ࡱ> u@ABCDEFGHIJK !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry0:tOpLC"@ 114PC"PC"Props MTBkndCalPC"PC"7MM@5|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode @RIT@@[ @'-@@@@*~-@Phase 4 Gant @ @mxeeie @@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@UxXD[-E*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @9b@ @ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*~-@@@@@@@ @USD@@@@@@@UxXD[-E@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@\rA1@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ hk @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @8@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ |< @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0d` ,8@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10&@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@"VarMeta0Var2DataFixedData<FixedMeta  !#%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~h@ N @    < 0@LXdp|dV-V-x` ` ` lC]-]-x` ` ` lCStandardV-V-x` ` ` lC]-]-x` ` ` lCd-d-x` ` ` l-l-x` ` ` xV-V-x` ` ` lC]-]-x` ` ` lCd-e-x` ` ` k-l-x` ` ` r-r-x` ` ` 0V-V-x` ` ` lC]-]-x` ` ` lCd-e-x` ` ` k-l-x` ` ` r-r-x` ` ` --x` ` ` , --x` ` ` , V-V-x` ` ` lC]-]-x` ` ` lCd-e-x` ` ` k-l-x` ` ` r-r-x` ` ` --x` ` ` , --x` ` ` , --x` ` ` , $0UxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EFixed2Data Fixed2MetaTBkndRsc PC"PC"Props "HUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-E퇎廳ߚ@&퇎廳ߚ@&UxXD[-E0` P@p0` PDD9,@{8@ (@ @ @ P@ \@ l@ x@ dU@ 4@ <@ @ @ @ @ U@ @ @ @ VarMeta $Var2Data<8FixedData U FixedMetac@ @ ,@ U@ @ @ T@ j@ z@ @ rU@ 8@ @@ @ @ @ @ U@ @ @ @ @ .@ :@ &U@ @ @ b@ x@ @ @ U@ F@ N@ @ @ @ @ U@ @ @ @ 6@ F@ R@ >U@ @ @ z@ @ @ @ U@ ^@ f@ @ @ @ @ U@ @ @ 8@ V@ f@ r@ ^U@ @ $@ @ @ U@ ~@ @ @ @ U@ @ @ @ &@ .U@ @ @ R@ `@ hU@ 6@ >@ @ @ U@ p@ x@ @ @ U@ @ @ @ (@ 0U@ @ @ H+L-H+L-DPMDH+L-Faculty LeadFH+L- TeamTH+L-Member 1MH+L-Member 2MH+L-Member 3MH+L-Member 4MH+L-DFM LeadDH+L-Team Member 3T9- Elijah and MikeE9-BernieB9-Joe and ZachJ+L-Elijah\E+L-ElijahE$,L- MikeM8,L- ZachZ,L-JoeJ,L-Bernie and JoeB0~-EveryoneE@@@@L=AL=AL=A@@@@ @ @ @5A5A5A @9cA9cA9cA @OBAOBAOBA @@z`Az`Az`A@@$dA@$dA@$dA@WALAUAWA@UAUAUA@LALALA@L-AL-AL-A 0?\0?\F0?\F04?\F0?\F0?\F08?\F0?\F0?\F0<?\F0?\F0?\F0@?\F0?\F ?\FD ?\F ?\F ?\FH ?\F ?\FUxXD[-E?UxXD[-EUxXD[-E@UxXD[-EUxXD[-E@UxXD[-EUxXD[-E@UxXD[-EUxXD[-E@UxXD[-EUxXD[-E@UxXD[-EUxXD[-E@Fixed2DataFixed2MetaTBkndAssn !PC"PC"Props XUxXD[-EUxXD[-E @UxXD[-EUxXD[-E"@UxXD[-EUxXD[-E$@UxXD[-EUxXD[-E&@UxXD[-EUxXD[-E(@UxXD[-EUxXD[-E*@UxXD[-EUxXD[-E,@UxXD[-EUxXD[-E.@UxXD[-EUxXD[-E0@UxXD[-EUxXD[-E1@UxXD[-EUxXD[-E2@UxXD[-EUxXD[-E3@UxXD[-E퇎廳ߚ@&4@퇎廳ߚ@&(Px   @ h   0 X    H p TT@5,@dD/ #i@ n#i@ #i@ JVarMetaVar2Data,8FixedDataD/FixedMetaX ,8@ @1@@@ @z@H@@d@p @1@@@| @z@$@@@@L @1@@@X @z@@d@@( @1@x@@4 @z@@@@@ @l1@T@\@ @dz@@ @1@@@ @z@@@@\@h @1@@@t @z@@@8@D @1@@@P @z@@\@@ @1@p@x@, @z@@8@@ @d1@L@T@ @\z@x@ @1@@@ @z@8@@ @ @1@@@, @z@ @ @P 1@8 @@ @ @H z@$ @0 @ 1@ @ @< @ z@ @ @` 1@H @P @ @X z@4 @@ @ 1@ @ @L @ z@ @ @p 1@X @` @ @h z@D @P @ 1@ @ @\ @ z@ @ @ 1@h @p @ @x z@T @` @ 1@ @ @l @ z@ @ @ 1@x @ @ @ z@d@p @1@@@| @z@@ @1@@@ @z@t@ @(1@@@ @ z@@ @1@@@ @z@@ @81@ @(@ @0z@ @ @1@@@$ @z@@ @H1@0@8@ @@z@@( @1@@@4 @z@@ @X1@@@H@ @Pz@,@8 @1@@@D @z@@ @h1@P@X@ @`z@<@H @1@@@T @z@@ @x1@`@h@ @pz@L@X @1@@@d @z@@ @1@p@x@ @z@\@h @1@@@t @z@@ @1@@@ @z@l@x @ 1@@@ @z@@ @1@@@ @z@|@ @01@@ @ @(z@@ @1@@@ @z@@ @@1@(@0@ @8z@@ @1@@@, @z@@ @1@@@, @@ @H1@8@@@ @@ @1@@@, @@ @H1@8@@@ @@ @1@@@, @@ @H1@8@@@ @@ @1@@@, @@ @H1@8@@@ @@ @1@@@, @@ @H1@8@@@ @ @ @1@@@, @ @ @H 1@8 @@ @ @!@ ! @ 1@ @ @,! @<)@!@! @H!1@8!@@!@! @"@ " @!1@!@!@," @"@" @P"1@8"@@"@" @H"z@#@(# @"1@"@"@4# @$$@0$ @#1@#@#@<$ @$@$ @X$1@H$@P$@$ @$%@0% @$1@$@$@<% @%@% @X%1@H%@P%@% @$&@0& @%1@%@%@<& @&@& @P&1@'@' @&1@&@&@(' @'@' @D'1@4'@<'@' @(@( @'1@'@'@(( @)@) @h)1@P)@X)@) @`)z@+@+ @*1@*@*@ + @+@+ @<+1@,+@4+@+ @,@, @+1@+@+@ , @,@, @<,1@,,@4,@, @-@- @,1@,@,@(- @,z@-@- @L-1@4-@<-@- @D-z@.@$. @-1@-@-@0. @.@. @L.1@<.@D.@. @/@$/ @.1@.@.