ࡱ> xyz1 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root EntryZ:tOw 114sd hProps dOTBkndCalsdsd)*`O`O@5@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode,TBkndEgmt@2@'3@@2@,3$@Project Schedule@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@q駟4hQ*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@@ 3@ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,3@@@@@@ @USD@@@@@@'L;4hQ@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@s a1@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ l @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (d @ (d@@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ < @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dI@ K@ dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ zk@ H{!@ |V@ e}W@ e~^@ _@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ ,( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h#@ 0Y?@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@d8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@d8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10.@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(P @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H @ d 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@"VarMeta$Var2DataFixedDatapFixedMeta` !"$%&()*+-/0123456789:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijmnopqrstuvwxy{|}~@ Standardp 0@LXdFixed2Data Fixed2Meta `TBkndRsc sdsdProps ,H'L;4hQ~ˠ*mC~ˠ*mC'L;4hQи駟4hQи駟4hQ'L;4hQ &и駟4hQ &и駟4hQ'L;4hQ0` PTTˠ@5,@VarMeta Var2DataFixedData 4FixedMeta @ @ 8@ D@ LU@ @ $@ p@ @ U@ T@ \@ &%22AllA2 CalebC@@@4 0?\?\F?\F~ˠ*mC?~ˠ*mCи駟4hQ@и駟4hQ &и駟4hQ@ &и駟4hQFixed2Data#Fixed2Meta'<TBkndAssn sddProps X(Px  DD,@?1@2@0z@81@h2@z@1@ 2@HVarMeta. Var2Data?FixedData-FixedMetaEH z@P1@2@z@1@2@Xz@1@2@z@1@(2@<z@D@ X1@ 2@ z@!1@!42@!pz@"x1@"2@"z@$1@$T2@$z@%1@%2@%z@( 1@($2@(z@)1@)`2@)z@*1@*2@*hz@+p1@+2@+z@-P 1@-T2@- z@. 1@.P2@. z@0 1@02@0| z@1 1@12@1 z@2 1@22@2\ z@3d 1@32@3 z@4x1@4 2@4 z@5( 1@5X2@5 z@6 1@6\ 2@6 z@8\ 1@8 2@8z@:x1@:2@:z@;1@;2@;Pz@<X1@<l2@<z@=1@=2@=0z@@81@@2@@@A1@A42@Ap@B1@B2@B @CH1@C2@C@D1@DD2@D@E1@E2@E0@FX1@F2@F@G1@GT2@G@H1@H2@H@@Ih1@I2@IY-;iJ;i;i&;i;iH ,ALAx =h>&2H ,ALA$\&2H ,8$@LALA@`,2, ,L$@LALA@L At,2H ,u\8$@LALA@~,2, ,L$@LALA@L A,2, ,L$@LALA@L A,2H ,8$@LALA@,2H ,AObA ,2H ,ȡi u\8$@L-A,L-A@,,2H ,u\8$@L-A,L-A@,,2H ,8$@OBAOBA@,2H ,8$@LALA@Z-2, ,L$@L=AXL=A@XLAX-2d ,5AAH5AAH$2d ,L-AAл?&,5AApz82d ,L-AAл?&,5AAz82d ,L-AAл?&,5AAPzB2d ,AL-A,L-AAH,L-AAH,B2d ,%AAL%AALB2H ,<˱L2d ,L=AAHXL=AAHXL2d ,L=AAHXL=AAHXL2d ,L-AAл?&,L=AAPzXL2d ,L=AAHXL=AAHX`2H ,ALAj2d ,LAALAAj2H ,dEvent?t2d ,AObA ObAAH ObAAH ~2d ,ORAAHORAAH8$@ORAORA@2d ,AObA ObAAH ObAAH 2d ,ObAAH ObAAH 2d ,L=AAXL=AAX2d ,L=AAXL=AAX2d ,L=AAXL=AAX2H , 8$@LALA@$ưu 4H ,8$@L-A,L-A@,$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4H ,8$@5A5A@$ưu 4H ,8$@5A5A@$ưu 4H ,8$@L-A,L-A@,$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4H ,8$@LALA@$ưu 4, ,GAAuGAAuL$@GAGA@LA, ,LMAALMAA8$@OBAOBA@8$@5A5A@8$@L-A,L-A@,8$@L-A,L-A@,8$@L-A,@LALALA2'222@LALALA2'222@LALALA2'2'2'2@LALALA2'2'2'2@LALALA2'2'2'2@LALALA2'2'2'2@LALALA2'2'2'2@WAWAWA2'3'3'3@ObAObAObA2' 3' 3' 3 @L-AL-AL-A2'2'2'2!!@L-AL-AL-A2'2'2'2""@OBAOBAOBA2'2'2'2$$@LALALA2'2'2'2%%@L=AL=AL=A2'2'2'2()@5A5A5A2'2'2'2)*@L-AL-AL-A2'2'2'2*+@L-AL-AL-A2'2'2'2+,@L-AL-AL-A2'2'2'2,-@L-AL-AL-A2'222-.@L-AL-AL-A2'2'2'2./@LALALA2'2'2'201@L=AL=AL=A2'2'2'212@L=AL=AL=A2'2'2'223@L-AL-AL-A2'2'2'234@L=AL=AL=A2'3'3'345@LALALA 3' 3' 3' 356@L=AL=AL=A3'3'3'367@LALALA 3' 3' 3' 378@ObAObAObA2' 32289@ORAORAORA2'2'2'29:@ObAObAObA2' 322:;@ObAObAObA2' 3' 3' 3;<@@$TA@$TA@$TA2' 3' 3' 3<=@@$TA@$TA@$TA2' 3' 3' 3=>@@$TA@$TA@$TA2' 3' 3' 3@ @LALALA2'2'2'2A@L-AL-AL-A2'2'2'2B @LALALA2'2'2'2C#@LALALA2'2'2'2D@5A5A5A2'2'2'2E @5A5A5A2'2'2'2F @L-AL-AL-A2'2'2'2G @LALALA2'2'2'2H@LALALA2'2'2'2I@LALALA2'2'2'2J@LALALA2'2'2'2K?@LALALA2'2;ip;i;iL;i;i(;i;i;ir;i;iN;i*;i;i ;it ;i ;iP ;i ;i, ;i ;iv ;iR ;i ;i.;i;i ;i&x;i&;i&T;i&;i&0;i&;i& ;i&z;i&;i&V;i&;i;i;i|;i;iX;i,&1@[)2@[$&z@\&1@\*2@\&z@]T*1@]*2@]L*z@^+1@^h+2@Fixed2DataFixed2MetaTBkndConsddVarMetak^*z@_+1@_,2@_+z@`X,1@`,2@`P,z@`,@a-1@a-2@a-z@a-@b-1@b-z@b|.@f41@f.z@h51@h.z@ip51@i8/z@j51@j/z@k@61@k/z@l61@l40z@m71@m0z@nx71@n0z@o71@o01z@pH81@p1z@r81@r1z@t91@t,2z@t2@u91@u2z@u2@v91@v2z@wP:1@wP3z@x:1@x3z@y ;1@y3z@z;1@zL4z@|;1@|;z@}h<1@}`<z@~<1@~<L`#i #i!#i!#i!#i`"#i"#i<##i##i$#i$#i%#i>&#i&#i'#i'#i'#id(#i@)#i)#i*#i*#i*#if+#i,#i-#i"@516,0,11901,20176" @516,0,11901,20176@@5C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5 @5RR@,@OWp駶4hQ r4駶4hQWp駶4hQ B駶4hQ#{9駶4hQpO駶4hQ%.駶4hQ',駶4hQ駟4hQQK&駶4hQ:0_駶4hQދ駶4hQ3\駶4hQ:0`駶4hQ駶4hQ3\駶4hQn駶4hQ3\駶4hQ|3駶4hQV駶4hQ|3駶4hQf85駶4hQ5k駶4hQf85駶4hQ5i駶4hQs駶4hQ5i駶4hQq駶4hQn7nm8Zh9:o;qs<rs=st>tx?xy@yzz@H=1@@=z@=1@=z@(>1@ >z@>1@>z@?1@?z@x?1@p?z@@ p   -#i,#i-#i-#i0`OOO OPOOOOO@OpO 0 `     " #  ! FixedDataFixedMetaFixed2Data0 Fixed2Meta  %$ 9 !"