ࡱ> p} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entryd:tOUF@ 114ڭ.|PIܨProps MTBkndCalڭ.|ڭ.|1,MMFd@5|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode@@@.@'/@@.@N*/4@MSDII - HAB Gantt Chart4 @Steven Giewont@24 Hours@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ 2@ @ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N*/@@@@@@ @USD@@@@@@\Dppwա@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@P1@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ hk @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ |< @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0U@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10 @ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@"@ @ @VarMetaHVar2DataFixedData FixedMeta "#%'()*+,-./013456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijlmnopqrstvwxyz{|}~@ @ @ @ Standard@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@824 Hours    0@LXdp|[ppwա~ˠ*mC@ F@ @ @ U@ t@ |@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ D@ T@ \U@ (@ 0@ @ @ U@ d@ l@ (.*. TeamT*. MECEM*. COMMSC*.DAQD,5/ AdamA,5/EEE,5/ MattM,5/COnnorC-5/ CnnorC-5/ COnnNC-5/COnONNORC@@@@@@j@@@@ @ @ @ @ @ @ 0?\?\F?\F4?\F?\F8?\F?\F?\F<?\F?\F?\F@?\F@?\F~ˠ*mC?Aj (.H ,ARA (.H ,AAdA (.H ,AFuA z~y~@y~(.H ,A`6>Aj- D/.H ,A`6>Ajg ~,5/H ,A`6>Ajh ~,5/H ,A`6>Aji ,5/H , A`6>Ajk [@ ,5/d ,A`6>Aj`6>AA`j`6>AA`j8$^^ h(-5/d ,AAdA AdAA` AdAA` 8$^^ \K xo\ (-5/d ,AXXAXXAA`XXAA`8$B/^^ B/5/`U2-5/d ,AJA,JAA`,JAA`,8$T ^^ (UgUPfoUU<-5/d ,A`6>Aj`6>AA`j`6>AA`j8$^^ j xo\ <-5/d ,A`6>Aj`6>AA`j`6>AA`j8$^^ <-5/d ,AJA,JAA`,JAA`,8$^^ \ F-5/d ,AJA,JAA`,JAA`,8$^^ P-5/d ,YUA`6>Aj`6>AA`j`6>AA`j8$^^ wk xo\ Z-5/d ,AAdA AdAA` AdAA` 8$^^ |&a xo\ Z-5/d ,Az Az AAA5AA8$^^ %a xo\ `Ud-5/d ,Az Az AAA5AA8$^^ T{k xo\ d-5/d ,ARARAA`RAA`8$^^ ? Ffd-5/d ,sARARAA`RAA`8$^^ -5/d ,YUAAdA AdAA` AdAA` 8$E/^^ E/5/-5/d ,sAAdA AdAA` AdAA` 8$&/^^ &/5/-5/d ,AgAgAA`gAA`8$^^ ? F-5/d ,ARARAA`RAA`8$f^^ `ՖjUUtUf-5/d ,AAdA AdAA` AdAA` 8$^^ ? F-5/d ,ARARAA`RAA`8$^^ xo\ -5/d ,AJA,JAA`,JAA`,8$^^ xo\ -5/d ,AJA,JAA`,JAA`,8$^^ \ -5/d ,ARARAA`RAA`8$^^ ܔ xo\ -5/d ,AAdA AdAA` AdAA` 8$^^ lE xo\ -5/d ,AAdA AdAA` AdAA` 8$^^ {k xo\ -5/d ,YUA`6>Aj`6>AA`j`6>AA`j8$^^ $g xo\ -5/d ,YUAXXAXXAA`XXAA`8$f^^ `fjUUtUf-5/d ,AlaA4 laAA`4 laAA`4 8$^^ -5/d ,YUAlaA4 laAA`4 laAA`4 8$^^ d xo\ -5/d ,sAlaA4 laAA`4 laAA`4 8$^^ l^q xo\ -5/d ,AlaA4 laAA`4 laAA`4 8$^^ -5/d ,AlaA4 laAA`4 laAA`4 8$;/^^ ;/&/.5/d ,AlaA4 laAA`4 laAA`4 8$B/^^ B/&/.5/d ,A9sA9sAA9sAA8$^^ T xo\ Xf.5/d ,AXXAXXAA`XXAA`8$^^ f".5/d ,AlaA4 laAA`4 laAA`4 8$^^ TO xo\ ,.5/.15/d ,AgAgAAgAA8$X ? F.P/d ,UAJA,JAAH ,JAAH ,8$ߡ ? F.P/H ,S/A`6>Ajj`6>AANj8@JAJAJA./'0/././@`6>A`6>A`6>A0/'1/0/0/ @RARARA1/'4/1/1/@AdAAdAAdA./'5/././@FuAFuAFuA5/'D/5/5/__@`6>A`6>A`6>A5/'6/5/5/@`6>A`6>A`6>A4/'5/4/4/@`6>A`6>A`6>A4/'5/4/4/@`6>A`6>A`6>A4/'5/4/4/@`6>A`6>A`6>A5/'6/5/5/@`6>A`6>A`6>A=/'>/=/=/@AdAAdAAdA7/'>/7/7/@XXAXXAXXAB/'F/B/B/@JAJAJAD/'F/D/D/@`6>A`6>A`6>A>/'?/>/>/@`6>A`6>A`6>A>/'?/>/>/@JAJAJAB/'D/B/B/@JAJAJA'D/G/'D/'D/@`6>A`6>A`6>A>/'?/>/>/@AdAAdAAdA>/'E/>/>/@z Az Az A8/'8/8/8/@z Az Az AG/'G/G/G/@RARARA'G/K/'G/'G/@RARARAJ/'M/J/J/@AdAAdAAdAE/'L/E/E/@AdAAdAAdAE/'L/E/E/@gAgAgA5/'=/5/5/@RARARA'=/A/'=/'=/@AdAAdAAdA'=/E/'=/'=/@RARARAE/H/E/E/@JAJAJAH/.J/H/H/@JAJAJAE/G/E/E/@RARARA.J/ N/.J/.J/@AdAAdAAdAE/'L/E/E/@AdAAdAAdAE/'L/E/E/@`6>A`6>A`6>AA`6>A`6>AS/'T/S/S/@#iJ#i#i&#iB#i#ip#i#iL#i#i(#i#i#ir#i#iN#i#i*#i#i #it #i #iP #i #i, #i #i #iv #i #iR #i #i.#i#i #ix#i#iT#i#i0#i#i #iz#i#iV#i#i#i|#iqT/4朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC&朝&朝xˠ*mC 朝 朝xˠ*mCe#朝e"朝xˠ*mC" (朝" '朝xˠ*mCko朝ko朝xˠ*mC,o朝,o朝xˠ*mCTl朝Tl朝xˠ*mCf0朝f/朝xˠ*mCsk6朝sk5朝xˠ*mC|iJ朝|iI朝xˠ*mC朝朝xˠ*mCT朝S朝xˠ*mC C2V朝 C2U朝xˠ*mCS朝S朝xˠ*mC!*朝!)朝xˠ*mCɉ朝ɉ朝xˠ*mCP3A朝P3@朝xˠ*mC3朝3朝xˠ*mC@朝?朝xˠ*mC @h朝 @g朝xˠ*mC"b朝"b朝xˠ*mC5朝5朝xˠ*mC?朝?朝xˠ*mCMHu朝MHu朝xˠ*mCV朝V朝xˠ*mC^朝^朝xˠ*mC|nH朝|nH朝xˠ*mCQw朝Qv朝xˠ*mC0朝0朝xˠ*mC4朝4朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC,朝,朝xˠ*mC,{m朝,{l朝xˠ*mCBiC朝BiC朝xˠ*mC )"朝 )"朝xˠ*mC#iX#i#i4#i#i   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRST#i~#i#iZ#i#i6#i#i#i#i#i\#i#i8#i#i#i#i#i^#i#i: #i #i!#i!#i!#i`"#i"#i<##i"#i<##i jjoj9 @515,0,4569,1504@515,0,4569,1504@@5e:\Users\Adam\Desktop\School\SeniorDesign\SvnDir\web\public\Project Management\planning\MSDII - HAB Gantt Chart3.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5RR@,@Z眢buE眢buE眢9GH#$I24@pFixedDataFixedMetaPFixed2Data Fixed2MetaP0 ! +) 49 9; !;CDWDX]U\^[]^_D``TTbfg ij!jk"#mo$kw%&|'()*++ , - ./0123456789:;<=>?\$8L`t(<Px8L`t1OqU/4DY B 朝P3@朝3朝_朝3朝?朝 J朝P3@朝 @g朝,$朝?朝"b朝̅L朝|nH朝4朝 朝0朝,朝""朝,朝,{l朝""朝 )"朝,{l朝  P   @ p  0 `     P   @ p RR@,@6n(TBkndTask("ڭ.|ڭ.|Props VVarMeta!$6Var2DataP   C !"#$%&'()*+-./02345678E:;<=>?