ࡱ> d !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tOSoCompObjs 114 #o #o 214momoSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8(Props14:CV_iew @oo! #$.0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~oj9 @515,0,4911,1000@515,0,4911,1000@@5C:\Users\tjh6280\Downloads\17422 Gantt Chart MSD2 Mar 27 2017.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 ՜.+,D՜.+, X`lx RIT Tue 2/7/17 Mon 5/22/1775d400h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeq % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost75dScheduled Duration@ `>Scheduled Finish@`.9Scheduled Start400hWork0%% Work CompleteOh+'0 PX (17422 Gantt Chart Phase 1 Dec 5 2016Taylor Hogan (RIT Student)Taylor Hogan (RIT Student)1Microsoft Project@is}@To :tOMicrosoft.Project 15.0MSProCFilter<ooCTable8ooCReport4ooCUdm 0ooCEdl ,ooCCommandBar(ooCMap $ooCVba ooCGrouping ooCDrawingooTBkndTaskcmomoTBkndRsc\momoTBkndCalVmomoTBkndAssnOmomoTBkndConsJmomoTBkndOutlCodeDmomoject.MPP14MSProject.Project.99q@54Taylor Hogan (RIT Student)f8LO~ˠ*mC"DfProps ;Props jMFixedMetaVarMeta$fMfM@5|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode@7/@'/@@7/@0/L@17422 Gantt Chart Phase 1 Dec 5 2016@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@c%c8L*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ +@ @ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0/@@@@@@ @USD@@@@@@c%c8L@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@P11@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ hk @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ |< @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0Gx@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@";;H%|@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData> g 8ɦ\ O m _ u Q ৢ8s X4  Į b O .] "Ѯ F 0{$ XP ~# Ү Ю H >蟢p2 Į I̮ Ǯ ή 0L pE xX @0N I ' jɦx? 0 8!l HI8q B ծ t ٬ R| Ӯ PJ pr7 @ Pʮ 8_ p Ү S .4 [ 2.` (d î 00v6 P Ю m3`n S ޮ + Y p 0B @Ů (= L c 07 XhY p % 0I 01P 0e a 8 0(`%{@U`9 1hIn * 8k p| _ 7 0.! Ѯ (o /< / y(I(i pm 6 s Y 0 @g c xa 9@ p M p r R ; /p n (x @۬ _ P h `n9  (_ p9 0t l L Xw ݬ `. : i ٮ `1' ή x nȮ ! 0@ k e j } y 8(rX.p ڮ h[ Q Hm @ J F P/ `C k @,߮ ٮ Z @ V a (A@O X_ `z b p< P ¦o Ŧ Ϯ ޮ @ۮ 8U ެ ® Z U o @ q {)@ hɦ@ Pu N 2 e m @uभ h `h :hȮ Ro z d XʦŮ @D p P `iVЮ F lȑI L P#I u a Y SЏPЮ Vx j Xl f 0î p( w r Px H[ HT Pܮ Оͮ G M .q vˮ H ! 