#(-$%.0&(.'46()57*23+34,65-,0.7/BG.(<Pdx,@T|0Xl 4H\p$8m"/駟4hQ.駟4hQHIW/駟4hQm"/駟4hQ&%D/駟4hQHIW/駟4hQx B/駟4hQ@^.駟4hQ.駟4hQx B/駟4hQ3,..駟4hQ@^.駟4hQf/駟4hQ3,..駟4hQ"/駟4hQc%2駟4hQ3,..駟4hQI11駟4hQc%2駟4hQ3,..駟4hQ2駟4hQWv2駟4hQ3,..駟4hQzTG2駟4hQ3駟4hQ3,..駟4hQ3駟4hQ`3N_3駟4hQ@^.駟4hQ&%D/駟4hQ#,פ4駟4hQ3,..駟4hQ8/駟4hQ)'4駟4hQ8/駟4hQ2/駟4hQ/24駟4hQ8/駟4hQB0駟4hQk4駟4hQI11駟4hQ3gD2駟4hQrh64駟4hQI11駟4hQzͿ2駟4hQrh64駟4hQI11駟4hQ3gC2駟4hQ׆4駟4hQ3,..駟4hQc9%50駟4hQ,4駟4hQ3,..駟4hQHN0駟4hQ5駟4hQ3,..駟4hQs1駟4hQ5駟4hQ3,..駟4hQ[1駟4hQhL| 5駟4hQ?e5駟4hQi3駟4hQ3в駟4hQ3,..駟4hQ[в駟4hQb'г駟4hQ_駟4hQet駟4hQ3a^е駟4hQб駟4hQ0б駟4hQC͗ж駟4hQб駟4hQб駟4hQC͗ж駟4hQб駟4hQб駟4hQv-3ж駟4hQ>б駟4hQ7Zв駟4hQ&lTз駟4hQ"bZxв駟4hQO ?в駟4hQ@r;>з駟4hQӆMб駟4hQӆMб駟4hQ@r;?з駟4hQӆMб駟4hQ>б駟4hQз駟4hQ7Zв駟4hQ"bZxв駟4hQLZ駥4hQ.0 ` @p0P@ P@p 0 `  P  RR@,@TBkndTask("ddProps VVarMeta!$p5Var2DataaraL@ @ @ @ $@ 0@ r@ <c@ Dd@ @ |@ ~@ @ @ @ @ ,@ c@ d@ H@ @|@ @ @ @ @ @ P@ &c@ .d@ @ \|@ ~@ @ @ @ @ @ c@ d@ \@ :|@ @ @ @ "@ .@ :@ :c@ Bd@ @ rD|@ @ @ @ @ @ ;z@ ;{@ ;@ (;@ pZ@ 0;@ c@ d@ @ x@ @ @ @ @ ^@ z@ {@ @ @ @ c@ d@ @ >@ J@ V@ b@ n@ ^@ z@ {@ @ @ @ zc@ d@ V@ @ @ "@ .@ :@ ^@ Fc@ Nd@ <@ @ @ @ @ @ \^@ z@ &{@ ,@ 4@ <@ ,c@ 4d@ @ @ @ @ @ @ .^@ Bz@ V{@ \@ d@ l@ c@ d@ @ ~@ @ @ @ @ ^@ rz@ {@ @ @ @ c@ d@ @ @@ L@ X@ d@ p@ ^@ z@ {@ @ @ @ |c@ d@ j @ @ * @ 6 @ B @ N @ ^@ z@ {@ @ @ @ Z c@ b d@ H @ b |@ @ @ @ @ & @ B b@ r @ 2 c@ : d@ @ |@ ~ @ @ @ @ @ b@ @ c@ d@ j @ @ * @ 6 @ B @ N @ ^@ Z c@ b d@ $ @ @ @ @ @ @ ^@ c@ d@ @ @ @ @ @ @ f^@ c@ d@ @ |@ D @ P @ \ @ h @ t @ @ c@ d@ &@ @ @ @ @ @ ^@ c@ d@ @ @ @ @ @ @ ^@ c@ d@ *@ n@ z@ @ @ @ -^@ c@ d@ j@ @ @ @ @ @ 6^@ 2z@ F{@ L@ T@ \@ b@ "c@ *d@ @ |@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ ~@ 2@ >@ J@ V@ b@ ^@ z@ {@ @ @ @ nc@ vd@ 4@ @ @ @ @ @ d^@ z@ .{@ 4@ <@ D@ $c@ ,d@ @ .|@ @ @ @ @ @ >@ c@ d@ @ N@ Z@ f@ r@ ~@ ^@ c@ d@ !|@ !0@ !<@ !H@ !T@ !`@ !^@ !lc@ !td@ "^@ "@ "@ "*@ "6@ "B@ "^@ "Nc@ "Vd@ # @ #@ #@ #@ #@ #@ #^^@ #Jz@ #^{@ #d@ #l@ #t@ #c@ #d@ $@ $@ $@ $@ $@ $@ $z^@ $c@ $d@ %~@ %2@ %>@ %J@ %V@ %b@ %^@ %nc@ %vd@ &\@ &|@ &@ &@ &(@ &4@ &@@ &@ &Lc@ &Td@ 'z@ '|@ '.@ ':@ 'F@ 'R@ '^@ '@ 'jc@ 'rd@ (@ ($|@ (@ (@ (@ (@ (@ (4@ (c@ (d@ )@ )L@ )X@ )d@ )p@ )|@ )T+^@ )c@ )d@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *+^@ *c@ *d@ +@ +D@ +P@ +\@ +h@ +t@ ++^@ +c@ +d@ , @ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,D,^@ ,c@ , d@ .!@ . @ . @ . @ . @ .!@ .Z.^@ . !c@ .!d@ /!@ /`!@ /l!@ /x!@ /!@ /!@ /,^@ /!c@ /!d@ 0"@ 0<"|@ 0!@ 0!@ 0!@ 0!@ 0!@ 0L"@ 0"c@ 0 "d@ 1"@ 1\"@ 1h"@ 1t"@ 1"@ 1"@ 14-^@ 1"c@ 1"d@ 2<#@ 2"@ 2"@ 2#@ 2#@ 2 #@ 2.^@ 2,#c@ 24#d@ 3-@ 3j#@ 3v#@ 3#@ 3#@ 3#@ 3/^@ 3#c@ 3#d@ 4>$@ 4#@ 4#@ 4 $@ 4$@ 4"$@ 4^/^@ 4.$c@ 46$d@ 5$@ 5x$@ 5$@ 5$@ 5$@ 5$@ 5n7^@ 5$c@ 5$d@ 6l%@ 6 %@ 6,%@ 68%@ 6D%@ 6P%@ 67^@ 6\%c@ 6d%d@ 7&@ 7%@ 7%@ 7%@ 7%@ 7%@ 7r8^@ 7%c@ 7%d@ 9'@ 9&@ 9&@ 9&@ 9&@ 9&@ 9P'^@ 9'c@ 9'd@ ;j(@ ;(@ ;*(@ ;6(@ ;B(@ ;N(@ ;0^@ ;Z(c@ ;b(d@ < )@ <(@ <(@ <(@ <(@ <(@ <8^@ <(c@ <)d@ =)@ =F)@ =R)@ =^)@ =j)@ =v)@ =N9^@ =)c@ =)d@ >*@ >)@ >)@ >)@ >)@ >)@ >9^@ >*c@ > *d@ ?1@ ?R1@ ?^1@ ?j1@ ?v1@ ?1@ ?1^@ ?1c@ ?1d@ @6;@ @f:@ @r:@ @~:@ @:@ @:@ @D^@ @:c@ @:d@ A;@ Ab;@ An;@ Az;@ A;@ A;@ AD^@ A;c@ A;d@ B,<@ B;@ B;@ B;@ B<@ B<@ B.E^@ B<c@ B$<d@ C<@ C<@ C<@ C<@ C<@ C<@ C~E^@ C<c@ C<d@ DH=@ D<@ D=@ D=@ D =@ D,=@ DE^@ D8=c@ D@=d@ E=@ E=@ E=@   E !"#$%&'(+,-./F12345678:;<=>?@ABCD,GSHTJKLMNOPQRqUpWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnovrstuw|}~"Project Schedule MSD 1 2Project Definition PhaseSystems Design8Preliminary Detailed Design2Complete Detailed Design & &Problem DefinitionL@- Y@. Y@u 4,Customer RequirementsL@@;. Y@X1/ Y@u 4FReview PRP, Syllabus, and ScheduleL@- Y@- CiY@u 4Intro to EDGEL@. Y@. Y@u 42Engineering RequirementsL@@;. Y@X1/ Y@u 4"House of QualityL@T/ Y@ء/ Y@u 4>Interview with Marcos EstermanL@. Y@. Y@u 48Interview with Alvaro RojasL@@/ Y@X1/ Y@u 4Research 1 .Existing Farm Research 9BenchmarkingL@/ Y@ء/ CiY@u 4,Material AlternativesL@0 I@`0 CiI@u 48Interview with Daniel Green &Crop/Fish Research *Crop CharacteristicsL@0 I@`0 iI@u 4*Fish CharacteristicsL@0 I@`0 iI@u 4(Cost-Worth Analysis6Waste and Nutrient CyclingResearch 2 Team RolesL@@/ Y@X1/ Y@u 4,Team Values and NormsL@@/ Y@X1/ Y@u 4*Risk Assessment/FMEA  !BIdentify All Risks and Apply RPNL@T/ Y@ء/ iY@u 4BAssign Ownership to Risk ThreatsL@T/ Y@ء/ iY@u 4"Define IP VisionL@- Y@X1/ iY@u 4:Define Communication MethodsL@. Y@. Y@u 4Design Review%>Completed Design Review SlidesL@/ 9@ء/ i9@u 4&Project Planning 1 ''`@0 I@`0 Y@0 CiY@u 4L@0 Y@0 Y@u 4`@0 I@`0 Y@0 iY@u 4`@0 I@`0 Y@0 iY@u 4L@0 Y@0 Y@u 4 ;<=>L@1 Y@+1 Y@u 4`@/ 9@ء/ Y@0 iY@u 4Planning (Functional Analysis ,+*)Decomposition$MEI RelationshipsFunction Tree*Subtract and Operate&Concept Generation((Morphological Table(Peer Review$Concept Selection .18Identify selection criteria5 Alternatives Hybrid Solution2Rank Solutions38Prepare for Design Review 2s 26.Feasibility Evaluation4 Design Review 252Sensor Cost Alternatives4Sensor and Power ResearchL@- Y@0 Y@u 4"Power GenerationDData Collection and Dissemination,Rough Draft for Frame&Rough Draft of BOM6Rough Draft of Pump System`@0 ON@@0 I@s2 1XI@u 46Cost-Worth Analysis ReviewL@N1 9@X2 PO9@u 4L@N1 Y@D2 dY@u 4L@N1 Y@ 2 sY@u 4LFixedData#&bFixedMeta-Fixed2Data%'0Fixed2Meta9* \,2'32'32'32&%2'2'25w4@I72'K32'K32'g32D%2'2'25wdd2'22'22'22'2&2'2'25@@dd2' 32' 32' 32' 3 &2'2'257dd 3',3 3',3 3',3 3',3>&2'3'3K@@-3'K3-3'K3-3'g3\&25w2%%dd2'22'22'22'2+2'2'2&5'22@8@8dd2'22'22'22'2+2'2'2&5'2 2dd2'22'22'22'2+2'2'2&5 '2dd2'22'22'22'2+2'2'2&5'2 2@8@8dd2'22'22'22'2,2'2'2&5'2 '2%%dd2'22'22'22'2,2'2'2&5'2 2dd2'22'22'22'2$,2'2'2&5'2 2dd2'22'22'22'2.,2'2'2&5'2dd2'22'22'22'28,2'2'25dd2'22'22'22'28,2'2'25'2dd2'22'22'22'2`,2'2'25'2'2dd2'22'22'22'2t,2'2'252'2dd2'22'22'22'2~,2'2'25'2dd2'22'22'22'2,2'2'25'2dd2'22'22'22'2,2'2'252'2dd2'22'22'22'2,2'2'252 '3dd2'32'32'32'3,2'3'3'5212wwdd2' 32' 32' 32' 3,2' 3' 35F20wwdd2' 32' 32' 32' 3,2'2'25 2dd2'22'22'22'2,2'2'2&5'22dd2'22'22'22'2,2'2'2&5'2%%dd2'22'22'22'2,2'2'2&5 2%%dd2'22'22'22'2,2'2'25'2!2%%dd2'22'22'22'2,2'2'25'2"'2]]dd2'22'22'22'2,2'2'2&5'2#'2dd2'22'22'22'2-2'2'2&5'2$'2dd2'22'22'22'2Z-2'2'25'2%2KKdd2'22'22'22'2-2'2'252&dd2'22'22'22'2-2'2'25'@@dd2' 32' 32' 32' 32'2'25"(@8@8dd2'22'22'22'22'2'2'#)@8@8dd2'22'22'22'2$2'2'2(2$*%%dd2'22'22'22'282'2'2(2%+%%dd2'22'22'22'282'2'2(2&,%%dd2'22'22'22'2B2'2'2(2'-,%%2'22'2 3' 3B2'2,,(.%%dd2'22'22'22'2B2'2'202!/'2dd2'22'22'22'2L2'2'2'5'2'0@@dd2'32'32'32'3L2'2'2')1KKdd2'22'22'22'2L2'2'202*2KKdd2'22'22'22'2L2'2'202+3%%dd2'22'22'22'2L2'2'202,4KKdd2'32'32'32'3`2'3'302.5dd 3' 3 3' 3 3' 3 3' 3j2' 3' 3' 3-6KKdd3'33'33'33'3j2'3'303/7dd 3' 3 3' 3 3' 3 3' 3t2' 3' 3' 328ww2' 32' 32' 3~229dd2'22'22'22'22'2'222:ww2' 32' 32' 3222;wwdd2' 32' 32' 32' 32' 3' 3@24<@@dd2' 32' 32' 32' 32' 3' 3@25=@@dd2' 32' 32' 32' 32' 3' 3@26>@@dd2' 32' 32' 32' 32' 3' 3@23? !"#)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNQRTUVWXYZ[_`acdefghiqrtuvwxyzM@ 0ygH }gI }gI X}gI "}gH qgLqgL@qgL@ JqgL@qgL@qgL@ qgL@r qgL@< qgL@ }gI }gI qgL@ dqgL@ .qgL@ }gI qgL@ qgL@ qgH@~qgL@ H}gIqgL@qgL@ }gI pqgL@ :qgL@ qgL@qgL@ qgH@ bqgL@ ,}gI }gI }gI qgL@ T!qgL@ "qgL@ "qgL@ |$qgL@ F%qgL@ &}gI &qgL@ 'qgL@ n(qgL@ 8)qgL@ *qgL@ *qgL@ +qgL@ *-qgL@ .qgL@ /qgL@ R0qgL@ 1qgL@ 1qgL@ z3qgL D4qgL 5q @q駟4hQ?@'駟4hQ@q駟4hQ@5_駟4hQ@駟4hQ@5et駟4hQ@駟4hQ@5nڟ駟4hQ@駟4hQ@eZ?駟4hQ@駟4hQ@5@^.駟4hQ @5駟4hQ5.駟4hQ@5駟4hQ53,..駟4hQ @5駟4hQ5"/駟4hQ @5駟4hQ5&%D/駟4hQ@5駟4hQ5HIW/駟4hQ@5駟4hQ58/駟4hQ@5駟4hQ52/駟4hQ@5駟4hQ5S/駟4hQ@_駟4hQ@5}[/駟4hQ@S/駟4hQ@5c9%50駟4hQ@}[/駟4hQ5HN0駟4hQ@}[/駟4hQ5B0駟4hQ@}[/駟4hQ5 0駟4hQ@S/駟4hQ@5s1駟4hQ@ 0駟4hQ5[1駟4hQ@ 0駟4hQ5l1駟4hQH@ (б駟4hQ5l1駟4hQ@1駟4hQ51駟4hQ@et駟4hQ@5I11駟4hQ@5駟4hQ52駟4hQ@5駟4hQ5zͿ2駟4hQ@5駟4hQ@53gC2駟4hQUUUUU@zͿ2駟4hQ53gD2駟4hQ@zͿ2駟4hQ5zTG2駟4hQUUUU@5駟4hQ53駟4hQ @5駟4hQ5i3駟4hQ@_駟4hQ5?e5駟4hQ@_駟4hQ55駟4hQ @_駟4hQ@5 (б駟4hQ@@et駟4hQ@5б駟4hQ`@ (б駟4hQ@+Əб駟4hQp@б駟4hQ2'2@8~BN б駟4hQx@б駟4hQ2'2%Lб駟4hQ|@б駟4hQ2'2%Ymб駟4hQ~@б駟4hQ2'2%0б駟4hQ@ (б駟4hQ('22'2%б駟4hQ@б駟4hQ2'2%б駟4hQP@ (б駟4hQ5б駟4hQ@ (б駟4hQ@ӆMб駟4hQ@б駟4hQ2'2KӆMб駟4hQ@б駟4hQ2'2KӆMб駟4hQ@б駟4hQ2'2%>б駟4hQ@б駟4hQ2'3K"bZxв駟4hQ@ (б駟4hQ 3' 37Zв駟4hQ@б駟4hQ3'3KO ?в駟4hQ@ (б駟4hQ 3' 3n%|в駟4hQ@1駟4hQ'22' 3w[в駟4hQ`@}[/駟4hQ2'2 в駟4hQ@@1駟4hQ'22' 3wdoв駟4hQ@1駟4hQ2' 3wXв駟4hQ@1駟4hQ2' 3@yг駟4hQ@1駟4hQ2' 3@Mtг駟4hQ@1駟4hQ2' 3@Z߻駥4hQ@1駟4hQ2'2.#駥4hQ@nڟ駟4hQ 3'3]+駥4hQ@/駥4hQ3'3]m;i.駥4hQ@/駥4hQ3'3se.駥4hQ@nڟ駟4hQ 3'3]s@O@O@O@O@O@@O@OOO@OOOO@OO@O@O@OOO@O@O@OOO@O@OO@O O@ O O O O@ O@ O@ O@ O@ O O O@ O O O@ O@ O O OO@OOOOOO@OOO@OOOOTBkndOutlCode*ddVarMeta$Var2Data), FixedData>> 0q駟4hQ~ˠ*mC"Dfb9F.@ ,@ FixedMeta+-8Fixed2Data.Fixed2Meta8 214<ddCEdl 2ddVarMeta0Var2Data13Ib9FixedData4@"@&&@& @&Tracking Ga&ntt @&Entry @&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&dule6@&"=@&2d2d$@&'@&(@&*@&z/ +@&/ -@&/ "@&&@&, @&Tracking Ga&ntt @&Entry(@&@ @ @ @ @ @ /@ @ 1@ 5@&& # !"%$M6@&x$@&& # !"%$'@&(@& *@&+ +@&n3 -@&'- 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp! =@&"2d,^&X RL~Fx@r2- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - (. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. YA/ A/ l-7/ A/ lA/ A/ l'1 0 (T "@&&@&' @&Tracking Ga&ntt @&Entry@& @ $@& '@&(@& *@&+ +@&n3 -@&'- 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!LINK_3"@&&@&P @&Tracking Ga&ntt @&Entry @&@ @ @ @ @ /@ @ 1@ 5@&& # !"9%$'/()*+,0.1234657;?<=>ces6@&|$@&%$'/()*+,0.1234657;?<=>'@&(@&*@&[0 +@&; -@&3 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!r=@&82d,^&X RL~Fx@r:l4f. ` ( Z 20 <1 ATTT- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - !- - Y(. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. A/ A/ l-7/ A/ lA/ A/ l'1 0 Z2 @U2 TTT2 2 Nyt3 3 At@4 @4 Hsth5 h5 zt@6 @6 tN7 6 tN7 6 < t "@&&@& @&Tracking Ga&ntt @&Entry@&@ $@&'@&(@&*@&@63 +@&n3 -@&~=3 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!LINK_33"@&&@&P @&Tracking Ga&ntt @&Entry@&@ @ @ @ @ /@ @ 5@&& # !"9%$'/()*+,0.12346ҋg駟4hQLINK_31;5駟4hQ@@ FixedMeta$&CMap 0:7ddVarMeta%Var2Data68FixedData9FixedMeta&CVba ;ddProps V430303m@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CEdl,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>><v:rect id="_x0000_s1014" title="Jul 1, '18" alt="Jul 1, '18" style="left:257; top:-17; width:47; height:17" stroked="0" filled="0"><v:textbox id="_x0000_s1015" inset="3px,0,0,0"><p><span style="FONT-FAMILY:Segoe UI; FONT-SIZE: 8pt; FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-DECORATION : none; COLOR : #444444;">Jul 1, '18</span></p></v:textbox></v:rect><v:polyline id="_x0000_s1016" points="257,0,257,-14"><v:stroke dashStyle="Solid" color="#444444" weight="1"/></v:polyline><v:roundrect id="_x0000_s1017" arcSize="10%" title="Today" alt="Today" style="left:97; top:-41; width:50; height:17" stroked="0"><v:fill color="#31752f"/><v:textbox id="_x0000_s1018" inset="0px,0px,0px,0px"><p style="text-align:center;"><span style="FONT-FAMILY:Segoe UI; FONT-SIZE: 8pt; FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: normal; TEXT-DECORATION : none; COLOR : #ffffff;">Today</span></p></v:textbox></v:roundrect><v:polyline id="_x0000_s1019" points="122,-24,122,30"><v:stroke dashStyle="Solid" color="#31752f" weight="3"/></v:polyline></v:group> 3Щ@ʀ8@ a?8@ 83x@ʀ9@ a?9@ 93 @ʀ:@ a?:@ :3ȫ@ʀ;@ a?;@ ;3p@ʀ<@ a?<@ <3@ʀ=@ a?=@ =3@ʀ>@ a?>@ >3h@ʀ?@ a??@ ?3@ʀ@@ a?@@ @{E1719C86-16D0-E911-A79F-F49634689051}2019\MSD\Project Schedule.mppPT@@@@@"@Tracking Ga&ntt@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm%@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR 4@} @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# HVb9@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @4 @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/ @/CTable5A>ddVarMeta'$Var2Data=?(FixedData@K@ @ @ @ Task Name@ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ &Task Name@ @ @ /@ @ 1@ &Entry&@ @ Entryq駟4hQFixedMetaOCV_iewKCddVarMetaPVar2DataBD{} }@ :@"P@ @"M@ X@"B/@"@ .@"Gantt &with Timelineq駟4hQ&Gantt Chartq駟4hQTime&line   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~!&# LHH<%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"Zd4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ fD d@8d@8u 4De_dh(dpQ+_d'ZT+_.dStandard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"Ħ 9%@"@ +/ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ fH d@8d@8u 4He_dh((._d2._dY_5._.dStandard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"2P L L C%@"@ j @"Bd*@"Timeline@"@  dW; d@Z- X+b <fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1" barid="4294967295"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFE9E9E9" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0" barid="4294967295"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="0" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="12" zoom2Screen="1" labelTextStyle="11" showTaskProgress="1"/><tlbarSet><tl id="0" useCustomDates="0" startDate="" finishDate="" label=""/><tl id="1"/></tlbarSet><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295" barid="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>ʦƦƦ %@"@  @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Tracking Gantt@"@ fD d@8d@8u 4De_dh(=+_dpQ+_k(d'ZT+_.dStandard22 @ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ TaskT@ @ Split; )@ w@ Task Progresst@ @ @ Manual Task+@ @ *Manual Split+)@ w@ *Manual Progress+@ @ P@ Start-only+@ @ @ Finish-onlyt@ @ Duration-onlyccc@ @ Baselineccc@ @ Baseline Split@ @ ccc@ @ Baseline MilestoneTTT@ @ @ Milestone+@ @ *Manual Milestone@ t@ Summary ProgressTTT TTT TTT@ @ @ SummaryTTT TTT TTT@ @ Manual Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split22)@ w@ *Rolled Up Task Progressccc22@ @ *Rolled Up Baseline TTT@ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone tI@ @ "*Deliverable Start tI@ @ #*Deliverable FinishtI@ @ $*Deliverable Duration @ @ %*Dependency Start @ @ &*Dependency Finish@ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split@ @ *Inactive Milestone$$@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestonet@ @ /*Rolled Up Manual Task+@ w@ 0*Rolled Up Manual ProgressL@ @ 1Deadline #@"S@"@"je3}{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } <TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1" barid="4294967295"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFBCD5EE" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FFFFFFFF" Dclr="FFE9E9E9" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0" barid="4294967295"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="0" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="12" zoom2Screen="1" labelTextStyle="11" showTaskProgress="1"/><tlbarSet><tl id="0" useCustomDates="0" startDate="" finishDate="" label=""/><tl id="1"/></tlbarSet><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295" barid="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 &F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.10730}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } %@"@ ! @"&EnFixedDataES(FixedMeta\8CFilterHddVarMeta]0q駟4hQTracking Ga&ntt9v6駟4hQ(@ l@ h\ 8taskspVar2DataGI^FixedDataJbFixedMetaj$CReportFPMdd\ 8resources&All Tasks.@ @ All Tasksq駟4hQ&All Resources, @ All ResourcesFF.駟4hQ@ W@ VarMetakVar2DataLNFixedDataOFixedMetalCDrawingURddVarMetamVar2DataQSFixedDataTFixedMetanCGroupingWddVarMetao0Var2DataVXpSS&No Group6@- @-No Task Groupq駟4hQ&No GroupFixedDataYsFixedMeta{$Props14/[z"CompObj\s4 @-No Resource Groupq駟4hQ"@516,0,11901,20176" @516,0,11901,20176@@5C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Sched^lule.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5 @5 :tOMicrosoft.Project 16.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99q Oh+'0( hSummaryInformation(]XDocumentSummaryInformation8(p  Project ScheduleCaleb WheelockCaleb Wheelock13Microsoft Project@d@.R ՜.+,D՜.+, X`lx  Tue 8/27/19 Wed 4/22/20172d?0h$0.0044%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete44% % Complete$0.00Cost172d?Scheduled Duration@eScheduled Finish@\Scheduled Start0hWork0%% Work CompleteYmб駟4hQб駟4hQs0+駥4hQO ?в駟4hQ@J1@Jd2@J@K1@K2@@N1 Y@ 2 sY@u 4L@N1 Y@ 2 sY@u 4L@/2 9@ 92 s9@u 4L@/2 Y@D2 sY@u 4L@h2 Y@X3 sY@u 4FDevelop Hybrid Solution from Alt's@0 OL-A@,8$@L AKL A@K8$@LALA@8$@L=AXL=A@X$@WA GA@GAWA@ ڲOڲOtrol Panel\L$@L-A,L-A@,L A,8$@L=AXL=A@X8$@L-A,N@@0 I@s2 I@x3 Y@5 1XY@u 4`@/2 9@ 92 Y@}2 sY@u 4L@h2 Y@X3 POY@u 4L@3 Y@4 POY@u 4L@*4 Y@XX5 POY@u 4`@{5 9@5 I@5 POI@u 4L@N1 Y@R7 AOY@u 4L@N1 9@X2 AO9@u 4L@N1 9@X2 AO9@u 4L@N1 9@X2 AO9@u 4TVisit Webster-Schroeder Aquaponics SystemL@N1 Y@c1 AOY@u 4`@N1 9@X2 I@?4 POI@u 4L@6 9@6 `9@u 4`@N1 9@X2 I@?4 AOI@u 4`@N1 9@X2 D@ة6 AOD@u 4`@N1 9@X2 dd2'22'22'22'22'2'2@2.@8@]]dd 3'3 3'3 3'3 3'3d3'xˠ*mCKz@L 1@L'2@L z@M\!1@M/#駥4hQ.#駥4hQxˠ*mC+駥4hQ@'2@MT!z@N!1@N|'2@N!z@O "nڟ駟4hQOߖ/駥4hQm;i.駥4hQ;>/駥4hQbI//駥4hQ+駥4hQm;i.駥4hQt/駥4hQm;i.駥4hQ t.駥4hQ/駥4hQse.駥4hQl .駥4hQb[0駥4hQ//駥4hQ 0駥4hQL-A@,8$@L=AXL=A@XL$@L=AXL=A@X5AX8$@ObA ObA@ 8$@OBAOBA@8$@OBAOBA@8$@OBAOBA@2H ,gO8$@LALA@L$@ObA ObA@ UA d ,L@A%L@A%8$@L@%L@@%L$@@$TAr@$TA@rObA@ L$@@$TAr@$TA@rObA@ L$@@$TAr@$TA@rObA'2'2LL@@OBAOBAOBA 3'3'3'3MA@OBAOBAOBA3'3'3'3NB@LALALA3'3'3'3OC@D@ة6 AOD@u 4t@N1 9@X2 I@?4 N@ 5 PON@u 4`@6 9@6 R@h6 `R@u 4t@{5 9@5 I@5 R@6 POR@u 4t@N1 9@X2 I@?4 T@X8 AOT@u 4t@ L$@LALA@A8$@LALA@d3H ,ALAd ,OBAAHOBAAH3d ,OBAAIAAv=R3H ,@N1 9@X2 D@ة6 T@X8 AOT@u 4t@N1 9@X2 D@ة6 T@X8 AOT@u 4@N1 9@X2 I@?4 N@ 5 Y@R7 POY@u 4t@6 9@6 R@h6 Y@6 `Y@u 457;?<=>@sat6@&|$@&'/()*+,0.1234657;?<=>@'@&(@&*@&"0 +@&8< -@&#3 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!v=@&92d,^&X RL~Fx@r:l4f. ` ( Z " 20 <1 ATTT- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - !- - Y(. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. A/ A/ l-7/ A/ lA/ A/ l'1 0 Z2 @U2 TTT2 2 Nyt3 3 At@4 @4 Hsth5 h5 zt@6 @6 tN7 6 t"@&&@&K @&Tracking Ga&ntt @&Entry @&@ @ @ @ @ /@ @ 1@ 05@&& # !"9%$'/()*+,0.1234657;?<=>@CPKABGEDIHFJ@{5 9@5 I@5 R@6 Y@ة6 POY@u 4L@=7 Y@R7 I=Y@u 4@N1 9@X2 I@?4 T@X8 Y@-: AOY@u 4@N1 9@X2 D@ة6 T@X8 Y@-: AOY@u 4@N1 9@X2 D@ة6 T@X8 Y@-: AOY@u 4<New Task> 5JPC@Peer Review 2"Subsystem Design3'3 3<A]]dd3'33'33'33'33'3'3K3=Bdd3'33'33'33'3R3'3'3K39C  2 ")$%'(*+/-.03456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~try @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Tracking Gantt@"@ fD d@8d@8u 4De_dh(=+_dpQ+_k(d'ZT+_.dStandard22 @ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ TaskT@ @ Split; )@ w@ Task Progresst@ @ @ Manual Task+@ @ *Manual Split+)@ w@ *Manual Progress+@ @ P@ Start-only+@ @ @ Finish-onlyt@ @ Duration-onlyccc@ @ Baselineccc@ @ Baseline Split@ @ ccc@ @ Baseline MilestoneTTT@ @ @ Milestone+@ @ *Manual Milestone@ t@ Summary ProgressTTT TTT TTT@ @ @ SummaryTTT TTT TTT@ @ Manual Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split22)@ w@ *Rolled Up Task Progressccc22@ @ *Rolled Up Baseline TTT@ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone tI@ @ "*Deliverable Start tI@ @ #*Deliverable FinishtI@ @ $*Deliverable Duration @ @ %*Dependency Start @ @ &*Dependency Finish@ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split@ @ *Inactive Milestone$$@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestonet@ @ /*Rolled Up Manual Task+@ w@ 0*Rolled Up Manual ProgressL@ @ 1Deadline #@"S@"@"je3, @"@@ A=.