`--R`-'`-,`-'-`-u'i-i-'i-'i-Ri-'i-i-'i-'i-dd ,i-'i-i-v'j-j-'j-'j-Rj-'j-j-'j-'j-dd ,j-'j-j-'}-}-'}-'}-T}-'}-}-'}-'}-dd,}-'}-}-LALA''-'-''-''-x'-''-'-''-''-dd*,'-''-'-LALA'--'-'-x-'--'-'-dd*,-'-'-LALA''--XXX5'-''-4,'-'-'-''--XXXy5'-''-4,'-'-'-A'?-=-'?-'?-A@8@8=-'?-=-'?-'?-dd,=-'?-=-5A5A '(-(-'(-'(-(-'(-(-'(-'(-dd,(-'(-(-LALA" '1-/-'1-'1-@8@8/-'1-/-'1-'1-dd,/-'1-/-5A5A#'(-(-'(-'(-(-'(-(-'(-'(-dd,(-'(-(-LALA$$'.-+-'.-'.-.%%+-'.-+-'.-'.-dd,+-'.-+-,'1-*-'1-'1-pp*-'1-*-'1-'1-ddd,*-'1-*-EAEA.#'8-.-'.-'.-%+-'.-+-'8-'.-dd,B.-'8-'.-zPAzPA1'7--www@8@85-'7-R*-5-'-5-2~'7--www@8@85-'7- *-5-'-5-3'--'-'-'-'--'-'-dd *--'-'-LALA4'--'-'--'--'-'-dd *--'--LALA5'--'-'--'--'-'-dd *--'--LALA6'--'-'--'--'-'-dd *--'--9 '.-*-'*-'*-@8*-'*-*-'*-'*-dd,*-'.-'*-L=AL=A: '*-*-'*-'*-9*-'*-*-'*-'*-dd,@*-'*-*-LALA;'*-*-'*-'*-9*-'*-*-'*-'*-dd,@*-'*-*-LALA<'*-*-'*-'*-9*-'*-*-'*-'*-dd,@*-'*-*-LALA='*-*-'*-'*-9*-'*-*-'*-'*-dd,@*-'*-*-LALA>2'=-9-'=-'=-F@8@89-'=-9-'=-'=-dd!*-9-'=-9-5A5A?4'=-9-'=-'=-F@8@89-'=-9-'=-'=-dd!*-9-'=-9-5A5A@'?-/-'?-'?- /-'?-/-'?-'?-dd?-/-'?-/-WAWAA3'=-9-'=-'=-F@8@89-'=-9-'=-'=-dd?-9-'=-9-5A5AB6CD'[--@@@KD-'M-?-R-'-R-LMALMADC'D--???J5D-'D-?-D-'-D-EV'\-Q-Q-Q-J5{?Q-'\-Q-Q-BB8?-Q-'\-OBA+8A(AF-'[-D-'F-'F-B@EQD-'n-D-'n-'F-dd8?-D-'n- _A _AG;H.'F-D-'F-'F-F@8@8D-'F-D-'F-'F-dd8?-D-'F-D-5A5AIE'Y-X-'Y-'Y-K%%X-'Y-X-'Y-'Y-ddB?-X-'Y-X-L-AL-AJ/'_--XXFS-'_-L?-S--S-zPAzPAK/'i-`-'i-'i-F`-'i-`-'i-'i-dd`?-`-'i-`-LMALMALW'Z-Z-'Z-'Z-EZ-'Z-Z-'Z-'Z-ddt?-Z-'Z-Z-LALAMX'\-\-'\-'\-E\-'\-\-'\-'\-ddt?-\-'\-\-LALAN0'n-j-'n-'n-F@8@8j-'n-j-'n-'n-dd~?-j-'n-j-EAEAOAPZ'Q--Q-Q-PaEp55Q-%S-Q-Q-?-Q--Q-LA@AQ>RY'Q-Q-'Q-'Q-EQ-'Q-Q-'Q-'Q-dd?-Q-'Q-Q-LALAS^'U-S-'U-'U-M@8@8S-'U-S-'U-'U-dd?-S-'U-S-5A5AT_'U-S-'U-'U-M@8@8S-'U-S-'U-'U-dd?-S-'U-S-5A5AU'8"?-8">-8"?-8"?-B8">-8"?-8">-8"?-8"?-ddD-8">-8"?-8">-LALAV(8"@-8"?-8"@-8"@-B8"?-8"@-8"?-8"@-8"@-ddD-8"?-8"@-8"?-LALAW)8"C-8"@-8"C-8"C-B8"@-8"C-8"@-8"C-8"C-ddD-8"@-8"C-8"@-LALAX='N-L-'N-'N-G@8@8L-'N-L-'N-'N-dd*D-L-'N-L-5A5AY6'N-D-'N-'N-GD-'N-D-'N-'N-dd4D-D-'N-D-zPAzPAZ7'N-D-'N-'N-GD-'N-D-'N-'N-dd>D-D-'N-D-zPAzPA[8'N-D-'N-'N-GD-'N-D-'N-'N-dd>D-D-'N-D-zPAzPA\9'N-D-'N-'N-GD-'N-D-'N-'N-dd>D-D-'N-D-zPAzPA]:'N-G-'N-'N-GppG-'N-G-'N-'N-ddHD-G-'N-G-EAEA^>'M--G5K-'K-RD-M--M-LALA_;'N-D-'N-'N-GD-'N-D-'N-'N-ddD-D-'N-D-zPAzPA`<'N-'F-'N-'N-GppG-'N-'F-'N-'N-ddD-'F-'N-'F-EAEAaSbF'U-D-'8-'8-K@8-'n-8-'n-'8-dd,D-'n-pApAcG'N-N-'N-'N-bN-'N-N-'N-'N-ddD-N-'N-N-LALAdH'Q-Q-'Q-'Q-bQ-'Q-Q-'Q-'Q-ddD-Q-'Q-Q-LALAeI'R-R-'R-'R-bR-'R-R-'R-'R-ddD-R-'R-R-LALAfJ'X-S-'X-'X-bKKS-'X-S-'X-'X-dd,@S-'X-S-L=AL=AgK'Y-T-'Y-'Y-bKKT-'Y-T-'Y-'Y-dd,@T-'Y-T-L=AL=AhL8"X-8"T-8"X-8"X-b%%8"T-8"X-8"T-8"X-8"X-dd,@8"T-8"X-8"T-L-AL-AiM'[-`-'i-'i-b@Q`-'n-`-'n-'i-dd8?-D-'n-YAYAjQkQlN'i-`-'i-'i-i`-'i-`-'i-'i-dd`?-`-'i-`-LMALMAmO'n-j-'n-'n-i@8@8j-'n-j-'n-'n-dd~?-j-'n-j-EAEAnPoQ'Q-M-'Q-'Q-q@8@8M-'Q-M-'Q-'Q-ddRD-M-'Q-M-5A5ApR'R-N-'R-'R-q@8@8N-'R-N-'R-'R-dd&,N-'R-N-5A5AqP'M-M-'Q-'Q-bK@8M-'R-M-'R-'Q-ddD-K-'R-EAEAr['R--R-R-^^E5R-'R-R-R-D-R-'-R-LA@AsUtT'8-8-'8-'8-b8-'8-8-'8-'8-dd,8-'8-8-LALAuU'8-8-'8-'8-b8-'8-8-'8-'8-dd,8-'8-8-LALAvS'L-K-'L-'L-b%%K-'L-K-'L-'L-dd &F-K-'L-K-L-AL-AwTxT'D--b5D-'D-H&F-D--D-ynzm{w'~-w-'p-'p-R@`] p-'~-p-'p-Sd'F-w-'~-L=AL=A|z'p-p-'p-'p-{p-'p-p-'p-'p-dd'F-p-'p-p-LALA}x'p-p-'p-'p-{p-'p-p-'p-'p-dd'F-p-'p-p-LALA~y'p-p-'p-'p-{p-'p-p-'p-'p-dd'F-p-'p-p-LALA{'q-q-'q-'q-{q-'q-q-'q-'q-dd'F-q-'q-q-LALA|'~--~-~-{~-'~-~-~-'F-~-'-~-l''-a-'a-'a-Ra-'j-a-'j-'a-dd"8[-'-'j-5A5Ac'8-a-'c-'c-R>a-'w-a-'w-'c-dd,'-'w-9cA9cAd'c-a-'c-'c-@8@8a-'c-a-'c-'c-ddD-@a-'c-a-5A5Ae'f-f-'f-'f-f-'f-f-'f-'f-ddD-@f-'f-f-LALAf'g-g-'g-'g-g-'g-g-'g-'g-ddD-@g-'g-g-LALAi'o-j-'o-'o-KKj-'o-j-'o-'o-dd,@j-'o-j-LMALMAj'u-p-'u-'u-KKp-'u-p-'u-'u-dd,@p-'u-p-L=AL=Ak'w-v-'w-'w-%%v-'w-v-'w-'w-dd,@v-'w-v-L-AL-Ah'i-i-'i-'i-i-'i-i-'i-'i-dd,8[-i-'i-i-LALAl''-'-R5'-''-2\-'-''-m''--XXX5'-''-2\-'-'-'-n''--XXX5'-''-F\-'-'-'-p''-\-'`-'`-R@'\-'p-\-'p-'`-ddn\-'-'p-@$TA@$TAq'`-\-'`-'`-@8@8\-'`-\-'`-'`-ddx\-\-'`-\-5A5As'c-a-'c-'c-@8@8a-'c-a-'c-'c-ddx\-a-'c-a-5A5At'p-p-'p-'p-p-'p-p-'p-'p-dd\-p-'p-p-LALAt''--XXX5'-''-\-'-'-'-r'f-a-'f-'f-KKa-'f-a-'f-'f-dd*\-a-'f-a-L=AL=A}'q--q-q-@@R'q-'q-q-q->\-q-'-q-LA@Am'j-j-'j-'j-j-'j-j-'j-'j-dd>\-j-'j-j-LALAn'a-a-'a-'a-a-'a-a-'a-'a-dd>\-a-'a-a-LALAig'h-h-'h-'h-h-'h-h-'h-'h-ddp\-h-'h-h-LALAno'b-b-'b-'b-b-'b-b-'b-'b-dd\-b-'b-b-LALA{''--'-'-T@'-'--'-'-ddru-'-'-5A5A'-}-'}-'}-T]K}-'-}-'-'}-ddu-}-'-z`Az`A'9 0C@h@6@n@<@ @ @t @B  zHN N@@@T@" @ @!"Z#@($@$@%&()Cf+-@-@.:01@2@6x7@F89@9@:@~;@L<=@=@>@?