@AB!DFklHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghij1mnorstuvwxyz{|}~P@ 6@ B@ N@ Z@ f@ r@ ~c@ d@ @ |@ @ @ @ @ @ b@ @ c@ $d@ ,@ X|@ h@ t@ @ @ @ b@ @ c@ d@ @ @ "@ .@ :@ F@ Rc@ Zd@ b@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ "@ .@ :@ F@ Rc@ Zd@ b@ @ @ @ @ @ z@ {@ @ @ @ c@ d@ @ L@ X@ d@ p@ |@ c@ d@ "@ "|@ "@ "@ "@ "@ " @ "b@ "@ "(c@ "0d@ _8@ _@ _@ _@ _@ _@ _z@ _{@ _@ _@ _@ _@ _c@ _d@ &@ T@ `@ l@ x@ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ z@ 4{@ :@ B@ J@ Pc@ Xd@ `@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ 8@ D@ P@ \@ h@ tc@ |d@ @ @ @ @ @ @ " c@ * d@ 2 @ | @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ $ @ 0 @ < @ H @ T c@ \ d@ d @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ . @ : @ F @ R @ ^ @ j c@ r d@ z @ @ @ @ @ @ c@ d@ $ @ d @ p @ | @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ & @ 2 @ > c@ F d@ N @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ Z@ f@ r@ ~@ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ Z@ f@ r@ ~@ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ &@ n@ z@ @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ $d@ ,@ P@ \@ h@ t@ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ "d@ *@ z@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ @ "@ .@ :@ F@ Rc@ Zd@ b@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ $@ 0@ <@ H@ T@ `c@ hd@ p@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ 2@ >@ J@ V@ b@ n@ zc@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ "d@ *@ x@ @ @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ *@ 6@ Bc@ Jd@ R@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ "@ .@ :@ F@ Rc@ Zd@ b@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ P@ \@ h@ t@ @ c@ d@ @ @ @ &@ 2@ >@ Jc@ Rd@ Z@ @ @ @ @ @ @ "c@ *d@ 2@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ p@ |@ @ @ @ @ c@ d@ @ @ *@ 6@ B@ N@ @ Zc@ bd@ j@ @ @ @ @ @ c@ d@ J@ @ @ @ "@ .@ :c@ Bd@ @ |@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ `@ @ @ ,@ 8@ D@ Pc@ Xd@ @ @ @ @ 2MSD 1 - HAB Gantt Chart3,High Altitude Balloon (Build Test and Prep 5 HComponent Check and Schematic Check,Team Schematic Review4External Schematic Review&Develop Test Plans@Determine Week 5 Subsystem Demo.Subsystem Build & Test 5bTest OSD Pi API (Pi, RS232 level converter, OSD)*Update risk analysis@Start Problem Tracking DocumentbUpdated MSD II plan, esp. Subsystem Build & Test"Get NTSC Cameras^Prototype ATV Transmitter Output Power ControlFDevelop and test potentiometer APILSetup 70cm METEOR receiving equipmentNTest entire 70cm ATV Transmitter chain(Create command listZDevelop communication data/command structure<Setup soundmodem on METEOR PCBTest entire 2m transceiver chainfFigure out how to power Baofeng radio from batteryRDevelop and test Pi code for transceiver*Order APRS batteries6Fix APRS battery connector$Full APRS testingDUse APRS to test Ublox GPS module"Develop APRS API Develop GPS API>Custom PCB Component PlacementLReview custom PCB component placement4Develop custom PCB layout&Peer Review Layout0Professor Review Layout0Finalize custom PCB BOM2Submit custom PCB ordersPDevelop and test temperature sensor APIJDevelop and test pressure sensor API>Determine antenna ground plane<Create ImagineRIT description4Develop Boeing day poster`Begin configuring component mounting assemblies:Order sheet metal and rivetsnTest and use CNC router to machine polyethylene levels|Continue process of configuring component mounting assembliesrTest if parachute harness attachments need reinforcement8Machine polyethylene levels additional polyethylene levelsRPre-assembly of structure for Boeing Day8Develop mechanical drawings2Machine sheet metal cage(System Build & Test 5 fPrototype controlling ATV Transmitter output powerFixedData#&nFixedMeta(Fixed2Data%'#Fixed2Meta92''./'/./'/./'/(.P&./'/4/'/4/'/(../'D/./'D/./'D/(.4/'6/./'0/ /5/(../P&P&XMXM4/'5/0/'1/5//(.0/h&&h&& ;&ؽؽ4/'7/1/'4//'/(.1/;&;& @&؞؞4/';/./'5//'/(../@&@& "``4/'C/5/'D//'/(.5/"" "4/T/4/T/4/'/h).V _'6/%XMXM5/'6/5/'6//'/D/."4/%%@&XMXM4/'5/4/'5//'/~,5/4/@&@&@&XMXM4/'5/4/'5//'/~,5/4/@&@& @&XMXM4/'5/4/'5//'/,5/4/@&@&%XMXM4/'5/5/'6//'/,5/5/%% $XMXM4/'5/=/'>//'/(-5/"=/ $ $ $؞؞4/';/7/'>//'/(-5/"7/ $ $G"4/'8/B/'F//'/2-5/"B/G"G"G"4/'6/D/'F//'/<-5/"D/G"G"#XMXM4/'5/>/'?//'/<-5/">/###XMXM4/'5/>/'?//'/<-5/">/##4/'6/B/'D/5//F-5/"B/1"1"1"'D/G/'D/G//'/P-5/"'D/1"1"#XMXM4/'5/>/'?//'/Z-5/">/##@"؞؞4/';/>/'E//'/Z-5/">/@"@"Z%4/'4/8/'8//'/d-5/"8/Z%Z%4/'4/G/'G/5//d-5/"G/P!P!P!ؽؽ'G/K/'G/K//'/d-5/"'G/P!P!@ ؽؽ4/'7/J/'M//'/-5/"J/@ @ ؞؞4/';/E/'L//'/-5/"E/ ؞؞4/';/E/'L//'/-5/"E/ 4/'FixedMeta+-8Fixed2Data.Fixed2Meta8 214?ڭ.|.