** %@"@ j @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"dLMNO6@&h$@&@CPKABGEDIHFJLMNO'@&(@&*@&6 +@&A -@&e\9 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!j=@&I2d,^&X RL~Fx@r:l4f. ` ( Z " T N H z B2$0 <1 ATTT- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - !- - Y(. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. A/ A/ l-7/ A/ lA/ A/ l'1 0 Z2 @U2 TTT2 2 Nyt3 3 At@4 @4 Hsth5 h5 zt@6 @6 tN7 6 t 7 c7 +8 8 [ t: : t@>: @>: t@>: @>: ) t8 8 \ t "@&&@&K @&Tracking Ga&ntt @&Entry @&@ @ @ @ @ @ /@ @ 5@&& # !"l .駥4hQ@/駥4hQ3'3@ t.駥4hQ@/駥4hQ3'35Y/駥4hQ@nڟ駟4hQ,3',3;>/駥4hQ@/駥4hQ3'3t/駥4hQ@/駥4hQ&3'+3KM/駥4hQ@/駥4hQ3'%3@~¾/駥4hQ@nڟ駟4hQ@/駥4hQ@nڟ駟4hQ@3'+3//駥4hQ@~¾/駥4hQ 3'3p 0駥4hQ@~¾/駥4hQ('33'!3@+D0駥4hQ@~¾/駥4hQ 3'%3@d@S+0駥4hQ@~¾/駥4hQ 3'%3@db\0駥4hQ@nڟ駟4hQ 3',3N駶4hQ@~¾/駥4hQ 3'%3@d!Ap駶4hQ@~¾/駥4hQ 3'%3@d,Yz駶4hQ@~¾/駥4hQ 3'%3@d>ID High Risk Critical ElementsA3 Week Plans8ID SME and Schedule MeetingCRisk AnalysisBFPreliminary Detailed Design Review<Detailed Design for High-RiskB.Prepare DDR PowerPoint.Design Review with SME2Research and Development NOLPlanning A(Prototype Flow Rateel BOM.Prototype Rope + WheelLNitrate Cyclewith Goldfish4Prototype Support and PVC,Modules and Workshops 5FL@=7 Y@8 ?:Y@u 4L@8 Y@9 ?:Y@u 4L@: Y@-: >:Y@u 4L@=7 Y@8 >:Y@u 4L@@8 ]]dd 3'3 3'3 3'3 3'3R3'3'3 3@D@@dd3'33'33'33'3\3'3'3K3?Edd3'33'33'33'3z3'3'3K3CFdd,3',3,3',3,3',3,3',3z3',3',3,3>Gdd3'33'33'33'33'3'3K3BHKKdd&3'+3&3'+3&3'+3&3'+33'+3'+3K&3AI@@dd3'%33'%33'%33'%33'%3'%3K3DJ@d@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%33'3'3;K@d@ddd3'+33'+33'+33'+33'3'3ELppdd 3'3 3'3 3'3 3'33'3'3J 3FM@@@3'!33'!33',33J3@@FN@d@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%33'%3'%3J 3GO@d@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%33'%3'%3J 3:Pdd 3',3 3',3 3',3 3',33',3',3 3HQ@d@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%3B'3'%3'%3J 3IR@dE=@ E=@ E=@ EF^@ E=c@ E=d@ Fl>@ F >@ F,>@ F8>@ FD>@ FP>@ FnF^@ F\>c@ Fd>d@ G?@ G>@ G>@ G>@ G>@ G>@ GF^@ G>c@ G?d@ H?@ Hf?@ Hr?@ H~?@ H?@ H?@ HG^@ H?c@ H?d@ I<@@ I?@ I?@ I@@ I@@ I @@ I^G^@ I,@c@ I4@d@ J@@ J@|@ Jz@@ J@@ J@@ J@@ J@@ JG@ J@c@ J@d@ KlA@ KA|@ K A@ K,A@ K8A@ KDA@ KPA@ KA@ K\Ac@ KdAd@ LA@ LA@ LA@ LA@ LA@ LA@ LG^@ LAc@ LAd@ NC@ NB@ NB@ NB@ NB@ NB@ NJH^@ NHz@ N.H{@ N4H@ N/駥4hQ;>/駥4hQxˠ*mCt/駥4hQt/駥4hQxˠ*mCM/駥4hQM/駥4hQxˠ*mC//駥4hQ//駥4hQxˠ*mC 0駥4hQ 0駥4hQxˠ*mC+D0駥4hQ+D0駥4hQxˠ*mC@S+0駥4hQ@S+0駥4hQxˠ*mCb\0駥4hQb\0駥4hQxˠ*mC1@O'2@O"z@P"1@P'2@P"z@Q#1@Q0(2@Q"z@RT#1@Rl(2@RR3d ,OBAAHOBAAH\3d ,IAALMAAv=z3H ,z3H ,3H ,3d ,L=AAHXL=AAHX3d ,IAAHIAAH3d ,EAAHEAAH3d ,A@$TAr@$TAAHr@$TAAHr3d , eaAAH" eaAAH" 3d , eaAAH" eaAAH" 3d ,eAAHeAAH8$@OBAOBA@8$@OBAOBA@8$@LALA@8$@OBAOBA@8$OBAOBAOBA 3'3'3'3PD@IAIAIA3'3'3'3QE@LALALA3'3'3'3RF@LALALA,3',3',3',3SG@LALALA3'3'3'3TH@L=AL=AL=A&3'+3'+3'+3UI@IAIAIA3'%3'%3'%3VWXL@EAEAEA 3'3'3'3YM@@$TA@$TA@$TA3'!333ZN@ eaA eaA eaA 3'%3'%3'%3[O@ eaA eaA eaA 3'%3'%3'%3\P@eAeAeA 3',3',3',3]QL#z@S#1@S(2@S#z@T#1@T(2@T#z@Ul$1@U )2@Ud$z@X$1@X\)2@X$z@Z%1@Z)2@Z%z@[  P  @ p    ;i4;i;i;i~;i;i;i;i;i;i\;i;i8#i#i#igL 5qgL@OOOO@OO@O@OOOO@OOOO@O 6qgL l7qgL 68qgL 9qgL 9qgL :qgL ^;}gI (<}gI <qgL =qgL >qgL P?qgL @qgLO駶4hQ5Y/駥4hQeZ?駟4hQ r3駶4hQt}駶4hQ*@"Tracking Gantt@"@ f_N @Z- X+b Standard22 @ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ TaskT@ @ Split; )@ w@ Task Progresst@ @ @ Manual Task+@ @ *Manual Split+)@ w@ *Manual Progress+@ @ P@ Start-only+@ @ @ Finish-onlyt@ @ Duration-onlyccc@ @ Baselineccc@ @ Baseline Split@ @ ccc@ @ Baseline MilestoneTTT@ @ @ Milestone+@ @ *Manual Milestone@ t@ Summary ProgressTTT TTT TTT@ @ @ SummaryTTT TTT TTT@ @ Manual Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split22)@ w@ *Rolled Up Task Progressccc22@ @ *Rolled Up Baseline TTT@ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone tI@ @ "*Deliverable Start tI@ @ #*Deliverable FinishtI@ @ $*Deliverable Duration @ @ %*Dependency Start @ @ &*Dependency Finish@ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split@ @ *Inactive Milestone$$@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestonet@ @ /*Rolled Up Manual Task+@ w@ 0*Rolled Up Manual ProgressL@ @ 1Deadline @"S@"@"vi3$X @"@@ A=T@ A=9%$'/()*+,0.1234657;?<=>@CPKABGEDIHFJLNOQRSTUVlWY\]^_`abcdfnmgZhjik6@&h$@&TUVlWY\]^_`abcdfnmgZhjik'@&(@&*@&I6 +@&@FA -@&Q9 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!