@0/ @/@/ @T/1@72@H ,ALA1 H ,sALA2 4+pH ,loALA3 t+Pt`2pt6PtH ,ALA4 pH ,sALA5 4+pH ,ALA7 H ,ALA9 H ,XALA; P+H ,loALA< pH ,loALA= @VH ,ALA> H ,ALA? PtH ,loALA@ se 4 Gant.mppd2a-H ,loALAse 4 Gant.mppH ,sALAC se 4 Gant.mppd2a-H ,loAAdse 4 Gant.mppH ,loALAE se 4 Gant.mppH ,loALAF pH ,loALAG K@ H ,ALAH pH ,ALAI p2a-H ,ALAJ @@H ,loALAK uH ,loALAL H ,loALAM tH ,loALAN se 4 Gant.mpp,3a-H ,AAdD ư^3a-H ,ALAp~-H ,A _A H ,ALAH @ЅRH ,ALAI dd@`OlH ,AL-A,J H ,?ALAK H ,ALAL (@~-H ,ALA?ư~-H ,ALA?ưH ,ALAO w0r@@ۼH ,oALAP designH ,SALAQ of propellerv~-H ,H @ЅRH ,ALAT ݼܼ@ݼH ,ALAU 8P@H ,ALAV U,PtPH ,oALAW with M~-H ,oALAwith MH ,ALAY [ H ,ALAZ 0H ,AL-A,[ d d@ dH ,ALA\ U,PtPH ,ALA] U,PtP~-H ,ALAU,PtPH ,ALA_ U,PtPPH ,ALA` H ,yALAa (C -P8;X<0!H ,ALAb U,PtPP~-H ,ALAU,PtPP8$@LALA@   86!"#$%&'()*,-./012345>9:;<=?SABCDEFGHIJKLMNOPQRUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstwxyz{|}~M@LALALA=-'=-=-=-O@LALALAM-'M-M-M-T @LALALA>-'>->->-N @LALALA>-'>->->-N @LALALA>-'>->->-V@LALALAL-'L-L-L-W @LALALAL-'L-L-L-X @LALALAE-'E-E-E-Y @LALALAE-'E-E-E-X @LALALAE-'E-E-E-Z @LALALAL-'L-L-L-W @LALALAL-'L-L-L-\@LALALAR-'R-R-R-]@LALALAR-'R-R-R-_@LALALAV-'V-V-V-a@LALALAZ-'Z-Z-Z-c@LALALA]-']-]-]-f @LALALAQ-'Q-Q-Q-g @LALALA`-'`-`-`-` @LALALAZ-'Z-Z-Z-h @LALALA_-'_-_-_-i @LALALAR-'R-R-R-k @LALALAY-'Y-Y-Y-b @LALALA[-'[-[-[-k@LALALAY-'Y-Y-Y-k@LALALAY-'Y-Y-Y-b@LALALA[-'[-[-[-b@LALALA[-'[-[-[-l@LALALAR-'R-R-R-m@LALALAV-'V-V-V-n@LALALAZ-'Z-Z-Z-p@LALALAX-'X-X-X-p@LALALAX-'X-X-X-p@LALALAX-'X-X-X-q@LALALA_-'_-_-_-r@LALALAS-'S-S-S-s@LALALAU-'U-U-U-t@L-AL-AL-AV-'X-V-V-u@LALALAZ-'Z-Z-Z-v@L-AL-AL-AV-'X-V-V-w@LALALAR-'R-R-R-^@LALALAU-'U-U-U-x@LALALAT-'T-T-T-y@LALALAY-'Y-Y-Y-z@LALALA[ '[ [ [ }@LALALAc-'c-c-c-~@LALALAd-'d-d-d-@LALALAf-'f-f-f-@LALALAh-'h-h-h-@LALALAj-'j-j-j-@LALALAl-'l-l-l-@LALALAo-'o-o-o- @LALALAc-'c-c-c- @LALALAh-'h-h-h- @LALALAe-'e-e-e- @LALALAo-'o-o-o- @LALALAm-'m-m-m- @LALALAr-'r-r-r-@LALALAc-'c-c-c-@LALALAd-'d-d-d- @LALALAh-'h-h-h-@LALALAn-'n-n-n-@AAAr-!r-r-r-@LALALAo-'o-o-o-@LALALAc-'c-c-c-@LALALAd-'d-d-d-@LALALAf-'f-f-f-@LALALAp-'p-p-p-@LALALAg-'g-g-g-@LALALAi-'i-i-i-@LALALAl-'l-l-l-@LALALAt-'t-t-t-@LALALAk-'k-k-k-@AAAr-!r-r-r- @LALALAr-'r-r-r-@ _A _A _A-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@L-AL-AL-A-'--- @LALALA}-'}-}-}- @LALALA~-'~-~-~- @LALALA-'---@LALALA-'--- @LALALA-'---@LALALA-'--- @LALALA-'---@LALALA-'-'-'-@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@L-AL-AL-A-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---@LALALA-'---#i@#i@ &#i@ #i@ #i@ p#i@#i@ L#i@#i@(#i@#i@#i@r#i@#i@N#i@#i@*#i@#i@ #i@t #i@ #i@P #i@ #i@, #i@ #i@ #i@v #i@ #i@R #i@ #i@.#i@#i@ #i@x#i@#i@T#i@#i@0#i@#i@ #i@z#i@2#i@#i@#i@|#i@#i@X#i@#i@#i@~#i@Z#i@#i@6#i@#i@#i@#i@\#i@#i@#i@#i@#i@#i@^#i@#i: #i@ #i@!#i@`"#i@"#i<##i@##i@$#i@$#i@$#i@b%#i@%#i@>&#i@&#i@'#i@' ';i@d(#i@(#i@@)#i@)#i@*#i@*#i@*#i@f+#i@+#i@B,#i@,#i@-#i@-#i@-#i@h.#i@.#i@MZTYNXVO,}~-./~01Fixed2Data Fixed2Meta+TBkndConsPC"PC"VarMetaUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EgaA?xXD[-EgaA>xXD[-EUxXD[-EJxXD[-EJxXD[-EUxXD[-EAxXD[-EAxXD[-EUxXD[-E5xXD[-E5xXD[-EUxXD[-E5!xXD[-E5 xXD[-EUxXD[-E7CxYD[-E7BxYD[-EUxXD[-ExYD[-ExYD[-EUxXD[-ExYD[-ExYD[-EUxXD[-E1p+xZD[-E1p*xZD[-EUxXD[-Ev%xZD[-Ev$xZD[-EUxXD[-Ex[D[-Ex[D[-EUxXD[-E0[x[D[-E0[x[D[-EUxXD[-EH6x[D[-EH6x[D[-EUxXD[-EbOx[D[-EbOx[D[-EUxXD[-E Xqx\D[-E Xpx\D[-EUxXD[-EFDx\D[-EFDx\D[-EUxXD[-EjOx\D[-Ev$xZD[-EUxXD[-E{Lx\D[-E{Kx\D[-EUxXD[-EHx\D[-EbOx[D[-EUxXD[-E}x\D[-E|x\D[-EUxXD[-E{x\D[-E{x\D[-EUxXD[-E x]D[-E x]D[-EUxXD[-Esdx]D[-Escx]D[-EUxXD[-E,x]D[-E,x]D[-EUxXD[-ETpx]D[-ETox]D[-EUxXD[-E Ȓx]D[-E ȑx]D[-EUxXD[-Eax]D[-Eax]D[-EUxXD[-E BWx^D[-E BVx^D[-EUxXD[-E+x^D[-E+x^D[-EUxXD[-EF?@ABCDEFGHIJKLMN&(<Pdx,@Th|0DXlUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-EUxXD[-Ekdx^D[-EJxXD[-EAxXD[-EtK1x^D[-E1p*xZD[-Ex[D[-E|X~x^D[-E Xpx\D[-EFDx\D[-E>. x^D[-EAxXD[-E5xXD[-Es7Dx^D[-E{x\D[-E x]D[-Ex^D[-E5xXD[-E5 xXD[-EYx^D[-E5 xXD[-ExYD[-EYx^D[-ExYD[-ExYD[-E6!ߌx_D[-ETox]D[-E ȑx]D[-EF@ qJ@ qV@ q@ qbc@ qjd@ r@ r@ r@ r@ r@ r@ rc@ rd@ s@ sz@ s@ s@ s@ s@ sc@ sd@ t@ tJ@ tV@ tb@ tn@ tz@ tc@ td@ u@ u@ u@ u@ u@ u@ u c@ ud@ v@ vv@ v@ v@ v@ v@ vc@ vd@ wH@ w@ w@ w@ w @ w,@ w8c@ w@d@ x@ x@ x@ x@ x@ x@ xc@ xd@ y@ yD@ yP@ y\@ yh@ yt@ yc@ yd@ z@@ zP#|@ z@ z@ z @ z@ z$@ zr2@ z0c@ z8d@ }@ }@ }@ }@ }@ }@ }c@ }d@ ~@ ~@ ~@ ~@ ~@ ~@ ~c@ ~d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ j@ @ *@ 6@ B@ N@ Zc@ bd@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ 0"@ !