|> 0ѢqS/4~ˠ*mC"DfWT@ X@ CEdl 2ڭ.|ڭ.|VarMeta0Var2Data13GWFixedData4@844ܫ"@&&@&*@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ \5@&"e6@&^=@&8Tp4Pl0p$@&"'@&(@&*@&vY +@&h -@&R7] 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!9G 9G G G H H Nctl$@& "}|{~'@&(@&*@&AN +@&p[ -@&qQ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp! "@&&@&*@&&Gantt Chart @&Entry@&@ $@&'@&(@&*@&AN +@&p[ -@&qQ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!LINK_2ܫ"@&&@&*@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ \5@&"e6@&=@&8Tp4Pl0_ _ tx` ~` tC;a Aa &;t{b @b BWtp$@&"'@&(@&*@&^ +@&@e -@&_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!!ܫ"@&&@&*@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ \5@&"e6@&=@&8Tp4Pl0a_ _ t!v` ~` t8a Aa &;ta @b BWtp$@&"'@&(@&*@&k] +@&`e -@&sq_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!\XXܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ X5@&  "Tacybefilhgtujkwrsqndxzpvmo_USRQPN6@&=@&S,BXn4J`v&<Rh~.DZp 6Lbx 6^t$:Pf|(>Tj _ _ kt` ` t(` 0` ta a txL L t8M @M AtrN zN WtO P %t@P HP +;t8S @S /?tp$@&  "'@&(@&*@&`U^ +@&c -@&_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!XTTܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ P5@& "k_ 6@&=@&,BXn0F\rD^ @^ 7t8}^ ^ ytl$@& "k_'@&(@&*@&8\ +@&b -@&v0^ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!@^ ut8}^ ^ t_ _ %/t` ` x_K fK t:a Aa t-_ I tI I tI I t8b @b 3t-_ H Etxw` ~` 5t` ` K@P HP ;txL L trN zN St8M @M t8S @S tO P tl$@& FZ! `DXWIJ'@&(@&*@&8\ +@&b -@&v0^ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!!uff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ l5@& "_6@&=@&,BXn0F\>TjD^ @^ 7t8}^ ^ yt8b @b IYt`$@&"_'@&(@&*@&Z +@&Oa -@&NK\ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_W 6@&_=@&,BXn0F\>f|D^ @^ 7t8}^ ^ yt8b @b qt`$@&_'@&(@&*@&_ +@&f -@&a 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_6@&=@&,BXn0F\rBjD^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b ut\$@&"_'@&(@&*@&a +@&,h -@&)c 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!t Chart3.mpp!ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_ 6@& =@&,BXn0F\rBj(D^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b utxXa _a t`$@&_'@&(@&*@& *` +@&Xf -@&a 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!622ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_6@&_ =@&-,BXn0F\rBj(>Tj>f| D^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b utxXa _a txXa _a -t8b @b 3Ct8b @b 3otc ȫc IYt3d :d _t` ` !Ct\$@&_'@&(@&*@&^ +@&d -@&6_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!:66ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_task6@&_=@&.,BXn0F\rBj(>Tj>f| D^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b utxXa _a txXa _a -t8b @b 3Ct8b @b 3otc ȫc IYt3d :d _t` ` !CtX$@&_'@&(@&*@&^ +@&d -@&6_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!`\\ܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_sks6@&2=@&/,BXn0F\rBj(>Tj>f| D^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b utxXa _a txXa _a -t8b @b 3Ct8b @b 3otc ȫc IYt3d :d _t` ` !Ctx9b @b tX$@&'@&(@&*@&^ +@&d -@&6_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!pllܫ"@&&@&Vx@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@& "_d="R6@&:=@&1,BXn0F\rBj(>Tj>f|2 D^ @^ 7Mt8}^ ^ Mctc c t8b @b utxXa _a txXa _a -t8b @b 3Ct8b @b 3otc ȫc IYt3d :d _t` ` !Ctx9b @b tX$@&'@&(@&*@&^ +@&d -@&6_ 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!NJJܫ"@&&@&+@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ 5@&"   6@&<=@&&8Tp4Pl (D`|$@\x <aYj aj ~t,f 5f ctdf @mf 2tEg @Ng tg @Ng tl$@&"  '@&(@&*@&03e +@&o -@&~g 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!` 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!or Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp! ܫ"@&&@&+@&&Gantt Chart @&Entry@&FixedMetaCVba 5Kڭ.|ڭ.|Props q:CTable@FCڭ.|ڭ.|VarMetaHVar2DataBDqt::|@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>tEnabled" /> <button id="IDC_CONFIGURE_DOC" label="Configure Server Co&amp;nnection..." image="IDI_REBIND_DOC_ICON" supertip="Reconnect document to another Team Project Collection." keytip="N" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> <button id="IDC_OPEN_IN_WEB_ACCESS" label="Open in Web Access" image="IDI_OPEN_IN_WEB_ACCESS_ICON" supertip="Open in Team System Web Access." keytip="W" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> </group> <!