=@&c2d,^&X RL~Fx@r:l4f. ` ( Z " T N H z Bt <n6h0b*\$V2$0 <1 ATTT- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - !- - Y(. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. A/ A/ l-7/ A/ lA/ A/ l'1 0 Z2 @U2 TTT2 2 Nyt3 3 At@4 @4 Hsth5 h5 zt@6 @6 tN7 6 t 7 c7 +8 8 [ t: : t@>: @>: t@>: @>: ) t> @> + "@&&@&K @&Tracking Ga&ntt @&Entry@&@ @ $@&V'@&(@&*@&I6 +@&@FA -@&Q9 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!LINK_3dule.mpp!LINK_3  "@&&@&' @&Tracking Ga&ntt @&Entry@&@ @ @ @ @ @ /@ 5@&& # !"9%$'/()*+,0.1234657;?<=>@CPKABGEDIHF駶4hQ@eZ?駟4hQ',3駶4hQ @eZ?駟4hQ',3駶4hQ"@eZ?駟4hQ',3-3'D3Q4/]駶4hQ$@eZ?駟4hQ@3'+3t}駶4hQ(@4/]駶4hQ@pO駶4hQ*@0駶4hQ',3-3'63A駶4hQ]tE(@t}駶4hQ',3-3'A3@B駶4hQ.袋.(@t}駶4hQ',3-3'A3@C駶4hQE]tE(@t}駶4hQ',3-3'A3@D駶4hQ\tE](@t}駶4hQ',3-3'A3@E駶4hQsE]t(@t}駶4hQ',3-3'A3@F駶4hQ.袋(@t}駶4hQ',3-3'A3@G駶4hQ.(@t}駶4hQ',3-3'A3@H駶4hQ袋.(@t}駶4hQ',3-3'A3@I駶4hQE]t(@t}駶4hQ',3-3'A3@[駶4hQ袋.h)@t}駶4hQ',3-3'A3@0駶4hQtE])@eZ?駟4hQ@%.駶4hQ,@0駶4hQ('6393'D3駶4hQ@-@0駶4hQ',3-3'D3Q<駶4hQ-@0駶4hQ',3-3'D3Q< 駶4hQ-@0駶4hQ',3-3'D3Q!1U駶4hQ#@eZ?駟4hQ',3-3'33]5 B駶4hQ.袋)@eZ?駟4hQ('H3I3'K3@8Wp駶4hQ.{)@eZ?駟4hQ('A3B3'H3]QK&駶4hQ/@q駟4hQ@j3'3Xz駶4hQ0@\駶4hQj3j3'3ދ駶4hQ1@\駶4hQj3j3'3,駶4hQ2@\駶4hQj3j3'3,3\駶4hQ3@\駶4hQ('33'3,Y@X: >:Y@u 4L@Q: Y@f: >:Y@u 4L@}> Y@ؒ> >:Y@u 4L@Q: Y@f: >:Y@u 4L@@,= Y@Z> >:Y@u 4L@2; Y@ = >:Y@u 4SRQONL@=7 Y@X8 ?:Y@u 4L@=7 Y@ = ?:Y@u 48Design Supporting StructureL@=7 Y@ = ?:Y@u 4L@=7 Y@ؒ> ?:Y@u 4&Ergonomic AnalysisL@=7 Y@ = ?:Y@u 4(Cost-Worth AnalysisL@=7 Y@ = ?:Y@u 4 FMEAL@=7 Y@ = ?:Y@u 4Peer Review 23 Week Plans,Modules and WorkshopsPlanning }<Update all Relevant Documents HOrganize Meeting with Larry BuckleyCWA FMEA&Ergonomic AnalysisHOQCADRequirements.Feasibility EvaluationSketches EDGE Risk Management2Research and Development DAquatic Plant Filtration Research0CAD Detail EnhancementsBOM Refinement Nitrate CyclingHPrepare and Send-Out Pre DDR Report"Final DDR ReviewLPrepare Final DDR Review PresentationgWlVY fdcbakijZZnY MSD 2 vFSensor Interface Subsystem Testi@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%3L'3'%3'%3J 3JS@d@ddd 3'%3 3'%3 3'%3 3'%3L'3'%3'%3J 3LT]]-3'33-3'33c3'g3d3',3MU]]-3'33-3'33c3'g3R3',3NV'33QQ-3'D3-3'D3P3j33-3PW@@-3'A3-3'A3-3'A33PXQY@@-3'A3-3'A3-3'A3'3W_Z-3'63-3'63P3\3'3g-3\[R\w@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwS]w@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwT^w@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwU_w@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwV`w@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwWaw@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwXbw@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwYcw@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3wwZdw@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3ww[e[fw@@-3'A3-3'A3I3^3'3Y-3ww^gQQ-3'D3-3'D3-3'D3'3`h93'D393'D3\3j3'3g93biQQ-3'D3-3'D3P3j3'3g-3ajQQ-3'D3-3'D3P3j3(3g-3ckQQ-3'D3-3'D3P3j3 (3g-3Ol]]-3'33-3'33c3j3 (35-3]mw@8@8I3'K3I3'K3e3j3(3I3ww\n]]B3'H3B3'H3^3e3(3B3wwdoXXj3'3j3'3j3'3+3fp@qj3'3j3'33'3+3vS@Kc@ SHKd@ T2L@ TK@ TK@ TK@ TK@ TK@ TKz@ TL{@ TL@ TL@ Ta@ T$L@ T*L@ TKc@ TKd@ UL@ UfL@ UrL@ U~L@ UL@ UL@ ULz@ UL{@ UL@ UL@ Ua@ UL@ UL@ ULc@ ULd@ VM@ VM@ V(M@ V4M@ V@M@ VLM@ VhMz@ V|M{@ VM@ VM@ VM@ VM@ VM@ VXMc@ V`Md@ WhN@ W~N|@ WM@ WM@ WM@ WN@ WN@ W0Nz@ WDN{@ WJN@ WRN@ WZ@ WZN@ W`N@ W Nc@ W(Nd@ YN@ Y"O|@ YN@ YN@ YN@ YN@ YN@ YZ@ YNc@ YNd@ ZO@ Z2O@ Z>O@ ZJO@ ZVO@ ZbO@ ZO@ ZnOc@ ZvOd@ \FP@ \O@ \O@ \P@ \ P@ \P@ \RP@ \$Pc@ \,Pd@ ]P@ ]^P@ ]jP@ ]vP@ ]P@ ]P@ ]P@ ]Pc@ ]Pd@ ^4Q@ ^P@ ^P@ ^P@ ^P@ ^Q@ ^^Q@ ^Qc@ ^Qd@ _Q@ _jQ@ _vQ@ _Q@ _Q@ _Q@ _Q@ _Qc@ _Qd@ `>R@ `Q@ `Q@ `Q@ `R@ `R@ `JR@ `Rc@ `$Rd@ aR@ aVR@ abR@ anR@ azR@ aR@ aR@ aRc@ aRd@ bTd@ fT@ frT@ f~T@ fT@ fT@ fT@ fZ@ fTc@ fTd@ g@U@ gvU|@ gT@ gU@ g U@ gU@ g$U@ gZ@ g0Uc@ g8Ud@ hV@ hU@ hU@ hU@ hU@ hU@ hUz@ hU{@ hU@ hU@ hZ@ hlV@ hU@ hV@ hUc@ hUd@ iW@ ixV@ iV@ iV@ iV@ iV@ iVz@ iV{@ iV@ iV@ iJW@ iV@ iW@ iVc@ iVd@ jW@ jVW@ jbW@ jnW@ jzW@ jW@ jW@ jWc@ jWd@ k@X@ kW@ kW@ kW@ kX@ kX@ kdX@ kXc@ k&Xd@ lX@ lpX@ l|X@ lX@ lX@ lX@ lY@ lXc@ lXd@ mY@ m&Y@ m2Y@ m>Y@ mJY@ mVY@ mZ@ mY@ mbYc@ mjYd@ nZ@ nY@ nY@ nY@ nY@ nY@ nZ@ ndZ@ nYc@ nYd@ oD[@ oT[|@ oZ@ o[@ o[@ o[@ o([@ od[@ o4[c@ o<[d@ p[@ pp[@ p|[@ p[@ p[@ p[@ p[c@ p[d@ qR\@ q\@ q\@ q\@ q*\@ q6\@ qB\c@ qJ\d@ r\@ r\@ r\@ r\@ r\@ r\@ r\c@ r\d@ sh]@ s]@ s(]@ s4]@ s@]@ sL]@ s]@ s]@ sX]c@ s`]d@ t]@ t]@ t]@ t]@ t]@ t]@ t*^@ t6^@ t]c@ t]d@ u^@ uB^@ uN^@ uZ^@ uf^@ ur^@ u~^c@ u^d@ v_@ v6_|@ v^@ v^@ v^@ v^@ v^@ vF_@ v^c@ v_d@ w_@ w_|@ w^_@ wj_@ wv_@ w_@ w_@ w_@ w_c@ wnڠ駟4hQnڟ駟4hQxˠ*mCeZ@駟4hQeZ?駟4hQxˠ*mCc9%60駟4hQc9%50駟4hQxˠ*mCHN0駟4hQHN0駟4hQxˠ*mCC0駟4hQB0駟4hQxˠ*mCs1駟4hQs1駟4hQxˠ*mC[1駟4hQ[1駟4hQxˠ*mCl1駟4hQl1駟4hQxˠ*mCl1駟4hQl1駟4hQxˠ*mC3gE2駟4hQ3gC2駟4hQxˠ*mC3gF2駟4hQ3gD2駟4hQxˠ*mCzTH2駟4hQzTG2駟4hQxˠ*mCj3駟4hQi3駟4hQxˠ*mC?e5駟4hQ?e5駟4hQxˠ*mC+Ɛб駟4hQ+Əб駟4hQxˠ*mC~BN!