4 & X & HH+S p-Ha 0 ? H¦ A P4 HŦ^ `ܬ 8j o 2 = 2 m X] XV 0 8Dؖ 2 Hd hzH@@ n 6 09 4 xp pUx׬ ˮ 0k h8`: X G @8 20 @ P n ` @oP5 6 H R r خ p? X@ I 0 ؿ- 8 5 0@ 8S {Ȧ< 9 hk@; `L Hh 8ڬ P i < (] ݮ ت @® æ Xc K П `d*ܮ .t p3 M h_ T@" k8 # Ӯ xU xr ʮ 0< L N ۮ m a v8: H@ $ > @Ȯ `߬ he X{$ ɮ Pu @ # /V ʦ hæ W 0 5 0 *@ pή P ܬ `F Ȯ 8 @6 0٬ Hg ۬ 8V e? y6@{87B26313-6325-E711-A5D5-F48E38D54C16}Chart MSD2 Mar 27 2017.mppze;System.Title;System.Comment;System.Category;*System.Documen@@@@@k@&Gantt Chart@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm$@@ Nameows 7 Direct3D 11 DriverB FileDescriptionaticfx32.dll: FileVersion8.17.10.1404: IntlNameaticfx32.dllf!LegalCopyrightCopyright (C) 1998-2012 AMD Inc.v'LegalTrademarksRadeon is a Trademark of AMD Inc.B OriginalFilenameaticfx32.dll2PrivateBuildBuilt by swtools on DE05 on 12/10/15 at 05:55d"ProductNameAMD Inc. Radeon DirectX 11 Driver> ProductVersion8.17.Work Completed, Remaining Work Build2Build Version1404.0NInterface VersionUMDKMDIF_VERSI!@ DVarFileInfo$Translation FE2X%@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@t9XBIR 4@y @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H6@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMeta!0FixedDataVar2DataFixedMetaVarMeta%FixedData#"Var2DataFixedMeta)VarMetaFixedData'&2a400000_ffffffff$FixedMeta&VarMeta-0FixedData+*@Var2Data6FixedMetaVarMeta1FixedData/.Var2DataFixedMetaVarMeta5FixedData32Var2DataFixedMetaVarMeta9$FixedData76Var2DataFixedMetaVarMeta=$FixedData;:Var2DatalFixedMeta.VarMetaAlFixedData?>Var2DatayFixedMeta)8VarMetaE($FixedDataCG'>Var2Data& Fixed2Meta%8Fixed2DataBF"FixedMeta,VarMeta+FixedDataILFixed2Meta*Fixed2DataHKFixedMeta~ VarMetaSP FixedDataNR Var2DataxFixed2MetaeFixed2DataMQ/P Props -XFixedMeta VarMetaW$FixedDataUYVar2DataFixed2MetaFixed2DataTX0FixedMeta\;VarMeta`]PFixedData[_/@Var2Data$Fixed2MetaFixed2DataZ^XProps HFixedMetagVarMetagd FixedDatabfe<Var2DataK1Fixed2Meta< Fixed2Dataae2Props eV @> 0TT@5,@c%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%c8Lc%c8Lxˠ*mCc %c8Lc%c8Lxˠ*mCc!%c8Lc%c8Lxˠ*mCc"%c8Lc%c8Lxˠ*mCc#%c8Lc%c8Lxˠ*mCc$%c8Lc%c8Lxˠ*mCc%%c8Lc%c8Lxˠ*mCc&%c8Lc%c8Lxˠ*mCc'%c8Lc%c8Lxˠ*mCGP 0` POOOO@Op0` P@p0` P@p 0 `   P   @ p  0 `   x1@z@8@T1@Lz@@ 1@ z@ @ $1@ z@ T@p1@hz@@1@z@@1@z@T@p1@hz@@1@z@$@@1@8z@@1@z@@1@z@   !"#%&'()*+,-./013456789:;=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~/ALA@LALALA/'///O@LALALAJ/'J/J/J/P@LALALAA/'A/A/A/S?