@ !@ !@ "@ "@ "c@ ("d@ "@ "@ "@ "@ "@ "@ |#z@ #{@ #@ #@ #@ "c@ "d@ #@ #@ #@ #@ #@ #@ #c@ #d@ |$@ 0$@ <$@ H$@ T$@ `$@ l$c@ t$d@ J%@ $@ %@ %@ "%@ .%@ :%c@ B%d@ %@ p%@ |%@ %@ %@ %@ %c@ %d@ &@ ^&@ j&@ v&@ &@ &@ &c@ &d@ F'@ &@ '@ '@ '@ *'@ 6'c@ >'d@ 6(@ '@ '@ (@ (@ (@ &(c@ .(d@ )@ (@ (@ (@ (@ (@ (c@ )d@ *@ )@ )@ )@ )@ )@ )c@ )d@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *c@ *d@ ,@ +@ +@ +@ +@ +@ +c@ +d@ ,@ \,@ h,@ t,@ ,@ ,@ ,c@ ,d@ l-@ -@ ,-@ 8-@ D-@ P-@ \-c@ d-d@ 8.@ -@ -@ .@ .@ .@ N2@ 2@ (.c@ 0.d@ 4/@ .@ .@ .@ .@ .@ .c@ .d@ /@ /@ /@ /@ /@ /@ /c@ /d@ 0@ ~0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0c@ 0d@ V1@ 1@ 1@ "1@ .1@ :1@ F1c@ N1d@ 3@ @|@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2@ @@ 3c@ 3d@ 5@ 3@ 3@ 3@ 3@ 4@ 4c@ 4d@ 4@ H4@ T4@ `4@ l4@ x4@ @@ 4c@ 4d@ 5@ 4@ 4@ 4@ 4@ 5@ 5c@ 5d@ 5@ X5@ d5@ p5@ |5@ 5@ A@ 5c@ 5d@ P6@ 6@ 6@ 6@ (6@ 46@ A@ @6c@ H6d@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6@ @@ 6c@ 6d@ p7@ $7@ 07@ <7@ H7@ T7@ @@ `7c@ h7d@ `8@ 7@ 7@ 7@ 8@ 8@ 8@ "A^@ (8z@ <8{@ B8@ J8@ R8@ X8@ 8c@ 8d@ 8@ 8@ 8@ 8@ 8@ 8@ 8c@ 8d@ v9@ *9@ 69@ B9@ N9@ Z9@ 9@ f9c@ n9d@ 0:@ 9@ 9@ 9@ :@ :@ @@ :c@ (:d@ :@ z:@ :@ :@ :@ :@ :c@ :d@ J;@ :@ ;@ ;@ ";@ .;@ :;c@ B;d@ ;@ ;@ ;@ ;@ ;@ ;@ ;c@ ;d@ ~<@ 2<@ ><@ J<@ V<@ b<@ n<c@ v<d@ =@ <@ <@ <@ <@ =@ =c@ =d@ =@ l=@ x=@ =@ =@ =@ =c@ =d@ p>@ $>@ 0>@ <>@ H>@ T>@ @@ `>c@ h>d@ ?@ >@ >@ >@ >@ ?@ ?c@ ?d@ ?@ V?@ b?@ n?@ z?@ ?@ @@ ?c@ ?d@ b@@ @@ "@@ .@@ :@@ F@@ @@ R@c@ Z@d@ Var2DataTrAFixedData$'v\JFixedMetaFixed2Data&(@&SD Sample 3wk Plan5 MSD I' 'L.Phase 2: System Design 'M"Start of Phase 2@Investigating Magnetic BearingsEnd of Phase 28Motor Control System Design6Presentation (Preparation)"Propeller DesigntInvestigate the use of shaped magnets for greater control4Hall sensor System DesignInvestigate using an electromagnetic system to replace earth magnets for more control4Phase 3: Subsystem Design 5f"Start of Phase 3bStudying rotational velocity measurement methods4Create propeller conceptslEstimate storage and memory needs for microcontroller4Create propeller concepts`Equate magnetic force with mass to be levitated@Work with EE's on magnet designrCalculate power requirement for electromagnet levitation"Study propellers"Study propellers4Create propeller concepts `Correlate propeller thrust with magnetic thrust@Work with EE's on magnet design4Propeller Design Research<Control System Package Design.Solidify Magnet Design<Magnet/Electromagnet research@Protection/Safety System DesignhUnderstanding the mechanics of a brushless DC motorReview electromagnetics, circuit analysis, and feedback systems4Hall sensor system designXConsult Dr. Moon about feedback suggestions6Motor contol system design:Study Electromagnetic fieldsnMeet with Dr. Day to understand his blood pump designs`Talk to Dr. Gomes about the use of the tow tankJPhase 4: Preliminary Detailed DesignCalculate, with reasonable accuracy, the amount of power required to create the necessary levitation electromagnets. Begin to design the power board for the electromagnets. Ensure that the design is simple and easy to adjust to accommodate for changes in electromagnet needs. Should order some parts to test and use with a breadboard.Try to find a Helmholtz coil that is available on campus, or check to see if any of the ones at Arnold are available for use. This will be necessary to ensure that any purchased magnets, or electromagnets that are built are measured properly. ~4Meet with Dr. Day to discuss motor design. Should also use the Wallace library as a resource to find books on designing and creating brushless DC motors.Begin basic motor design. Focus will be on creating an excel worksheet to incorporate different factors of design.lNail down several designs, and include pros and cons.HBegin to create designs of motors. Q} }4Study rotational velocityZHelp create container designs for the systemwith Zach and Joe"Study revolutionLearn to use the flow analysis function in SolidWorks