@R@ AAABB.B>BNB^BnB~BBBBBBBBBCC.C>CNC^CnC~CCCCCCCCCDD.D>DND^DnD~DDDDDDDDDEE.E>ENE^EnE~EEEEEEEEEFF.F>FNF^FnF~FFFFFFFFFGG.G>GNG^GnG~GGGGGGGGGHH.H>HNH^HnH~HHHHHHHHHII.I>INI^InI~IIIII@J@ZK@(L@L@M@N@fS@4T@U@U@V@Y@Y@Z@r[@@\@]@ ]F`@a@a@b@ ~cLd@e@e@f@g@Rh@ i@i@k&mCmo@^p@q@r@s@dt@v@w@jx@8y@z@z@{@p|@>}@ ~@~@@v@@@ |J@@@@@P@ @ V@@@\@@Ɠ@@Ch@6@@қ@@n < @؟@@t@B@@ޣ@@@@@@@@"@@Z(@Ĵ@@`@.@`@.@Ĵ`.@T"C=u}{@)y| ?@'AqDDp8p@=u}{@)y| @'-'-k*A0@2"o,Ѕ@'R$'Fd k$(-'(--HQM0@'R$'Fd k$@(-'.-]sMM@-HQM0.-'.-`ޤ1uO\ԃ, @'R$'Fd k$@(-'/-p'5sI.P"@`ޤ1uO\ԃ,@.-'2-]'V (@Gx&@5sI.P*-'1-pSUO`qJi(@'R$'Fd k$@(-'6-@'nJϠy*@SUO`qJi/-'/-dߌN6!e,@SUO`qJi/-'/-e}ŖCDs~.@'R$'Fd k$@.-'8-HOiK`"u'0@e}ŖCDs~@.-'2-]x[pOQk} 1@HOiK`"u'.-'/-%o_jF2@HOiK`"u'2-'2-C[(x9CҾ֋q+n@BQHI4'-'-')-@8'T[okAs^n@BQHI4'-'-''-'+պNJ`>l7o@BQHI4'-'-')-@8'A6J1Blaf o@BQHI4@'-'.-p'ȎgL 9s@o@A6J1Blaf'-'-'*-K'HB.;H sd`o@A6J1Blaf'-'-'.-p' JT0T/Ko@BQHI4'-'-'*-K''R$'Fd k$@AqDDp8p@(-'8-ÿJz;o@BQHI4'-'-')-@8'H]ǒo@BQHI4'-'-''-'8.FN۝t(o@BQHI4'-'-''-'wsرKFװq(/p@BQHI4'-'-''-'ڨО70L}y5j#0p@BQHI4'-'-'5-@'y"fOcnK]`p@BQHI4'-'-'5-@'h<>EG#9| p@BQHI4'-'-''-'6Ο!FMBߚp@BQHI4'-'-''-'q~yETQEp@BQHI4'-'-'*-K'Ƒ 7t9JF餌p@BQHI4'-'-''-'VGMd$q@BQHI4'-'-'*-K''Iű" J@CmDrq@BQHI4'-'-'/-@'" 3MT@O@-HQM0*-'*-LK3@-HQM0+-'+-yTyAE\}'@5sI.P1-'1-/ 6I@%@5sI.P*-'*-a-]G)2@e}ŖCDs~.-'.-5{f(D}۲2@e}ŖCDs~6-'6-6&2%_C"_1OJ@AqDDp8p@9-'B-@aU/J&J@6&2%_C"_1O@9-'C-@noK'LK@aU/J&8"C-8"D-{њNȱ"K@aU/J&8"D-8"E-GԀ閥bL@aU/J&8"E-8"F-OhnJ:;XL@6&2%_C"_1O@8-'<-@859/Avhb\M@OhnJ:;X@8-'<-@8A԰38M@9/Avhb\8-'8- neaD)vN@9/Avhb\('M-K-'K-ȨAGsހ& N@AqDDp8p@D-'`-EdJ/@8-gO@ȨAGsހ& @K-'K-5ۓ[@Z@sG ĮLN'-'-''-gۻOK=ؿZ@ݿ4ZGiwE'-%-'%-qG"E^e@Z@AqDDp8p@'-''-'RQsF[@qG"E^e@-'- /;UKj_|@[@qG"E^e@@'-''-5Qw?|OEv[@ /;UKj_|-'-v,*J9[@qG"E^e@-'-@?MN\cK\@qG"E^e@-'-@6E )@\@qG"E^e@-'-@A]t=I\@qG"E^e@@'-''-',LKN\@A]t=I-'-/ RSF]g]@A]t=I-'-u(qMMC @]@A]t=I-'-C^^~@NU]@qG"E^e@'-''-BQHI4]@AqDDp8p@'-''-'ǞИ>M!^@BQHI4('--'-5Z EGC##@'R$'Fd k$(-'*-@8sHr@2@HOiK`"u'/-'2-K}rMJK cL@N@6&2%_C"_1O'5-'6-5p;nK̔\TP@[}FPΕX-'Z-@8o"^oC s! 2@e}ŖCDs~8-'8-X7*OT>O6 u N@OhnJ:;X8-'G-W]&&D.tSEN@OhnJ:;X8-'G-C%H2# hQ@kzZLsOC@'-''-LwmhEGܸwQ@C%H2# h'-'-''-<\|yB]˦`DQ@C%H2# h'-'-''-"QCFȳQ@C%H2# h'-'-''-5@6b NVQ@kzZLsOC`-`-'`-SXF<RFQ@kzZLsOCi-'i-K|vH\Bۃ"pQ@kzZLsOCj-'j-KOۤ߶U@ݿ4ZGiwE}-'}-D'oIǡ_+Z@qG"E^e@'-''-~A@V,6?7Z@qG"E^e@'-''-5Y4MB/fZ@~A@V,6?7'-'-''-5K)C7Hp [@RQsF'-'-''-5KX'M5T_`N@6&2%_C"_1O=-'?-@8C?YDtW@Z#@'R$'Fd k$(-'(-eUKV@-HQM0/-'1-@8%*E&DYU[@'R$'Fd k$(-'(-"6QNpaV&2@gc$D$p 1+-'.-%^EWTY0@HOiK`"u'*-'1-pgc$D$p 12@'R$'Fd k$@.-'8-SqDHHp"Q@C%H2# h('2-5-'7-@8Wv0J!C%Q@C%H2# h('2-5-'7-@8 )/j7IEຠ`Y@=_ UyG^k1x'-''-'G5Jj}2pY@=_ UyG^k1x-'-yZJ)CFe `hY@=_ UyG^k1x-'-C탪^G{^/xY@=_ UyG^k1x-'-co-H̀Ӻ@-HQM0@*-'.-@8+|qwDi@co-H̀Ӻ*-'*- pGy$S@co-H̀Ӻ*-'*-qa皋*H2"@co-H̀Ӻ*-'*-6H%'B@co-H̀Ӻ*-'*-ߝڛH@i{L@OhnJ:;X9-'=-@8-M߁C)L@OhnJ:;X9-'=-@8Ʀ&LIB^Bgsk-@SUO`qJi/-'?-W0MA~^ԾL@OhnJ:;X9-'=-@87E$BH[@O@EdJ/@8-gD-R-'[-rQD/~^O@ȨAGsހ& D-D-'D-5mewDfǕ껫`O@ȨAGsހ& @[-'[-5Vފ@@s UUUUUL@aU/J&@D-'[-Q?;65O/3?Ǟ*L@Vފ@@s D-'F-@8KY%NHPO@EdJ/@8-gX-'Y-%e" LI4%?L@Vފ@@s ('R-S-'_-s!QD%jTUUUUUL@Vފ@@s `-'i-R #N.xs;uhO@mewDfǕ껫Z-'Z-<:[~D@@@lO@mewDfǕ껫\-'\-.~jx \IxɏjL@Vފ@@s j-'n-@8J Mx{CnO@mewDfǕ껫Q-Q-'Q-5Ұ`JZx!T#mO@mewDfǕ껫Q-'Q-ʚáKxP@[}FPΕS-'U-@8 -:aEߊcSP@[}FPΕS-'U-@8PA%ˠ"J@aU/J&8">-8"?-@^ 'Jڠ=AbJ@aU/J&8"?-8"@-9!OOuJ@aU/J&8"@-8"C-zЋXL&o9M@9/Avhb\L-'N-@8QH,)Ou `M@9/Avhb\D-'N-0g6H&w pM@9/Avhb\D-'N-7f2I]ѢrxM@9/Avhb\D-'N-!%3D/{Trb|M@9/Avhb\D-'N-/Bt"(zO~M@9/Avhb\G-'N-pT\vH| |TM@9/Avhb\('J-M-'M-5VCozoI="Dg~M@9/Avhb\D-'N-GpD'e2#~M@9/Avhb\'F-'N-p\'QwO!TO@EdJ/@8-g@D-'U-T9KS E<VO@\'QwO!N-'N-3a@+AiWO@\'QwO!Q-'Q-p@I,5pWO@\'QwO!R-'R-cL/Ke5NWO@\'QwO!S-'X-K ]FܖzWO@\'QwO!T-'Y-K bL}AV=fWO@\'QwO!8"T-8"X-%`AAdEN-WO@\'QwO!@D-'[-Q x.H04_R8#WO@`AAdEN-`-'i-HN aWB{WO@`AAdEN-j-'n-@8T\vH| |TWO@=CODiM-'Q-@8 neaD)vWO@=CODiN-'R-@8=CODiWO@\'QwO!@K-'M-@85DBEG$gWJO@mewDfǕ껫R-R-'R-5d\-Kf[YO@\'QwO!8-'8- O-%8ZO@\'QwO!8-'8-aR8Lʯ l4XO@\'QwO!K-'L-%CrpG:Db2q6YO@\'QwO!D-D-'D-5XIIIITdOQ@kzZLsOC@w-'~-p)xD.Bt(}Q@XIIIITdOp-'p-C̫VQ@XIIIITdOp-'p-* Lz@]xKQ@XIIIITdOp-'p-)y{cLr,k^ѢQ@XIIIITdOq-'q-˼A$O8WQ@XIIIITdO~-~-'~-:2BJ|r!dQ@kzZLsOC@'-''-5]o4@iazRQ@kzZLsOC@'-'8-gJeKKէM[Q@]o4@iaza-'c-@88NE_Q@]o4@iazf-'f-!