б駟4hQ~BN б駟4hQxˠ*mCLб駟4hQLб駟4hQxˠ*mCYnб駟4hQYmб駟4hQxˠ*mC1б駟4hQ0б駟4hQxˠ*mCб駟4hQб駟4hQxˠ*mCб駟4hQб駟4hQxˠ*mCӆMб駟4hQӆMб駟4hQxˠ*mCӆMб駟4hQӆMб駟4hQxˠ*mCӆMб駟4hQӆMб駟4hQxˠ*mC?б駟4hQ>б駟4hQxˠ*mC"bZyв駟4hQ"bZxв駟4hQxˠ*mC7[в駟4hQ7Zв駟4hQxˠ*mCO ?в駟4hQO ?в駟4hQxˠ*mCn%|в駟4hQn%|в駟4hQxˠ*mC[в駟4hQ[в駟4hQxˠ*mC в駟4hQ в駟4hQxˠ*mCdpв駟4hQdoв駟4hQxˠ*mCXв駟4hQXв駟4hQxˠ*mCyг駟4hQyг駟4hQxˠ*mCMuг駟4hQMtг駟4hQxˠ*mCCи駟4hQ3,..駟4hQxˠ*mCKJи駟4hQ@^.駟4hQxˠ*mCKKи駟4hQ"/駟4hQxˠ*mCKLи駟4hQ3駟4hQxˠ*mCKMи駟4hQ.駟4hQxˠ*mCKNи駟4hQ&%D/駟4hQxˠ*mCKOи駟4hQHIW/駟4hQxˠ*mCKPи駟4hQ8/駟4hQxˠ*mCKQи駟4hQ2/駟4hQxˠ*mCKRи駟4hQI11駟4hQxˠ*mCKSи駟4hQ2駟4hQxˠ*mCZ߻駥4hQZ߻駥4hQxˠ*mC/#駥4hQ.#駥4hQxˠ*mC+駥4hQ+駥4hQxˠ*mCm;i.駥4hQm;i.駥4hQxˠ*mCse.駥4hQse.駥4hQxˠ*mCl.駥4hQl .駥4hQxˠ*mC u.駥4hQ t.駥4hQxˠ*mC5Y/駥4hQ5Y/駥4hQxˠ*mC;>/駥4hQ;>/駥4hQxˠ*mCt/駥4hQt/駥4hQxˠ*mCM/駥4hQM/駥4hQxˠ*mC//駥4hQ//駥4hQxˠ*mC 0駥4hQ 0駥4hQxˠ*mC+D0駥4hQ+D0駥4hQxˠ*mC@S+0駥4hQ@S+0駥4hQxˠ*mCb\0駥4hQb\0駥4hQxˠ*mCN駶4hQN駶4hQxˠ*mC!Aq駶4hQ!Ap駶4hQxˠ*mC,Yz駶4hQ,Yz駶4hQxˠ*mC駶4hQ駶4hQxˠ*mC駶4hQ駶4hQxˠ*mC駶4hQ駶4hQxˠ*mCpP駶4hQpO駶4hQxˠ*mCK駶4hQA駶4hQxˠ*mCL駶4hQB駶4hQxˠ*mCM駶4hQC駶4hQxˠ*mCN駶4hQD駶4hQxˠ*mCO駶4hQE駶4hQxˠ*mCP駶4hQF駶4hQxˠ*mCQ駶4hQG駶4hQxˠ*mCR駶4hQH駶4hQxˠ*mCS駶4hQI駶4hQxˠ*mC\駶4hQ[駶4hQxˠ*mC%,駶4hQ%.駶4hQxˠ*mC駶4hQ駶4hQxˠ*mC< 駶4hQ<駶4hQxˠ*mC< 駶4hQ< 駶4hQxˠ*mC!1V駶4hQ!1U駶4hQxˠ*mC B駶4hQ B駶4hQxˠ*mCWp駶4hQWp駶4hQxˠ*mC@IAIA@8$@LALA@8$@LALA@8$@LALA@8$@L=AXL=A@X8$@IAIA@8$@EAEA@8$@ eaA" eaA@" 8$@ eaA" eaA@" 8$@eAeA@B'3d , eaAAH" eaAAH" 8$@ eaA" eaA@" L'3d , eaAAH" eaAAH" 8$@ eaA" eaA@" L'3d , eaAAH" eaAAH" 8$@ eaA" eaA@" d3d ,AOBAOBAAH8$OBA@R3d ,AOBAOBAAH8$OBA@3d ,Az`A z`AAH z`AAH 8$eA@'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA:'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA'3H ,ALA(3H ,ALAA= (3H ,ALA (3H ,ALAvent#T2(3H ,ALA) +:(3H ,ALAd ,ALMALMAAHLMAAHd ,A@w[A@w[AA0O z`AA( d ,A@w[A@w[AAXO z`AA & d ,A@w[A@ eaA eaA eaA 3'%3'%3'%3^R@ eaA eaA eaA 3'%3'%3'%3_S@ eaA eaA eaA 3'%3'%3'%3`T@OBAOBAOBA-3'33-3-3aU@OBAOBAOBA-3'33-3-3bV@z`Az`Az`A-3'D3-3-3cdefZ@LMALMALMA-3'63-3-3gh\@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3i]@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3j^@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3k_@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3l`@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3ma@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3nb@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3oc@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3pd@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3qrf@@w[A@w[A@w[A-3'A3-3-3sth@ORAORAORA93'D39393ui@z`Az`Az`A-3'D3-3-3vj@z`Az`Az`A-3'D3-3-3wk@z`Az`Az`A-3'D3-3-3xl@OBAOBAOBA-3'33-3-3ym@5A5A5AI3'K3I3I3zn@OBAOBAOBAB3'H3B3B3{|p@gAgAgAj3'3j3j3}q@L]AL]AL]Aj3'3j3Y`OOOO OPOOOOO@OpO0O Pp0`OOO OPOOOOO@OpO 0 `   P  @  0 `  O O @p0` @p0`OO@@O@OO@OOOO@OOOOOO@O@OOOO@OOO@O@OOOsb 0ygH }gI }gI X}gI "}gH}gHqgL@qgL@ JqgL@qgL@qgL@ qgL@r qgL@< qgL@ }gI }gI qgL@ dqgL@ .qgL@ }gI qgL@ qgL@ qgH@~qgL@ H}gIqgL@qgL@ }gI pqgL@ :qgL@ qgL@qgL@ qgH@ bqgL@ ,}gI }gI }gI qgL@ T!qgL@ "qgL@ "qgL@ |$qgL@ F%qgL@ &}gI &qgL@ 'qgL@ n(qgL@ 8)qgL@ *qgL@ *qgL@ +qgL@ *-qgL@ .qgL@ /qgL@ R0qgL@ 1qgL@ 1qgL@ z3qgL@ D4qgL@ 5qgL@ 5qgL@ 6qgL@ l7qgL@ 68qgL@ 9qgL@ 9qgL@ :qgL@ ^;}gI (<}gI <qgL@>qgL@ P?qgL@ @qgL@ @qgL@ AqgL@ xBqgL@BCqgL DqgLDqgLE}gH 4G}gI GqgL IqgL \JqgL &KqgL KqgL LqgL MqgL NNqgL OqgL OqgL vQqgL @R}gI SqgLSqgL TqgL hUqgL 2VqgL VqgL WqgL X}gIZYqgL$ZqgLZqgL [qgL \qgLJLNOQRSTUVlWY\]^_`abcdfnmgZhjikovpqrstuwxyz&6@&od$@&ovpqrstuwxyz'@&(@&*@& L +@&c -@&~Q 1@&C:\Users\cpwhe\OneDrive\Documents\Fall 2019\MSD\Project Schedule.mpp!.=@&o2d,^&X RL~Fx@r:l4f. ` ( Z " T N H z Bt <n6h0b*\$VPJ|2.eK sE cTTT%0 <1 ATTT- - @- - / - e / - - - _@- - 9@- - z/ - @0 - '@0 - @0 - !- - Y(. (. k(. (. A/ A/ rA/ A/ / (. 3@0 (. A/ A/ l-./ A/ lA/ A/ l1 0 Z2 @U2 TTT 2 2 Nyt3 3 At@4 @4 Hsth5 h5 zt@6 @6 t<7 6 t7 c7 +8 8 [ t: : t@>: @>: t@>: @>: ) t%> @> +@C @C TTT@D @D t@FA @ ptP P ]P P 2]U U d@Y @Y %M\ M\ ,W^ ^ ^|3駶4hQ4@\駶4hQ('33'3@+駶4hQ5@\駶4hQj3j3'3\駶4hQ@0@QK&駶4hQ@+j駶4hQ6@QK&駶4hQ@f85駶4hQ7@+j駶4hQ('33'3@5i駶4hQ8@+j駶4hQ('33'3pq駶4hQ9@+j駶4hQ('33'3ngJEnvironmental and Structural Testing,Solids Filter Testing$Flow Rate Testing rq.User Interface Testings0Nitrate Cycling Testing$Subsystem Testing urqpSystem Testing x&Short-Term Testingt"Mid-Term Testingx$Long-Term Testingyj3@q@qgq,,j3'3j3'3j33+3vj3hr,,j3'3j3'3j33+3vj3is,,3'33'333+3v3jt@@3'33'333+3v3kuXj3'3j3'33'3+3vj3XXev@&@&j3'3j3'3j3'3+3olw223'33'33'3+3omx@@3'33'333+3w3nypp3'33'333+3w3oz3'33'33'3,3w3_d@ x4`@ x_@ x_@ x`@ x `@ x`@ x^`@ xj`@ x$`c@ x,`d@ y`@ yv`@ y`@ y`@ y`@ y`@ y`@ y`@ y`c@ y`d@ zLa@ za@ z a@ za@ z$a@ z0a@ zta@ za@ zaqgL