@LALALAE/'E/E/E/T@LALALAJ/'J/J/J/U@LALALAJ/'J/J/J/V@@LALALAC/'C/C/C/W@@LALALAC/'C/C/C/XA@5A5A5AQ/'S/Q/Q/YB@LALALAm/'m/m/m/ZC@LALALAm/'m/m/m/aK@L-AL-AL-Ao/'p/o/o/bL@L-AL-AL-Ao/'p/o/o/cM@L-AL-AL-Ao/'p/o/o/dN@L-AL-AL-Ao/'p/o/o/eO@LALALAr/'r/r/r/fP@LALALAt/'t/t/t/gQ@IAIAIAv/'~/v/v/hR@LALALA/'///iS@L-AL-AL-A/'///jT@L-AL-AL-A/'///kU@L-AL-AL-A/'///lV@5A5A5A/'///mW@EAEAEA/'///nX@LMALMALMA/'///\@x1@pz@@@1@z@$@"@1@"2@"8z@"@#1@#z@#0@'L1@'Dz@'@(1@(z@(@)1@)z@)h@*1@*|z@*@+1@+z@+8@,T1@,Lz@,@-1@-z@- @/$ 1@/ z@/T @0p 1@0h z@0 @2 1@2 z@2 @3 1@3 z@38 @4T 1@4L z@4 @6 1@6 z@6 @7 1@7 z@7T @8p 1@8h z@8 @: 1@: z@: @;$ 1@; z@;T @<p 1@<h z@< @= 1@= z@= @? 1@? z@?T @@p 1@@h z@@ @A 1@A@2@A z@A|@B1@B2@Bz@B<@CX1@C2@CPz@C@E1@Ez@Ed@F1@Fxz@F@G1@GP2@Gz@G@J1@Jz@J@K1@Kz@K@@M\1@MTz@M@N1@Nz@N@O,1@O$z@Ox@P1@Pz@P@S1@Sz@SH@Td1@T\z@T@U1@Uz@U@V41@V,z@V@W1@Wz@W@X1@Xz@X4@YP1@YHz@Y@Z1@Zz@Z@a1@az@a4@aH@bd1@b\z@b@b@c1@cz@c@c@d$1@dz@dT@dh@e1@e|z@e@e@f1@fz@f0@gL1@gDz@g|@h1@hz@h@i1@ih2@iz@i@j1@j(2@jz@jd@k1@k2@kxz@k$@l@1@l2@l8z@l@m1@mh2@mz@m@n1@n(2@nz@nd@G#in#i#iJ#i#i&#i#i#ip#i#iL#i#i(#i#i#ir#i#iN#i#i*#i#i #it #i #iP #i #i, #i #i #iv #i #iR #i #i.#i#i #ix#i#iT#i#i0#i#i #iz#i#iV#i#i2#i#i#i|#i#iX#i#i4#i#i#i~#i#iZ#i#i6#i#i#i#i#i\#i#i8#i#i#ic%c8L~ˠ*mC~ˠ*mCc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8Lc%c8L  !"#%&'()*+,-.0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[]^_`abcdfhijklmnopqrstuvwxyz{|}~00` P@pStandard8L8L8L8L   @ 0@LXdp|DD,@~ˠ*mC?~ˠ*mCc%c8L@c%c8Lc%c8L@c%c8Lc%c8L@c%c8Lc%c8L@c%c8Lc%c8L@c%c8Lc%c8L@c%c8Lc%c8L @c%c8Lc%c8L"@c%c8Lc%c8L$@c%c8Lc%c8L&@c%c8Lc%c8L(@c%c8LX(Px   @ h   0 v7/v7/TaylorTv7/KimK7/MSD TeamM7/ErinneE7/ RyanR7/ AntonA7/EdE7/ SarahS7/ ShweS 7/ ThornT47/Dr. ThornD@@@@@@@@ @ @ @ @ 9@ @ 8@ J@ RU@ @ $@ v@ @ U@ Z@ b@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ .@ <@ DU@ @ @ h@ x@ U@ L@ T@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ $@ ,U@ @ @ P@ `@ hU@ 4@ <@ @ @ U@ p@ x@ @ 0?\?\G?\G4?\G?\G?\G8?\G?\G?\G<?\G?\G?\GRR@,@P<c%c8L?@'c%c8L@c%c8L7/A/'A/c%c8L@c%c8L7/J/'J/c%c8L@c%c8L7/J/'Q/pc%c8L@c%c8L7/J/'Q/pc%c8L@c%c8L7/J/'Q/pc%c8L @c%c8L7/J/'Q/pc%c8L @c%c8L7/E/'E/c%c8L"@c%c8L7/L/'Q/Kc%c8L$@c%c8L@c%c8L?c%c8L@5c%c8L?c%c8L@5c%c8L&@c%c8L@c%c8L(@c%c8L7/Q/'R/%c%c8L*@c%c8L@5c%c8L,@c%c8L@5c%c8L.@c%c8L@c%c8L-@c%c8L7//'/c%c8L0@c%c8L7//'/@8c%c8L?c%c8L7/=$MSD 2 Post MortemReview EDGEtBuild a prototype using cardboard boxes to test usability\Meet with Sarah and finalize SolidWorks modelFind alternative vendor for block connections and order materialsdOrder filter, lid, collection, and cart materials2Complete drawer assemblyBBuild other prototype subsystems @8NMLK*Storage of digestate(Storage of leachate&Larvae containment"Pupae collectionXStart preliminary testing of our subsystemsdOrder