for the propeller models4Decide on design for case hCreate SolidWorks assembly of propeller with casing}Develop a detailed budget based on current design specificationsMaintain budget/spending as pieces/parts are purchased for the upcoming phase Update BOM based on current design specifications/projected part usageTour Arnold Magnetics and make use of 2D/3D magnetic modeling software} TResearch and evaluate Hall sensor options\Hall sensor system design for lateral controldConsult Dr. James Moon about feedback suggestions8Motor control system design@Motor/Motor Component SelectiontGet in contact with motor suppliers, get ideas and quotesjDetermine if better to purchase a motor or build one<Purchase what is decided upon@General revisions and additions $Housing/Packaging}2Phase 6: Detailed Design>Test Design for Center Magnets"Improving Design<Prototyping Propeller Designs4Study Rotational Velocity"Study Revolution6Improving Enclosure Design>Study SolidWorld Flow analysisBDeside on final enclosure designhCreate SolidWorks assembly of propeller with casing>Test Design for Center Magnets0Develop Detailed Budget^Maintain budget/spending as purchases are madeFUpdate BOM based on current design4Write code for Beaglebone@Final documentation and designsTResearch and Evaluate Hall sensor optionsPCalculate control law/trasnfer functionJGet Python assistance from professorhWork on amplification/control circuit for Solenoids^Determing shaft parameters for axial stability4Review and fix PCB layoutdEnsure Helmholtz coils can measure electromagnets4Halll sensor board design >'L,@r ,Y@؇ B_0BY@u 4ALA`Aq =-'-=-'-Q-'-=-\!=-=-XAXA@q@q=-'t-=-'t-Q-'-f!@LUAUA,=-'M-=-'M--'-9-,MLALA=-=-'=-=-'=--'-9-L NL-AL-A>-K>-'>->-'>--'-9-L#  OLALAM-@RM-'M-M-'M--'-9-L#'L-@R@RTLALA>-K>-'>->-'>--'-9-L#  VLALAL-L-'L-L-'L--'-9-L#@R@R WL-AL-AL-eL-'L-L-'L--'-9-L#eeXL-AL-AE-E-'E-E-'E--'-9-L#'>-YLALAE-E-'E-E-'E--'-9-L#'>-ZLALAL-eL-'L-L-'L--'-9-L#'=-ee [ oA oA@Q-'`-R-'b-b-'-R+L- \LALAR-'R-R-'R-b-'b-p+L-[ R-]LALAR-'R-R-'R-b-'b-+L-[ R-^LALAU-U-'U-U-'U--'-+L-[#_LALAV-V-'V-V-'V--'-+L-[# `LALAZ-Z-'Z-Z-'Z--'-+L-[!aLALAZ-Z-'Z-Z-'Z--'-+L-[#"b5A5A[-[-'[-[-'[--'-,L-[##cLALA]-^]-']-]-']--'-+L-[#^^fLALAQ-,Q-'Q-Q-'Q--'-+L-[#,,&gLALA`-9`-'`-`-'`--'-+L-[399%hLALA^-K_-'_-_-'_--'-+L-[#KKiLALAR-'R-R-'R-b-'b-,L-[ R-k5A5AY-Y-'Y-Y-'Y--'-,L-[lLALAR-'R-R-'R-b-'b-.,L-[ R-mLALAV-V-'V-V-'V--'-B,L-[#nLALAZ-Z-'Z-Z-'Z--'-L,L-[#p5A5AX-@X-'X-X-'X--'-`,L-[#@@$qLALA^-K_-'_-_-'_--'-t,L-[#KKrLALAS-@S-'S-S-'S--'-,L-[#@@sLALAU-U-'U-U-'U--'-,L-[#tL-AL-AV-@%%V-'X-V-'X--'-,L-[#@@uLALAZ-Z-'Z-Z-'Z--'-,L-[#vL-AL-AV-@%%V-'X-V-'X--'-,L-[#@@wLALAR-'R-R-'R-b-'b-,L-[ R-xLALAT-T-'T-T-'T--'-,L-[#yLALAY-Y-'Y-Y-'Y--'- -L-[#'z hA hA@>>c-'t-c-'t--'-B1a-j@'{'|(}LALAc-c-'c-c-'c--'-V1a-z#@@,~LALAd-d-'d-d-'d--'-j1a-z'c-@@0LALAf-f-'f-f-'f--'-j1a-z'd-}}3LALAh-@8h-'h-h-'h--'-j1a-z#'f-jj6LALAj-}j-'j-j-'j--'-j1a-z#}}7LALAl-l-'l-l-'l--'-t1a-z#'h-22;LALAo-o-'o-o-'o--'-t1a-z1'l- )LALAc-c-'c-c-'c--'-1a-z#@@+4L-AL-Ah-Kh-'h-h-'h--'-1a-z#jj/LALAe-e-'e-e-'e--'-2a-z3'c-=LALAo-o-'o-o-'o--'- 2a-z#'e-9LALAm-Km-'m-m-'m--'- 2a-z#'h-?L-AL-Ar-r-'r-r-'r--'-2a-z#'m-*LALAc-c-'c-c-'c--'-F2a-z#-LALAd-d-'d-d-'d--'-Z2a-z#'c-0:LALAn-2n-'n-n-'n--'-d2a-z#'l-22>LALAo-o-'o-o-'o--'-n2a-z#+LALAc-c-'c-c-'c--'-2a-z#.LALAd-d-'d-d-'d--'-2a-z#'c-1LALAf-@f-'f-f-'f--'-2a-z#'d-<LALAo- p-'p-p-'p--'-2a-z#'o- 2LALAg-g-'g-g-'g--'-2a-z#@@5LALAi-%i-'i-i-'i--'-2a-z#'g-}}8LALAl-Xl-'l-l-'l--'-2a-z#'i-XX@LALAt-t-'t-t-'t--'-2a-z#'r-7LALAk-k-'k-k-'k-t-'t-2a-z#AiALA hA >0}-'-}-'--'-}-~-}-}-BLALA'--'--'--'-~-K5A5A--'--'--'-~-#NL-AL-A-%%-'--'--'-~-#'-]]BLALA}-}-'}-}-'}--'-~-#@@CLALA~-@8~-'~-~-'~--'-~-3'}-@@MLALA-@8-'--'--'-~-#'~-QLALA--'--'--'-&~-#'-KKTLALA-K-'--'--'-0~-#'-KKEHLALA'-dd-'--'--'--'-~-'-'-3'}-ELALA--'--'--'-~-#JLALA--'--'--'-~-#SLALA-K-'--'--'-~-#'-KKUL-AL-A-%-'--'--'-~-#%%VLALA--'--'--'-~-#DLALA--'--'--'-~-#GL-AL-A-%%-'--'--'-~-#'-LLALA-@-'--'--'-~-#@@OL-AL-A-p-'--'--'-~-#ppRLALA-K-'--'--'-~-#'-KKFLALA--'--'--'-~-#ILALA--'--'--'-~-#PL-AL-A-]-'--'--'-~-#'-]]\\J 0ygH`!