ҝ1AQ*aQ@]o4@iazg-'g-5A5YbQ@]o4@iazj-'o-K!F pcQ@]o4@iazp-'u-Ki;WCBsܮcQ@]o4@iazv-'w-%AaF vPbQ@]o4@iazi-'i-|FlG\!IQ@kzZLsOC@'-''-5urJ,/eMQ@|FlG\!'-'-''-5ŷ>bIJ JzOQ@|FlG\!'-'-''-5jC“`O xѮvQ@kzZLsOC@'-''-'p]tC0 ĩsQ@jC“`O xѮ\-'`-@8P16C %Q@jC“`O xѮa-'c-@8.,rHwmQ@jC“`O xѮp-'p-a_GV|GQ@jC“`O xѮ'-'-''-5 ]HIs;@Q@jC“`O xѮa-'f-KZuGtQ@kzZLsOCq-q-'q-'(IrbmQ@:2BJ|r!j-'j-/UC6=uCqQ@:2BJ|r!a-'a- &yluFV]bQ@]o4@iazh-'h-eH;EbgOsQ@:2BJ|r!b-'b-=_ UyG^k1xpW@ݿ4ZGiwE@'-''-'T<)?L]?_V@ݿ4ZGiwE@}-'-K)+O98DZV@T<)?L]?_}-'-KbާN"6W@T<)?L]?_}-'-KFixed2Metad8uTBkndOutlCode+#F#FVarMeta$Var2Data*- #"9X@? ? @?? ?? @? ?? ?@?? ? ?@????@? ???@? ???@??@? @ ? @ ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ??@?? ? ? ? @? ??@? ? ?? ? ? @? ? ?? @?? ??@??? ?(@@@@@@@@@ @ !@!!!"@"""#@###$@$$$%@%%%&@&&&'@'''(@((()@)))*@***+@+++,@,,,-@---.@.../@///0@0001@1112@2223@3334@4445@5556@66?6?7? @7?7?7?8?9?9?:? @:? :? @;?;?;?<?@<? <?<? =? =?>?@>?>? >???@??????@?@@?@?A?A? A?@B?B?C?@C?C?C? @D? D?E?@E?E?E?F?@F?F?F?G?@G?G?H?@H?H?I?@I?I?I?J?@J?J?@K?K?L?@L?L? L?@M?M?M?O? @O?O?O?P?@P?P? P?Q?@Q?Q?Q?R?@R?R?S? S? T?@T?T?U?@U?U?V?V?W? @W?W? W?X?@X?X?@X?X?W? W?X?@X?X?U?(UV?(@VV?(VFixedData>FixedMeta,.8Fixed2Data/Fixed2Meta8̢Kb+ˌ~ˠ*mC"DfJ:@ @ "&@IoeڷLINK_2 214@#Fi1CEdl 3#F#FVarMeta0Var2Data24J   !%$W&'K)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJYMNOPQRSTUVXfjabcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~VRR"@&&@&T @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& 6@&=@&*?Ti~&;Pez "7Lav@B @B GXoX$@& '@&(@& *@&@ +@&@J -@&- 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!^ZZ"@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @5@&ARTx$%'(*+-.0\6@&X$@&ARTx'@&(@&*@& +@&@# -@&_ 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!"#$%&'()*+,-./012346@&?x=@&*?Ti~ 5]r+Sh}#8Mbw2G\q.CXm*?Ti~&;Pez "7Lav 3 H ] r  / D Y n  + @ U j  ' < Q f { # 8 M b w 4I^s0EZo,AVk(=Rg|$9Ncx 5J_t1F[p-BWlz z 2qq qq[ qq qq[ $qq[ 9qq[ qq[ qq qq[ qq[ qq@ @ (ao< < evo /qq 3lqq 3qq 3Wqq @ qq< < qq@ t qq$ *qqP$@&?@ABCDEFGHIJKLM'@&(@& *@&@ +@&@J -@&- 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!A "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry@&@ $@&'@&(@&*@& +@&@# -@&_ "@&&@&< @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @5@&ARTx$%'(*+-.0\6@&X$@&ARTx'@&(@& *@& +@&@# -@&H| 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!B=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | "@&&@&, @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&# 57": 8 >? ARTx$%'(*+-.0y6@&6@&L$@& >? ARTx'@&(@& *@& +@&@# -@& 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!*?Ti~ 5]r+Sh}%:Ody !6K`u2G\q.CXm*?Ti~&;Pez " 7 L a v 3 H ] r  / D Y n  + @ U j  ' < Q f { #8Mbwz 2o qq[ qq $qq[ 9qq[ qq[ qq qq[ qq< eyo /qq 3lqq 3qq 3Wqq @ qq < o U @ qq"@&&@&, @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&# 57": 8 >? $%ARTx$%'(*+-.0y6@&6@& H$@& >? $%'@&(@& *@& +@&@# -@& 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!"@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&# 57": 8 , >? .$%&'()+*ABCDEFG JKLMNO QRS0/TUrstuvwxyz{|}~$%'(*+-.01@&6@&D$@&# 57": 8'@&(@& *@& +@& -@& p 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp! !6K`u2G\q.CXm*?Ti~&;Pez " 7 L a v 3 H ] r  / D Y n  + @ U j  ' < Q f { #8Mbw 4I^z @B Go qq[ qq Nqq[ cqq[ qq[ qq qq[ Fqq $o@ t o Jnqq rqq rqq rqq @ qq @ qq "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ $@&%&'()'@&(@& *@& +@& -@& p "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@&@# -@&C 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!t5@&ABCDEF>?G JRTx$%'(*+-.0]P$@&ABCDEF>?G JRTx$%'(*+-.0PL$@&, >? .$%&'()+*Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!jff"@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@&@# -@&C 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!t5@&ABCDEF>?G JRTx$%'(*+-.0]P$@&ABCDEF>?G JRTx=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x @ @ ,~ ?qqN J J "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@&@J -@&X- 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&# 57"9:;<=: 8 , >? .$ABCDEF>?G JRTx$%'(*+-.0~4=@&*?Ti~ 5J_tDYn'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo,AVk(=Rg| $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p  - B W l ) > S h } %:Ody !6K`u@ @ z @B Go o[ qq qqz qq qq qq Hqq[ qq oz < o@ t o t olQ t o< t o= t 'o,~ @fqqL$@&# 57"9:;<=: "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@&@J -@&X- 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&# 57"9:;<=: 8 , >? .