-- Help Group --> <group id="TeamHelpGroup" label="Help" image="IDI_HELP_16_ICON"> <button id="IDC_VSTS_HELP" label="Team Foundation Help" image="IDI_HELP_16_ICON" supertip="Open help for the Team Foundation Add-in." keytip="T" onAction="Ribbon_OnAction" /> <button id="IDC_PROCESS_GUIDANCE" label="Team Project Process Guidance" image="IDI_PROCESS_GUIDANCE_ICON" supertip="Open team project process guidance for the list." keytip="I" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" supertip="Open team project portal site." keytip="J" onAction="Ribbon_OnAction" getEnabled="Ribbon_GetEnabled" /> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI> S0@ d( S0#@ #f0( S0$@ $f0(S0)@ )0h1@ 1@{7716423C-30E7-E611-9C18-C502867813DD}gn\SvnDir\web\public\Project Management\planning\MSDII - HAB Gantt Chart4.mpp@@@@@?@&Gantt Chart@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR 4@ @B @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H W@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/@ @ @ @ @ @ @ @ 4Task   !"#$%&'()*+,-./0123457:;<>?@ABCDLMOPQRSTUeghijkmnopqrstuvwxyz{|Name@ @ /@ 1@ V @ V@ @ Resource Name,@ +@ @ @ @ Max. Units@ Std. Rate@ Ovt. Rate@ Cost/Use@ @ @ @ V@ @ Resource Name @ @ @ ask Name@ ask Namer.- PV (BCWS)@ Task Nameh - EV (BCWP)@ otal Cost@ aselineomp.@ Comp.@ ctualmp.&Entry&@ @ Entry@ a@" 1@ g@"Gantt &with Timeline?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprsuwvyxz|{}~LHH%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ f d@8d@8u 4h X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"Q @g t w @"Q @g t w %@"@ zB @"Bd*@"Timeline@"@  d C d@J> S @" Tcp׹QVhX[w׹M fp{ #@"@"&No Group^/@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/><m id="{7A16423C-30E7-E611-9C18-C502867813DD}" uid="2" onTL="1"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/><t id="{7A16423C-30E7-E611-9C18-C502867813DD}" uid="2" onTL="1"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>888 %@"@  @"&All Tasks@"No Group @"sd *@"Network Diagram*@" dCostFUEarned ValueFUExternallueFUInserted ProjectFUMilestonerojectFUSummaryerojectFU}TrackingrojectFUbWBSkingrojectFUIWorkingrojectFU@ ALT_YELLOW @ ID:V epIVVtTotal Cost:@ 4\p\, \p0\pg[p݈nh\, \, \p0i Fixed:]pp!hg @"\ph, ]@@ @"^]pActual: bp^p^ppg݈ kh bp@ g_pabplbp p Baseline:^@"@ cpdpRemaining:`pdap t`t t @ 6DLnuXap ԶpapTȻ м bp4b Variance:cpg4bp݈Whbp LbUE @ @ ALT_YELLOW @ BAC:V epIVVt @ BCWP:Cost:@ ID:\, \p0\pg[p݈nh\, \, \p0i@ EAC:ed:]pp!hg @"\ph, ]@ @ BCWS:^]p @ SV:al: bp^p^ppg݈ kh bp@ VAC:_pabplbp px@ ACWP:line:^@"S@ CV: cpdp@ ALT_YELLOW@ Start: @ ID: V epIVVt@ Finish: :@ Dur:\, \p0\pg[p݈nh\, \, \p0iT@ Project:]pp!hg @"\ph, ]@CWS:^]p@ ALT_YELLOW@ Start: @ ID: V epIVVt@ Finish: :@ Dur:\, \p0\pg[p݈nh\, \, \p0i@ Project:]pp!hg @"\ph, ]@CWS:^]p@ A@ Milestone Date:_YELLOW@ ID:t: @ Ailestone Date:_YELLOW@ Start: @ ID: V epIVVt@ Finish: :@ Dur:\, \p0\pg[p݈nh\, \, \p0i @ Comp:t:]pp!hg @"\ph, ]@CWS:^]p@ Ailestone Date:_YELLOW@ ID:t: @ Comp:V epIVVt)@ Actual Start:*@ Actual Finish:\pg[p݈nh\, \, \p0i@ Actual Dur: g @"\ph, ]@@ Remaining Dur:]p@ Ailestone Date:_YELLOWD:t: @ WBS:V epIVVtctual Start:ctual Finish:\pg[p݈nh\, \, \p0i@ Duration: g @"\ph, ]@@ Start:ng Dur:]p@ Finish: bp^p^ppg݈ kh bp1@ Res:_pabplbp pCWP:line:^@"V: cpdp@ Ailestone Date:_YELLOWD:t: @ ID:V epIVVtWork: Start:@ ctual Finish:\pg[p݈nh\, \, \p0iActual:: g @"\ph, ]@@ tart:ng Dur:]pBaseline:bp^p^ppg݈ kh bp@ es:_pabplbp pRemain:ne:^@"@ V: cpdpVariance:`pdap t`t t@ 6DLnuXap ԶpapTȻ м bp4bW.Comp:ce:cpg4bp݈Whbp LbUE!@ 3@"@ (<d?@"S@"@" Eb @"U "A@".  !"A@"."A!@".8 4 4 %@"@  @"&Entry @"&All Resources@"No Group @" Zd*@"Resource Sheet@"@ f@"S@"@"e.rs*** %@"@ v/> @"&Usage @"&All Resources@"No Group @"d*@"Resource UsageO@"@ fO d@8d@8u 4cpkp24 HoursC{DDD @ DDD@ DDD@ DDD'@ DDD)@ DDD@ DDD*@ DDD+@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD @ DDD&@ DDD,@ DDD@ DDD-@ DDDV@ DDDW@ DDD`@ DDDa@ DDDj@ DDDk@ DDDt@ DDDu@ DDD~@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD+@ DDD,@ DDD-@ DDD.@ DDD/@ { #Rz;@"DDD @ DDD@ DDD@ DDD'@ DDD)@ DDD@ DDD*@ DDD+@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD @ DDD&@ DDD,@ DDD@ DDD-@ DDDV@ DDDW@ DDD`@ DDDa@ DDDj@ DDDk@ DDDt@ DDDu@ DDD~@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD+@ DDD,@ DDD-@ DDD.@ DDD/@ DDD0@ DDD1@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD7@ DDD8@ DDD9@ DDD:@ DDD;@ DDD<@ DDD=@ DDD>@ DDD?@ DDD@@ DDDA@ DDDB@ DDDC@ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDo<@"C@"S@"@".*|*|* %@"@ PX> @"Usa&ge @"&All Tasks@"No Group @" d*@"Task UsageO@"@ fO d@8d@8u 4pcpkpp24 HoursH{DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@DDD7@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDDx@ DDD @ DDDS@ DDD@ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD#@ DDD"@ DDD.