}gH`}gI qgIXqgI "qgIqgIqgIqgIJqgIqgIqgI }gHr qgI< qgI qgI qgI qgIdqgI.qgIqgIqgIqgI VqgI qgIqgIqgI~qgIHqgIqgI qgIqgIpqgI:qgIqgIqgIqgIbqgI,qgI }gHT!qgI"qgI"qgI#qgI|$qgIF%qgI &qgI&qgIn(qgI8)qgI*qgI*qgI+qgI`,qgI*-qgI.qgI/qgIR0qgI1qgI1qgI 2qgIz3qgID4qgI5qgI5qgI l7}gH68qgH9qgM 9qgM:qgM ^;qgM (<qgM <qgM =qgM>P?qgL @qgL @qgL AqgLxBqgLBCqgL DqgLDqgLEqgLjFqgL 4GqgLGqgL HqgL IqgLUxXD[-E?@UxXD[-EB@UxXD[-E@5UxXD[-EF@UxXD[-E@'UxXD[-EG@UxXD[-E=-UxXD[-EG@UxXD[-E>-UxXD[-EH@UxXD[-EM-UxXD[-E@G@UxXD[-E>-UxXD[-EG@UxXD[-EL-UxXD[-EG@UxXD[-EL-UxXD[-EG@UxXD[-EE-'UxXD[-EG@UxXD[-EE-UxXD[-EG@UxXD[-EL-UxXD[-EH@UxXD[-E@R-'b-@UxXD[-EI@UxXD[-ER-UxXD[-EI@UxXD[-ER-UxXD[-EJ@UxXD[-EU-UxXD[-EJ@UxXD[-EV-UxXD[-EK@UxXD[-EZ-UxXD[-EK@UxXD[-EZ-UxXD[-EL@UxXD[-E[-UxXD[-EL@UxXD[-E]-UxXD[-E@I@UxXD[-EQ-UxXD[-EM@UxXD[-E`-UxXD[-EL@UxXD[-E$^-UxXD[-E`I@UxXD[-ER-UxXD[-EJ@UxXD[-EY-UxXD[-EpI@UxXD[-ER-UxXD[-E@J@UxXD[-EV-UxXD[-EJ@UxXD[-EZ-UxXD[-EJ@UxXD[-EX-UxXD[-EL@UxXD[-E$^-UxXD[-EI@UxXD[-ES-UxXD[-EI@UxXD[-EU-UxXD[-EJ@UxXD[-EV-UxXD[-EJ@UxXD[-EZ-UxXD[-E`J@UxXD[-EV-UxXD[-ExI@UxXD[-ER-UxXD[-EI@UxXD[-ET-UxXD[-EJ@UxXD[-EY-gaA>xXD[-EM@UxXD[-E@JxXD[-EN@gaA>xXD[-Ec-AxXD[-EN@gaA>xXD[-Ed-5xXD[-EO@gaA>xXD[-Ef-5 xXD[-EO@gaA>xXD[-Eh-7BxYD[-EP@gaA>xXD[-Ej-xYD[-E@P@gaA>xXD[-El-xYD[-EP@gaA>xXD[-Eo-1p*xZD[-E@N@gaA>xXD[-Ec-v$xZD[-EO@gaA>xXD[-Eh-x[D[-EN@gaA>xXD[-Ee-0[x[D[-EP@gaA>xXD[-Eo-H6x[D[-E`P@gaA>xXD[-Em-bOx[D[-EQ@gaA>xXD[-Er- Xpx\D[-E`N@gaA>xXD[-Ec-FDx\D[-EN@gaA>xXD[-Ed-{Kx\D[-EpP@gaA>xXD[-En-|x\D[-EP@gaA>xXD[-Eo-{x\D[-EpN@gaA>xXD[-Ec- x]D[-EN@gaA>xXD[-Ed-scx]D[-E@O@gaA>xXD[-Ef-,x]D[-EP@gaA>xXD[-E('o-Tox]D[-E`O@gaA>xXD[-Eg- ȑx]D[-EO@gaA>xXD[-Ei-ax]D[-EPP@gaA>xXD[-El- BVx^D[-E@Q@gaA>xXD[-Et-+x^D[-E P@gaA>xXD[-Ek-"#廳ߚ@&Q@UxXD[-E@'g'o廳ߚ@&Q@UxXD[-E-?廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-(ᖪ廳ߚ@&@R@"#廳ߚ@&-Fnkю廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&}-Z廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&~-}k廳ߚ@& R@"#廳ߚ@&-廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-g廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-g'o廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&-'-9廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&-:廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&$-$s":廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-B\ 廳ߚ@&S@"#廳ߚ@&-Q廳ߚ@&@S@"#廳ߚ@&-D5廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&-x廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&-ܐˎ廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-{廳ߚ@&`R@"#廳ߚ@&-6!廳ߚ@&R@"#廳ߚ@&-Eע廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&-X廳ߚ@&Q@"#廳ߚ@&$-w}j廳ߚ@&pR@"#廳ߚ@&-Fixed2Meta|!TBkndOutlCode+PC"PC"VarMeta-$Var2Data*-. \@@@@@@@@@@ @  @ @  @   @@@@@@A@@@FixedData/>FixedMeta,.08Fixed2Data/1Fixed2Meta48> 0.VJX0~ˠ*mC"Df| x@ @ 214s@PC"pLC"CEdl 3PC"`%C"VarMeta50Var2Data24|   Z<; !"#$%&'()*+,-./0123456789:?=>JKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&z'@&(@&*@&@ +@&X -@&I0 R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!85@&L[z}~)Y=@& &9Y>#a9 9 c @q B H @R ' -e @3 k $@&z}~knuLHH e"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ $@&k'@&(@&*@&@i +@& -@&P ^1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!LINK_2?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@&X -@&I0 R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!85@&L[z}~v;=@& &9Y>29 9 c @q B H @R 6 < @3 $$@&L[z}~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&z'@&(@&*@&@+@&-@&IR1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!P5@&L[z}~`$=@&&9YQdX'e9 9 @q @q U n @R b @3 @3 k $$@&z}~D@@?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!X5@&L[z}~,=@&&9Y 0}.9 9 @q @q  & @R 4 :@3 @3 k <$@&b^^?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!`5@&L[z}~,R=@&&9YxPpl9 9 @q @q | @R T@3 @3 Ztk k z ,$@&L[z}~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&}'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!p5@&L[z}~=@&&9Y+>a?_ * 9 9 @q @q / H  @R k @3 @3 k k C($@&}~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[z}~=@&&9Y+>!_*J 9 9 @q @q / H@3 @3 @R @3 @3 k k % +c0$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!