$ABCDEF>?G JKLMO QRTx$%'(*+-.0=@&*?Ti~ 5J_tDYn'<Qf{#8Mbw2G\q.CXm*?Ti~&;Pez " 7 L a v 3 H ] r  / D Y n  + @ U j  ' < Q f { #8Mbw 4I^s0EZ@ @ z @B Go o[ ol o oz ol o o o Ho[ o oz < o@ t o t olQ t o< t o= t 'o,~ @fqq,~ U qq {% L$@&# 57"9:;<=: "@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&:'@&(@& *@& +@&@J -@&X- 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&# 57"9:;<=: 8 @, >? .$ABCDEF>?G JKLMO QRTx$%'(*+-.0=@&*?Ti~ 5J_tDl%:Ody !6K`u0EZo,AVk(=Rg|$9Ncx 5 J _ t  1 F [ p  - B W l ) > S h } % : O d y !6K`u2G\q.CXm@ @ z @B Go o[ ol o oz ol o o o po[ o oz < o@ t o t )olQ t %o< t o= t 'o,~ hqq,~ U qq {% "H$@&: 8 @, >? .$"@&&@& @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&I'@&(@& *@& +@& -@&ې 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&AJKCIELMRPFHJKNMOST QRTx$%'(*+-.0V=@&*?Ti~ "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ w { *X ;R P$@&IELMRPFHJKNMOST QRTxl .Tw { ;X ;R X$@&PFHJKNMOST QRTxRPFHJKNL[ ol o oz ol o o o po[ o oz < o@ t o t )olQ t :o< t o= t 'o,~ }qq,~ U qq {% 7T$@& .$ABCDEF>A?G JKLMB > > "@&&@&T @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@& -@&K 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&ABUVWCDEF>A?G JKCIELMRPFHJKNMOST QRSTx$%'(*+-.0hav0=@&*?Ti~&;Pez 5]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p -BWl @ @ 9 9 \mo8r 8r qo@ o@ ox x ol mw { zX ;R H ; X$@&ABUVWCDEF>A?G JKC "@&&@&T @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&]'@&(@& *@&r +@&@J -@&b 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!5@&ABUVWCDEFHJKNF>A?GYZ[\]_`X^I JKCIELMRPMOST QRTx$%'(*+-.0e=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3Hp+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p -BWl)>Sh}9 9 \mo8r 8r qo@ o@ ox x ol x ow { | | oX X o *o }o o1 mo1 mo1 mo1 o1 o o >o, ,o@+ ?Po c Thol X ;R P$@&]_`X^I JKCIELMRPM> : : "@&&@&T%@& &Gantt Chart @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&C'@&(@& *@& +@&@q -@& 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!$5@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqopELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0ei~=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t 1F[p-BWl)> 9 9 ^m8r 8r s@ @ x x 1 x  E Z1 _1 _1 _1 1  /, @+ c 1 c 1@ k]w Eb@ D D "@ | (=@ ȡ =RX 8 R{8 8 Ra E Z c X {Ebd$@&CIbcdefghilmqopELMRPrMOST "@&&@&T%@& &Gantt Chart @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ $@&B'@&(@& *@& +@& -@& v r r "@&&@&Y@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&K'@&(@&*@& +@&@J -@&) 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!,5@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqoptuELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0e*=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t 1F[p-BWl)>Sh"9 9 ^m8r 8r s@ @ x x 1 x  E Z1 _1 _1 _1 1  /, @+ c 1 c 1 k]w Eb@ D D "@ | (=@ ȡ =RX 8 R{8 8 Ra Eb Eb E Z c X Eb`$@&KNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbT QRT "@&&@&T%@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&MOST Q'@&(@& *@&@ +@& -@& @q -@& "@&&@&T%@& &Gantt Chart @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@&@# +@& -@& 1@&C:\Users\Usama\Desktop\Mini Air Senior Design 1.27.15\MSD II Project Plan.mpp!45@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqopvxtuELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0e*=@&@=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn)>Sh}%:Ody !6K`u2G\q . C X m * ? T i ~ & ; P e z " 7 L a v 3 H ] r /DYn+@Uj'<Qf{+9 9 ^m8r 8r s@ @ x x 1 x  E Z1 _1 _1 _1 1  /, @+ c 1@+ c 1 k] k]w Eb@ D D "@ | (=@ ȡ =RX 8 R{8 8 Ra $Eb 9Ebw xEb E Zc c @ @ D D | | | | | | X > BEb % -d$@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_  "@&&@&T%@& &Gantt Chart @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ D5@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqopvxtuELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0j+I5tI 66@&LP=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn)>Sh}%:Ody !6K`u2G\q . C X m * ? T i ~ & ; P e z " 7 L a v 3 H ] r /DYn+@Uj'<Qf{+9 9 ^m8r 8r s@ @ x x 1 x  E Z1 _1 _1 _@ Eb1 1  / @+ 1@+ 1 k] ] Eb@ D