@ DDD-@ DDD9@ DDD8@ DDDD@ DDDC@ DDDO@ DDDN@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDD{ #z;@"DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@DDD7@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDDx@ DDD @ DDDS@ DDD@ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD#@ DDD"@ DDD.@ DDD-@ DDD9@ DDD8@ DDDD@ DDDC@ DDDO@ DDDN@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD=@ DDD>@ DDD?@ DDD@@ DDDA@ DDDB@ DDDC@ DDDD@ DDDE@ DDDF@ DDDG@ DDDH@ DDDI@ DDDJ@ DDDK@ DDDL@ DDDM@ DDDN@ DDDO@ DDDP@ DDDQ@ DDDR@ DDDS@ DDDT@ DDDU@ DDDV@ DDDW@ DDDX@ DDDY@ DDDZ@ DDD[@ DDD\@ DDD]@ DDD^@ DDD_@ DDD`@ DDDa@ DDDb@ o<@"H@"S@"@". %@"@  @"&All Tasks@"No Group @"Bd*@"Task Form@"@ @"@".( $ $ %@" @  @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"Zd*@"Task Sheet@"@ f@"S@"@".<΄LHH %@" @ > @"&All Resources@"No Group @"Bd*@"Team Planner+@"@ &&&&&& d> @J> pW 24 Hoursv d.t64ccc(((Uejpejp &&&#@"S@"@"Z[.Z[ʦƦƦ %@" @ +> [ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Tracking Gantt@"@ f d@8d@8u 4h <fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/><m id="{7A16423C-30E7-E611-9C18-C502867813DD}" uid="2" onTL="1"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/><t id="{7A16423C-30E7-E611-9C18-C502867813DD}" uid="2" onTL="1"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 &F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4567}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"_   اԧԧ %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"_    %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_4 @"_    %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"_      ܨܨ %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"_       %@"@ Y P ~ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_< @"_       \XX %@"@ Y P . @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fl ^ k@J> X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"5/&_ @"_       \XX %@"@ Y P @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"dx&Gantt Chart X Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"/ @"_           朝@0@/XM朝0B@/؞&朝0B@/'?/XM" '朝0D@/'?/XMko朝0D@/'?/XMf/朝0E@/'E/؞sk5朝0F@Test APRS at distance from lab@Submit PCB and component orders6Assemble custom PCB boards.Test custom PCB boardsPDevelop and test temperature sensor APIJDevelop and test pressure sensor APItTest communication between DAQCS MSP430 and COMMS Pi Zero.Complete cage assemblyxOrder balloon plug, polyethylene boards, rivets, APRS mount|Order aluminum sheeting and mounting nuts, screws, and strips<Primary polyethylene mountingPComplete antenna ground mounting hinges<Complete balloon filling planDBegin parachute work if necessary8Final polyethylene mounting*Final motor mounting,Final testing of cage.Create pre-flight planNSystem Build & Test with Cu44/'6/U/'W//'/.P/U/6XMXM4/'5/S/'T/ /5/.P/S/зз53XMXM4/'5/S/'T//'/.P/S/337'T/Y/'T/Y/5//.P/'T/зз8($Y/[/'[/^//'/.P/'[/($($9R4/'4/X/'X//'/.P/X/RR:R4/'4/X/'X//'/.P/X/RR;4/'8/T/'X/5//.P/T/=4/'6/Y/'[//'/.P/Y/>@X.X.4/'9/T/'Y//'/.P/T/@@<'X/[/'X/[//'/.P/'X/?k4/'4/S/'S//'/.P/S/kk@4/'4/S/'S/5//.P/S/uuB4/'6/Y/'[//'/.P/Y/CXX4/'E/W/'h//'/.P/W/DXX4/'E/W/'h//'/.P/W/Au'S/X/'S/X//'/.P/'S/uuE@4/'4/Q/'Q//'/.P/Q/@@F4/'@/Z/'f//'/.P/Z/@@G@'f/'m/'f/'m/'/'//P/'f/@@HXX4/'E/W/'h//'//P/W/I XX4/'E/W/'h//'//P/W/J 4/'4/Z/'Z//'//P/Z/K 34/'8/P/'T//'//P/P/33L X.X.4/'9/Q/'V//'//P/Q/M 4/'8/W/'[//'/&/P/W/N4/'8/W/'[//'/&/P/W/O4/'8/W/'[//'/0/P/W/P@X.X.4/'9/d/'i//'/0/P/d/@@Q@X.X.4/'9/d/'i//'/0/P/d/@@R@X.X.4/'9/d/'i//'/:/P/d/@@S@X.X.4/'9/d/'i//'/:/P/d/@@T@X.X.4/'9/d/'i//'/:/P/d/@@Uؽؽ4/'7/e/'h//'//P/e/Vppn//n//n//(n/5W7[[S   gt "#$%&')*+,-./0245679:;<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abcdefhijklmnopqrsuvwxyz{|@ @ c@ d@ @ f @ r @ ~ @ @ @ c@ d@ V!@ !@ !@ "!@ .!@ :!@ !@ F!c@ N!d@ !@ !@ !@ !@ !@ !@ @"@ !c@ !d@ "@ L"@ X"@ d"@ p"@ |"@ "c@ "d@ #@ "@ "@ "@ "@ "@ #c@ #d@ #@ #@ #@ #@ #@ #@ #c@ #d@ ~$@ 2$@ >$@ J$@ V$@ b$@ n$c@ v$d@ D%@ $@ %@ %@ %@ (%@ 4%c@ <%d@ &@ %@ %@ %@ %@ %@ x&@ %c@ %d@ &@ &@ &@ &@ &@ &@ &c@ &d@ J'@ &@ '@ '@ "'@ .'@ :'c@ B'd@ '@ r'@ ~'@ '@ '@ '@ 'c@ 'd@ R(@ (@ (@ (@ *(@ 6(@ B(c@ J(d@ (@ x(@ (@ (@ (@ (@ (c@ (d@ 4)@ (@ (@ )@ )@ )@ v)@ $)c@ ,)d@ )@ )@ )@ )@ )@ )@ )c@ )d@ ^*@ *@ *@ **@ 6*@ B*@ N*c@ V*d@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ +@ *c@ *d@ n+@ "+@ .+@ :+@ F+@ R+@ ^+c@ f+d@ ,@ +@ +@ +@ +@ +@ +c@ ,d@ ,@ \,@ h,@ t,@ ,@ ,@ ,c@ ,d@ l-@ -@ ,-@ 8-@ D-@ P-@ \-c@ d-d@ -@ -@ -@ -@ -@ -@ -c@ -d@ .@ f.@ r.@ ~.@ .@ .