|5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll; 9 9 @q @q / H )@R @R  0@3 @3 Vpk k v P$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll; 9 9 @q @q / H )@R @R  0@3 @3 Vpk k v L$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&Ɂ R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~]=@&&9Y+>%,?_ND$@& H )@R @R  0 6C@3 @3 ik k 8$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&z'@&(@&*@& +@& -@&K R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~)cN=@&&9Y+>%,?_N9 9 c@q 9 /($@&z}~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&z'@&(@&*@& +@& -@&K R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~`E=@&&9Y+>%,?_N9 9 c@q 9 /9 9 ($@&z}~&""?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@&k R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~+U"=@&&9Y+>%,?_N9 9 c@q 9 /9 9 @q !B($@&~D@@?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~ʃU =@&&9Y+>%,?_N9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B($@&~?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll; 9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B @q H)@R  @R /0 @3 6 n 0$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll;9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B @q 5 H)k @R  @R /0@3 @R pk @R @3 6k @3 6L k v n @$@&?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry@&@ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@& *@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll;9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B @q 5 H)k @R  @R /0@3 @R pk @R P @3 6k @3 6L k v 4$@&L[z}~?"@&&@&Z@& &Gantt Chart@& &Entry$@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&}'@&(@& *@&X +@& -@&- R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!5@&L[z}~=@&&9Y+>%,Ll;9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B @q 5 H)k @R  @R /0@3 @R pk @R P @3 6k @3 6L k v 0$@&}~,((?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!45@&L[z=wv$@&L[z>%,Ll;9 9 c@q 9 /9 9 9 9 @q !B @q 5 H)k @R  @R /0@3 @R pk @R P @3 6k @3 6L k v 4$@&z}~400?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!<5@&L[z$@&L[z844?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!@5@&L[zP$@&L[zD@@?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!T5@&L[z|$@&L[zHDD?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!d5@&L[zp$@&L[zLHH?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!h5@&L[zPp$@&L[zPLL?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!p5@&L[zl$@&L[zTPP?"@&&@&@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@& +@& -@& R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zح l$@&L[z?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v` ` 0,,?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` NJJ?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` s Ta?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[zf=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` @Z A @Z  . s Ta?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` " @Z A @Z @Z @Z  . s Ta ?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` " @Z A A @Z @Z @Z  . s Ta>::?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` @Z ` " @Z A A @Z @Z @Z  . s Ta\XX?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v ' ` ` @Z ` " " @Z A A @Z @Z @Z  . s Tazvv?"@&&@&@@& &Gantt Chart@& &Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ @ 6@&'@&(@&*@&@ +@& -@&I R1@&C:\Users\elise\Desktop\Phase 4 Gant.mpp!t5@&L[zPl$@&L[z=@&&9Yl +K^~ *J]p v` v ' ` ` @Z ` " " @Z A A @Z @Z @Z  . s TaFixedData56@FixedMeta;&CMap 1;8`%C"`%C"VarMeta<U xXD[-ELINK_2 U xXD[-E@Var2Data79FixedData:FixedMeta=CUdm =`%C"`%C"VarMeta>Var2Data<>FixedData?FixedMeta?CVba 6YB`%C"`%C"Props @J2b400008_ffffffff$AMK`%C"`%C"VBAE`%C"`%C"FFi@+ @+ @+O @+0* pHd VBAProject4@j = r 6qF J< rstdole>stdole f%\*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\WINNT\System32\c2.tlb#OLE Automation^DOfficDO>fic5DD2DF8D04C-5BFA-101B -BDE5DAAՀB42D1Dgram Files\Microsoft 6\MSO9.DLL# 9.0 Ob Libra,ryC ThisG hdirB__SRP_0DGIH__SRP_1[f__SRP_2FI]bsPrjfc 2 HB1rBE,B l"B+BBK*mrU~~~~~~l ' GMk# $ I Project1 VBAProject ThisProjectF /C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLLVBA ) Q`@vߔh^TE 3C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSPRJ9.OLB