D "@ | (=@ ȡ =RX 8 R{8 8 Ra $Eb 9Ebw xEb E Zc D @ | @ | D D | | | | | | % -`$@&LMRPrMOST QRTx'@&(@& *@&@ +@& -@& "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry@&@ @ @ @ 6@&W'@&(@&*@& +@&@ -@&M 45@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqopvxtuELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0a@=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p -BWl)>Sh}%:Ody+9 9 \mo8r 8r qo o8S 8S ol x ox x o o >o So1 Xo1 Xo1 Xo@ z1 qq1 qq qq &qq qq@+ *qq,~ *qq i ]o W @ oD D "o@ | &:o@ ȡ ;Ool 8 Pyo8 8 Pao { z! { z6w { zr o >o Soc D o@ | o@ | oD D o| | o| | o| | +o % /@od$@&WCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X QRTx'@&(@& *@&@ +@& -@& "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&W'@&(@&*@&@# +@& -@&Y 05@&ABUVWCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X JKCIbcdefghilmqopvtuELMRPrMOST QRTx$%'(*+-.0aa<=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DY'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p -BWl)>Sh}%:Ody+9 9 \mo8r 8r qo o8S 8S ol x ox x o o >o So1 Xo1 Xo1 Xo@ z1 qq1 qq qq )qq qq@+ *qq,~ *qq i Ho W @ oD D "o| | &7o @ ;Ool Pyo8 Pdo { z { z!w { z] o >o Soc D o@ | o@ | oD D o| | o| | o| | o % +od$@&WCDEFHKNF>A?GYZ[\]_`X "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry@&@ $@&'@&(@& *@& +@& -@&4m *@& +@& -@&4m "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@& +@& -@&4m |5@&AJR{Tx$%'(*+-.0'=@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x o@ @ o@ @ o@ @ o CTod$@&AJR{Tx@R @R qq qq qq- - qq- - qq od$@&AJR.-9 9 \mo8r 8r qo o8S 8S ol x ox x o o >o So1 Xo1 Xo1 Xo@ z1 qq1 qq qq )qq qq@+ *qq,~ *qq i Ho W @ oD D "o| | &7o @ ;Ool Pyo8 Pdo { z { z!w { z] o >o Soc D o@ | o@ | oD D o| | o| | o| | o % +o o@B @B o\$@&vtuELMRPrMOST QR400 "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&J'@&(@& *@&@ +@&@# -@&t 5@&AJR{}~|Tx$%'(*+-.04EJ3F3d$@&JR{}~ "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t 9 o o o@R @R o@R @R o o ?o o &o ;o Po o- - o Xio@ @ o@ @ o@ @ [o o@ @ Teo@ @ Tod$@&AJRJ F F "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@&@ +@&@# -@&t 5@&AJR{}~|Tx$%'(*+-.04EJ3F3 =@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s 0 E Z o  , A V k ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t 9 o o o@R @R o@R @R o o ?o o &o ;o Po o- - o Xio@ @ o@ @ o@ @ [o o@ @ Teo@ @ Tod$@&AJR "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF 5@&AJR{}~|TUr3546stuvwx$%'(*+-.0@:=@&*?g| "7_t1F[p+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo,AVk ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p  - B W l )>Sh}% 9 o o@R @R o@R @R o o xo &o _o to o o- - *;o o@ @ o@ @ o@ @ o $5o@ @ o@ @ o`$@&{}~|TUr3546st % o @ o@ @ !o 9 %Io Mqo uo@R @R o@R @R Wo o co o o o o /o@ - o- - o |o@ @ o@ @ o@ @ o [o@ @ o@ @ %oH$@&OST QR "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&~'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF 5@&FixedData5FixedMeta1CMap 1;8#F#FVarMetaZOB}(LINK_2O1_L5|LINK_2(&AT7Kr[soG429bD-pFLINK_4 @ R@ &EntryVar2Data79FixedData:FixedMetaCUdm =#F#FVarMetaVar2Data<>FixedData?FixedMetaCVba 6B#F#FProps (ECTableALD#F#FVarMeta0EEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri CalibriCalibriCalibrid="1"/></txtSet></TLViewData> @ '-@ @ '-@ @ @ @ &@ '/-'-'@ --%@ '--(@ '-'-@ '-@ @ '-@ @ @ @ &@ '*-'-'@ *--%@ *--(@ '*-'-@ *-@ @ &@ '+-'-'@ +--%@ +--(@ '+-'-@ +-@ @ &@ '1-'-'@ 1--%@ 1--(@ '1-'-@ 1-@ @ &@ '*-'-'@ *--%@ *--(@ '*-'-@ *-@ &@ '5-'-'@ 5--%@ 5--(@ '5-'-@ '2-@ @ &@ '6-'-'@ 6--%@ 6--(@ '6-'-@ 6-@ y@ &@ 'B-'-'@ 9--d@ '=-c@ '=-@ @@ @@ )@ 8-*@ 'n- @ d!@ d%@ 9--(@ 'n-'-@ 'n-@ @@ 'A@ 'Ay@ &@ 'C-'-'@ 8">--d@ 8"?-c@ 8"?-@ @ @@ )@ 8">-*@ 'n- @ d!@ d%@ 9--(@ 'n-'-@ @@ eA@ eA@ &@ 8"D-'-'@ 8"C--%@ 8"C--(@ 8"D-'-@ 8"C-@ @ &@ 8"E-'-'@ 8"D--%@ 8"D--(@ 8"E-'-@ 8"D-@ @ &@ 8"F-'-'@ 8"E--%@ 8"E--(@ 8"F-'-@ 8"E-@ y@ &@ '<-'-'@ 8--d@ '=-c@ '=-@ >@ @8@ )@ 8-*@ 'N- @ d!@ d%@ 8--(@ 'N-'-@ @@ A@ Ay@ &@ '<-'-'@ D--d@ 'N-c@ 'N-@ @ @8@ )@ D-*@ 'N- @ d!@ d%@ 8--(@ 'N-'-@ @@ @w{A@ @w{Ay@ &@ '`-'-'@ D--d@ '8-c@ '8-@ &L@ =)@ 8- @ T!@ U%@ D--(@ 'n-'-@ `a-@ @@ L}A@ HxA@ QAy@ &@ 'n-'-'@ 8--d@ '8-c@ '8-@ LV@ )@ 8- @ R!@ S%@ 8--(@ 'n-'-@ @@ ЃuA@ PqA@ LMAy@ &@ '^-'-'@ [--d@ 'U-c@ 'U-@ @ @8@ )@ S-*@ '`- @ d!