@ .c@ .d@ ~/@ 2/@ >/@ J/@ V/@ b/@ n/c@ v/d@ 0@ /@ /@ /@ /@ /@ /c@ 0d@ 0@ ^0@ j0@ v0@ 0@ 0@ 0c@ 0d@ 61@ 0@ 0@ 1@ 1@ 1@ &1c@ .1d@ 1@ ~1@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1c@ 1d@ R2@ 2@ 2@ 2@ *2@ 62@ B2c@ J2d@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2c@ 2d@ H3@ 2@ 3@ 3@ 3@ ,3@ 83c@ @3d@ 3@ 4|@ z3@ 3@ 3@ 3@ 3@ (4@ 3c@ 3d@ 4@ D4@ P4@ \4@ h4@ t4@ 4c@ 4d@ 5@ 4@ 4@ 4@ 4@ 4@ 4c@ 5d@ 5@ :5@ F5@ R5@ ^5@ j5@ v5c@ ~5d@ $[jj,L.P/d ,A`6>Aj`6>AAH j`6>AAH j8$ߡ X.P/d ,@ AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ ?.P/d ,AJA,JAAH ,JAAH ,8$ߡ ? F.P/d ,Az Az AAA5AA8$ߡ L.P/d ,mUAz Az AAA5AA8$ߡ X.P/d ,AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ 8888.P/d ,AJA,JAAH ,JAAH ,8$ߡ ?.P/d ,A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ L.P/d ,AJA,JAAH ,JAAH ,8$ߡ .P/d ,Az Az AAA5AA8$ߡ L.P/d ,Az Az AAA5AA8$dߡ ddddd.P/d ,AJA,JAAH ,JAAH ,8$ߡ 9.P/d ,AfwAfwAAH fwAAH 8$ߡ ? F.P/d ,@ AfwAfwAAH fwAAH 8$ߡ X.P/d ,@ AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ ? F.P/d ,Az Az AAA5AA8$ߡ O@|@e@.P/d ,@ ApApAAH pAAH 8$ߡ ?/P/d ,A9cAN 9cAAN 9cAAN 8$ߡ ? F/P/d ,AfwAfwAAH fwAAH 8$ߡ L/P/d ,@ AfwAfwAAH fwAAH 8$ߡ ? F/P/d ,Az Az AAA5AA8$ߡ ? F/P/d ,AXXAXXAAH XXAAH 8$P/ߡ P/Q//P/d ,A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ ? F&/P/d ,AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ ?&/P/d ,@ AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ ? F0/P/d ,@ AXXAXXAAH XXAAH 8$ߡ ,L0/P/d ,@ A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ &0/P/d ,A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ &:/P/d ,@ A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$aߡ mounting:/P/d ,A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ X:/P/d ,A]Ar ]AAH r ]AAH r 8$ߡ ? F/P/d ,ARARAAH RAAH 8$ߡ L(n/d ,AA*AA `6>A`6>A`6>AS/'T/S/S/@XXAXXAXXA'T/Y/'T/'T/@JAJAJA'[/^/'[/'[/@z Az Az AX/'X/X/X/@z Az Az AX/'X/X/X/@XXAXXAXXAT/'X/T/T/@JAJAJAY/'[/Y/Y/@]A]A]AT/'Y/T/T/@JAJAJA'X/[/'X/'X/@z Az Az AS/'S/S/S/@z Az Az AS/'S/S/S/@JAJAJAY/'[/Y/Y/@fwAfwAfwAW/'h/W/W/@fwAfwAfwAW/'h/W/W/@XXAXXAXXA'S/X/'S/'S/@z Az Az AQ/'Q/Q/Q/@pApApAZ/'f/Z/Z/@9cA9cA9cA'f/'m/'f/'f/ @fwAfwAfwAW/'h/W/W/ @fwAfwAfwAW/'h/W/W/ @z Az Az AZ/'Z/Z/Z/ @XXAXXAXXAP/'T/P/P/ @]A]A]AQ/'V/Q/Q/ @XXAXXAXXAW/'[/W/W/@XXAXXAXXAW/'[/W/W/@XXAXXAXXAW/'[/W/W/@]A]A]Ad/'i/d/d/@]A]A]Ad/'i/d/d/@]A]A]Ad/'i/d/d/@]A]A]Ad/'i/d/d/@]A]A]Ad/'i/d/d/@RARARAe/'h/e/e/0`O P@p0` P@p0` P@p0 `   P   @ p  0 `   P  @p0`P@@@@@@@@@n 0ygH }gI }gIqgLXqgL"qgL qgLqgL }gIJqgHqgL qgL qgLr qgL< qgL qgL qgL qgLdqgL.qgLqgL qgLqgLVqgL qgLqgL qgL~qgLHqgLqgLqgL qgL pqgL :qgL qgL qgL qgLbqgL,qgLqgLqgL qgLT!qgL"qgL"qgL #qgL|$qgL F%qgL &qgL&qgL'qgL 8)}gI*qgL*qgL+qgL `,qgL *-qgL-qgL.qgL/qgLR0qgL1qgL 1qgL2qgLz3qgLD4qgL5qgL5qgL 6qgLl7qgL68qgL 9qgL9qgL:qgL^;qgL(<qgL<qgL=qgL>qgLP?qgL@qgL@qgLAqgLxBqgLBCqgL DqgL D}gIEqgLGqgLHqgLIqgL\JqgL&KqgLKqgLLqgL@ @ @ @ 5@&" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?o6@&=@&,8Tp4Pl0Lh,Hd (D`|ao o tp$@& !"#$%&'()*+,-./012'@&(@&*@&&k +@&8u -@&7m 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!FBBܫvX眢@Z@6$眢4/s/'w/vZ眢Z@6$眢4/w/'y/v\眢Z@6$眢4/}/'/v^眢[@6$眢4/u/'v/XMQڥ眢@[@6$眢4/w/'y/X°s眢[@6$眢4/v/'z/k1e眢[@6$眢4/z/'|/k1g眢\@6$眢4/r/'v/k1i眢@\@6$眢'v/z/'}/ؽk1k眢\@6$眢4/}/'/k1m眢\@6$眢4/s/'v/ؽk1o眢]@6$眢4/~/'/k1q眢@]@6$眢4/z/'|/k1s眢]@6$眢4/z/'|/e眢]@6$眢4/u/'x/ؽe眢^@6$眢4/n/'s/X.e眢@^@6$眢4/v/'x/e眢^@6$眢4/|/'~/e 眢^@6$眢4/y/'{/e"眢_@6$眢4/}/'~/XMğ眢@_@6$眢4/o/'r/ؽğ眢_@6$眢4/r/'z/ğ眢_@6$眢4/z/'~/)眢 `@6$眢4/{/'~/ؽ)眢 `@6$眢'~/'~//ؽ)眢 @`@6$眢4/}/'/buE眢 ``@6$眢4/s/'u/buE眢 `@6$眢4/}/'/buE眢 `@6$眢4/z/'~/buE眢 `@6$眢'~/'~//XD眢 `@6$眢4/q/'/AD眢 a@6$眢4/~/'/D 眢 a@6$眢4//'/ؽD"眢 @a@6$眢4//'/ؽD$眢 `a@6$眢4/n/o/@85D&眢 a@6$眢4/n/o/@85?49眥 a@?=*Test assembled board,Assemble second board2Finalize pre-flight planDGet transmitting from lab working,Finalize command list0Develop Pi code for GPSRFigure out how to power radio from board$Full APRS testingFPrototype ATV output power controlVTest communication between DAQCS and COMMSDMore 2m transceiver chain testing8Test 2m chain away from lab<Test 70cm chain away from lab@Develop Pi code for transceiverDUse APRS to test Ublox GPS moduleNDevelop Pi code for temperature sensorHDevelop Pi code for pressure sensorvDevelop data/command structure between platform and ground8Finish assembling structureParachute work<Finalize balloon filling plan(Test cage/structure"Get balloon plugDOrder rest of structure materials@Make second and final structure8Complete structure assembly0Add wiring to structureZDevelop structure manufacturing instructionsBRun systems longer off batteriesFCheck current draw of custom board*Complete Pi software@Develop ImagineRIT poster draft6Finalize ImagineRIT poster8@Complete 75% of technical paper<New Task><New Task><New Task><New Task><New Task>#28Get helium tanks for launch0Get ATV recording setup Launch platform4/'L/n/'//'/(n/n/77XXX4/'@/s/'//'/(n/s/Y4/'8/s/'w//'/(n/s/Z4/'8/s/'w//'/(n/s/[@4/'6/w/'y//'/(n/w/@@\4/'6/}/'//'/(n/}/]XMXM4/'5/u/'v//'/(n/u/^ @4/'6/w/'y//'/(n/w/@@_!4/'8/v/'z//'/(n/v/`"i4/'6/z/'|//'/(n/z/iia#4/'8/r/'v/5//(n/r/((b$@1ؽؽ'v/z/z/'}//'/(n/z/@1@1c%@P4/'8/}/'//'/(n/}/@P@Pd&ؽؽ4/'7/s/'v//'/(n/s/e'4/'6/~/'//'/(n/~/f(i4/'6/z/'|//'/(n/z/iig)i4/'6/z/'|//'/(n/z/iih*Jؽؽ4/'7/u/'x//'/)n/u/JJi+cX.X.4/'9/n/'s//'/)n/n/ccj,J4/'6/v/'x//'/)n/v/JJk-4/'6/|/'~//'/)n/|/l.4/'6/y/'{//'/)n/y/m/XMXM4/'5/}/'~//'/)n/}/n0ؽؽ4/'7/o/'r//'/@)n/o/o14/'Y@8@84/5/n/o/'/'/)n/5n/YY}?Y@8@84/5/n/o/'/'/)n/5n/YY~@6@ 5@ 5@ 5@ 5@ 5@ 5c@ 6d@ 6@ P6@ \6@ h6@ t6@ 6@ 6c@ 6d@ 7@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6@ 7c@ 7d@ 7@ L7@ X7@ d7@ p7@ |7@ 7c@ 7d@ :8@ 7@ 7@ 8@ 8@ 8@ *8c@ 28d@ !8@ !b8@ !n8@ !z8@ !8@ !8@ !8c@ !8d@ "D9@ "8@ "9@ "9@ "9@ "(9@ "49c@ "<9d@ #9@ #9@ #9@ #9@ #9@ #9@ #9c@ #9d@ $~:@ $2:@ $>:@ $J:@ $V:@ $b:@ $TI@ $n:c@ $v:d@ %;@ %:@ %:@ %:@ %:@ %:@ %:c@ %:d@ &;@ &F;@ &R;@ &^;@ &j;@ &v;@ &;c@ &;d@ '"<@ ';@ ';@ ';@ ';@ '<@ '<c@ '<d@ (<@ (j<@ (v<@ (<@ (<@ (<@ (<c@ (<d@ )T=@ )=@ )=@ ) =@ ),=@ )8=@ )D=c@ )L=d@ *=@ *=@ *=@ *=@ *=@ *=@ *=c@ *=d@ +>@ +f>@ +r>@ +~>@ +>@ +>@ +>c@ +>d@ ,:?@ ,>@ ,>@ ,?@ ,?@ ,?@ ,*?c@ ,2?d@ -?@ -\?@ -h?@ -t?@ -?@ -?@ -?c@ -?d@ .4@@ .?@ .?@ .@@ . @@ .@@ .$@c@ .,@d@ /@@ /`@@ /l@@ /x@@ /@@ /@@ /@c@ /@d@ 0A@ 0@@ 0@@ 0@@ 0@@ 0A@ 0Ac@ 0Ad@ 1A@ 1fA@ 1rA@ 1~A@ 1A@ 1A@ 1Ac@ 1Ad@ 2BB@ 2A@ 2B@ 2B@ 2B@ 2&B@ 22Bc@ 2:Bd@ 3B@ 3~B@ 3B@ 3B@ 3B@ 3B@ 3Bc@ 3Bd@ 4JC@ 4B@ 4 C@ 4C@ 4"C@ 4.C@ 4`I@ 4:Cc@ 4BCd@ 5C@ 5C@ 5C@ 5C@ 5C@ 5C@ 5Cc@ 5Cd@ 6D@ 6:D@ 6FD@ 6RD@ 6^D@ 6jD@ 6vDc@ 6~Dd@ 7E@ 7D@ 7D@ 7D@ 7D@ 7E@ 7 Ec@ 7Ed@ 8E@ 8JE@ 8VE@ 8bE@ 8nE@ 8zE@ 8Ec@ 8Ed@ 9&F@ 9E@ 9E@ 9E@ 9E@ 9 F@ 9`F@ 9Fc@ 9Fd@ :F@ :lF@ :xF@ :F@ :F@ :F@ :Fc@ :Fd@ ;lI@ ;F@ ;G@ ;G@ ; G@ ;,G@ ;8Gc@ ;@Gd@ <I@ <tG@ <G@ <G@ <G@ <G@ <Gc@ <Gd@ =I@ =G@ =G@ =H@ =H@ =H@ =(Hc@ =0Hd@ >dH@ >pH@ >|H@ >H@ >H@ >H@ >H@ >H@ >Hc@ >Hd@ ?H@ ?H@ ?H@ ?I@ ? I@ ?(I@ ?.I@ ?4I@ ?Ic@ ? Id@ @RJ@ @xJ|@ @J@ @ J@ @J@ @$J@ @0J@ @LJb@ @J@ @K@ BJK@ BVK@ BbKc@ BjKd@ CL@ CK@ CK@ CK@ CK@ CK@ C Lc@ CLd@ DL@ DLL@ DXL@ DdL@ DpL@ D|L@ DLc@ DLd@ E6N@ EL@ EL@ EqT/4朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC&朝&朝xˠ*mC 朝 朝xˠ*mCe#朝e"朝xˠ*mC" (朝" '朝xˠ*mCko朝ko朝xˠ*mC,o朝,o朝xˠ*mCTl朝Tl朝xˠ*mCf0朝f/朝xˠ*mCsk6朝sk5朝xˠ*mC|iJ朝|iI朝xˠ*mC朝朝xˠ*mCT朝S朝xˠ*mC C2V朝 C2U朝xˠ*mCS朝S朝xˠ*mC!*朝!)朝xˠ*mCɉ朝ɉ朝xˠ*mCP3A朝P3@朝xˠ*mC3朝3朝xˠ*mC@朝?朝xˠ*mC @h朝 @g朝xˠ*mC"b朝"b朝xˠ*mC5朝5朝xˠ*mC?朝?朝xˠ*mCMHu朝MHu朝xˠ*mCV朝V朝xˠ*mC^朝^朝xˠ*mC|nH朝|nH朝xˠ*mCQw朝Qv朝xˠ*mC0朝0朝xˠ*mC4朝4朝xˠ*mC朝朝xˠ*mC,朝,朝xˠ*mC,{m朝,{l朝xˠ*mCBiC朝BiC朝xˠ*mC )"朝 )"朝xˠ*mC(P朞(P朞xˠ*mCYP朞YP朞xˠ*mC[P朞[P朞xˠ*mCBQ朞AQ朞xˠ*mC Q朞 Q朞xˠ*mCr Q朞r Q朞xˠ*mC6KQ朞6KQ朞xˠ*mC*:Q朞*:Q朞xˠ*mC6Q朞6Q朞xˠ*mC@g2Q朞@g1Q朞xˠ*mCKYQ朞KYQ朞xˠ*mCxCȍQ朞xCȌQ朞xˠ*mCPQ朞PQ朞xˠ*mCHQ朞HQ朞xˠ*mCQ朞Q朞xˠ*mC&Q朞&Q朞xˠ*mC#Q朞#Q朞xˠ*mC/xQ朞/xQ朞xˠ*mCrQ朞qQ朞xˠ*mCEQ朞DQ朞xˠ*mC:fQ朞:eQ朞xˠ*mC曙QQ朞曙PQ朞xˠ*mC0Q朞0Q朞xˠ*mC駺Q朞駹Q朞xˠ*mC F}R朞 F}R朞xˠ*mC@VR朞@VR朞xˠ*mCOիR朞OիR朞xˠ*mC[[ؘR朞[[ؗR朞xˠ*mCi1R朞i1R朞xˠ*mCr;R朞r;R朞xˠ*mCeR朞dR朞xˠ*mC R朞 R朞xˠ*mC?R朞?R朞xˠ*mCu39T朞u39T朞xˠ*mC6$眢6$眢xˠ*mCw:眢w9眢xˠ*mCvW眢vV眢xˠ*mCvY眢vX眢xˠ*mCv[眢vZ眢xˠ*mCv]眢v\眢xˠ*mCv_眢v^眢xˠ*mCQڥ眢Qڥ眢xˠ*mCX°t眢X°s眢xˠ*mCk1f眢k1e眢xˠ*mCk1h眢k1g眢xˠ*mCk1j眢k1i眢xˠ*mCk1l眢k1k眢xˠ*mCk1n眢k1m眢xˠ*mCk1p眢k1o眢xˠ*mCk1r眢k1q眢xˠ*mCk1t眢k1s眢xˠ*mCe眢e眢xˠ*mCe眢e眢xˠ*mCe眢e眢xˠ*mCe眢e眢xˠ*mCe!眢e 眢xˠ*mCe#眢e"眢xˠ*mCğ眢ğ眢xˠ*mCğ眢ğ眢xˠ*mCğ眢ğ眢xˠ*mC)眢)眢xˠ*mC)眢)眢xˠ*mC)眢)眢xˠ*mCbuE眢buE眢xˠ*mCbuE眢buE眢xˠ*mCbuE眢buE眢xˠ*mCbuE眢buE眢xˠ*mCD眢D眢xˠ*mCD眢D眢xˠ*mCD!眢D 眢xˠ*mCD#眢D"眢xˠ*mCD%眢D$眢xˠ*mCD'眢D&眢xˠ*mCB49眥A49眥xˠ*mCG^49眥G^49眥xˠ*mC*AA *8$7 ? F(n/d ,ApApAA pAA 8$7 .8+8+8+8+(n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$s/7 s/n/(n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$7 @(n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 '(((((n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 F(n/d ,A`6>Aj`6>AA j`6>AA j8$7 /(((((n/d ,@ AJA,JAA ,JAA ,8$7 (n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$v/7 v/n/P; (n/d ,loAJA,JAA ,JAA ,8$z/7 z/n/.(n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$r/7 r/n/ (n/d ,ARARAA RAA 8$7 (HHHH(n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$7 _L K P(n/d ,ARARAA RAA 8$7 ? F; (n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 _L K (n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$z/7 z/n/,L (n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 )n/d ,ARARAA RAA 8$7 ,L )n/d ,A]Ar ]AA r ]AA r 8$7 _L K P)n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 @ F)n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$7 Tl8)n/d ,loAJA,JAA ,JAA ,8$7 ||||)n/d ,A`6>Aj`6>AA j`6>AA j8$7 CCCCC@)n/d ,ARARAA RAA 8$7 7 @)n/d ,AgAgAA gAA 8$7 ,L @)n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$7 mm,L ^)n/d ,ARARAA RAA 8$7 Q^)n/d ,ARARAA RAA 8$7 ^)n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$7 ?h)n/d ,AJA,JAA ,JAA ,8$s/7 s/n/h)n/d ,loAXXAXXAA XXAA 8$7 ,L h)n/d ,AXXAXXAA XXAA 8$7 !