MSProject !Ip0FC:\WINNT\System32\stdole2.tlbstdole 1YL-[DR 1C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO9.DLLOffice a FtjS"=HO PWLt.oȣO</tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF31752F" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="11" type="10" clr="FF31752F" bold="1" thm="0000" sz="8" font="Segoe UI"/></txtSet></TLViewData>ANCE_ICON" supertip="Open team project process guidance for the list." keytip="I" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" supertip="Open team project portal site." keytip="J" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI> %^+@{9BEAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}ar Five\Fall\Senior Design I\SVN Folder\web\public\Detailed Design Documents\Phase 5 Gant@@@@@f@&Gantt Chart@ @ @ @ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ "%@gbui://gbui.xml&@'@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@]XBIR 4@4 @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H|@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/VarMeta$Var2DataPRFixedDataSFixedMeta@ ~V->@ >V @ Task Name?Z @ "@@ @^ @ " AB @ "D F /@ E J 1@ 5Y@ @ @ @ @ @ &EntryU xXD[-E4 G @ @"@ @"/@"&Gantt ChartUxXCV_iewV`%C"pLC"VarMetaTVar2DataUWL4 FixedDataX   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHILMNORPQTSVUXWY[\ީީ %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a-D @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY &&&%@"@ \ @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@  dX dX $] 8-<] @ ^x] Wg-g] L` -^ 2 - ^] Wg-i}-~_ '] j}-~@" #</@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1" thm="0001"/><fmt id="1" type="1" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3" thm="0001"/><fmt id="2" type="2" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5" thm="0001"/><fmt id="3" type="3" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7" thm="0001"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/><m id="{9FEAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="77" onTL="1"/><m id="{A2EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="84" onTL="1"/><m id="{A0EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="78" onTL="1"/><m id="{A6EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="89" onTL="1"/><m id="{A5EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="88" onTL="1"/><m id="{A7EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="90" onTL="1"/><m id="{A4EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="87" onTL="1"/><m id="{A3EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="86" onTL="1"/><m id="{A1EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="79" onTL="1"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/><t id="{9FEAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="77" onTL="1"/><t id="{A2EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="84" onTL="1"/><t id="{A0EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="78" onTL="1"/><t id="{A6EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="89" onTL="1"/><t id="{A5EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="88" onTL="1"/><t id="{A7EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="90" onTL="1"/><t id="{A4EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="87" onTL="1"/><t id="{A3EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="86" onTL="1"/><t id="{A1EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="79" onTL="1"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF31752F" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="11" type="10" clr="FF31752F" bold="1" thm="0000" sz="8" font="Segoe UI"/></txtSet></TLViewData>C{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\f0\fs16 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.7155.5000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } <<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1" thm="0001"/><fmt id="1" type="1" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3" thm="0001"/><fmt id="2" type="2" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5" thm="0001"/><fmt