@ d%@ [--(@ '`-'-@ @@ UA@ UA@ &@ 'U-'-'@ S--%@ S--(@ 'U-'-@ S-@ @ &@ '`-'-'@ `--%@ `--(@ '`-'-@ `-@ y@ &@ ''-'-'@ '--d@ '`-c@ '`-@ @ )@ \- @ `!@ b%@ '--(@ '~-'-@ @@ OrA@ qA@ Ay@ &@ ''-'-'@ '--d@ '|-c@ '|-@ @ @ )@ u-*@ '- @ d!@ d%@ '--(@ '-'-@ @@ oA@ oA@ &@ '|-'-'@ u--%@ u--(@ '|-'-@ u-@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ y@ &@ ''-'-'@ '--d@ ''-c@ ''-@ @ @ )@ '-*@ '- @ d!@ d%@ '--@ @@ pA@ pA@ z@ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ y@ &@ ''-'-'@ --d@ '-c@ '-@ @ @ )@ -*@ '- @ d!@ d%@ '--@ @@ zPA@ zPA@ '@ --%@ --@ -@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ y@ &@ ''-'-'@ --d@ '-c@ '-@ %@ @ )@ '-*@ '- @ d!@ d%@ '--(@ '-'-@ @@ L=A@ L=A@ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ '-'-@ -@ @ &@ '-'-'@ --%@ --(@ @{819FD09B-C142-4950-95F3-89A2C82ECBC7}libri Calibri@@@@@<j@Tracking Ga&nttj@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR `6 @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"``@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H7 J@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @  f  @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-Var2DataCELFixedDataFFixedMeta.CV_iewI#F#F @ @ @ @ @ $Task Name@ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ -Task Name@ @ @ /@ 1@ 1@ @ @ ask Name@ ask Namer.- PV (BCWS)@ Task Nameh - EV (BCWP)@ otal Cost@ aselineomp.@ Comp.@ ctualmp.@ @ @ @ Task Name@ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ 'Task Name@ @ @ 1@ /@ &@ @ Entry~HA{C Usa&ge&@ @ UsageJˬIR}N&Entry&@ @ Entry*&PUNKܩEδ6@ :n@"6b@ bn@"@ Mp@"4@ T]@"!@ *_@" 5@ ;`@" C@ c`@" 6 @ @" N@ @" @ @"VarMetaVar2DataHJ`6FixedDataKFixedMeta~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghilomnrpqustwvxyz{|}%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@"Ħ %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV d@# d@m X VVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@"D- P;, @" %@"@ |0 @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@ P d d@m * |! J0  s^?[?l? #B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> ʦƦƦ %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d@ d@m * VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@"_,${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20&F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } b^^ %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d@ d@m * VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@"I, @"  5 7 : @ J %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d d@m * VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@"*- - @"  5 7 L r@ As@ Aw@ A w@ A  %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d d@m VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@"?-( @"  5 7 L r@ As@ Aw@ A @ %@"@ b ( @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d_ d@m * VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"+@"`-< @"  5 7 r@ As@ Aw@ A @ M R R %@"@  @" &All Resources@" No Group @" d*@" Resource Form@"@"@ .**%@"@ X @" &All Resources @"Bd*@" Team Planner@"@" &No Group+@"@ V666666? @m * VStandardv [!m!m&&&1666666[ 666#S@"& %@" @ , @" &All Tasks@" No Group @"Pd*@" Calendar@"@"@ ] Standardz#####5V@ @ V@ @ @ YYY@ F@ @ @ @ @ @ ___@ @ @ @ V@ @ @"  [ 3 Q G e )   [ e y o )    ) 3 = @"CDEIOQ >?ACHIJKLMNPRSTUVWXYZ[\]^_`~zz %@" @ i @" Usa&ge @" &All Tasks@" No Group @" d*@" Task Usage@"O@"@ f d@8d@8* !J0aP띓? B?XStandardH{@ @ @ @ @ @ @ @7@ @ @ @ @ @ @ @ x@ @ S@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #@ "@ .@ -@ 9@ 8@ D@ C@ O@ N@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ { #S@"-@"`-{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20&p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } ${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20&p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } %@"@ $ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV2d@d@m * VVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"-@"`-, @"M EEE %@" @  @" &All Tasks@" No Group @"sd *@" Network Diagram*@" dCost0t[HC0::o-t HC0:Earned Value[HC0::o-t HC0:Externallue[HC0::o-t HC0:Inserted ProjectHC0::o-t HC0:MilestonerojectHC0::o-t HC0:SummaryerojectHC0::o-t HC0:}TrackingrojectHC0::o-t HC0:bWBSkingrojectHC0::o-t HC0:IWorkingrojectHC0::o-t HC0:@ @C7s,t:IA+t"e-@`@@QQU@ ID:Total Cost:@@ @ Fixed:pp@ pp`Actual:0dn.