%%%%h)n/d ,A&^rA&^rAA &^rAA 8$7 ? F )n/d ,AzA"zAA "zAA "8$7 0+0+0+0+0+)n/H ,A5A?)n/H ,A5A _)n/H ,A5A_)n/H ,A5A)n/H ,A5A?rd ,AXXAXXAA XXAA 8$7 @@5@d ,ARARAA RAA 8$7 d ,ARARAA RAA 8$/@AAAn/'/n/n/@pApApAs/'/s/s/@XXAXXAXXAs/'w/s/s/@XXAXXAXXAs/'w/s/s/@JAJAJAw/'y/w/w/@JAJAJA}/'/}/}/ @`6>A`6>A`6>Au/'v/u/u/! @JAJAJAw/'y/w/w/"!@XXAXXAXXAv/'z/v/v/#"@JAJAJAz/'|/z/z/$#@XXAXXAXXAr/'v/r/r/%$@RARARAz/'}/z/z/&%@XXAXXAXXA}/'/}/}/'&@RARARAs/'v/s/s/('@JAJAJA~/'/~/~/)(@JAJAJAz/'|/z/z/*)@JAJAJAz/'|/z/z/+*@RARARAu/'x/u/u/,+@]A]A]An/'s/n/n/-,@JAJAJAv/'x/v/v/.-@JAJAJA|/'~/|/|//.@JAJAJAy/'{/y/y/0/@`6>A`6>A`6>A}/'~/}/}/10@RARARAo/'r/o/o/21@gAgAgAr/'z/r/r/32@XXAXXAXXAz/'~/z/z/43@RARARA{/'~/{/{/54@RARARA'~//'~/'~/65@XXAXXAXXA}/'/}/}/76@JAJAJAs/'u/s/s/87@XXAXXAXXA}/'/}/}/98@XXAXXAXXAz/'~/z/z/:9@&^rA&^rA&^rA'~//'~/'~/;:@zAzAzAq/'/q/q/<;@XXAXXAXXA~/'/~/~/=<@RARARA/'///>=@RARARA/'///?>@5A5A5An/o/n/n/@?@5A5A5An/o/n/n/AU1@Lz@T@h1@z@@ 1@ z@ $@81@z@@1@z@@_@_1@_`z@_h@|1@z@@1@0z@8@L1@z@@1@z@@1@2@z@1@02@lz@t1@2@z@ 1@2@z@1@42@pz@x1@2@z@$1@2@z@1@8 2@t z@| 1@ 2@ z@( 1@ 2@ z@ 1@< 2@x z@ 1@ 2@$ z@, 1@ 2@ z@ 1@@ 2@| z@ 1@ 2@(z@01@2@z@1@D2@z@1@2@,z@41@2@z@1@H2@z@1@2@0z@81@2@z@1@L2@z@1@2@4z@<1@2@z@1@P2@z@1@2@8z@@1@2@z@1@T2@z@1@2@<z@D1@2@z@1@X2@z@1@2@@z@H1@2@z@1@\2@z@1@2@Dz@T1@2@Lz@1@h2@z@1@2@z@<1@2@4z@1@P2@z@1@2@z@@ 1@ 2@8 z@ 1@T!2@ z@!1@"2@!z@D"1@"2@<"z@"1@X#2@"z@#1@$2@#z@H$1@$2@@$z@$1@\%2@$z@%1@&2@%z@L&1@&2@D&z@&1@`'2@&z@'1@ (2@'z@P(1@(2@H(z@(1@d)2@(z@)1@*2@)z@ T*1@ *2@ L*z@ +1@ h+2@ *z@ +1@ ,2@ +z@ X,1@ ,2@ P,z@ -1@ l-2@ ,z@-1@.2@-z@\.1@.2@T.z@/1@p/2@/z@/1@02@/z@`01@02@X0z@ 11@t12@1z@11@ 22@1z@d21@22@\2z@31@x32@3z@31@$42@3z@h41@42@`4z@51@|52@ 5z@51@(62@5z@l61@62@d6z@71@72@7z@ 71@ ,82@ 7z@!p81@!82@!h8z@"91@"92@"9z@#91@#0:2@#9z@$t:1@$:2@$l:z@% ;1@%;2@%;z@&;1@&4<2@&;z@'x<1@'<2@'p<z@($=1@(=2@(=z@)=1@)8>2@)=z@*|>1@*>2@*t>z@+(?1@+?2@+ ?z@,?1@,<@2@,?z@-@1@-@2@-x@z@.,A1@.A2@.$Az@/A1@/@B2@/Az@0B1@0B2@0|Bz@10C1@1C2@1(Cz@2C1@2DD2@2Cz@3D1@3D2@3Dz@44E1@4E2@4,Ez@5E1@5HF2@5Ez@6F1@6F2@6Fz@78G1@7G2@70Gz@8G1@8LH2@8Gz@9H1@9H2@9Hz@:xM1@>M2@>4Kz@?K1@?Kz@@K1@@Kz@B$N1@BN2@BNz@CN1@C8O2@CNz@D|O1@DO2@DtOz@E(P1@EP2@E Pz@FQ1@F0R2@FPz@GlR1@GR2@G Qz@HS1@HxS2@HtQz@IS1@I$T2@@p0` P@p0` P@p0`p:#in#i#iJ#i#i&#iB#i#ip#i#iL#i#i(#i#i#ir#i#iN#i#i*#i#i #it #i #iP #i #i, #i #i #iv #i #iR #i #i.#i#i #ix#i#iT#i#i0#i#i #iz#i#iV#i#i#i|#i#iX#i#i4#i#i#i~#i#iZ#i#i6#i#i#i#i#i\#i#i8#i#i#i#i#i^#i#i: #i #i!#i!#i!#i`"#i"#i<##i$#ib%#i%#i>&#i&#i'#i'#i'#id(#i(#i@)#i)#i*#i*#i*#if+#i+#iB,#i,#i-#i-#i-#ih.#i.#iD/#i/#i 0#i0#i0#ij1#i1#iF2#i2#i"3#i3#i3#il4#i4#iH5#i5$6#i6#i7#in7#i7#iJ8#i8#i&9#i9#i:#i@@@@@@@@ @ !@!!MqgLNNqgLOqgL OqgLPqgLvQqgL@RqgL SqgLSqgLTqgLhUqgL2VqgLVqgLWqgLXqgLZYqgL$ZqgLZqgL[qgL \qgLL]qgL^qgL^qgL_qgL t`qgL>aqgLbqgLbqgLcqgL fdqgL 0eqgL e}gIfqgLgqgLXhqgL"iqgLiqgLjqgLkqgLJlqgLmqgLmqgL"@&&@&+@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ 5@&" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?o6@&=@&,8Tp4Pl0Lh,Hd (D`|!n m tao o Vtao o tp$@&" !"#$%&'()*+,-./'@&(@&*@&&k +@&8u -@&7m 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!($$ܫ"@&&@&` 9@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ @5@&@GFEDCBA"H :6@&B=@& 8Tp4Pl$@&@GFEDCBA"7 /n/:*/d ,A >oA >oAAE >oAAE8$H8,t */d ,AXXAXXAAEXXAAE8$H8  */d ,AXXAXXAAEXXAAE8$'@&(@&*@&vj +@&x2x -@&m 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!<=>?'@&(@&*@&@<New Task><New Task>2Summarize launch results.Finalize Documentation*List lessons learned@Pareto Analysis of project cost\Team self assessment against norms and val/'//'//'/*/A@ 4/'?//'//'/*/@/@ @ B[4/'8//'//'/*/@/[[C[4/'8//'//'/*/@/[[D@ ؽؽ4/'7//'//'/*/@/@ @ EzXMXM4/'5//'//'/*/@/zzFX.X.4/'9//'//'/*/@/Gz4/'4//'//'/*/@/zzH@ 4/'6//'//'/&*/@/@ @ Iz4/'4//'//'/0*/@/zzJL@ EL@ EL@ E Mc@ EMd@ FlN@ FFM@ FRM@ F^M@ FjM@ FvM@ FMc@ FMd@ GN@ GM@ GM@ GM@ GM@ GM@ GMc@ GNd@ HO@ HN@ HN@ HN@ HN@ HN@ HOc@ HOd@ IO@ I\O@ IhO@ ItO@ IO@ IO@ IOc@ IOd@ JTP@ JP@ JP@ J P@ J,P@ J8P@ G^49眥G^49眥xˠ*mCG^49眥G^49眥xˠ*mCG^49眥G^49眥xˠ*mCG^49眥G^49眥xˠ*mCG^49眥G^49眥xˠ*mC7"49眥7!49眥xˠ*mC 49眥49眥xˠ*mC 49眥 49眥xˠ*mCH8 D*/d ,ARARAAERAAE8$H8? F */H ,A5A*/H ,A5A*/H ,A5Ad ,A`6>Aj`6>ABA@ >oA >oA >oA/'///CB@XXAXXAXXA/'///DC@XXAXXAXXA/'///ED@RARARA/'///FE@`6>A`6>A`6>A/'///GF@]A]A]A/'///HG@z Az Az A/'///IH@JAJAJA/'///JI@z Az Az A/'/// P!"@"""#$@&@JIHGFEDCBA"'@&(@&*@&yr +@&@5 -@&u 1@&C:\Users\stevy\OneDrive\Documents\Steven's Stuff\RIT 5\Senior Design\Build_Test_Prep\MSD 1 - HAB Gantt Chart3.mpp!ues6List ideas for future workX.X.4/'9//'//'/0*/@/JDPc@ JLPd@ AEj`6>AAEj8$H8d ,A]Ar ]AAEr ]AAEr 8$?H8Kd ,Az Az AAA5AA8$H8X08/8/8/8/&*/d ,AJA,JAAE,JAAE,8$H80*/d ,sAz Az AAA5AA8$H8 D0*/d ,A]Ar ]AAEr ]AAEr 8$tH8ure workEKJ@]A]A]A/'///ISz@JhT1@JT2@J`Tz@KU1@K|U2@K Uz@@##