id="3" type="3" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7" thm="0001"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/><m id="{9FEAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="77" onTL="1"/><m id="{A2EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="84" onTL="1"/><m id="{A0EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="78" onTL="1"/><m id="{A6EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="89" onTL="1"/><m id="{A5EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="88" onTL="1"/><m id="{A7EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="90" onTL="1"/><m id="{A4EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="87" onTL="1"/><m id="{A3EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="86" onTL="1"/><m id="{A1EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="79" onTL="1"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/><t id="{9FEAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="77" onTL="1"/><t id="{A2EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="84" onTL="1"/><t id="{A0EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="78" onTL="1"/><t id="{A6EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="89" onTL="1"/><t id="{A5EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="88" onTL="1"/><t id="{A7EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="90" onTL="1"/><t id="{A4EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="87" onTL="1"/><t id="{A3EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="86" onTL="1"/><t id="{A1EAAD55-5878-E511-9BF3-448A5B2D4587}" uid="79" onTL="1"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF31752F" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0" thm="0001"/><style id="11" type="10" clr="FF31752F" bold="1" thm="0000" sz="8" font="Segoe UI"/></txtSet></TLViewData>vrr %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY zYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY &"" %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY YkY YkY YkY V֭ҭҭ %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a-8 @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY YkY YkY YkY V@ YkY @ YkY  %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a-P @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a-| @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY rnn %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY %@"@ \ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"a- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY ʱƱƱ %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~-, @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY " %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY zvv %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~- @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY Ҳββ %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~-4 @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ *Start-only Milestone@ @ @ *Finish-only Milestone@ @ *Rolled Up Manual Task )@ w@ Progress`_&#k_&#k0@'@ @ DeadlineMilestone_&#k_&#k0@ YkY#S@"@"~-` @"NYkY TYkY XYkY ZYkY ]YkY _YkY aYkY bYkY cYkY iYkY kYkY mYkY $pYkY qYkY rYkY sYkY uYkY xYkY yYkY z@ kYzYkY }@ kY}YkY ~@ kYB~YkY @ kYYkY @ kYpYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kY@ kYYkY @ kYV@ kYVYkY V@ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY @ kYYkY C@ kYYkY @ kYYkY @ kYCYkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY YkY *&& %@"@ \  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"2@"@ YkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYkYYYkYYkY ! s X Standard"# @ @ 1@ Task@"`_&#k_&#k0@@ @ Split@"`_&#k_&#k0@@ @ @ Milestone_&#k_&#k0@@ @ Summarye_&#k_&#k0@@ @ Project Summary_&#k_&#k0@@ @ *Group By Summary_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Tasky_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Split_&#k_&#k0@@ @ *Rolled Up Milestone_&#k_&#k0@ )@ w@ *Rolled Up Progress_&#k_&#k0@@ @ External Tasksress_&#k_&#k0@@ @ @ External Milestone_&#k_&#k0@@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)