@bP#@ 0`p}@ Baseline:z @@ pJwpRemaining:z @n @ @ s?b@bP# Variance:@|6b @ !nj(0n6@ @C7s,t:IA+t"e-@`@@QQU@ BAC: @ BCWP:Cost:@@ ID:@@ EAC:ed:pp @ BCWS:pp` @ SV:al:0dn.@bP#@ VAC:`p}@x@ ACWP:line:z @S@ CV:pJwp@ @C7s,t:IA+t"@ Start: `@@QQU@ ID: @ Finish: :@@ Dur:@T@ Project:ppCWS:pp`@ @C7s,t:IA+t"@ Start: `@@QQU@ ID: @ Finish: :@@ Dur:@@ Project:ppCWS:pp`@ @C7s,t:@ Milestone Date:"@ ID:t: `@@QQU@ @C7s,t:ilestone Date:"@ Start: `@@QQU@ ID: @ Finish: :@@ Dur:@ @ Comp:t:ppCWS:pp`@ @C7s,t:ilestone Date:"@ ID:t: `@@QQU @ Comp:)@ Actual Start:@*@ Actual Finish:@ Actual Dur: p@ Remaining Dur:`@ @C7s,t:ilestone Date:"D:t: `@@QQU@ WBS:ctual Start:@ctual Finish:@ Duration: p@ Start:ng Dur:`@ Finish:0dn.@bP#1@ Res:`p}@CWP:line:z @V:pJwp@ @C7s,t:ilestone Date:"D:t: `@@QQU@ ID:Work: Start:@@ ctual Finish:Actual:: p@ tart:ng Dur:`Baseline:dn.@bP#@ es:`p}@Remain:ne:z @@ V:pJwpVariance:z @n @ @ s?b@bP#W.Comp:ce:@|6b!@ !nj(0n6@"3@"@ (<dS@"-@"! ]]Eb]] ]] @""llllllllll llll ll ll llllllllllllllllllllllllllll ll!ll"ll#ll&ll)ll,ll/ll1ll2ll3ll4ll5ll7ll8ll:ll>ll?ll All$Bll%Cll)Dll*Ell+Fll0Gll4JllAKllBMll[Oll\Qll`RllaTll|Ull}rllslltllullvllwllxllyllzll{ll|ll}ll~llllllllllllllllll ll ll? ll_ ll!ll>ll=llslltll~llllllllll@ ll"ll #ll$ll#,ll.ll"3ll4ll5ll6ll9ll :ll ;ll <ll=ll>ll1?ll3@llAll2CllCEllUFll,Hll-IllDKll.LllVMllWNll/PllYRllXSll]Tll^Ull&Vll'Wll(Xll<Yll5Zll6[ll7\ll8]ll9_ll:`ll;bllEcllFdllGellHfllIgllJhllKillLlllMmllNollPpllQqllOrllZtllSullTvllR{llu|llx}llv~llwllyllzlljllbllclldllellgllhllillllnllollqllrllpll{llklllllfllm %@" @  @" &All Tasks@" No Group @"Bd*@" Task Form@"@"@ rnn %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d d@m * VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"/@"Fu-E @"J U I L M R c d e g h i l m o p t u v  v      {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20&F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7008.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"dGantt &with Timelineu@ABCDEFGHIJKLMNOQRvTUVWXYx[\]_`abcdfhijklmopqstuwyz{|}~tasksp/\ 8resources,&All Tasks$ @ All TasksJ2LJuo-&All Resources, @ All Resourcesec NZ|.&All Tasks$ @ All Tasksd}@jIkJ/&All Resources, @ All ResourcespNH4(0&All TasksdJ0f5@ 6@ S-S.S/FixedMeta8CReportS#F#FVarMetaVar2DataRTFixedDataUFixedMetaCGroupingQ[X#F#FVarMeta0Var2DataWYfFixedDataZFixedMeta*8CCommandBar]#F#FS0S1-&No Group, @-No Task Group_BrI3.&No Group4 @-No Resource Group;/CR.KŐL|/&No Group, @-No Task GroupJd&!@^%0&No Group4 @-No Resource GroupvG0k#1&No GroupdJ0TSBCJJM @514,0,7147,5000@514,0,7147,5000@@5CVarMeta+FixedData\^FixedMeta_,2a400000_ffffffff$-Props140a.dCompObjb8sSummaryInformation(c: DocumentSummaryInformation8?0:\Users\Usama\Desktop\Senior Design\web\public\MSD II Build, Test, Document\MSD II Project Plan.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5 Usama @5 Usama :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qOh+'0 PXt MSD II Project PlanUsamaUsama67Microsoft Project@&Q=|@''1՜.+,D՜.+, X`lx  Mon 8/24/15 Wed 12/9/1578d 2,678.4h$0.0081%97% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete$%1EUeq % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete81% % Complete$0.00Cost78dScheduled Duration@2Scheduled Finish@lScheduled Start 2,678.4hWork97%% Work CompleteCompleteS2S3, @-No Task GroupR'M3 2&No Group4 @-No Resource Groupt"7@IʀCR&3&No Grouph0\ 8tasksp1\ 8resourcesh2\ $ @ All Tasksrܒ<(Fd="1&All Resources, @ All Resourcesw> sLNsǪK2&All Tasks0mtcGՈvQ1 *@" Tracking Gantt@"@"@ fVV d d@m X| VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"5@"- 0D @"s@ AI L M R c d e g h i l m o p t u v v  AJR{}~|TU3546sx$%'(*+-.0@=@&*?g| "7_t1F[p+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo,AVk ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p  - B W l )>Sh}%:O 9 o o@R @R o@R @R o o xo &o _o to o o- - *;o o@ @ o@ @ o@ @ o $5o@ @ o@ @ o@ @ o @ /o@ @ Do@ @ Yo@ @ no@ @ o@ @ oA A oA A oA A oA A o`$@&~|TU3546sx "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ $@&'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF  "@&&@&6 @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@&9 +@&@q -@&X; Ia\J֚HSW@T<)?L]?_}-'-K3cAVaW@T<)?L]?_}-'-]zzL`rPhW@T<)?L]?