filter, lid, collection, and cart materialsIntegrate filter, lid, collection, and cart materials into the systempReceive feedback from customer on possible improvements2Complete filter assembly6Complete ramp installationLInstall pupae and leachate collection0Machine and install lid<Order or find cart for system:Performance vs. Requirementsl`vA`vA@~@~/J/'Q//'/7/J/@R@R EAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@REAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@REAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@R L-AL-A@7/'7/E/'E//'/7/E/@@ L=AL=A@RKK7/'/f/'m//'/"@8@87/';//'//'/">>3@,,7/'L//'//'/"7/'7//'//'/2#@8@87/';//'//'////>>:W,pp7/'>//'//'////,,IX7/'B//'//'/0//1L@ @ @ @ $@ 0@ @ <c@ Dd@ @ :|@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ J@ V@ b@ n@ z@ c@ d@ 2@ @ @ @ @ @ "c@ *d@ @ d@ p@ |@ @ @ c@ d@ 0@ @ @ @ @ @ c@ (d@ @ J@ V@ b@ n@ z@ c@ d@ @@ @ @ @ @ @ z@ {@ "@ *@ 2@ 8@ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ |@ D@ P@ \@ h@ t@ @ c@ d@ :@ L|@ @ @ @ @ @ \@ *c@ 2d@ @ |@ h@ t@ @ @ @ @ c@ d@ `@ |@ @ @ ,@ 8@ D@ @ Pc@ Xd@ 2@ @ @ @ @ @ "c@ *d@ @ |@ @ @ @ @ @ 0 @ c@ d@ @ |@ < @ H @ T @ ` @ l @ b@ @ x c@ d@ > @ b |@ @ @ @ @ " @ r @ . c@ 6 d@ @ ~ @ @ @ @ @ c@ d@ z @ . @ : @ F @ R @ ^ @ j c@ r d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ z @ @ @ @ @ c@ d@ @ 8 @ D @ P @ \ @ h @ t c@ | d@ *@ @ @ @ @ @ c@ "d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ <@ H@ T@ `@ l@ xc@ d@ <@ @ @ @ @ @ ,c@ 4d@ @ F|@ @ @ @ @ @ V@ c@ d@ @ n@ z@ @ @ @ c@ d@ 4@ @ @ @ @ @ $c@ ,d@ "@ "`@ "l@ "x@ "@ "@ "c@ "d@ #"@ #@ #@ #@ #@ #@ #c@ #d@ $@ $H@ $T@ $`@ $l@ $x@ $c@ $d@ %B@ %|@ %@ %@ %@ %@ % @ %<b@ %@ %,c@ %4d@ &@ &@ &@ &@ &@ &@ &c@ &d@ '@ '@ '@ '@ '@ '@ 'c@ 'd@ (@ (`@ (l@ (x@ (@ (@ (c@ (d@ *r@ *&@ *2@ *>@ *J@ *V@ *bc@ *jd@ +@ +@ +@ +@ +@ +@ +c@ +d@ ,@ ,<@ ,H@ ,T@ ,`@ ,l@ ,xc@ ,d@ -@ -@ -@ -@ -@ -@ -c@ -d@ .@ .|@ .X@ .d@ .p@ .|@ .@ .@ .c@ .d@ /h@ /@ /(@ /4@ /@@ /L@ /Xc@ /`d@ 0$@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0c@ 0d@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1c@ 1d@ 2@ 2@@ 2L@ 2X@ 2d@ 2p@ 2|c@ 2d@ 3h@ 3@ 3(@ 34@ 3@@ 3L@ 3Xc@ 3`d@ 4@@ 4Z|@ 4@ 4@ 4 @ 4@ 4$@ 4j@ 40c@ 48d@ 5@ 5z@ 5@ 5@ 5@ 5@ 5c@ 5d@ 6J@ 6@ 6 @ 6@ 6"@ 6.@ 6:c@ 6Bd@ 7 @ 7@ 7@ 7@ 7@ 7@ 7 c@ 7 d@ 8 @ 8 |@ 8N @ 8Z @ 8f @ 8r @ 8~ @ 8 @ 8 c@ 8 d@ 9<$@ >#@ >#@ >$@ >$@ > $@ >,$c@ >4$d@ ?$@ ?X$@ ?d$@ ?p$@ ?|$@ ?$@ ?$c@ ?$d@ @h%@ @%@ @(%@ @4%@ @@%@ @L%@ @X%c@ @`%d@ A&@ A%@ A%@ A%@ A%@ A%@ A&c@ A &d@ B&@ B&@ B&@ B&@ B&@ B&@ B&c@ B&d@ C'@ CP'@ C\'@ Ch'@ Ct'@ C'@ C'c@ C'd@ J\(@ J(|@ J'@ J'@ J'@ J'@ J(@ J(b@ J$(z@ J8({@ J>(@ JF(@ J(@ JN(@ JT(@ J(c@ J(d@ KN)@ K(@ K(@ K(@ K(@ K(@ K)z@ K*){@ K0)@ K8)@ K@)@ KF)@ K)c@ K)d@ L*@ L|)@ L)@ L)@ L)@ L)@ L)z@ L){@ L)@ L)@ L)@ L)@ L)c@ L)d@ M*@ M,*@ M8*@ MD*@ MP*@ M\*@ Mx*z@ M*{@ M*@ M*@ M*@ M*@ Mh*c@ Mp*d@ N^+@ N*@ N*@ N*@ N*@ N +@ N&+z@ N:+{@ N@+@ NH+@ NP+@ NV+@ N+c@ N+d@ O,@ O+@ O+@ O+@ O+@ O+@ O+z@ O+{@ O+@ O+@ O+@ O,@ O+c@ O+d@ P,@ Pd,@ Pp,@ P|,@ P,@ P,@ P,c@ P,d@ Qd-@ Q-@ Q$-@ Q0-@ Q<-@ QH-@ QT-c@ Q\-d@ R@.@ R-@ R.@ R .@ R.@ R$.@ R0.c@ R8.d@ S/@ S.@ S.@ S.@ S.@ S.@ S.c@ S.d@ T/@ T6/@ TB/@ TN/@ TZ/@ Tf/@ Tr/c@ Tz/d@ U0@ U/@ U/@ U/@ U/@ U/@ U/c@ U0d@ V0@ VX0@ Vd0@ Vp0@ V|0@ V0@ V0c@ V0d@ W$1@ W0@ W0@ W0@ W0@ W1@ W1c@ W1d@ X1@ Xd1@ Xp1@ X|1@ X1@ X1@ X1c@ X1d@  0ygH qgLqgLqgLXqgL"qgLqgLqgLqgL J}gH }gI }gI }gHr qgL < }gI }gI }gI qgHdqgL.qgLqgLqgLqgLVqgL qgLqgL }gI~qgLHqgLqgLqgLqgL p}gI:qgLqgLqgLqgLbqgL,qgLqgL }gI qgLT!qgL"qgH"qgH#qgH |$}gIF%qgL&qgL&qgH '}gI n(}gI8)qgL*qgL *}gI+qgL`,qgL*-qgL-qgL.qgL/qgLR0qgL1}gI1qgL2qgLz3qgLD4qgL5qgL5qgL6qgLl7qgL68qgH9qgH9qgH:qgH^;qgH(<qgHSS&No Group6@- @-No Task Groupc/%c8L&No Group4 @-No Resource Groupc0%c8L@ W@ TSBCpllt9"@&&@&@&&Gantt Chart @&Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ |5@& STUVW123745689:;X<=>iona6@& ~=@&,BXn4J`v&<Rh$@& STUVW123745689:;X<=>'@&(@&*@&@F` +@&f -@& a 1@&\\labsvcsredirect\users$\tjh6280\Documents\2 MSD\Phase 4\17422 Gantt Chart MSD2 Apr 19 2017.mpp! "@&&@&@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ $@&K'@&(@&*@&@F` +@&f -@& a 1@&\\labsvcsredirect\users$\tjh6280\Documents\2 MSD\Phase 4\17422 Gantt Chart MSD2 Apr 19 2017.mpp!LINK_3c-%c8LLINK_3 c.%c8L6@ t@ @@ @ @ @ TTask Name@ @ @ /@ 1@ '&Entry&@ @ Entryc,%c8L@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All Tasksc+%c8Ll@ Gantt &with Timelinec(%c8L&Gantt Chart   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkLHH%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ f d@8d@8u 4C0d؂CTbEP b:؂C]Wb#\dbe4(4~eStandard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@" %@"@ _ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ f d@8d@8u 4Kp:KEP ::K#4(4~Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress # @"S@"@"/ @" @  @ @ @ @ %@ %.@ .4@ 48@ 89@ 9<@ <J@ J%@"@ pb @"Bd*@"Timeline@"@  d@b d_ w @"bR:>p [>@bRpwC #@"@"&No GroupZ/@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } Z<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>c)%c8LTime&linec*%c8Ly@ o@"P@ @o@"DQ@ q@"r/@"