_}-'}-Documentation KUser Manual KDrawingsPoster$Bill of MaterialsProcess sheetsL@ I@` DI@*L@ Y@ئ Y@*L@m Y@X| Y@*-}-'-'-KK}-'-}-'-'-ddu-}-'-}-L=AL=A'-}-'-'-KK}-'-}-'-'-ddu-}-'-}-L=AL=A'-}-'-'-KK}-'-}-'-'-ddu-}-'-}-L=AL=A'-}-'-'-]]}-'-}-'-'-ddu-}-'-}-OBAOBA'}-}-'}-'}-}-'}-}-'}-'}-ddu-}-'}-}-LALAQ~[`Mz;`GSb[Dpf'5BKOۤ߶IOgfNzGSb[Dpf'5BT<)?L]?_Y{N69GSb[Dpf'5B)+O98DZ l"EBqjHGSb[Dpf'5BbާN":9"@AqGSb[Dpf'5BIa\J֚H MݢQGƴ:GSb[Dpf'5B3cAV:zÆEQ$Pz3cAV )/j7IEຠ(JsN( |3cAVyZJ)CFe `{TAqZ)3cAVG5Jj}2fSeF51{!3cAVC탪^G{^/}QK8JGQ=GSb[Dpf'5BzzL`rP]&oC 7#<C탪^G{^/~A@V,6?7in B|+MOUUUUUU3546UPp0 PLj}(Lv1:KJw,\BD{GSb[Dpf'5B) Da0q nCcKm~zzL`rPܟ3ME`f}Im@V2}~A@V,6?7fVAN-D} ~ZkBQJ$vjӒRQsFfVAN-D} 1FؗD'oIǡ_+fVAN-D} Cu-&BWsΙA]t=I) Da*u-d ,L=AAX8$~-@L=AXL=A@Xu-H ,L=AAX8$~-@L=AXL=A@Xu-H ,L=AAX8$~-@L=AXL=A@Xu-H ,OBAA8$~-@OBAOBA@u-H ,EAA8$@EAEA@u-d ,L AA ]KL AA ]K8$@L AKL A@Kd ,LMAALMAAH ,zPAAFH ,IAAH ,IAAL=AL=A}-'-'-'-@L=AL=AL=A}-'-'-'-@L=AL=AL=A}-'-'-'-@OBAOBAOBAUu-'|-'|-'|-@EAEAEA}-'}-'}-'}-@LALALA-'-'-'-@LALALAy-'-'-'-@LALALA'-''-''-''-@LALALA@p@pH\ $ 8 L ` t S4S55@&AJR{}~|TU3546sx$%'(*+-.0@=@&*?g| "7_t1F[p+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo,AVk ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p  - B W l )>Sh}%:O 9 o o@R @R o@R @R o o xo &o _o to o o- - *;o o@ @ o@ @ o@ @ o $5o@ @ o@ @ o@ @ o @ /o@ @ Do@ @ Yo@ @ no@ @ o@ @ oA A oA A oA A oA A od$@&{}~|TU3546sx , @-No Task GroupDr@1dI4&No Group4 @-No Resource Group^8~@RC5&No Gr8tasksp3\ 8resources$ @ All Tasks]%}@A~!13&All Resources, @ All Resources&(CK w߯4&All T6y6{6|6}6~~S6 "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&3'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF 5@&AJR{}~|TU3546sxyz{|}~$%'(*+-.0O =@&*?g| "7_t1F[p+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s0EZo,AVk ( = R g | $ 9 N c x 5 J _ t  1 F [ p  - B W l )>Sh}%:Ody !6K`* q 9 o o@R @R o@R @R o o xo &o _o to o o- - *;o o@ @ o@ @ o@ @ o $5o@ @ o@ @ o L o@ @ o @ /o@ @ Do@ @ Yo@ @ no@ @ o@ @ oA A oA A oA A oA A o@y @y Uo@y @y o@y @y o@y @y o@y @y o Yj@; s o s o s 'od$@&3546sxyz{|}~ "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&3'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF 5@&AJR6666~L@ Y@ Y@*6L@S Y@h Y@*L@S Y@h Y@*L@S Y@h Y@*L@S Y@h Y@*6453L@ Y@X Y@*L@ Y@X Y@*L@ Y@X Y@*L@ Y@0 Y@*`@ I@` Y@ DY@*L@@ Y@X Y@*L@ Y@D Y@*L@ Y@c Y@*L@ Y@c Y@*L@ Y@c ~A@V,6?7RQsFf8JD_j=`C탪^G{^/Qw?|OEv|{^GJ3FhC탪^G{^/v,*J9㲔@Gn"C탪^G{^/?MN\cK.ڎJe!OsC탪^G{^/6E )H+J6E )',LKNx4 HE H',LKN/ RSF]g:2*@0\5',LKNu(qMMC =QbQCUOu(qMMC ǞИ>M!H ,IAAH ,L-AA,8$@LAưLA@L$@LALA@LA@H ,; xQ<*!-H ,8$@LALA@!-H ,8$@LALA@8$@LAưLA@  {}~|TU3546sxyz{|}~$%'(*+-.0O"# =@&*?Ti~$9Ncx 5J_t1F[p-BWl)>Sh}%:Ody !6K`u2G\q . C X m * ? T i ~ & ; P e z " 7 L a v 3 H ] r /DYn+@Uj'* ^ 9 o o@R @R o@R @R o o Ro o 9o No co o- - (o k|o@ @ o@ @ o@ @ no o@ @ gxo@ @ go L |wo@ @ o @ o@ @ o@ @ o@ @ 5o@ @ Jo@ @ _oA A NoA A NoA A NoA A No@y @y o@y @y [o@y @y po@y @y o@y @y o 1@; s qq s o s od$@&3546sxyz{|}~o s od$@&3546sxyz{|}~ "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry(@&@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@& *@&X +@&@ -@&HF 5@&AJR{}~|TU3546sxyz{|}~$%'(*+-.0O"#(=@&*?Ti~$9Ncx 5J_t1F[p-BWl)>Sh}%:Ody !6K`u2G\q . C X m * ? T i ~ & ; P e z " 7 L a v 3 H ] r /DYn+@Uj'+ ^ 9 o o@R @R o@R @R o o Ro o 9o No co o- - (o k|o@ @ o@ @ o@ @ no o@ @ gxo@ @ go L |wo @ @ o @ o@ @ o@ @ o@ @ 5o@ @ Jo@ @ _oA A NoA A NoA A NoA A No@y @y o@y @y [o@y @y po@y @y o@y @y o 1@; s o s o s od$@&3546sxyz{|}~ "@&&@&T% @& Tracking Ga&ntt @& Entry@&@ @ @ @ 1@ 6@&'@&(@&*@&) +@& -@&@< 5@&# Y@*L@N Y@c Y@*L@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*L@ Y@ Y@*L\@ \Y@ Y@*"-H ,8$@LALA@--'-''-''-''-@LALALA4@}1@D~2@}z@~@~1@~2@~z@$@P1@2@Hz@oup, @-No Task Group^b OMkCTl[6&No Group4 @-No Resource GroupoX(ADΞh4\ 8tasksp5\ 8resourcesasks$ @ All Tasks5o_QMNwJ+5&All Resources, @ All ResourcesΎz @D/Hi!57"9:;<=: 8 @, >? .$AJR{}~|TU3546sxyz{|}~$%'(*+-.0q =@&*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r-BWl)>Sh}%:Ody !6K`u2G\q . C X m * ? T i ~ & ; P e z " 7 L a v 3 H ] r /DYn+@Uj'<Qf{#8Mbw 4I^s<z @B Go o[ o@ WoH ioz o@ o o oH o[ Po oz < o@ t io t io< t ~hog t ~o ( 9 Pa evo zo@R @R o@R @R o o o o o o -o o- - o 5Fo@ @ to@ @ to@ @ t8o o@ @ 1Bo@ @ 1lo L FAo @ @ o @ o@ @ o@ @ o@ @ o@ @ o@ @ )oA A SoA A hoA A }oA A o@y @y o@y @y %o@y @y :o@y @y Oo@y @y do @; s ho s o s od$@&57"9:;<=: 8 @,